100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 01, 1904 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1904-03-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

Tu~e Mchigan Daily

Tol.. XIV.

ANN ARBOR, MICHI., TUESDAY, MARCh 1,1 1004

No. 105

'VA:2SITY "E: LI NEIXT.
This Weeks Center Nilt Determine
the Make-up of t: Team to to
Against the First Regiment-
Semi-finals in the Relay
Races.
With te Freshmnan-tSophore ee te
n-oti1;01:'into historythre eyesofiitire
candtidtes for hoIror on thetreark
lomaure n'rrredtotwrard thti'Varst
111cet ~ l ldnld f rinet 5-riitr
It Itdliarve benen prodtucit ire of inranyin-
nt( ostirt (contests rand (iof ririr tart
rt 'itls, ret after tlt they arre w ets
pr 'xnoin- to re real reorkIofrthttrin-
do r trsn orr tohetisheor( ,d i .
objertctts ftreerrrrtoiwasto
rEtth, ii rrrmrr in s-upeti o Sho-i
li ti,, a i n thei 'Vairity ii ii t.
Ili in t nrrett-iofii i tir nitepn dsithe
ict i mtt o r Ni - n a antit it1e

RUBBER 300T FAMINE.
inr Nt -aiar ret'pols oudretha
ill A n .1r).:r ast nti litt pit en
eve Isei-itt-it n sto rstui ii stld
rln r o it ove tnrihri-irir undedpairs
t lyesteday. trie r nrtair o- i
atr-rrr- tut nirn' it rinhi trirlrri i-it trait--
forha d. tint ndtriollr ot heitrig alll-ir
c it r iis ro trnsiiirfr tisi hr starr
tfiaffairs.r rrrtr
Curious Names in Student Directory-
Queer Cominationn Obtained hy
Grouping and Classifiying ti-i
Meet Striking. j

FOR SOCIA[ R[[ORMr.
Professor Graham Taylor, of Chicago,
Shame Importance of Settlement
Werk-Nem Plan for Fellom-
ship Ceurse-Situation in
Eng land.
InIa rr riefiru nntirostii g etire,
1I o sor r ahtm'rrrrrrrr rrntrr ' ardi tnfri
tin' iiriir ( tiririrrtir in. Sinirry rifte-
Imivr trtehtll ion thei otitrit iofinSir
tiat to t "int i t I2( hs art
dresst'oo m-n tih- i-i--tiltdittiverei-ri ein
estin' Iirrnorri' I-ontuCristtint1s~c-
it i-n o I- -0 tutub Pol'ssr tne
Eiii; addtr-iOros tir AahlrtIlinto Par
tii~t:;s nt an-i aiii toiritrirt Ito f
AThI tr nt i n- I hr oterr "Ren Jnit

'06 GIRLS GIVE CANDY PULL.
r i ut gilsoritt givyr a canny tilt
ati tBanror gyrruraniir iedirnesdary tnt
ternioorniat ot'clrit-tnfor Itin-e rrpurose ot
go-- - - - - - - - - - - tr in' i all III(, r- to t rr-r-rroin ii-
ti~o tlwi" y lls nd olry ih ti','
iter nt s n teCom' rck0. tur
t gi-itiand basket ubtll-gi si'trirei
plao g uir ngrto thill rsi-i-i-i i e'an byi
nirtiitirrn rund souldrt ritie-th5unerill
rrAi n- rtyell na rrnrl wi iltmalsroibe iron
'handir ttivrirori in rr'cticen i iii
ec tin miniei r m0)tt oins, in tn
8401'1 [ASTIAND WEST.
Michigan Track Athletes mitt Probah-
ly go to St. Louis and Philadelphia
-Trips Depend on Future
Showineg.

e' (Iie.-- -' ' riirrirun iriwitr rIr1.' trn lt i ni trn i il irrrr i t i11ItitItlithi:tri
iiitin- rrnrnnu-' ri-iro r misnrrlrand tiki'-nintg nt n n mminay h r iriarat , I ttiittitti( liil iirf.IC oley
tintong turn cn nit liii i lii I t'o Micigan's 0trc ahlt'sin k
ritrr-irn t-irrChin-'rrorrtnrotinm ' ro-ntInrtrtt ntiiitiit-ttitrrrn ~ t t tinoit in inti iir'r I it' tint' ( n
liii liii lii tin riot tutu trio illt' run nn tririnrtintro iieni in-rn til
Thirislir' onnnithn'ctrite ri-it'sIn nilati-inndeoildr'rrrrirr ardtbygr-ir irninio
c;;(. trio in C tin nilhissruiln trioongtrot nitric t
err tin'' rn-sidnitbtint-hanced b-inhitinil irnI iri)' liii-(nrraerootnutite(i Ialint rntrtto lrh n r niay iii- tint il ri irti ri-i'
fact thatrfo t h fi iors i me tist e s' n i--i' I n si nirt t n - ri lr 'rnr 'n Ofte n()) ) rnr i11I nn-sm tin-i iii (, nyn ars iti run iiofti lint traim itro titaketns--rn nitcei
-tilt-n.ajo''intoft\ittitsila ttyeat's tinitl-t irti in rI
(,tnnc -Anaritt cinnvtr st Ofi' tn (t- in' ltis t t ofto linn he s ccssuta- a rrPil-i lh iniml'n- hei latint itt ii'la
Jin t>(norwirrin ge it iote it tnt- inni. lhc til a ot]((,td
nor iii' tin- r-troo -iii rrtrnnrrl rectrou rInn iii iii- l I r i Itle (i tnt tirrIr I(' it tn itlibegtint h n i n ' t ce i andi i mn t sr- oiti-rt
and- rnlits re a cesi r uor I t i nti i i tn n i t tn- i ttnii tn i t inr i- i- uno ithe yI 1 I ttiiiii i(Iii oti' Ii iits yt i wi
itti ni---i-- ii' s- i -ill. nn--n- nrnrrrr'o lii- rirriron i n i- liii- r'rnhrerni l iii tii i- u-ri-i r-unlt tn
tint- ' t would se,,, tronai- lti Pl' o ti(' ln'trtrrt ti ttu I urn I m ms anii {(nallh ik'I t il'I(I vtl
I'll(,nx' eie f rc -sinlate Onitli P n t tn-tttitiinet i iit urin in mii iv(ui Otiiti
1 ril)o i- ts( a d iideI I finihiit.unbe lim trio theiirs tliii e it in-on- MI(iic ro iu' iii
-ehl f l~~s t ~ralihld a h ks'o hs wr;s ]11to-ntentIn(' oI inn n nd' t t y~~rIn- ()".i ctitin' Itit-aitint [II utin ititr--om--itluntrt'in
rilirns til'tr- nnl irr ' ln nnn-it li int-h(i ,'nlting 1}(itt-ni' iis.i itnro nut
00 , (t( , 1 ().L w l u;,f in un' < W r e; c ve )'fm fi i h s a d e s til nitss mlii t intsow in t lli,S(t, 1 tun-inn ni-irun t'1
111 nt m~d i ii- itutt. n f t'r t-n '-nii-n, ti ime ('(h n ull t c tiel- ', Inil'. rm i t on-i tin Ofi hsi ll-un' veruriat intu1Si t o t wi nnig, it( r i ' -ti n' l in'' 'n-tnt
u-in rn1907 E iii - i nn nit0tilt i s i( '1',iktt't ih l( tino +ase l
inin-t-tr a n d tu r fisn snc ie t\intt- St u tuor-tia cnrll mt i t m() un t r~l imtisndli u ut ii. tn
tiale fc t isit r t ru\ni\nt rm tun o ni r Itui n
mm nrrrli t nt utltrn i- rurr i -r-it ut oii i t)nutiitrnttr~r iItin no nn
it into mm I into til~s nd' t'r'uiD'nruntsmaorei presetnt. 'IIi-I t ot mimin n lak(In tntrn tiO--lith tint111 r0i"'. mulreu'h'rru-rrr-
tn-iatnuit .nuninn lii it)ntro rumlim It rum (trngee. o to 0 i teal is i i intc . leIii ii in tntitiit
MAY GO l+TOWMiLV5AUKEE iw~d n Spelk 'r'i 'roini'w tin lyl ead s miiin-' unto rerntced iut o esumiiiwto hum rInt I ](n i it Ituti n
minim. he197I; un w i t (r rl~ h'rmllmn .in for(nt int in tnt inn mum i-rumut11tutm'ni-i run in 'ilturin it erurl rtin- tumullt- 0 - n nuni
ni-t u llr'(nt t Orsnt itit tltnumu u1ti u i inm liitgoti nt ,i til . lmt i t rii ng l ot m init Te I t''i ke y ()i
001 ltri- nt tn 'rumm ri lirnurt n-tn ' ur n Iim- ln rim m a int) in '(, Indfr'r-u-rnrnnr nil 't-inn 't- tri'-iis C e, uhe Tr-u'rit whn ipsi
it-ts rim nnnd r- tuo ntt int' ott mu uuutrto nula t .. Htm-urn' i i )(l u ittnu n n m i m nrn'rnt -r-u un Iutn i o ii ul mun rn tr
rnnntn' tiiel" trn ui iilititit io t int l ie it Ln d)utt ant itrninu1aIurliils S e i lle s n unItin)oi urn inn :(i .intt r orinn
urn inn cruinpinnsin'eruntaied file rdits--;I<mite nun tin tn t !rill 0111,1 1 mmi h'taou- 3>o
u-r Ir yr or'g n errsrtirrr truntl n nit I in ml huhlie tIilit mmmlif thoeur in taint nru in-nut it-- ii tc. irac, ti Ir ra no ru ~t Im
ta In i inn tnt ustliitdesi Isleil unrnelay mii Immii mi mm r tim r mmii mni t' hinrn in mni nt imt 11mi ip utiein mnt ldnm i
too (1 l r'unnr 101nn-t 'un r t n lii I - ' lytrim' Ilu-i- 11)imot nolw rr ili s mlintun tint-ornrtn r dl (lsmut sr hilt' he tn li o1t utlmmi i mnmnnnu ni
ru' urn i-ut in n to nn t niviith(1110 ) Ili ul l tld m nt(l i t t Ionstoddsuac ins' lichu-ntuinn rso iio or i onttrnfeiat itro iiur trrtnr
vean r'tnllu'nu 111)1 uin rittm innr uin i-.ini 1 1o ntil inn mii utun i i mitintl ruin?'S he rla n - S ttn mmli i g i illunt1ial eir nim iai 'at'e'I'ir- m,
nt-n'eliner mllI itis ti iii Ii Itun ttitiltIayrr smilemtm itil I uniotru Inohei-ub tit- tnt pi ints whiohuwn 11mO1peun thirtiulni t o il'
In rinm'ttrtrn tin-t tit itiruni trim ~nt r i-t n runnum u urnti nit mu nun otIl hntni tiiir'rsr't onut nit sirn(, '' tn urnnuro -i ou irrr
sin hag'Ir mtma n it m- ii~ li ti turnu ittnun u lnu io r''ur m rms.ine in in I' li- i erntinil tru-n-n nurto'Irs
iss t-n n l it -noati in oatto mm emii mii s u n 0 la - imue mm li i n ue tn- Saveinin' mii' Iin iit nnh tnt m uit um u ttu iirat-- mm-
-m-i--lint-n tin Il tint ' Wintr Ilr rr1hu, Cume, tl si s w t the'in n stiit n t m se-unit I r i-n ut int nrtarrtin i' rthp inn truism
Ma AY' intin tiT- I LWAnrr U KEE.tut irui I iltdn. u(tlier.' :H i r Init 11mm m( tilisilt ii-N t o li n Loti0 n tuins i i nt 0e 111 - Itil K titiii in u heunit -
mitr nnmurin ire I lah un mli I mii ri tin out mmi mmii 'tinurn unt l in t~t irnrrsrn'I'r rn a- urunDvnorakililtii 1heutplotei I tuituit anan
runtnitinntrut ltuiiou'm'mum I trtrti i-u ter, irTa nnutmnim ti tri ins' mmiii Iand t'll git httein otiwa ted hi n-aloin inrthe in'ut ri i-i -nhrun tui'rrun
N'tint urdaynt mmiiitotin it Ii iii 0#- tanImurticirnnr'.. o on-ntiutt 1iin-u-erim -r ,)lii)i 11uinurr'rntr'Ofinunniolrron. 1 mmmlirtn te wiurgtsnrun ii St. l jI eutfo hvr ah s la~ 1,gin so~ fte otdm-iageainclt h are (our
Ali i n uri ne-haoin urin annula nulmi un I1mnn nr-n ttnrt ii- m h unrlmu t ut nu nnri' unnuhiirrs lii )el nedu on it othtu insuinhutun "u r sity ii
huInin ir'irrI l-' a ondrun truhe -Culin-i mumu Itt rn n rirtus nml t ulse a ic in ni nt l i llmmii' ornn lumn . Non ,Ii ntyn.
tnora nt imait lateun i a in ink ti ,nci tuir-u'thia ti uttnt- mtin e hieB l ium ithe uuaisn outc it thurin'snr'(', Iii ume i-t- Fa t a- ____11,1,1111111
'tn't -nm- iiu o nn-it h-i In' rrum tinIw rs u ni nRie't antnl m-ri rrcrne nil' unitre in-a rm- dontl rm' eeInn}Ill o M'cely C niTT E. l te p
tt;olm()trll me1r.11(im 'a ly urier' ruie l ic l()'i in nun m)1l'-ih t iny d hu which inthard tipro chru n-nt irl l viliny ommm ldi ul a mnsu-uinns i(
Sairu'e1t-- 0/ urue inte iraIsts-io , ro i tnir-0 OHumShelerindno nni uii I - .Oine hyui n huntGam s n10 te mld Oin lionnn-
it intry nu ~dthNu eyi 1 wm ll ioitsoTir _ Situ m Si n - -Iwrigth thruurnru - Iru ,haver -rieen am- 51thi' llutL mrn- o t Jurn.rTurn tri t wnil in en t aor keinlr imf
ittusi nnrvene tihatin nfrtherr-r i 10 5 D o nrtuinit OX0 untO im t rao Il a na ronurnThe um ddeulimnimgruthInn ofnnrhi se l (,nnnuea tme-ruie n d iii n ihnrrlo rlrarcrrsa(-
ref-uiednit0n allath.- tnim Is to ahm if ori 1o- l ar-'rn nr nrndW . A toinurnh int)russ-d ill frn ritinnun ilnn thI or i r k mi lm o inrni n ito amcrntes t ig mu ivurn ti ae
to rew sn aiii cu si o ti( -om i strro a murrby ti-ihe int'm'sthin- unti l i-u-nm- ethur llyncrin-uunam' bnstn '.unt Rueu - whli ch wIorrru ut akenui irwIrihnwh iuet
yearnheyur- wire eo:>talowedr-io ;i0rrir' Sl hn 1 murmuGr mSany! Sinaismum annud -u-ian -irmair-nsi- 'nnl nomd trthe i'wmn115 -i 'arriule thii a-ntuit 1w nPhiadelpinual our-ni'
nnlt dearuii in tr n h(e ineCorr ter on 11e ' nlay h htnnrnt r alhum ternatio nastutn t~i'l-nlm i-mnni ' etherm 'rio itunit' a11'Ilwc inn'thra ot i nn g sarttoo
innx thin) n ot imas we'll astu tnitili-idapm iitl (l isi 11111 1uglt tur) htnvartmnuneutlte thi- uenuWedrosevenranulwnt-ru
pus rlo munh i nrnnthe Prosh onru meltI n(1111 nni ras indti la e, lt lrnru Inl ae -lit 't'ournr hun turn'hun-ii' iii r en (i s ,ni' ru-u otIea rrketune oh rut ftetit- Co-
mar iin m eigh nt. n e'r-htimeuonun a nl an limit 1our ninWilorlim s e- h eniniomn turn ovlm lgjrungs arndsi-t(ilnt' tar- is closehum ,hur hus101 ol itnuouuinheavi
fasrter t e b an 1( frnr redo 1151nxe nwhichmhe anul liit alttrtl(uniSrru rt s niintt theseit ex0pois 1nO ro rii'nstil e hunhtaeeont
piriernee tnnn),nnBa t li 110D0cthin n o n, an)tyl(inrenirrunasene(┬░tu re n) i

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan