100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 04, 1901 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-04-04

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

2

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN' DAILY.

.._. -

~, it~ ~Senior "Swing-Ot" onII lly
Y l.bI Entye ; _7l at tnt_:t i en i flayi2,, W atch This Space for
Pi :ii'.t'ti tearotat 1l"iet.obe n=of 1c 2.,t
MjE UNIVSIIY OF kMiC[IIGAfNii tt ofl''tiiotitl. Fit
MAIN't Flii tilt l lii (1111it i ll liii t h ite "oit il eve till I t i ii
Arg., il Ittie 21 St. 36 EL t i. o S"
callilts ti i ' ~thi t l , l Veto 1 Linde nschmitt Q( 4 A pfel's
. F:.cr~lian,'Xl'L whtlie alllprobaitityd"tofithi rItntoil
EDITORS:_____________oft______=___ il__ lin Is ii ivtl palii.. tliIt w ieh
hit' , K.ttyil . esi'tttitittttt. .K teFTi stitbe"til l it C ' . 1of-.AnnomArborGin n.Ihe
ittiuite tt'tl c't a AA Dt~.t'i'iettiuitt'tLi ei-ore________his-eckFamous Sorosit Shoe
iThe oltt'riia i i ii o tt Illti' .,tiitI'iav es tet e fl ln o..
I Tt useIt' 1111 i ce I tutti i iItLIS 0 lt ttl it lthe I ii t i t tt'tf "'I v-lii't'y lE R Md rH A RE D UT IN
jet(, 'It Hile tllIiycat.i t ill Imrtuut r le'u'i't'il itt iii'o Geo .H .MIlllet., UL rni >I) Cliii UIUIIS H
tittllIiiil t It' It1 1011111ttti'tl 11 If 2 2 .7' V i S . 21'S 1 A E A N AR O
dons nd 1ber ___tV __e________- '" - 1 Itit l it' ltit tti ' F lie::!t a1 iPt t.o ttS el S.
tinll stbli aut I 'lu t t heu Al '. t h 12: I 11a 1,sa tttt i l ti ht ;il 1th i is c ,011. illbefore ip ll.,V1'OVOVOVOVtoVthe .3VOVOVOVOVOVMoreV0VOVGVOV0Fee
p.14 mth dy ll ~s tthtlt dayi'tt lil'" tt'tltt illslltt'tlitoiiti4t1Iein 11 rIGTS OMM NCNG;UN AY NIGHT. RIEMAR H E
whi i l It tbe eli litti'i t i toiapea. li tttttis 1t1 tttt lttltl ''5 Bonoo nth T onad hesiowaksl C o
fit ly r of t il sn slad or it r to'ills l it SPEtRtEill
1 ut1Ilen t it ti l ibe tilI tl<"oft itamous tSortotsiIs Sthoiet .li
favoritt'reporting ritt i'iti'otf'i' eiiiny
fa1lure of'titiier, tooii tiltper. il e it opts Ii t otlea I11 . tin? it 1tnl thanoany.o Cr taiah1opem
ii i l h a uhtfnl b S.in i' l ti' atn'I'sdayt Feio I bt o e l' a - _xAA _____ il .. 6oicomici toil Iever tdesine ' r wi meitiFi r ii ' s ' ftitit eltt ibi tits a 1 Orier-
thatonhicthyaritoapiir. '13.MoTii l, ~elibr. ateiill illtatieRiecliti.iTh~~ei'il tyesODesiOtSreei$3,0tin.'.a.. O~
Sb''ei tlitt Ittitl'slii ut111 it l itta lt ' Ail fl' jao __ ~ o 0 n oc aiesin an 2"
- -l'e le O t ldt -- 't' I.Aitl i tit ensliiti 1te lif tt
________llhoit ____llofl 'til s)ilistattit, tiIltlmot ll I IA Ifly. ] A0 BEAAOA A0$,O(iOAOA A RT T C0A0
Stti -X st"i'.' "iIi ' he _~~Y M nrh' AIut
wt'illsle iielli u'ud at pil sl atiii 12:45 I iii itill toity . 2 t it w sil od "VC Ko a +/ s VO 3
11 t111 litoom .1'. 1. l l paidth li ti t I t l lit " il[ t hot at it Tc t1 ' ~ ~ n r r
tn it tutitteit fl edit t t i it( 111'tlu to' l s 11 t filet'1111to l1'1a1n1111ad11 1 1111HLIIISiTllIA''Il
itlel ,T"hitt i to 1 tl -ct 11505. hit it ill ii.eI]fth~tI Ill''ItlnotI 11411ndill I I XIII I
_S 'btoltlunil.ti1ttrChe 1 t.reelt1111 N" [hi.Jti Joi LJ 5FII..and1 l['Ire1
W hii' t tll],it eidtut i au t it ul aclutfiut 1'""Ep sto ngl i e rise eET RN ill i TH EV R tI' 1
lite ttnu t'"1144L ttti' 'itsiru " tt ti L i a S['agl ea Cha thr B oT o n o c o G q C o oE
sn''t 'ilt tilt 1111111di iitt it' l-l'ia 11 t c t iiitiT lt t . reSil I tXIYIIIITN 1AlSOllNtIl~'
Ivldstoloit\th aly cal fullgIt't he lii lit 't iiliil t t' Ai'ttl,, las R EID AND StG 'lilt YEtE F VRIE
tincmt I wal' ditin tht} sytitiilia itiy i et llt ttitt' I Itll:
Sir tu Ib i nchtutuuraumly: aoetn'.idiwl Mai o el~e s STATTEE E C IL I M R EL
4Ye al shvn tnate n-(: 1'a al rel d New Yad ork* fIfII tLatIllhii CitN55tt ihs'
ii ut itli i lls It t l tl ittill .Ii' - I' OttoneI('pIIlitt XX, 4 i It L1't, iise,
Wea ltolilt' g f eting oittliiiLa- tuttoAa t is'itt''titit hetlertsito'. I 17 Wa 1_ ts Tre o n ittigt ( t 1A 0 i t "itu
IlsUtt ilib oFi etti'''litipu sI Atiisofiitttine l Al llro.ttrtitts1(1 Gl th A tl ANi It'5
Itt'ii tt'tti'ii til utuutt' toh futi th tuud tliritI ottlsituftiut cctt eti Al li
.hest lull 1111 111 111. tw uei n . Set1Noirt S its C-'ips, andCANIIlSei SIAt:; HADS
Ii oulsn lu'is tu Stithe ' l"o lilh t t eCai1 t , A ltttiituI S,, , ofIWASTE I u, 0 ,t , tEB !BASKETSI (n, 'a,[)a hll ll.It,"dcOB

tj~ltisIt i g ttling wkttol 11 iOltiuilt IhGAEINETETSCIiIS lr IPrices You Will Always Find te Lowest.
ltNIGH-GRAtDEit 11 ts51 it'tt us INVtfcEttSTMTSECittaipUITISMARKHAMpSBAZAAR
ofa"t'gttl ba lell. itilitgt GRiB1AilhHAOKERR & OE. 215 SOUTH MAIN STREET: NEW STATE 'PH-ONE4k6S
SWEETSTO THES8WEET IF YOU WANT TO BE SWEET- SEE ROGAN I1O S. MAIN-

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan