100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 12, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-03-12

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

f } ll ' v_~u a.. J Lf ,f1- . tia
j y kr ^ r
. P y(
R-
7W - Az
A MICA.. WED-27NESDAYT, MARCH t902.
w ;fib r
r ,.
:x
ih
TEAM WILL NUj
he'frail.Men 15
CorilipHae 1"
Sele-cted.
~BER 13 Oratorical Contest. WESTERN STUDENTS
x. o fxiit li t iii i iii i~ l x it h.:'oul if ilt' In thle American Scxiool of Classical
~tst ipii 'ittl IlI*Ii 't'ii t'lI ikiloixnx xixyxiixl Science at Rome, Westerners
A111 ~ il;l u t i i if' Ad, t ijli:?ii r- i'iPredominate.
d l at ee 1i- al d s It'ii. , tx .. ,oal oft'ie i 1 t u ta
ro , i slI si n th ughtiiti t "l i ou
xli jir l1 list 1Wiii
i t ti e II h t Itr~ittt Flat!.xi-Iiiu eI r.x i ": rxxii huh t iii too
dir lb iir l e
tri i Lrl~l. go Pit} I" hexli l hs er iiili~ o ~
Ito ;ere i axlxxi-x'xandInl fof x t oem ir
"lhxniot liar x x isxar lxiring fxilery Ii i ill~e atao l
k li ii Si i ii i I t! fi rs e :tI Ini x'i'xxiacrx,'i
iii fKIii V01"xIixi xliii iTHE 02 DINNER
t Il,xI tll, '.M lxxx Iii-IT xxxix ____
5 x. ~ *.Brillat Mi-t ro' te lass Laliriog
nt'tal i"I t i i x 11 n yeI' Ilixe Faithfuly to Make it a
hix1 11i tt xxxiii I : ill i __________
olltttt~iii xxiI h i vod ,11 eac ils ix' F 'id~ oi ii'i 1iiii' lixerix lx'.toi
i ll tlt is i i i hook. 1w ii ,, :
It ix tiilxI Ii IixIIxIli:uI dxi\x- In xik-tlix
o ia :IiS li«a.i x xxixex1iitaiil ii iti : Tiexi I co' ail xre
ii~ o -~ - 1; , : i i n , l n a it IIi ..oo" ini th e iflo
lxiii xxiIt t l:xx .I reii x ox i Il,11 l coxli - xiii.
xxxiii Ite.i x i i i a i ii i ll , xdo-i i ii a tun tlxxii. l ii''l ii ...is d xxxtillDxxx
o l ixlx i i lix ix,,I ii iih '... ttd o h Itei i cexi Kook, null
I lxier iii i o1. tw eet.iii lo e. i xxix hu lii xx iilea mxl
at il i ltB rn i, d a !, illc xlorx i1s ii.- 'xx . x:1 xIo.'xtoe l1. .
Pill lxxxi ii' iihawlsii x .xi ii 'l . ii/xxx xxi i xii xi tt ll ir i t'xxx ii i. li
lxx. isrltlii' i iixilxxxi-ll ixiixi. ri ielt xiilx ll ~eui+,u
1 i o iia i 1 i u : u e h v I- iie ~ t o l iIII hi t : u l h t h
tlci i l xxxix lxx. oxtxxix - il 1ttk- le Ie
i1; ha ''ut~ii ie': i,:cin 1Gymnaiuin Teani Pictres.
xty IIa1 tii xxiii w ill it, lix l lto I t' ituIx.Iakotiiii ll Iii lse >:y'lxiillliltttIx li .
'ln :olt1 rlxie'I xiltd xxxi xxx1 l it 4 oiliI.. 1ixilix lie
_rx."' o'lxxiil it-ii x i "t N i ' ,I:klx ii i " x
Iorti ix'xi i' S eerl ~'rot~ls~I 11 rrtlo1I lxxi
ei t xx c iiii\ f itlxi xx s~~rin r o a s s
xlr, i i tr toi Ii te ; '"I3lxrx i u :ti l ei . i ~t i toy s nx i Ix,
[,Io i ti t~e 'Ii. oiI~ r+ it its 1ttl, l o :llf w : : " o -~
1o Seitiixixlii ii
xxxi ttl n ii ii I li.i l I l i~u ,
hu e ftxx 1, r. I 'Il o l 1:1 i e, I lx lx xx
i9'P ii tt i Iii t flxitxi xtieati! iI .i
x iii liii Ntc i x l l -"tII ei"I ix-itxh ixx
iip t1I xti ltii lxxxfilel\x lxxx ,ritual'Oyu!-.1Nix
lidUx ' liii.i k ioiod ;I'or t l xi Ti, iii o Is~ I ll iwe ia -\
l iix lx i li lix xi l xxxi. xixi xlx te l b utii i x'i''i x liil lxi
9rlxi 'lii l i tolxi
~ ~ liii 1 xiiiiili'' txiii l'xxi xx l1-:11 xYet xhl iiiix xnotx
letu ;, ix5 Itlell yI t . lii I. lxl xxx lt'iii i I elixig lii. ii'n liltili iliii1:2x xxx
0eig iiiaic -I'. r i-ietirnedi ast iti iontextxnt andxinaltxly ietledxxiati ilac
lxx~1 ighSloxxii ta wl g es.foxietin the datxexxaiiihour. teCn
515 ii or deali ceet ni-tor Fidaiy. 1:. Mxl. iS0llil:.
ipth illior medxiiix 'ill give- axdance- _ _____
0 inl ttyicasiimon xiiFriidayx NOTICETO iIENt0ttS.
Z-a11 10 or aIxre at. del , c-hiroitiix- (S;ill xciid CxxixnaCxxxoiiitxii- to lxe
15O-~ 'xarg Ol. hhlillc'-l. cxoi VadxxiinRoomC xxx'exiry ixfernuon. 4-.
G.rx4 - c hxlbing xaxd C.CL. Storex. ' Scingot to be bef-ore spring ain'
iixiax Alxii ax, '04, x isi xx islionIb m e iiasxrex muitixe etaken eaxry.
aib iiitly cillt ifl ie ____thetc ___________tue.Ii"ae
11 ealii lliixi ~ x iiiii- Axx xi' x xxiixui'iiip' iziix
In is'.x I ixxo lll o'pl~l. 55'x lxItl'ithe
c'lippin~xg xxiiilxx'ofxi' ixxx'xx'xx Lox xliliilxil
"111 liiiiipo xiik ii' -lxIiii iixert e lit f t hl lsi
liie p'i'lxiixxl lxxxpxrt Ibif thil xcmeIx'v
liie' iixxix'i'l sxiates. he 115 wholii xxii
alrady wonii' l'felxxloxx'ihipx ininpexi o
ii iiiil x' xe ixx i'e'xi'xoxxitiii ix-iools xxex-
ireneixaielirloxiiili lix fllow'iig li
A14-hligxxxx VUnivexrsity
Torix toi . ....x ......... ...
iirxixI .... .......
i'l li . .. . .. . .... I
11",istuient xi av enety
sinc Wlilltitioopeiedxiariixxl xii
xi lxx xxi'xiiOle folloin'iixx eg xx
Sm i h . ... ... ... .. ...
cxlx' l nex I x l t ii xx ixlixiOw fxit'lx. 1)1
Ixilui ix t x. x 111i lxx xi ii lxit
xxii xxxi x'i-(-1 11.xxxi xix c~ '55 xlii lxxi
xii wy xxxii i -x wrli 'xIiillx~li xx i xx liii
stllI' 11 ' I " ti1
N' L .lw . In v r i 1i l' I p ln
. l Ittx llt I:in~n l li I xi i
l .th r lu is ' x!1 1 .tl1lii. l ai xx I s lx
Ii.- iT
Baseball Notes.
lull lxxx xx' xii ate tt iti 1
ti lxx-r l'iia iniiixliiixix i n lx hxux iii
1s lx t i ' lxxiiti11 xixixii i'h uilit i
s1xwii xix1 - kx in laiiii x' lxxx i xxxi '-'x.
lir. Sx_ lxx xxxxlx, ~t siifiithelux 151i.
in th ir ti' iin la 'iti l ii tx.i 4x
lr tit t t'c lxxx lx x(i x11 ' iixiil xIs -
Il I ltilt, xxiixx end- of'i theii' lii
Thux p 'xx x xis _its te ii ulixul, I' chaixiince'x
hl:i 15ll( , iing sxwifit grioindersx
xxiid i liii .1114i ll x ii i the ix' lii ore:
Th ~ ratelpriiln ll this yiiix'
olxxii wxii lxl xi to iii lix' iulix-Ixi. 'l"_.
lixiiii'i'i 'x liii liixxx arei'all xi lil xxi i xix
wel xli ndii ifiiil e ii ull xlrix uiliuii
lxx iii sli xxi I Iliillhi (liti- wux'xx lii
1i.xts
CELEBRITIES BALL
Ax rargements Praclicahls' Coni P ati
osr a Big Event Tonmorrowe
Night.
1*1mttid tlxx' theii leitil' li!lxix
lxxx' (M etx xxxiii lxx xxxxrx'i' .c lxx- xiarexx.il
,wl': lxxxiii i axi lxx- li'ilx. xix. 4Ti'ixi5'
Wx. lix 'xxxsil 'anii Mrl .. Ix.iilx-xxxxxxitex
l niLxhaiii' xxx'~'xil iiti ~lxlld'Is ax.
:ISx i'i'iixii: 'xe. ix farxis iix'iluiix
'xxxe 11d ii iix'i'likxitheii-l1:1i11x wi l )i
1 ixixixi lltii ;lxx lxxx i lnxiii. t'
xxii-f xii lxx 1 x-l xi l to '; xxoutthe 'utiiili d'ro
txxxx x liii- xx xxHitev n. andii:isIx xx-xbxxle
111x lii- xxx'xx. i lxxixx ' ili ut befor
xix'xxiore x'ixixe xxii ii ixIci'uid
Hazilg.
Clr xxxFwte iKn. xxxiii of
ill ' 1 l l(xxIixxI xi sc lt Lixii'x(If helli''xiiii'i
l E11,11'. i'Colied xxx i ixiixx:isl a l ltxx ii''iii'
11:1 i i xi li--'rsIli'xx xxi lii i ii i'x iil
111 ! 1;1 44 i e i iill1 1 . ''1
I\ ill I i l 111:1i i ic l lW l. ' ;
'It I 1x ;(i =(l mli xx ii l ix ii . .1- ' lxx. l i t :
i1 xt xx 11 1!I x',;" 11 xIIv :1 l lxix/1-III if11 x'
ixii I ixlnix lx i i I li' '- lill i1:!"'
l- i ..': . l ix. l xii~r i '/.311 i; 1txic
Il xx1 ' 1 1' ; lxx I1' x l I :: ,11 . m l 121
ii" ttxix i
ii xi I I' xip. ix' lxx lxxxix'
. l~il~o 'il l~o~ll 0l1 t11"xx r' i
. l) and "i" t. 1 i4"t. i(tr ;1.+i
t'I1't ti 'ri t, tot tc l.The Ni-u Taxi!..
1 I x i xxxi x-' .l ix'lle..'rl l'Sit o.xxlix'i thei' li xix lx i i xx.
iii. ilixil lix xixt';iilt-.'ltiil.dxlix' xii
Al x 55V. x'ix i( ell ixix ii a ixixix x o iii liii'Itiin x'iiix xix l
1 55E. liiix iii'ixUn xiversiy xof ix- ix. 'riili ' x xxix i xi I c l xx- clx"ipi lixxM5-4l
C. iiiil I hCuri l i ilixeril}" of I xl lx x.ii c ctlii' li is to xx i~c i l i'he ii' xci_
ora o. it lrin: xI il ii-. ()[o, cot-i' lix liriii ix
1.)1. E.i '(II x I ii 55 xx .i ii lxxi'. ixilixi it-4a'it' ii sxiiilis lxx lxxi xx ixixixtil xA"
( ii xi xxIx xifx 0511 lxxx1" 141s iIix 1x'I xsii i iii()iIod~ ii' trod txi ishaxixepxxxx xi Ii
ti xxrxi xl liq o' he i' f 1.. is- xix' li x ii xi- xix xx 'lixi i'x- t ncr> tim lti
strx riixx' xxin Lain.xxx i 'xil xxix. ' xxx''.i 'i 'lici'i'i rx . lxi 'xcfxwiof lii-ix
1'1lx! -' x xiis lxxix' xxiiroi i'-ixxix'xx ixil' :iti lxxxii. nlx lix- i'iilxil taxts, xanii liii oxne
Pxxi xxxilxxi. Wi'lllxiia -l-ixixil i sonxxxxxx isin lixw xn ix lixiludixip xxilxbe cxx' sxix
ixixii'ixxxx of theiL- ii ii lii'ixx .ii l xad xx liii- lox i lk(- xx.'iixxx xxioliix-xixlx lix
Iixxxiix itr utx 'xilxgxe. X5'xlte"ixi'xxxx xxii .
'DnioniIhprofessorxiof Ltin iitxiOberi-i______
Jiill i.uxx efiix'i'ix ll-,iix ndi xxiii lxx. Cxxnix lxxis ili-x'xlixlxxxl slxxix ixtx
i'iixx;on Clairk arexliiii'i'xxinsrcor tYaiie;i xiixixl iixlxi xitrackxixme-. Sixuriluy
Goxrdo Iii . xxLai.is ixnxu-xxx- ii Ixx:ixixutsri Willuixi ofx Ilicixigo xaix tii-50-yard
atx xlx-ho iii'x-rsixyofiicaii'xgo:x Clxret-xxxxigx'hihurdle iin xixpxxxii ineiflt1h eec
ii. xMuxxxxxis xinstrxx rxx inxth-elxxxlix-exxi cx'ixix andix the lii- iyard loxx' -hurdle in,
sit}" of AMlcbip'xxux 'ixiine N. Aleoli is- cii xxxiiindxone-ifthi i-exxidsi, breaking
ixixixinixi 10n xiomanxx.vlxixxxxxix}-';it thie. xworldhrex-rd in i-ac-Sevnt:l. Fx. xi
CluiouixiUniivexrsitiy. -Newx'fork, uxhxl lii-iixs ranxthelli- iyxinildasixxincx warlii
lxiii t iixxc'ixrxiixxxisl iintrctorx inxx-xcoxxltixixe, uwhSixle othx iRoxgesanil
La iinlxii-heiUniiersxi ity Of ixiiO)"in~. iorte,-i-.xfrt~xehmani brokeii-tax-eicxniuei
- - ;- x'i I xii the lii-ix . Iiii lx c>"4 p1, l. 4
: JN: w~.{}M Lil I.Mtsl-i4 r lr ..4:... i it. txxs gi-niVt 1 I, i c it.
S

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan