100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 26, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-04-26

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

be

.. .. ~/
~
l
E
® ,

f
ILI!

VOL. X1.

ANN ARBOR, MIICII.. FRIDAY, APRIL 26, 1901

.Our Special Line of.... FIRST ANNUAL BALLD i prie5--tne'.e1 t te
;eti t a it t lt [
I'l iti tpeiden lt toley Guid:
Eoreign and Domestic, New iDoaredofEdito~rs of the U. ofIll 1.I1. Se-xt, jti "lt tWthl~i I1
t ai~ tet DSte :-,,brtS f Au.1111 ',Br e . foriilltnr itirni(- ln
>i FABRICS n1 i ~ e:I, A ' it Ii.
! Michg.an and M e2? rs ofthe l''lidwoll Ie' it I t. R. liili i. II.C
FO P I GPress at Its First BD0l lilst- . Fron iii. I 1",Ii. Kl
FOR SP ING __

N-.. 152
HAIR CUTTING DEAD
Freshmften and Sophomores Pase For-
nmal Resolutioins Abolishing the
Lame Honored Custom--Or-
acles Funteral Announced

Onte htiniil t ii t(.Ioddli-cuttig. i n liitnt toI all edi
has arrived an-{is i, IL£ i s 7, :n tif 10iWt 1 omrfd fr is t.r- Innentn do neill girt abyOw_"U of _tWIL O D E T U E it li ii .l lnoten t . tutti d it
we have Sthelargest e - I. toil" Tu' t r ilt hll tIi ii n 0
sotseiiiteol, li ilt nen.i'i~'tli iin The " Bin N ins" Wil He 6 Its 1tut ', uctuitiulcli'e nuts1
serrtment itt thee lielnCeeeii, tt il ag tot y e t iutio nue t eto Iaoi iet- iice I hl plooInvi i oi ioeii'o oity let 1111\lhadiret et tn M rsal1Fed- ew II (niliadtlitis-tuonl° u
muie tt Thin tt. liii'lint Min' il Tirophy Clp t oug Pre.-. t I iii 1 lttn tliiteae tnit oiiwn
, it t hit itm fIli' t ii 11111 IrdIi'icdniiiut. 11:1 e g itite1in in
G .opeI D illihuietoity Ci tl itn i i I t frm ilk oPreit itton ci-
Io8 E. W ashington St icini iiibait'lieiis ittnui- iitt l eun :tn t v lwte iiiiii ii iiniiiii1ii 'iii t iti lli rien-th iiiin iee
V it "itil -iii hut t n h ttl.'. ~ c> ,tt i t I niliti.ie l
SierAi teInt"Ice'tiInn(1'nrit Clue i o'.'. : M i t sw'iin. will' 2 2 2. e ',jointlite
de lly b it. i' ttitrei is 1 tWenr lit 1noo liiItI(I I til thu osp otoE lchlit I s.d areo
ehr, urnu te llitii o c r lie t o Int I l ttt i l ii n n 1"o ill ;roi te t o ritngnn
ADAMSve fresh1
hu Wil i to t nii u .-e pli 1 tud i il i i s1'1,it ImIiiili r it lI 1 Ir( etot utir e d t. epa
* j1e w th niI f th. tir iti tt lea o l itl oIhtti itiiii 1!iil h t ii 'lii out- I wear tl i xi s -tnteneiter
SOU LTOED w ereittgetIto eke -.ion f h, Mit 1 U l ii tv: tey(Ititti lihtit- l' -Iii . I tutur i tttutt}tno I'moire.lit
stood tal i t II llt' ii t' c l a ditdnet' tt iiiti Hanotin ti in tit' It ool't t I -(iii To dtaltttni l III the i t pottr tt
~ I - utu ~tl"'IS'ethll t' I lt,11vItII timalic ltli I T
reevdfeh ilrfrIl lo i ~il tt Siulst'li i lttutu tenti ein o ofLh-utn e
S~tt~t ,tas the nin t-u t s e it ft heii " Elt'' . ti Nul-':' h i' ,.- Ii ttu c it; n ts Itt lt~ 1ll a d S p oit
ev r d y , . ai-Ptb s g It - l'l-i' ii : ii tlit Irlit i u't iii. -ii itirtilt u l t nt!of iItlit i i f11ii til li 'b nt o
5'. 11111 out 1pro''t~ll ". itoil I itut It ildt-i elii- lilirlt- 11 h 1 protte1t
' :I ~ 01111'uUe
'SD R Io li~ ollit' Onttthe ne'' ut d 11 ii IItiti li other lttiltn itiiii tlil iii I iti '.t l t II . ttlI' i i ii ii
ill. ~hti 'ullh ntl' i ii tli- tu ii ~ tit IIi iti t Ii i it t ittitIone I t h uulii t liiof
F o u nM A C Ys utinuitt n oy tile'. u t . o Fri ut= t i t 'tilt-tiChicnIiituiu ta le l 1,111, i ofSttiti:it to lil Iit tuI, ll itl
'St-l}. u-u' it 2. ,l i ttttait ' uu in I tot i t e t 1111 t lt ieldIt, the \115 wI ,- th ~lit 1 111 11 iet t iIi -
'''lust t'eattitli Si'tti toons ''III'SI, lut ' , ii - it in ti liu ly eo ili~d il l t lTe iclan o iroli elmtn rtesuto lt
Ovent,. Cho Hirs 7rH'e eatL 0vel we t so Fil. lt to llv Il -'itrt -no iliii liithir" ipt -l t p t he
"'rt.ttetltt" '"Sit- ultut t".tRilliof :"N ioritvo oe rais lt's m rH ll~lti' hilthn ti tttee t e i
get .1AR IeX"' S,"Stt' Iutilh'}uit i Sit'' '"Sit' b1rliiarta
Anult tu l'''' Slof it I ttti' 'ttlt- -..theI t ti t I i hii no I iiofthe 11th
Slu ln a o erb i o +o i h t iii II th ttuu I- nt oin t cI uttl-T he'1ut 'li t i ii ii tt'. (tutpu lu
tutu'E lidS\"'olc~ l-ti,-Itiuit i'tl-tunheft ha Ii - suil hot dute (Ton lactittiu ttof lutout tttiicI1t
ol ll,. tHt. w itn h \ t t i --itf mutt-un uh I ied f tt I t n l . I u' utle hut ti Ill. tutu h t lite tito
U tuiE.itJonlunit0tHliStateuittreet. I '. liii Slum' ol tutuiei t ait 'tituit t tn '
III t-Hi u _ I:-m. inl-i-illsfthe- I1 it ii inill i 1.li-t ii t t rtt to T opt 11511 i i e
Orh sta la ii t in uine liio it ". l i Mot- n tuin-,tiu c ;nituS heii i ir( ttt'i tlth t e iiHiii''tl ' I llt
Shut'\ hut u-i n Ii' Stuh rtip utreIi ii' it'it nIpi g p M ntget'tuu i't isth liii :1f Int So t ntui,, oft1 it utur iit -
1 t'ntuituiui illeit Stiut'huitin mthetoldtututit 'I tutu' hi-tutu Itt' ituint tillS
Tll 0 'i. uuuuou. ' he ' i t tutu tuun ortutm(teth Cilhum ut '.emm \' 10(pUt i l inm I. n-il , ttutt it
FOUNTAIN " ' 7Sro~ot t-lt inlu mhut lumyt tIt-u'. ." , tI u 1 ~lont rll u ir-- ^
PSlum'11-altunnIuthtt'-Thmuiti-hit-itt' u-it' '.f_ rn tuint tim riuutfuiimup tniti
t Iitiu o l elep 1tttt euuuhintit o lenS e 1 it -u -itt As e c111ulititlit tittupi hit It-uh-
B o o ne 55 . 't' t it Itt t t' mi t tutu I :io . \1 i I t i t . tutu iicn: he-' eutI ttt' u M ut i u . t u I)" l ii lll .1 it 0 W i
1'. I tutrn Sium lu'i (te iu-m uteiiu St lipn fo th eoro .l; i(-IIb ;I iit p itel t pi ca ne f
ch b"o' n n 'i titth ' tI mi.h" ' Iultt 'pc Seuty b u ht E c m trol, t~n w l il ill tt mt iti' ittScSu'utiand tttt hir
/Jh Qi lctt:" Slbetlt 00iiatt S",Cutsv v i.gril venthium1 tle ctfut. 'I, tuetu t ! III t iticttiO itt c u ii S-, niu o .
look a u ie utivI WIt ISlut( i t ' 1 h lltt . :SIntImprovt \ementsha 1110 erry Ha lle, lit"1 '. ut u lii' t in tumiL i ueal ivh le ue
3atrietti 1t' itutmu mu ut.ni let'ut hi' ____uon it _n______ eti (o I 111th'. tutu ' I i "'11101' tiet v 5111,0iiu
Golf Goods. Spald- Cnu'llt limt: II \I ut.'. hIumuttpendtt ti-e'- deneruthlc i tcitrui'll1tit chute'chuptI o" ,ttiit t0. ttl ii.tti~ ii ii
..1 o fr 1 rniteotow orLitt'"lIi'SutS tulien ratet hin' tueul 'o l t s
ing clbs an"cdd Cltu' thuhu-tleo n u' lp l t ~tu: Si ottt ut. uiut' m ti'iC Sui tteip t 1,in ut1t. e H unc iul itie ll inumumue otnnl uu
bae ad the bet hfmo tCtuietut t en ,"utit ii JSiunusCiiti ng moker fSa turda Nigt I("m' ' tini i' ehin IiW it tl imeilutlt it
S' (I S he DI S OhIhtou'lk) ummnl o mStue tuluitIic'itui9stln O inrrnnt --et~ tit esm te n'litti''Nt'e ut. I r" tille 51
tit'i'nl iit Ii int Iini 'e tiei~ oi't 'Slut V t'tTe shell SI 't his Deitniult (o oil t ile.r Dunut n S. Sttoun Chairs. 'Sttehin,
~w ~ ~ Cumumule:5.55. ttmo.ittutgii tiite tuuaeimofthrtongh t w iItso "helpIyestrtlut ~ltoing ovetr his dotiS oleg
illiuusiu m:I.N Cut.tuntm . i u httrovI il Neh erry, thi a t t ;tismtltd hsttei e spld i ta.MV teo expressed
Sooty 5teidrmi itt time tit0 I' ltivttenMN'iiatend. iproveme tli e v 1w. tae

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan