100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 29, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-04-29

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

.77
F jlt? YEAR. A
TO RESCUE THE OLD BELL RATHER
M4N ARBOR, MS H., TUE SLDAY. API'L V 102.
Noa. 148
R CARELESS PRACTICE CLASS BASE BALL HARD WOR40%UT YESTERDAY
Dr. Randall is Organizing a Search
Party to Rescue the Bell Stolen
by the Class of 18G30
Followed Saturdays Victory Over Be-
loit.--Promising New Candidate
Out for Shortstop
1903 Law Looks Best Se Far-The The Finc Wsa er Brought Out the
1904 Laws Will Also Be Strong.-
Some Captains Already Elected
c~li~i s~o b a t- t i n tn ni a? I S li t touit in 'oddal ~ tt 1C'ra t
i(su t < _lilrtt ii elli'd l l1 ia - -l' nii i''tn'nn i'n iittr heHumdl~ i d th 't i(ln (sil;: nic
llelIodid puit it e ut n o he it iOal 'r l Thi v wrila the i' ilili inhip i i " hutint'l idoo
Illithl: forlii - I} i iiid'ls n dii :i tO rnl' 'b lbtthe 1- iginun di i
.Issas. I'i'hi(1"0 i ld winde B I ( Sw, 'i"1prio~tn tisnt a"olnz'i,(1
nti IT t a o l .otia Isb l i ih 1 li il II Ihl i "ii 1 i i i i ii l' lil ' il
ttmisps ee~itettr i iiiii iiii'' m~ hl1' w: i i 5""fortii i i i111li' iii i he llndnartr tas
o SIi isu w lc th sai W l - i t in oi it'a .t-u i i amin' us eedlr haiiia
"inI t 1' I i IiiyX o (itnet or i l iii' iii''tn itlls I s ate bal
the sul codi i utii' iiii IOO olsThoghHntamit Ii
iiie th 1ir c v i i h t y o ii pa tie td h II l11 ha ldaa Th y ihii' lia liood htiami
It, ii' ot n h ~ c t. fed .ni otfs 'i ied erri u i--in . tut ni t h;us it men ni-h in ud toitli'oe
_____hollei tdiiin'ndroli'iiiled'111it'i 1011 t tttii is lten
theiih tu of iii inia( li lilt i-nWi'ulitFooteiaitr iii' itniliinni.iii'rut'. ii
tit10 55nr. niof th lid fd i i'o- 'int i n it Avw u r -' ll' acsThi o iti(i sio tub - nay iiill i ionis ed tth jnt ir i t-
1 tih ~t-.it11mh liii' i wiid'toplimit wdat om te o ~:nit'. oths ti(alm.iiiThi tl'li""wn
i<,nltiliai"p'lnihatn" 1i ('t n tal' (niiii thin ei f ii mans liitir' sfrti if liiiuto ilst ea
italit ,( w r Iat ~ t totin iii iTa h,:t-ti1111 ' ihlii1, n w, sl ni'ti'ii'. o-unt ie " t iolhlirnti hi in
'it til i lI' iWati'n iri lll'i' l int-111 em11'' imt. y ue titind 1t ro tito beo tt
hi"1 So1 net ;wound un til trik110i' tl hi i ll i i tltimiiimitS P n In otnitf 1111i t intlesinit ,-
11~L 'i hmi e t intdii tol" .
i lt l i > 1 1 1-n t i i t i i ~ t i m ~ t 1 1 1i i u t . i u i ( m m i o t n t l s h n
liltestuliIiit'dTittiilodes+"its- li t u sni t'nem, ti t ilt yesti't'd'l I' %v i t'in
~~l u",Siti n1ti th nod-litim 1,000 oldi' Thro lilthSH idm osti 'iii tirlies h t nd 't i t
Ik n 1 ItoOulurttutIs li'otsh"roinitt;Itt it?"To sl t n t Nd I :i '. ar lttitit' l'
I lity tn a r 1 dl'i'ri'nrium\l; . 1 in h rtsi( inun i 15 Sit (t ( ui dit o 1 ' h' w ditt iil ls i tlnitina
~i IV-ti ' 'ii iii r .li . 71 lllth t i'ttlit't. i, 111111i : unithubtilt NsmI tii in'ialk ithm ohlnt r~t lilu(
il o.'in, (lle, tl'llnl'i'' c it ttt it is.l de.L ll to tae cRyesue~ teOf
WilS _ol te M ner1ui1t y rot inn inItit t i inlit- t "IlilI" Utit Istn ~t th inro c nthrill
"In lheer t) liy i t~ ftrk, illnd i it iii 111 (apioto tt yi' ie itonr nf t loo ni ii'
0o't li ownslirkd i 'n t .Waltlstn 'nIti 't a OY It n d .ttor. Tt'piny In lyont oif
Olili ii In d~~ill lint i 1 li' li of int ' stoi 'll' guizot i, s't m l. wen t''ioidli hnr m ilti
I ni K011 t (ittt 10 011'of ihe lviit(it'llnowuntcite 1. For t o-un h( npni' t t hi' Hewsi %vttiow li
1ld tp tia lll th " 'll' ilt mmmtlelis ldt retlstsi iwjlel toh'tolIt'. thetitilawsin o inhod' iliu
ttfie.il~i vats.,,ti hh sbe ig ITtam ornit uoli ulwttut the ( tsttt hi leof 1m1 Soln'h S ti 10 nts m 1 it nipind his tt hi' asl'
trtin oi it ll , andU ll i t u u' rulgh I ooaIotd y nod s.wlonplatyed t ~t here is'
u Iuf ~i i w er te ' I hr o : 1 fInt tt Ill i n tear l ini' [S it valet ofjus r n 0 511 l th eitil e m i l tl e to ' int
andn itiit.o it.l t'Biorktooofius'hetseIoS l Tm'' t, t Vhir a'0 inlist1
Il Iv ' Ii 1n'rsn' hih It f .Mygtmlefttirm Wds thlngIb tn" s. utmig ii'ttt mi
roe r titiin litsttii' t orb'l a "tlt",fas beew tnt'tin, hloc e 15 tn -ue
I f 001111 54 to 1.lii' g a ito ts rS i(1'VI Capn het. al ort eter saton i s o n tlmuin t uran iltinligib~le'tiil
f llo t l' w thtnliltinch of ait-'u ctthin te-(
b 01. lt liihi oftnt'wroartl tatfcriiulltlit if th DA on T"ll-oIttn( yToitche1.
ed iu([tot1115111'~rt mc
Whoiian tntA i4 ii -liti i hat o ntl osl iit tti Sn Li s~Ato ni esw s ( imictig ts wti i ngtull
r ro l.ttieits mu il ~ii'iiii tllnnlthejucoju pd hve i t iiito i nti linll tl ul it
inhi( t i ll'i tti iusiot- myilitit haO n d. tutle l e i e t uit'intesth iu n tho il'shioi belu his ~tof ttii'i
10 ;'_i t t o t IOll ii ctit an.dS 1,ft i rel'i'
lii iielate ii I5 p1 llt 11111 l acht-litan ituthe ii nu ll I andiwlit e i lootas itd tsfx eeh h
I1 u i x } u l ul u n d t h e i i l p t e tI A 0 T forea m 'intluit no'rontll'w rit 10 an ia e s liort e i ff eren"tit iIO ~ t
Ros 1siitn
tirS lt d n il'ii't rs l ayw. Tomoruren t set-Ii tmthehm'I i sytoil'
-iath letib uthio ahiltd I liii~d
ituoi as 1iii - it'll" liii 5 bunediiuit
ii I V' n --- N title-liii' t -i-i- n tutu'' h.thtilt'
'lm ill spend he-nt' eyitnif asJdg e ad.in senortthe a uen ? "Bl" d llw s --hr - trll
limitc m ok l ecp n ig ped °(u a ferouo h
oin~n's 'abut, I 55 F ia-it iii'iiihe -. iuly n h i teioittu4weep dln.tei aw l
fa e id ii n hod -e a-u-op n'--an--ff -'2 .04 cot irc itand rier nd -hi me-i as-i-i-''ak
Tnrek Candidatoo in FOce-Callt.
DvorakeHa a Strained Sie
TheIi h t i i liii'ii ( i thei-r Ir "1 i-i'l
spr' it erll ii'i'i t iie i1111--
tl ii,11 t I ll I ti i II it til i' tick
t, t r3 i - : i l iii I li i ll hitcetn It, t i li
rttt,,',tt_..il 0o i i it tii.,o it t-y it-11
iti rut mttt onsitthuiolad
tit itril. I. l~~lSatrttv ~
itht- 55il, ' t iiiu~ h
Oh Itd:,ol. i it d. tlelt oin lt
.l I , !gut b e i itt i siuiihd Ili i-tilt 11
hit tin"ii i I 'K li-,t, i -lum n Ila 'L
It t i tn t ittI , II
n ut i il il iii 1,1ii ]..hliti ii tit I ''. '
;mdMi L) Men r F[l ht - .-1
't t I it't '-it 'I tutu'I O-ti3. I liii-
it ntl , i 'all- ii,1111 t l itf I ti ii 1w r1th 1 .alii -i
di tte 't i-. l i slt a i ft i t(] Ye
t amu o tt(etti ti , en t' I s--u rt1;i-
11mm iii ii i'to'iittst il. tilt t-i-mo. 'muti It
h t ii i Ito 1111it ti i nt:ir, w t no w,
ltiet it-mumitinmum y1 iii n.6H 'l~j
t'--ittmtm i iiii, nd s'ti r B at .1 l t it- a
mdihiu illfle titimi-I- -t, l it ii;mdi-ltt
itn miii5t'ti iti 0111 u tlt i i n m Cl id
in t ittiuti n 4eimu ii alV idt tr
uig. t'Fi'i tite t' l misteaisll1 i-till de--
lilytili un vi'ti'it atIodly' itbc l
uitt mtut tm lgt'election of utti t liii'ful
imit ito t a 'n i itit . mit iii u')eii'nti's
Sjw it '" le ahnnimnnt"ii''worni sin
'Lit thu mi r- lii" it- itt i'ilt I t'ii in'-
D'r.-thiien , tii mit 11, -liii' :
ii Isb t Imia itttt i'c t etim iii v
-"14tou it'' I S it it i I.at oat so
'lli I ill nlnbe Iit l in atu-i rtll I thiatit
diiliii 1 mint it ttuitugl f i11m ani-ti"
ics it d li stltt it Ott oketilt i A
;i'l" wIt'll intin lith "Iu ilt ~
Aiii mtsn ii iiniumi i tiN. AV.itt Ih,",
inn. eiln lnoth oil ol~u'te
it litit I 1115 55i11iitntitof heIYc~i itt
andtih lt dim I afterwic w n
lull ii aii. I I b1j1111 of ii' firs
Illimli iigL y trIo ititli t T11,-11
ttiOi, mt 'ay iimlt'n I u--11- Ttuwest
-oilitti'1,5'lay. unktu-hllutiit lt ti-ut
'1 Stgs'l'ti-Ili. x~ al1te
15112 Ni u-I-ti-li.
-Xii
hi-n itmi 111112 in n.-l.si
<i~dlmuuti ii liii' thin snittitiitin ititiuts
tI LIflIlluN Ito-n.
i ii' t' il '1tit u ll" ii It lt i tti !ptilh
+,hii-it' tt siii t"iti. +,t' liihil it : iti 'it l
ii ttill-ti itu u-nlihltini--i--' i-i
NOlICL.t
Al i"'ust mei rorot ot the uil-l
iii fltill toin0iievery Ofti'ton.S 1

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan