100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 30, 1900 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1900-10-30

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

be

AL.A
E

o ^ i o

VOL. XI. ANN ARBOR, MIGH., TUESDAY, OCTOBER 30, 1900. No. {E2.

FOOTBALL IN THE WEST.
Announcement Michigan Is Conceded to be the Strong-
est Teans~in the West at Present
Our special line __Her Proopects Bright For
'p of foreign and Winning the Pennant.
domestic fabrics ,t 1,-;t tie ci-titttittr aeteilltthie
For the Fall and V+ inter of 5900 has mtidle wed'taa eta-gao aharrow
dwinart t tcti itrb atofpaaihitities.
arrived and is arranged for inoper- 1sotiattti, ti iub ti-leu ibefore-Narth-
tion. The gamte careful attention Wcestern, ltis 'tlak-et-Nat re Doamt',
is given to the styles antd finish of ater tttttetattie-oatothe itt i- -e,
every suit, whether to be used for i taHrt'es tsY ill atttt i-naecit-
(1cluts.OCur ise _55 li,-o"t1totia ade -
business purposes or for full dress fteit ei-rt-i i a tictitillt. blt tt g
occasions. atnafrtothtTorot te itt ttttt rittii e ti

o8 E. Washington St.lttita itte ttita
bast e cold afo w atttie i oisCii
and B(Ioit. tld t e itii4fteseii1itts
B ATH TOW Ecis ilibeii! to -tatiwis -a , I ritt s i, ttatg
PRICESe latter o tatf,iscsit n. Chi--itu
Yuunnuuii .ill; i unee td ittya it-iettaea tint
ALLtha tit t ti-isac tfell et her ii t hit i ll i
PVR T IG ORC Spleni i lu e rittt uiO it'tt i nl o.1,keaf," o
FORCGAS si O-t tIti-ttheca a ii ornoeteIt e i- 1111.--ait
NEW BCCO-ven he eore ic ilt ng fit ig-t ic ii (lotsitnit
plac ant siviteall ur riens t sl ititi er hetprtat- i tht -iict asa
beat r' ouPLN hES a y ams.htllvl~lchiefrwnc
It. SStt E.,O L ,3 85 tSt t. itstill tti. Foii tlanut t bti her
pY T T it il i )"tt iii lict het saii it t heit onet
O ur splen id lisle of 1 t l cal' i ied _l ti'tti- it- ;Ir
NE Pz iIPES,~ C.IARS dTO lsdre si~ i ll-- c-1 enicat sitn
Ilac an4ivteal, urfiedst cl lb IIb OXES il( ii it tititstsa1it wiit. li
4.n tg i ie t w attwi av .Yu-a'tT evse)ititt D w tls il
hea ourteNCHES. ieya . ltini. fti i-ta titit
+t. iE. aOLLY, ie0$ S, Sate . liiii tilt- ta fW riscn i, ilt- ,Ioitit N
.Id J Ie ota ni-iftct-t )Nun i ttt e ntl
to4ls it.loilrcek w l e w
L. CO.S G Tpn I NVRS~ ~h 4.chl 'anPtitttitihec mi owt it i etitet-ii i
+ ANDI+irwill (tat a di id ti' tt ttti i-t- attis-
+j Istt LO f a N E w iii -f I. t id t rT it ic ii ii itt.ic i sii
~ College ongs in whch is ax i it-Iit toica Ito t. satitti- i-
4. C LA E peslaces 1 rIt rcr i "tiii'liii (tiiitiihisi-ti h tit.tilo tf otie
" th uvry ateistlarg nd thesr e s ~t -t iciter 17 -osto c ry he
4. g so gs, ay os ohpic haentnot titulcicaThis weitt-it , h iitit iac
yo benpbihd bfre, altlystgl lg hu' uticatit i lcttope
psur ftin g ther freseetive cot- otlt-u lst tits ~l iiisotccit-ittutu
l e e s A n u be)o o dj o n s i a t ic t a itt a -tif . ti lt S ic titit a O tt t o ila
thatstil ret i her opla i hat] niti.ti- atill fis t iiittfitt h tifs
hZCR.Av E een nld bIEcaST h Ey ti7ci-iittik f t\iteti tutalit t-i t cs -litDe
are stillilikedrad are muds song,11ilro-mises tobe
wherever sudents assmble.shlll-KiNe.Notrelant
++++++++++++++++++-1+fitt , itic Ott Deaii hits.a o ltt elsy
it p eaa o h pieI bt fats-i th -a iitiph a fuod r it -la tissal-
+I iog san is ta cc-ill li tho-tia the se tiof
+,I 50it~ocs r Ntria;nt Motidats coitey
ollieeFin-frtdhy san dleeslnt rin,otscibe
+ tIsathetoitlhose ho New hadkeopert
L ] taco s1)tcolhvesterallls arg et

Work Done in the Illinois Ganme. Dates For the Big Debates.
Blow -its ati smniiitrt of the tardtic liii-flosiig ata-tieastotbethieu a-
ntuitiy litftiferentat'tititta it- ilt- ratgedi ffrrthe oratorical catet, ead-
tit gfttttOnttutrdiat-. Thi-e attIII ,t, tte Nrthtern Oatrictil league:
ttu itt- itittro thtitletilt -hts iOfittthe titaitt sist 'TietatdyifFb.1i.
;;t titt bialtedin iithe Chli-unaihetie: Cl-atsirilttiuariu-a Fet. 20-28.
FIRST IHALF 5Univestyttconeta irePhfi.
Camt tiblt rius atutu ku-i-airtht hantrChiago Alutnietl
tututi n- - --.... ... 59 ti-idsantdti$75.
Minori..a ..a.-- - - -...27 ytiia t-ail e uatmano, $5.
i~tcigar ............. 43yard itill r(ii-iitttMfieitigtiuasatratotatand
tutu ........... G ad altrnatein ithe Not-her-ntLetge cn-
tittita ~tetto be ldtii-t i ititt, Ma1y 3,
[lisu (1.0nu ...fi ........tt 02 i s iri i'thonor, ieioi-a Ixoen to0iit
1,er~ tfo tIlnt Iis.. oyrsTtu a tt tealisote(IsiitittOpet-n ti Sto
Ott ' MAa1~tittttL I?.Pa a dtiltoftthel eatr ttitmetnt; n oDCi b ru n oks- ~dnso h iea yadegieer-
thilo-d. i...i . .. .......itt-iar - ret iat tutu-titt cs- h rhit i iuitatie
I' ts- iiter r ii 5 it law-ic'Students ccwio te-
it ut-ittut(-t) i yrsire t t t toeae tth idbteitsi-aoud join
lliois 1.) j:: yars t ftheiiliitiaty-stcetesitin tiroltrt-
hotrag for l ii it i r... i ,,_ yads yI tive iii ii t rftuuuta Outy nuoittioti
hittira e rIliutui, ... 1 ad fthe ltha Sui it.Adeilpi, SWestr at
I hi- c118yaitt Ct I I iI IEBATING TT1C Li EhV.
It ti ct i iii i tred a liiiThe intuttuloat 1i it it tt iti
-liol........... I Ii fittd' 11tu1t0 u- a ut ileatesolved , thatutit
tIuuta - i tittitiatforte iltStittec to tteitut to
Illnoi (5) .. .. .. .ia y 55so ilucite lN i i ulutt t a O iP-i
Miiss Clark at Newbery Hall. tutu Nt.Ii.
- -______ ut-r t-1 pa iuni Dettut-to vN.t-2.
tthe titeri-latyeatii tutu'a tind uonot,$h0it hit hnotuat$30.
Co mos,,t-te i ttt ity i-it artu- Iiii( iihon to tutell cntitutu theIhut- thit-
oui fhett-u -t $ittht-i uSund yaltr tu a i lt u eagte-u a m.h
litrig h r ittatsti o l t i hit tile-T hlii- IU tivrityc hi tittitt th -l linue-
tititifd ild s t iui- expri-ct ces, w a intutu t iiitit it-.ti-o-gaNtuiiiseto-ii
situ wutsauti i a, seia iii5tttiato 5 ttie i thut-ftutulitt-lte tt e hel
au-o wtutu iner t tutuollid u i t I utueti huResoltedthat teITa S
er fo hlhe i t thealttero ib hl ubsitidttie leu ntittihittitutine
diaguttuu-tt aphit-i-i uwhtuturtiUt- T t o a-Sie cituuiug ftutud-
tilt-tu forn tt litgai h5 : i e loitait u li
5\''iitut-it- ttaass it ii to CicoofTHtilt-It-N Ntyt\'LNIh - lIhtlHIlhN
snit-eu t uu-uuuuu Mastt tityearsofa gestiu utti tt-txutu'It A nA rbor. t'Iitt' lt 8,
httithrt iut tittc lca11i-huhainIi ut i.tttattit' lReattetat uhi .8.
,hrgofit wii thu g Oic's'hu.Theseuseators i'shouldtbhu tut - -u-tip ultarui
itt --i ~t forit u-u tnt. Iut-ut wuta 1'littinitht tc hiusa t it' hutDee, S
sueisiion.att Thut-us toducted on uuh ut tftuuoantttDec.-ut21:-iAdeliitit v s -t
ustrue iii tplantutuNitiDee, 22
.At util ttuet' t a ti iu ttseara- Infeiii htuuuuutufDuftut- utu 26.
I-u- al theis it uiuuuuult-ultl ilidby t- luhuuutia First 'htonor $70 soe--
I'ro. uir hiunTaylo'rtutudtuitntrit$50;-ithurd htutat$h
'The stututlimetusehtiiIt tiartgie ttl( liiihei-ittttta-iiitt constituteteUiet--
hut iit tu-clit-potu alittiIpartt f (hi'tlio.i al'ityion ting tam.
hou-ti theiiSi'ettottt workersta-alive F1thi CUP DEBATEF,
ututuctiuutl-gttthhe 114. n Ms a httitit thuiititui-iReIlecdtattthe itteg--
Iliii- ctui luig gislt usandiheritritt it til-ftthlii (hiutaseEtutire souseld be
"'aiit tittt ut-imie tut utu'etutuor t'their p r- uttta uuuui
nis 1 oit- uu ait-lscretutu nic-thuaugi01utu fthIttiuina tuusatte tftbyfMrht
li uttu irforifti-rsantuu ichidren. S0.i
('t!tip 1-Mn-tt is Ilth t nam ittof lit- oi-itet Iutr-Sctuuui-Dbtest-toftoi-onisn
ic-itthi-lpoor tuungirls tatd ots iaim-h c-d;vs.Wbtster, Apritl 11; :Alth No vs-
f~r hei ut-n stuig 'iii o- tt unsuhcniuuitAtelphlAptil 12
lutr uliautu-uuauumtiae hte tulltingiif CuptContest-lay 10.
ith'isttaes.toThe itammoof ue soetyut sinig the
Whentis 1larkittvit cIt ciiittetigatebtuse uandsftheOtuns of 'ito debaters
ther i-eu i-rie titiutit2ti uierpht tanhut thut tutuitscried 00 ti-acul.T hIie society
hhutututwinninttg the tost debatee in two ido-
'ticuff.tc-hut cwishiutifttudotitttticarties is entiledl to hold the Detroit
tth ihaSettlementtis nout a.ihtritlhOAlumntii Citytias a opermantutrtophy
iuualittituum 51 eaconsides tiftsi-i ME 1t3tBStIce
aettiouuutm oreashute tii. aso tmchtli'Meimbrhip in i-le Aociati-on marts
benesfitfrotesusitortsas dii-thee-itt-for foist yars. 6ifembersiip ee, 25
Oelttu of thseir hkindnes.FlisIn- 'ens.e
deili15lie Sentimsent oflte imath-s-________
thou. The name "Waldo" on a mandolin or
The _plusee eo buy your jewelry is gutar, giianees atsot musical tone
tIALLE-It'S and' an inttument

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan