100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

September 24, 1901 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-09-24

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE MIICIIAN DAILY-NSEWS
.
i xx lxxII ,I a itI -'I.Ni . I-x ii)ivl t A l
O~REiAT LECTURE COUJRSE I4;-il t]Il0:vlt
THE STUDENT'S' LECTURE ASSOCIATION READY WITH ITS SEASON 11i;1 1tiii alx1111 ftl( r lts
ANNOUNCEMENTS. femitIxlvv1 I liii- 11ci-i I f ,14
1:ix )',1I' i :ii -(It liii- e'ii1i1--4 xx tt-i
Post-mastei General Smith, Wattersoll, Wendiing, Max ORell and Ten Others ilxupixei litSix xxxt1i N-txx ls
Securied. Ceveland, Beveiidge and Wu Tiny''Fang Among tt (. rend- . of ii'ie xxt11r'i c SixIt
Probabilities. No Spectacular Celebrities of the to Rossia. A the -t. Pit' l posext
Carrie Nation or Aguinaldo Type. 11£'- won gre-al dis-tintion x;t x ildix xxi
It x-stoted t11 1'
'I - lW ude t,' Let-1111.(' Axxxe'xxi ii o tix:ill ii-tx('a I I1+1xxi i l lxii ix. l1111 111x- Sl'Iollxxex ' 1jxl t o"N.:t 11 p ?;
1-11,i ts for'xxxi i' -igitix -xi -xii xix xii :111,])11n'1x SSlko 1114' 11'1, .1t'xI,ti xii xi e I£?I t 'iiiuiil I txp t,41i- -'i-il1
xxxv ih tiltit x 11 1.'11 x I x ii xx-lxxi i )1)\\lxxx I 4111i x I I I I I-- fIxi l x III;l i I I i i lt. :1'0 xx il 11- oitx''il l x I iilxx1t Iiii - 1.:1
tte i )1 A 'rt' x Ix 111i11x1ii 111'()x1x1'. tIxIi- I'I 1'' i 1 lxx :1SIIxi'ii itrxx i 111xxxi '1' 1\i-i l 11" 'Ix- lxxx,'- i' xx4'I1x \''ix I4 1'
lxiI£si tli' iisxx ni-i ititixilti' 1xix uiiix-x's i ' Ii iixIIix f1x(0 1i x iii xx ' g .i~'x i 1 ii'xx iiiixlixiixii i tii xiiil'. l t I iii x x11 ix xx xIIi
I''()I I11 T lxxx i41ii 4lx rxii-1'1.tii i)1 if't'. 111' I xx}1'111I l ly 1011x i 141 1111 Soo lxi't i C4,x1:x'. \ xr iIII
xxxlI[1_ t4 xxxi lx 111 4,1x1'\:I 4 lt;11 lilix li' xlii x-I ' xxx1111Ii lii' :xx 4111:1xx \'ix i :i- xis 114'1 1 11 1.1 ' ltrxxII 1I i 'xxx ttix xi I lls'
111,x ix 0' sl' x ii i lti' xix 'xi'' :11 11x tt i ''I 11'11 iS's ix'Ii;iIlxi'. lllii lx' flxilixi'l 1iIi xxi t 111 2; i1 ' Cli'
:1)1tilix li' x I ii .1111)'lxi't 11li 't, ll 1'11 xxxj4Iis 14 I xili'4'-Iilxltii x '4 x :111i,1' lit' :ixlliilis'-i i ' .t 1 t \11 I141~~
lxx}' l'l lo ' l:4ii ''liiti' x\14.x,14.\' r'1Ixiiti1 il tli' I - xxxi i"''IIixII xxII ;I i lxx lx I ix' 1iIlI Ixi' x sliti' I:IxxiIxI-4'l 411'
1111l 1'i 1:111'1. lix li ti x ii i x lii : r 1 11'1'~\i 1>f1ii t 114i l<)1441i 1 11l
N( IlS' At1 xI:IiN IC lii NI i ill I ill -;its 1 111i tl litll lli l I i1 4IIi'x il its-- - -
'1'11.. j lt- iir-, .111' xi Iiiix 4i ii1ii'i 2x'1 111 i.itli 1.lx 1"I: lxxiiI I I N \ I \I SI.
1> isllil ~l('11111'i' 'i~l oI)'tl \\'111 1111 ; 1:1' t ;1111 4 tltl~E'4 :Illli'ti't' \V~f'1 \l1'. I~t't'i 114 tii't x 11 x.111
tY) t1111I11 1' :14N1;, I lxxx1'11i lx :1 .11'1.i 11'11. :1 141 s1i I 4xl11it :x 1 Iil xi i -.1t)1 f it, lt x- 'xxi xi :Is- :x)1i1' 1)fi 1114i l1t1 ' i'1'1
xl'111. 1ii i ' , tii'111 , 1'':iiii1i'1:1 111 114111 11':.1\' l'(';1" i ?t'- i ;13111 i)f 1111 lx ):1'1 11 )14xiil , l is '
[ittlxx :11i oxxx I- li-il1't1114t ]lt hi1\141 1'14l it 441tt'l ii iii iii l t'iiii \ I xxIi lxxxix ii i x1'11xi -l x ixit'1 '' '1 .4xxxiii
I1 xxiixi lx uxxx''r i' lx ii i xIto{x1.1Ix lx41('12!'1.1' -1 x.1 ii - lxxii '.11.il1101.i i' 'iix''' i
x141 i1I1 4 1)1 iii ii lii11\1i t ). ii ':1 t± :"; ' I .I I1- I. " 1 11'; ., .1 . 1i .,1iiix ~ A ,tt4'1111, 1 11, i
- x'lxxxxx-Ittiiw 1::114 li.1 11' tl xl 4fi i s -''ix x x ii i x ii iSit] 1:1 tt i-,io 111 , tlsI1 111 w I- i t xIx x(:1'1' x :1"o' 4 1 Ix' xxi t'xxxixtt
11111} 1111 ii \';I I'xi Xx i xx)1k \ I Ix I I 1 ilxi tlI i i it i'' 11 -i11:111 ) i 11. I 11 S ~ i'4f \ t l
,i --ix i t'l i ' i' -i ~i 'ii i l . I it-i nxxx'ii xxx
iiw t- xii i", xtin i ltiii- -'xix''- xwill
lxx- (N" 11.i'gx i. S''xxlilingis axxi~
fe~ss~ional h~ciin-r :rol is il ~
xIxx. -l ad oiii ir los- xxxix- txi t-iln "
ida ilyi lxxiii in loox vIiyo
ii- iilxin.I is'x',xi' xx hI x ily- ", and' i
vin.i lxxx- 1 xx ' xi- lxixxir ;41 ii- lxxi
xti" ii lix lxxas 1 k ig o'ii lxx lxxix Xx xx-
x0ii1'.liii, sxx l' I ldillx. ''Cxxxi xi
lxxxiii '-is x' INhxthe lii is
11'Ctxxx -xxtl lx ' wiil '''xxiu lili'i WxiS xx
xxxiii ll I iii- xxi .iii lxxii. lx i- xi,
xxxiii r il an ly isi -xx i ht iliixix' to
tlii. i~liira~ti r i e iis o to lxxi' ,
I ii... x1. I .. xix.... li . t i-( tI], i hC~t I- 11- 0
j xt[1t iii 111"ti ' l ". lx ;iiIntl II e 'e l
i--i i'ixi.xii' t1xtlliiSi I IxI 1<<xxxIs 11"
t~lI II iii ii i ii i--il jtilst \vIii ii' 'i i
r n e li xi x~i It) aiNx 'xixxxixi-xxxx 'xx1i11 lhe
lxidii f i,: - lx'xt'xsil, ixx. i, ll- g'x'et
Ci'--- lx I i lxii xxthiii Aixilixitigxiil
milxlxx. Lxxiiiway a exseiinx cvxIilrie
ixlaxilx ixi tii xxf I intern-iationaxliilani
lisxcaexi -intl netormous f ee.
ti. Lwisi ti-ile often damai i
yet digmiiixii.logil and scholaly.
lx facel.wileitillx x-ngex.cle wat mul-
silxix' heilxxf ieit schlart cin liie loer
house.andiOeo xi txix- toithe ef-
fe~.I-i lxix Si. Illi-i. rx'ex iig xliiin-
Vix ri' li xromii l- -xxix xxx xxxiiderll
11i1lxxx it, xli' tix eic-ix lill II I'L. ~ ,
Ai. xee eill -spe-.k ilxx.lxx .1i x )ii'
Il, x i he ixllxxx'. "I le t l tuixi-
Poli i i ixitican, . h u. in-tIN-illx
lime[ x lix xhiimi1,' xiiu ct c
St, erlm I.lxNH i liealxtx. f 11
Sixi,, I lx' "l i -, IrmxxxIx' x lilull xfi'fli-
ii o lt. ]I(' xxxIto 1.i il l Vit cc, Iii larxxi-
ii Ixi 'xiiii'i. x- ll-11:, ii'xiu lciturelxxtours
il i (h i lxxiil xx is i - xiilixile-illxxxii
xxii -i xxxii lxxxi ii iI ixA xixilt i-i iii
xxiio ,, xl- m xx 1d otulrIxi rex
:11( Aii lxi Sxx o i'i'xilld
-oi lpel o'xi -i-ll dx iMjron
~11,11h-eo1lxx toxxilxx-cts' giti
.\l. I'ai Ilii xl xxxi,, xhei s li xx'lixxn i f
iii iii+, i..: ol I lx xx.Hi w t
prlx o olfIl ouNi[ t lixix. i t5 TXi' iN'
;mil iluimoxii'
Kl i,'i'- lc xII lxx I x'xhe alded' 1,- '
!i."1, ii -x I xrl -i l xxp,-Ii
111 ix xix xxxor.ii xlir -l 0102. x lxx
1xxxi,, xl xx-ixx-xxx--I" xi Ic t r , oi itl
..i~-l i xii lxxii ,I xiii iii lii' :iI lxx i 'i
lin xxd1r(xi l liIoxxii l iiii -Il i i li lil '
Il 'ixxxs xxhl t lxIi ii es f xi ;;
I:ind. iiil' Iii il'ii ndililiiilii I
lii:1. 'I i l i l: iii' ililxx iii- -
lxx lxx '.iii'i pes l li i xixixrix i liii
th ii iis lxon Ii:11(x xxil xi tx l i-olpll
ofxai' xxxx i l to ct1i ix- 'xxit -. ix-re of
Ne lliII m I 'i'11 oixI Iiti 1' 111, fro i i' l
11i IIIa li]I: flIxix I N;I re ,ixxi ix'xi lix
ii lxxx xx i xxIii ' la ll- T.iii l 1 14-
I I i , 1 'iiio to i sll i x-t 'e txii ti le}'ii
Lie lone I I 'I xlix lxx. .s 1s xI I xi lxix.illI
I:t olo icd'xox'xxx 'urxiii .. i te of ' ixxl,'
111:111 xril' rii l i ixil i t was fxi rstxxx
15.l~ lw t :1.,xii li iho i'lit.du ig tie xpa xx
xxi xxxii hcolxxtxrgi lI- - i 1110t
xlli, i 1. l lxiii- ix u t-x ing xx Zl
I ors.
i '-
-i ~ixL
Till.X 1t or11CCilXixihi. l x iiI.lfx4 .
lxxx-lxxx14/t i-el1 ilxx id. 1lx it wxil rin' lhii
is xx lxxxici lxxi. lxiii rSix'.Ix'xxxxx xx xxxix'x
lxxltr hoiii lxxi x xxx'lxx hiii ' 'lxiov r Iai lxx x141ix
xiii lii11 i- 141x1lx'x- liii lxxxi. '1l1x1
1114' xxxi lxxxi I xxixxxxxxlxx i ll ,111l x -____
I ml 14, wa i - 14 t l x is 4i. I-
1:1114)(1 ( it xilil li-i-i I llxtiii l~tiiiiiI'-x1lC x xixi lx
xix 11 1141' i xx-xi ii. t t~lx.'iii x-ii IIii lxx- :1::t-lxi iit l.'i~tiiii xxi i.'i11x1x'441x41xI' lx." l ix;m II. 14, lx4xxI I xxi' 4+
t4 -x114'r 41t' I i xixixix. lt'114l14> i" :1111xxix xx I xx tt i ' .X 11 xixixixi' {htx f4'x-l. ix 11114 114 4xtii 11:21'iilh x I'ixx li il
t Lxx- i xr iii lt1ix ix iii'lxr1. I l lxii I xl4iii iiihxx liai x l ' ihi 4ix xitx- r-xx lit"lx' xx lIi'l xt'xxx'x1 ' lxx. 114" i lxi4lli iiix
txa1 l4x~~t t " 1 a i l xi it i- x l4) l xii a I xi l liji xxi lx I -xx Iii xi I 1 ' 14 ix'x II4xii 11"i 4' 11141i4xx''x 4-x' liua 4iix ixi'xxiiiii
litc t:4111x4 ixlxx 11 1414;1 I'1 11hil '"' Nt' :1111ii w x 111 a .1 11 4x1i'x xxixiii i111' l11 i4 .iiiii liii xi. 1.1114''. I II 4)24i ' Ix121ii 114
I'x 11 4xx 1111114 x 111111 144 11 1:11ix i 11 x i u' l i'lx tix xiilxx 41x Iliai 414 u xi li -xiII11. Io w4111 l 114i 4411i1.1x 11:2i 1hi-i' 111'l'xxl i ii ii
tlxi x xi xr-4)"N t1 i- x -14i 2,xxi xxxii 'ix' - cl dd e ,4 1 ii -xx 4)f lxxx. '' lxi1iiixtIi 11 i ililx tt
-fl4x 111ix oxix iiilxli filtl h x 'iis itt2 xa 4 11 iixi1.: x11 14. W hiile - ill 4-4,1:i t"4xxx 4' :11x-
iii1:NiI xiS i''" IiI.c)IN lx Xxxi.X1'ixx' x14 xIi i 1111 ix' lxx N xx 111114lx. C\i11 iit-41 1' t'l t>txxx ii 4t f Spi :11:4xi rl 1{4 1xxx
()lii ix i''Iiilii'r tt'xx I i-i i 1 i' i:l ~n
Ofxx ' lxx- xxxxxxx t l igxlx ixl lx . iii'i'lxti Il lxi ItI is il' Cii ''til.
-xx xix' '-t' lxxx If K llt ck . P s- It was ii'nl- haetiixi i xii lix lPost-
s ts~'t t1, I IIIIl I I, tt1ll~tII I xxx' I -IIIs t ' It' lx xiii IIlIIi' ,1I -tll- t Cl Iii;
Wili xiith 1P I ixii lx- i ni,'xxx'ixi xxx xlwh as ixlls' i tx-i-(tllror of tii it'f xxxi'. xand
xxxiiix1111' xx lfea 11i l~ii x i i-' xih ix xxix lx xAin --~hha xpe dt o)iixxi lxx pear atixi
:ii. :t - ii 'ii lii1111 :1 111:111 of li-I hi-'s. tlff' Iliii -,ll xxxiii' le ro li l ()I i liii
lixixiuflt i i iihii ii ii'ilti xiis y t l~r i l ii ii- i'h i li' ixiitxxag ic eliii f t l xIaiio lo
iii xti 55 iii i i >.1' ll rtn P1)11ii' of I N lix ' xxiI l haslx xxi ix'''xxi h'i' ss l xxfoxh' l
liii t xxi I i~iiiiiiiixxi 1 11 ) lx lxii xxxiii l to l) -ilfxxii'l xxixhis I ix i xxxii un il I Dv-
ls 'I i o liii ican lxi ft1t'xxxx. As t'i-lii Ir i-iiller.
tif 1114,I li viluti 'xx't if .'-x.xx~1 I. ixi-ux irSix itisi orxxii'xx ' Ix' m kxx nlown xx
ih tn l 11 ii lt1n1 lll ig iii lit i xr, ixl l i. xi l 't'i'x i-ti ilti if p li
xxt ''1i n xxii h lt 1'1'1.11lxi i xeix :t xx txxixxn'; I lxixt'" x i lii :1i x liiltixi lxxxitio x iii ni
In lll i 'iixxxl xi xlit'x' ll~ '1 11ih I ixf't oy , Ilix iadmiisrtxihllii . lxx- is lit- ii 14illilt'
tilw xxx hiitc ' x~lt lix' lediII v-iewxxxi iii
the N oii I lxlxxxi xt xLew iis, .1di lxx XiII . IIi'iiIIai l tl
'xilii''i xxlt t ) lx'xx ili'xfo' hynt i lletix tl, 1( somtig.1-
vo e o l -ti' 1' i' x-lll lxltes 'xx' lii- iii,, .lqt 1i lx'lxxxi lxiii, x xxiuiitxnl iiiig ll-il
nxxix i xiiryan. He i'll xx xiii' xIx lx xItlx i six x x iing's w ixill e lxx xtiliiuilntiod
ma xvo-i lix o" lxx ii x ixixxix ()liii'' l xx-lyxxxiii' xxxade 'x'x-xht' l xii'r lthe
(4140x1 xii x x'l x 'xi li l~ ix' 'fi lillihilOn-I' .'iiiOfiOrii4iwr iiiixii I t"- i i' lix ' x&l-xixi
xxixh lii l li ixxx x. xx 'xi x ii xi ixxiiii'iii Ori igi' li -O'xxt- ildue
liiihi - uato soIp i , ie l xmii ilxii41iWe pii ngi Of .111i.l xxArmi

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan