100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 16, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-05-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

P k
c 4 4 i ,. K3f
ror
Ile. , iw
.
AN AUSPICIOUS OPENING
ntxti Hllr tt-i ived a t Meted
[vt.101 -o util-,s watg ii I
Received
l- c l, lu 111111 ii lt it l tt Itl.
iii n Y F -th lvas o ptill ttt
iii t 1 -iii ivct t by li i i i hut1 ii
tl'c tin it't nt t iit tliit tuu u
dtiii tittiit pointioftitt i i lTe pr siii a
lOdrdiu iii u rt huold tiiiui titi ul
ie n il its spell. Tho it-i oftiati c
ltre> ut n ioteiiil lu b l iitil t ltlii of
liou. Illsti iii l i d i ou;;itt ititi it
fiii I till- ei tt l d sp ris 'he fa
trini C vlin, titin-ttint wink tt-
till q vt s uti, tryil ', t ct tit I I vtlhh
tht il tiiiiit itiltil i'ur t disp:i tu u "- i
fall ti llnut-itti iit I ii i
it~tauiLns oe sip ~
at thi ;,tI nc t ill ii ii gn.1 i I tll ItlVitIi
O p il, it ll' li lw n I u
herti o'i e ;tc iiur -vht dlir -
t ii i itill iicr~tet tu tutlltwtlil
ll i i jlaa , i f Ivt iiititl
itttilt it p tca ivc L
'tAy ItOl, t'J. dA I l
istMtiet JU Nt( LA WIN
C}-.
l it it itt ~ i lttt lttt , I t4 t Al t '1tit
)11 '!1 f1'111 :1 1 f it t iC I111 1[ t. l
lilt ti ll i ii l ilt t ii t I It iii i'),
I C i i iit( t I iit ItIliltIi tlt[i lit
Tit f tt tiiIi it1 t- i ' tl' Il '1 ;It
i l~v :IkI' te It 'kI it 1it tt t tr
It it° Ito I t nti l l - t i t1,1111 til tiCitin;
ti'lt ji~i s I'ol' lt( i tit'1. F I;it
l i n. (:I l i I*I hm il -tt i l0 . t .ut Wt .
:It tutu tin.t'. i1.I1)1ll Fr t utu W I itic
etIiii.iy i hit i.F1ii liti-tatt-iti;iii'hiini
it,1[ ii tl itt ltl hit i tt1'.t lt onP a ssistaDi.
Regen~ 11 ttts'P 1 Meetigey i."
t Irpt-t tiiiter I i t \ lii titl ltC ii ti
IIi itr, i Fll ert onin.tt Ellt iPiiottiy:
,itt.titlB i', tibtiiE.tr iI-o II' itnersIudgl
The :tithlltI tl iiil ltint t iliwt
lwetll 4111~ l-t :tlt[ Ii(liti tl ill Iie
ltl i lt iil.ny a to ar f e t
I~ttt.\ti i1T,
%ltI ttttl t tilt I i) , tit r l' C1 3'. { 4 {i t t
' tItt-t I tittiit i i1,; 11' i:tt - \t1tI \ I Iitilt t l::Iii t't°1ilt " l 1\
Iitti; li t1444till I llilIt ''1' il! ~It \' i tli 14':4t:+t;It\tillt 1;4 ii 1
itt 1 [1 I lii ittli\ tui t t l'Iiiitli liit i t t u it it t 4[t ' i- I A ;III tiliti ll-~Iit-
I it _'1 l t : t l osrut'i :111( ii t' 1 0t h Ii t tulitttiit t ittII:; -t It I I Ir.111. 1it llt I ii II
f ) t ' ; . ; L l ' \ 1 r 1 1 1 l 1 t v t 1 I i l ' I . A l it' I t le ) lu t iI t o u I I t l I 4t a i e t tt i t t i i i l i l A ti tt t I I i iti i t l
1; i ll to t titi itIl 'l la fltr ( I tta~ 'I :I IIW t 1itt1T I1i'
Ilul" Vit tl W lci1 t in lilttvttcito lii lltt it tI tlit t'lu-tiittt Ilt tltttll
I~tll~'(1 Alt ii IIt' 4144 Af t' a'141 1114 c:1 n4t 1~itit tr Ii ut it uttui tt
thoitil I;-- -i1 8 2 I hitio I tititil.ll
tii'litt'-ie- I11irsI it 0 i t ~I 1_ t ilt 444uill L1tlit'.it1:itd* .t
"'tit 11, Ill. hit - 4 0 li i i L 1 l it,, 4 44rttuI. irtilt 1Iit-i ltticttilr ith Il i -
tllttlt~i n-1 Cl, a d I teve 5 5 Ise hI tu t'wttu it ut tut liv l ut lill nub tilt!
Pit l l e l f 0 11 t ~ ~ r h s~ o e h - t ; e a t ut . - f t - I i t a1 t I I ittt . U 11 1 i h 1 41['[l1til ll 11 it1I tt it It 014.1j
.4'11[. 41;14 "i e itatkI' 40 th - le. tit.tis ll t -tit-ti 111 I itl11 'lI i Il \\':1-
[mec"iu ti - til N o were1b27 ve4 ii fliub tuniit114 tuti lii. ii t iftt le itO
Kothitlidid- thi e-s( i 1 1 hi 5ti ll tig i i tliait i ul 1t) t\'Ilt till(t t ll
tYitllit - -11 a d-cored 1 1ee it, vtlul tll t titt lil 4 11.Iltt li t no
Ciji Itti i it IVO b ii Id alo o i. Il lllIowaltiityIill ilt( ltei111t tutil
bilk Juitt - 2 re 1 i e1 UIi a a Ilt~iu d sl ti-rii i l otnLjItoii titi iilit1v
tall autst ifi ld an 2b- oo1 I ti2,tI ii thtlittet4[ liy utuil ilui I tiu ttlltt
( )1fr e- 4houl l 7li 1the i he (t e u-i .u itttn uii it ttut;4411 i} t i:1tti o
W'l~I-i i II- --I(1,i antd2 It iitpt hiilllht ~II llI. F vitutu till t~t---'
hiti - -B11 It ti2)i. it. hlEif old i ilul 11: i t lo1tit
724 l 2 High Sch2ol Comedy Club
2 t 0 t C3a0t - T- i tii tlo In ,s r
l"tittit Ttobse itl-Ktthi Wie.t-it
Li4llont mlls--by ,Bait iii 71 by -WIeluh
t,,A}-_Ila 4.Hit by ititit--ti ball-Do-
itututtite, Wieek, Jlaul Malt-ti.
li'7ti-t t,* ul--hyiMart-itlititySNV(ei-4
It itii4. ' lirte uul
Prof. Kirchner
tEartitla intt (li1i iitit titif
tIll!h tSl'il t-tit appoiilil in ted
l'til" ttitl1iti lit I athlli t~tIl it ill.
w4- ll the Souillor Ltt tuf' suit61i lw
outCo iiiut-to ~PItti . it tit~the lii- I
I ol i llitt it utu , i- h ld
GooN Governmtent Election Prof. Ki hilliimnOt ' 'lit, 1111 1
itlt liili liI'l ' l l lt l~t ii liiit
t t o t h e 17 lii tht . {114, 1 I itf - 11 rw 1 i-i 4' lit uI'tr.Fill tuta ut
Scholtuuas hiti e t t kpl ace i it-t ii tilri tri 111ci llust'ls r itofI ti ft,
itit1 lill:u it-i1ih 1- tlt u r of 1114, :i11itt' iluut Ii tr int ui 1tt -tit g ut l t' l u I".tl
tl ll 11i uu lt ltt l iflti it iittutuit liii ".; iter 1 1" ttlti .t t ti tt 11t1 i t
it t.1 i Ii(, too l iiuhllr1ifi l l I tus 1'it 1 1 t tu i tt I II ii iiilr ti a le-t
t'li ll t.iluil it IuIfiulti tin it ii llt 41i1t t it tututhe rat ical tt it f ft hetttt lt w.
a4tit u ll t1114'-it ii no i t. I1i '1 1?V i .1{il ( ,il iii:1-hi- - iii ' as lii. Il ll''t
git ofa t - 1 li 1 t l ih\-,I.lihil utim: tut istise.t t w t"1.1tld tor tutu ttri ii.
thu inin t- iltutu)OAuttii t htut titudlitr
t tItti I tt i-it ti ll iIt I} tiltt- t tit lit-
&ttit in inictia eI~ fetlo it ii; ai tra
::1r iia ht~ i i" 'rittI) iti i ltt It l-i
t l i ii tii tt ilt t itithrit ttu hu t1
1wlt tilttti1) t itti i ~ti t lii lii IhIlt-iC
illt tIlion"i ii i r eerlyer
lii ' I' - I it ii iton llo til t-el
tlltitit titi il tti lril tititi frth-ed .
il~ tt I i tii it I ti i ll I i lu tttitti :ril l ti
it' Itil iii it lu iii itI It ls
t " "tutu ia}tof il t
T h ('ttt 1zt" hi tt i-illit tutu '
tI o e x e i t1 1 n I ( I : 1 1 1 t i l .n11 t i t l t t i t I t ii; ( l ti ti f I ) t s i '
h1I l i t ;tbeIlti iIt ~i t C i NI i hut titi
Itt . 'I 1iE 'tIII")tt lttC1 iii i t -ttt ill
i~r tr oflasty ii. ttit liint
l~1It .t ititIi ciii iii i w lii ii is. Ittu
iot' ulil,inlelt ut it ' i ii tilte-
(:titi -ll ii I1t11 ati i ti ht i the
SIlitut-tit t i1,41 at- NtI'i"Id1hu t i n - i
u'-tut4 iuwe-lli I tu tutuhgh tuu-li tititni4tt i-
itit,t i t ii lit ii lit i ;:lit I ttt i ot
ititithul ltthtttuii _tihig AHtith; o _a~l
l~k~nt " 'lut} 1I CollitiltChtutAF
j. c.i"=id I i_-tocSituohi iall ijithwlt (uutii uiA I ituhi Slutlubl'Sat nd5 att

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan