100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 28, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-05-28

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

DAIL:,
' L1
FIRST YMAR
ANN ARBOR, MICH., WEDNESDAY, MAY 28, 1902
No. 173
WANT TO BEIN IT Cornelvs. Michigan at Toledo GAME POSTPONED Reception to Dr. Mosher
Setlers of Professional Departments ma a ird haifinllyecured a The ThisheTainged-OfwoGameoBetweenn
latendt iviteepinRia- dte ait Toledo fo the fa _otet Mc-alke f ae ewen iersity will give a recep qtion to Dr.
ad o iv a ecpton ivl- gamne lnm- 14. Excursions wiltte rn the '03 Laws and All-Fresh to be Eliui M. Msler, lintiw o th ie tar
09g that of the Senior Lits front Ann Artor the wun as they were Played Monday apiproch of te time whn she wilt
toIt etroit. This p)romises to e titiex- l____ eavic her position as Wotes IDea.
A o t t It eeita tutu - itch It rling otest and Mi1chigan inol- Thle gamne letveeilte Al-Fresh I r. Mloher loas iade lerself very po-
Nail or thr dent tf titiiihtic .t illthe liior Laws Nwich is bhel-tiuli with the sudncts during hrc-oi-
ca tt e it it ii sit re Meligoittis altcady tiet ( srutli iusi fotiltr tis aternlooti Will Ile icLisiwt ticst.tt ti
esticettiee (. l- iti-llrge h t0iyWl l e od
Iths 1his lld kitiug thi ts v itil vs euifeated 0IilisS. hut iers our sted ioi txt ittkattttyaternoont. re etlitthy rll uterga-
4 elo r Wiltoccur :a trIotessii- rt-ttti-tetti leiithorough d biiti Cou - I ' i t u ir lass itt-I ystetltty after- be
Tttttt, ie-i -iy icurn i-lo itet t the htils at Mit liitt, iil l ast00 ttild it-sito Itacct ep t hat- Te rectitn ittt ilt tie hel IittBa-
I t rte. i-dstil. itti- ttes t wi t iresli-eti gotite lst year i- itt i tibI--t-ttt-i oi h our gytittsittit at eight olok.
Plua vit , M dial Deta tad ttoiuitetituctts tot trims niisili i ttW satitt-ipiptoaui- llac hisHaitider sf AWotiets In agietick et-
14 tl eittuiintt.hae ilnt r- ktir. . are il 410 ivitedi to ine rsiit.
Vutttle]fas4:lii . ii-slextiti, ho-
i .,Pstsv u tlititi leterinliuted til- asioverit tt ttte n wis-
lii~o2lile sigiett ri-crely (ejity- MICHIGAN MAKES GOOD Iittilliiordet-r titit eVisiyi-y REDEN WILL .CATCH
Ut- eltt tre gventily tue ______ tti t lei " of th fldtu for their_____
I-0 tesie tariouis dt-itrfm-i afrh Wn nTni n cti-ja ticu-i-i- ittli Will Ilit e t ievr
~'t tt Uti~iti~it t e -Sig s iftcittitflits ied Ti Ititlo The Fast Center Fielder Will Be Ucid
l titr . Ve - alitt h ei]las~t D He and Wherry Win in Doubles "I","t wilt ujosesire tite iriose of Behind the Bat-Beurmann Will
il fiu olt th s-- uti t t isigti lit-Al-Irisit tut.u nuior Lati t-fake His Place
re lout, 01 1 T hicyt--ir iht- rl-is - at Chicago M etYesteiday ieais oitipirtitttyto ;gitl iiiseteral____
%te s ti. REDDEN VII I..- - -l. .-
by it still itt uthu- Ie flo ed ClcgM y 7 (eiltl -i pciititit- - -i - -itt oikq tirt elingc.,bigw re
lilc"i F liti- g tMi- t i t-i-it,ofti-ioaus I o ethis i-ii- h e ai s ittittg is t Iit lii the gtnit- agitst O rinhniex
In 111iitdiitih.T eetll l e otlttin its u r-li-r-ut f aly itiii hsgtn. te Ls - ir it- nutthde Mirligalt ti-t itt i-it p
C'It elt--iiuus i itt-lit- a: laiftiitt ti t lyt lg ii ittoiij t tiw Ii I0 buy andtiif ittce-.
deOf~ le t , Jifie h iitt-it hi s iiuty ist. -t.14 t-ihstl. ttti ii. li iteor lttilfi t itigrad ily iffuterenlt wy ant he s-t
W ti ll atol t,;t il ~ ltt~ l NIsutt 6 -tiG-4; iPro t -Cioago. I thit-ittit it i it t o Wi ill . t -he, tt-tittius I it itsihttuu ittit
cart slur~ta- lilt-'situtu lit eu - Ntilttt-i--. i t-hll uttila-e etix ue iiibyth hses.Whis
Isleu d itN heaii- et.ucs l-ti G i4, Fre sh --tittihave ittlt' iiyll st-its-o sit1tutu ss itt tilt wi-tiltetiothu ofo t hsi
1js iin, it ila t s iltt it iih ls-lt t~ ti ss iiittti It-ibysttie-si-i \,tsi t-t i- ttuu ity perus-ii-ielt. C rics i-itt lie
lity el~l il Iti E. itisai, oh so ,_N1-11 ti4 ter dl iii 5it iiand --all til--t snt-ltll-- lt sls utcl lrti
- hli1, S leeoii hythat t63,62 W e - nd IM l-f1Ilold ril itat- tti si t l -htlen lydltct I eeil n
till It. l5011idejt it i t l ii tttu it Islt st t i i ssit ast ss -it-cs iii lit hs eveitntt it-tutu eru rt. . l
111112lit i- htftttitiheat hl nt list-is-itnoll lit--4t41-for
ea Vttl i s -ttsu it it hit1, - :. - 2~, 6-3: s IIi s 0i11 I o- I t tit.]il ick t it- i - il-
hilt ion . liut--ur i- 11
a t tlgs e lit - I'A f-- s ut il IIlels Iislzantdi Byettl 8t-6, G-4.iustG-.il ills lad lill'.it-s,.et ilt l- h s. itu thur its ttuutta -tru'itIa I-i-llu be
I t5t5 - i -i Iuuiic lit sllii--;15it"lstI -lt Scli ,iiito ill ngs i 1(il I isiitsiht Iteitits is ita
islo fly oli ' luesl
lu~ silt -i Ns X 'is-,a lI'll sui s u O tit iu - uu i t - st lst- ti-s I., t lill l lutst I iesi All--lust- sets-it thus-i ss-ic ti-tu Iteiig , .Xi-l u e -
Si tu I ,I till licus~ f h r - itsA s-isI gus-'Ii u-i-utoit itt-swflit-ruliuttls ttl
fSi I t lust-s ii iill tint tiltkstu hit At-lVutit 1st-t list' hi-s1011C - ll-IIf;,[ti-t esisi fSii I ), .u ty ta t tutui listi lat ints ilyl Noe a-rid
no e le illa itsby fluhuuutttliiyo itlde, 110co.c~iig il dd ql~jtt
tug Si uu-.guf ti-ill o ftill),ifI ti-it[sa nsuit'atl-f lit- -. 5 lh u l is t tti tutu I -(Jil l : s-t i u u u t l - I irstoll sel t- is l ut ut re hi t-b it gi tte
QVjL ott thuols m IoViq.- --~ -l s-uu -u- I itutut ud zi il \Ifl utahtriett-utt- tutttt-o st ugViS;I ruo-ft Iuttus tiNeis sitmIfl.1Tis
f fellt- h 1r ti tutu of tnis ti giiIfit -- - -it
tth nuu l t utu-i lvee t l o ut te tui itt u t ttuiath Y ol , tv~~l111ir -tutu -s o s uu n u-u s hi Oit f th it icntig tgood si-ht h t ivune st11,L-
aSl ui -tt-n ~ 21 uuh-s-tu o.a odtvu hty foIts setl ttl ht-utttti hrouiu t h
ho aiit tutlstu ut eiti uu uttutussfiI
I u Id at- s-il1tstcued:lhtuutmnis-uthu- :i t iHi 5 ~ hs u u t-rity thuN".l our- ppu-u- ls(vi il~q slo, I olui
g"ee ),(T isutci 1]11al0 iii.I it\ t tu i il u" ..t. uhiiialitr-k lu s ou "l Iitu Gt- I huut 0 'S - ler etui le ilt s o eille
(un - - r ustti htt l -l-i- tiaeta v ed l~~,lo f ro illtuutiut uuut-u- t uttull ) -hiuguuui us gututi to te i s- e a huhnM gtt stut rMnRe
se- w luct hici hitut ttu it- -ft ai uiu -a -viln atvs sre K n o .(Ii
T i t u i u e n u t s - t i t t utu t 0 1 1 1 1 : 1 y a i t . s u t t t t t u i f t l t I t itii t u s - i t i t t - m e t - t o . T h u s t u r i - i_ s af eo l h id u t t c
eom it-olt ut-v ietetN ( til isg'ethirtdhuhi heiut ry fag I-i-tilts thoutuithe ti-c uuu- an Cas tittu, :11 if -ru ilhnt id
S t it 0 ll hi ilti hit-it tiltlhut itt - i tougs t Ni u Ni t i1 ill'('[ 1h hu-I s huttututs tutu isis tuallhutt llut i a uxhue (r-itu l, itt s ;orets
all u5 l l lI ity Sl t:iga t ________________ou t (fihoIlll m f fp iut t r itlCh ti g lt t (ft Is IItu moItusre ,lsfltt.lri a i
ST cfu l i it i i u tufSe t i i ( 10i arsi-l u utut, u . 0% eo urIIuIWa uoly luuu politts it-uldi-tu tud l band wth u a dto a
i l ' O SIlf -thure st, ui t-terar rIle fu12 sauuuwonItus. A -i rtigl. 2;si li 5 tuu titso. Slisititiauthtelllti Xuut e tuonis crgti MeyerXs' V s lL tall Thi
tud- Ti gtitti itt utts5 tiill ht tti-ftiotithisg s titu t o efld i- tuttgo ,iir losi-chnindea wl tIsdoe forutllsuu- tf r . hiuxtout fia r ais
liul utW15ti ttt sut ttu"t af i ndBiert hu S-t1 utte h ititiett it 5itt I 'Cti.utu u rn hhut I eitn-sct uttut -s--llThu-Cit ut to iti O uts others pri-t u t y hu oil
Alt I e Iruuuuuituttstued. Mondthy Iite o alr m.4) aese otuig lit hutttutucthisnus-utuitug a gdiii a e-A tI iLLvneY Sign
- l ue lo, husb e e terminedu-sby turieyof744,usecitt i-s ill(,ulieutil Les-tuand thantChicagooutadditional_________
aSletIItA nottit w n ll sit a ht ut , g wuuson lty .Sit h. ttust is '/isnt s teguulWelluttututlul-,tutu- tug of t nt-i
st-inet<-ruu-uswithlisbteisecsuhittue t in s-hitleufs~ e ts.huotitnctiugr ondrersitthe-11yghiunilNoe,
Tluus i s - iOT Ie l ur id myhus iuihoverliiit neefdis uh i n - pina ts willde-ritheucor dtutr Main Sat-e1114s to.t
e, 141 oritde ollto w o il lt j lup Iv llby V, ilitl, It e u([( util, uuet u.a t tieli) Ris oingt o C bt weei n Puiaiu ts offs, Bite M nrof
01 oti Tlat chmsfllsth af i Boduni lievn y a-held1ft us -ta orth- se i nstreeXts..Tit(,,sXcceAsflNiddITers tyr
tue It i t x170 WctttttN-1,1adtso it tO ItThI hutspli-it-iitutu-ut thugle sitbeslistDetuit, therugi
rtl s it iuhss tg rsuuuus is-s lg J111 , h t )It 114 Mttutugliti Ed~ Nilg$ 2,5 . b hi F il l c m
4 illt t .ll, tiltOatNS(Ypt. Vihut us uva uti wlty iii ait Ist fuisih t -lults tsota ofIome.by l d Its isutluuexpsciuteitls to s-tcrs
hi l tihis : IMINhe Ie t tNM itg ng o sjt~gNu h SI-iugluu .1at su-itfewuis __________________lts.ssuy
Itat' t lus htii a tuh uh tl ttltl professiisal det-tutusssitsdti-t-:n~uber -ifh Isecushand
atte51 lug h' TI asshi tut-uuts lit hil stil o t-is- linst of -ulsuuu lo~ sil heca llenge of Dr.I y t ou fori a
ri hu 1 1. is ttt sitht Ist ths ii1 'tiit si it u t )! us lth .s IChicago si t t e llt, t Itulsit hits wi een ttitth is I-Frsls i sn it-s
I P" Ie tck ts -ln tb i ti.l-i-uc tushw its thi s-suit1 it(urehI(sf( us i'lleit at tus stutits l is tu eleto ithtu it siuii 11:5 -it t
0t)tllts "ttl hJ t111tNr.Dy r, ti8 ltuutlSoit l u-h it ut ul l i hi ils uuehu -uttuu-u ht sue ut hu icttsut ha sten utut his . by ti,10N
O-saltessalthe su1110t4yWill ibe puhosntthu
isitt tuuue 5111 1 1go ihedtistht hIligil th s- Ilw . tiA LE ,U r
e y It tilhynoutah tut oture ifli rappt-otal Idesire(, thuema
bSaaty 3100 Th riciles $100 1:302. llM il Ilthigauicosiuu Be t illgholloNOTIC_______EA)R tE I , hun
-O I Sie t S 001- eosraei yfcl hile th nrlp om~le Vy CMllub, Satie n u ianb yrdFr-31 Coedy rClub, -atay , May451.i.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan