100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 11, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-02-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

i ::K.
r
e '
.. _, .,
---__.__ ** w
IT E&$. ANN .ARBOR, MICH., TIES
BASEBALL!! BASEBALL!! Prospects and Program of the Ves-
Men urnOnt n Aswerto vii per Services.
Flft MenTurnOatin Aswerto Pof.Stanley i>f the Sih~al atfMul'c
SnOW's Call---To. Early to Make iutitsuuteft last teitig tit' pro graii
Any Prophecy fr teiSaso. ' r e ss'riites, wis'lish art'yItoltet1in
.~ or he easn. Ttlitlya . As usual there w-ill Ile twit
a week. etry Tiesday saditu rtsdiyc.
I 5t>1 11411 t 1t tllin tilt' .11. ties- lat4:10 p. in. In tniver'sity' Hall.
ttt.Ia iittrtfu t ns li 1t Thr i rei'17 pioga ms iaup toa1a d in-
too aw's '4ludisa ha' altertsuisoatApril lto. lwt"
"til. ami'sii 11 I ip(ts
sit thtl}tIat'utsslll fs' 'i sul "''t 'hI c11 lanlag~ii'aliv as.;far as is all-
tyilg I'ftall liii it it f 'irk a11 e al-ali ilt -with the' i tisuads ioiflhe set's-
taf the stt Si %ii ' elu nd Itt d~~ist ites 1 Ieas i t iii .'Stdtoillustrate. .55 i
1114 j11141.Trt t ty %3 11 ( t lli l''' i l s
'tt the IiiiliItta at usa sP -thli ni' the .e t'ilh t c it h s
l csltti AIIII t ita s t'4>>I it~yrs all Ieachst ' t'hisd . 1 'lmf-t' t herst ea
t1>>i 0. tio xJ1o i t t a ti .l t t at'' wiltt ta t li-italte i'is s a i I Thelii ti5 'iti ft
viii t't~t1 ls
111tkl'n tig iutt he'1asitt s sith a wrist music of Nethela n ai t is~l n
is t Cei: iish l,; t Ofitacktt fa s tsinoe t. titn sl i 1stas' st11lila a-litt "isr IfIl .rs4h tptts i la st-4j 1e1a n~h f11i eilI is a vatil-
hts il~t i 1'41ti'l t hre e ' t e is ills. iii T eflo i- ste.r'n 44114 ~
that ~'"S-it iiii -iid lls-as -i111ill11is-#s1:
t ll 44 : 1 1 it t s ;~ t1 h " t e v1 Iv ii t is I r styi , i li'i' 541 44r~1th S a a i 'Is.
IS 1 ill11.41'h s ithool.
w il tliac tt1.4ii hard"ii it %u Fe . It-E ry li i4 4h tl
nttttl r~tt' orth Irit -it aIa liiII-li'lliiSititi O1 1Ei-I ~rn1 clt.
44444ti, i h t on n es i i t 1114 1 l'ltid 5 SIF tt --li d i -F; t l ilFt ist S -il s l 5+4 It.
t t "11. 4u 11 I4'Itti a t lt"! t..
>DAY. F 'IdI) 'ARY 11. 1902. No. 93
CHARLES BATTELL LOOMIS. 'Varsity Glee, Banjo ad Mandolin
Clubs.
Large Audience Greets the Genial and A lirilliant tivulliuis' sriatitv the (Il?
Popular Humorist. IBanjotti 111Mansdolin hills is VUiit-
shy 'liiiliiSifisiaat eeia. It itis
iiice listt'titl i t t'i raiius antillic-ti' iin falldress. Tderirttte v's-
Inil tl se biy Clhlels 11:1- 1t(s illthyhatllll4'ate ti'full iaaprrs'
t'll Itititiis. It'leitssesst's a t'5's { a-ignthtliitit wias truly 1t'e annuial
it) ll. uis untlittu'uts iltl u ti'hatli ,'5111 vciislteli 1f112'ii'let'v'Ausa hut
Ie 1rea15sWilth a trill.,sdrv lihut. Ila lsiit titec~e.i' 'ih whil t;t' a'taislt tea-
lin lut its I ltciigtiis'ili>fraf{n Iii' t hersto he lit l ditd'tti 1,I-and thesatin-
'"I'':i'I'tl tilt i' I'ih'' t'i'rell . sit tilt i a t) ilu.L f Iit erie p sible tor a y t
ti{nt'. l1; :1 tway itttin tltt-l i l it l it i'v it n -lnt he I l 11 ) atlt'ndt a fault-
ilrtllv reriti'rit. ''I reaitt hiss olt'uIl lis i;imaiy locl lhits.siwira the mast
liiitt.i'tsliii'e.tiii l' gl-Is- irlalt I ilase' uuS au'at ii'te."San'isty
nitti' siit it' s111('tieli;111111'' said 111sh.I'att. coI ait I wstt n a all
'tilerScitlt 'ie 1atin 11.... ut trlistlii tlti' IIwas p t l usaelt'nh
''S' liyt ii'l, itittiti ilt lititll ust ii " t't'ii'ttie lt ldershtipi itt.I. I(;. i tlilirt.
; i ii''wee Pjvel ill l( iit i 11t'ristlil ii '5'tu ttrntws s p tittllltiatt'.
il s v r Iln e ltl'at Iiti tI t 'ld l iiiW+ illrill t itit' t ii ii' - alttaltilli
sc~kllI tila", an1 (ter' st'it'l'i 111:11 tii'lt Ie Jli'l' le>ss' .1i. a Lts a?
nli' ittlt tit' ail Il ' Il a r 11 u~ s li' 'ii is':l-11 ts las t at ltiili'tl
clse. is'. HIlanT' . is'''ssie t-litil:
'I'l, ~ cx lilr~ertil rie tttrst wil s)1t t- u-ttingy s t'r~at inet ihIS
(':, 12'4'
1 j41
N ill' 1 1+' 1
It, Ilt Iltl'tit", lit' Its lltt ii Niltfin.
1111 tll i lt i ll :11 iiI t'I l ti
1'1110 t~l ~ 't1 p II tt't'1 iii I'I iii''ii
111111 t1 1h l{1' Itt1ite l s~~
lls 1I itt!lll I:J I1I ~ ~);
'' t'E ll? l 4.1iit ': 11 tl t' )1it ' I t'l0
I t-1i0 _tlt Ii;t;. t t
11111 1 iy t j 15 5 t I il Iwi ll ll t ' 5- 't 1
t I illld IltII il tlt':l '
a"tll 4:4114:4'4liii41 ill 442 tist244-12 '
Ti'1 -tMen in Good Form and Fast
Work Exp1eted Friday.
l lt t 1 2211 1 21'1' 110 115'll I I 11115
+I' I' itIIll)
iet '424 i\ll' 11 3 ill4 ' I ' li '
at 14It'll:1
Ie1ill.Infi'fl4 litt" Illt I4ttlta
p e i ll '1'221"il
421t t It ll11Irtt I 411 il t1
1124 ill114 1t"11'' ,1' 2:4 Ita11lotitt4
22 '4 t lil~i. :llit '1r tl t
1 I t ' 5il i s i ls v hi t t it t t ill l42 t
t11, 1 Ill 'li uh illa
4 1 I i lts i ill ii l" - tlit~
'tlti h ilt ' ''4'11 ;a I i t l at 4 . tl
i'' tt i 1 t}la 4' \1 lull lilt i4 1 1 144 :It '
Ilit 1 '4 l at{ 2114'1 5:17'4 1';l t'1 t i l Ii'I
il1 5144 I w tit lls 1,2 i I '111t I ltti
itll ~ nllt II i
Ij., t \ l t t l l l Is i 44;24' sit',2 4'4'21
'44'2 I ta I l ni lii I llii c f t'
12 l'Ill ta t 4 I t 4 u 1 J I e 't 4 ' I1 1
III 4 st4 4 Jill li ii w11 1 11 : I s'4 l '
21ljl 1 { i 1 ii 222:2 t 4, 'l1i 4" It t i l
a lt l i t ' 'l t i i 't1 4 I : 1 >i'' i i ' ' t
t 11 itt'
1111
Ill424 It'4 i huh It' 'a-ill
ti0 ll <1 1'3 I ' I i i4i114s1t-s211 si-ill3 Its'
at l1tll il
s'It
Aprili I -'hltahii :t 511555 .' IaItill.s lt:i tly a
itll l ~sil 'iii t) Illsh tS4. i 11111 i. Engineering Buildinlg, i 515-lt, Ill's'
SJHill t1 Sl-ttilil -S ilt-thuill t1. ilt 'tigille i''''tll g liiilitig r'til t' tll 11 r ea
- '- shly o if hii'il a re'il'gil-li tut111.lh 'hlt f--I1
Michigan Not the Only Colleeto Use SI 'Sitila son ttiA, lI tilitof litroititt-i-i-il:
I'e ipo ilg stl'1til ill' stIl stn
Dope. 1 h 4itfie t(Irii f !i-tal
till.,it s l il-i-al spa I tit' at'lii' i-~ 'ii it 5
e I t-t it t''t.iIl lt' hFr , a d tI~ . i ls I ts I -II. ir swii i t'i't4 1'0-i rlis t ( Iu~ '4s %-Il it'i
SS':s it i t iii ttst l it,111 stit14411', t't l t' t'i' i--ItonIt '5155 Ittit'ei'tit 1ell i 1'11i1i
11tielt'isi',Ol'th ugs dstituta' t'5'illiuiiItoil t5 I'lI o115 l'tlt- ttl I' til'ri't' o i-I 'tSob-sill.
il's'tr . ''ilii' ftlloiiIttg il sl fo ts h I'' '. 'If te-1:' dIth wsill lit tslit
th It 'hia, _ ii'tt .Ssi i'l':uI. t, 11,s 1 .Is- I-i to-' fel .i 'Iit1 Ic114
sill stItuliiilta is-t's I st- 4p l)s. ll 11 ti ii t lhis hull lussa' is toI to l ' r
!I lit, 4 ' 5 1 itllil-il xilII ilt it 11lt spe iod. at 551's Ils' t aitst :l r 1ill I it' 4)' luie ''\'S Isisr '
.Su'sitslis- tIltIY I)(' _-1)t1 I. till Ill i ''s-4i I a ti lt 44 11". 1II1 tiltI t ii I I it' ia s11sh1 liIt- ttstu
s ft- u i i s t l h ' l.ti i
I stl .5 il 5u -I luor 511th slt' ill. I. 1st' 1o15 1 'oi h h l4 t lilt' l til hu It- ls:t lt'1) i'll .':". '' ~
1.1:1 ;11 ii' t lt' 1 '111!r:11 11s's I i' atus t 'it-usu a Iill I'' ;Is4 i lu'list' lul lull ' 11 111 I'I1r
" ll 't tla I W u''Iis.. t lus ! th'1I 1 .4itl' ill-.111Ila l's I i hut' 4I - : - '' SI~a; f;'l tli'.'
]'tills] i l It ' 1 ifw l'u I 1l l4 1 11 (If I h ir()- 11 "4 1111 1 4 5 il l.111' 1 14 4'5t till 11'
lt ull s1:I 1-, ll111141tl h e tt11 ( I stI I I i 'ttt1) t' I1 'Is Ilt 1,I (' l iil''''' 'ttl i-
t;ils1111 luiil Fi],I' ls lila uu1')I.th :u-'u~1 l lillll+' 'IsJ :, .
11ii' I 1 1111111: 5 uw1 u-l1 i: ])1 1-11 'i'lhllslIf ' s-tt14I'll : lull '(I.uis'ifll'i 'hi a
Itlt 4 1r Ii i ( t Ill t mit s t uuis l u-'1:1, .l11 ll ttIil o i I 1\ 1111t ;1ill Ill i' 't" " '1''1)4'ha 4'
-u-s,(41 tti l s :tia il Ilsi l :11) :1 ti I' II luu-it I i1 ( SI I . lw t lk
thus I u i llia1 I it'll144";1 1'41 lit I ithat''1'x11111I1011lit.'TSu s S'f ill]'
lM;!Iv h)1 I lulti111411,: 'lti 41 11's's 4'~ it i-:I : i t' ' I I - 1 tills {1)'1' til 4
us lt i .4II' 'tI t5IaI': -IuI ui l t s' i, 4 I tul fit 1' III shil' Il 1 itsII ' lhlwttIIstIr11it l l; I nt
tii i)S tIi k ') 1]11'14111 5 ii I ls I fl ll l tl' tilt'll hiits11' ;]]' ;111( u ' t 1 II ' )I lhu i-ut ;
iii I'r~ l l alli al lllsil i lt suuss ul-iIstht lloaa01''I
flit' ,1 114 1 4111, ilt 1- (01 fill list lilt')la'(' t n t .1 'f)4I
1)5is, I' 151 uil~ ils , i 4'1 ." 1- lu-i' I i'(I'I 1 Sh I\ hu t I (ul' ts II. l
w -Iu-si it t I.'i hal thaI1i--I ll si t h iI:11its- i it'l 14tilit hlit h i lltd 4()l'
ItoIt t h' I s-ut I . iIIs' suul s-us-s ii s its ' if ill li l hs it lust h t isushi t'tll '15 1 Iil'' lnt :1
1l it 'lul)l' ,t I la Ji sl l-,1,s :1 lifi ll: ii l 1 (tI' ( il'l l ', "xl~ '. 1 tI , iiI' It. laI.,
t'4 sh11. if)atlitI' lt t llt' Is 4I thu--a )1 (1'1'-(I-s1114.1 ull i -al, 1;'lulshe ois 51 tutu1 l liih.1 t u
1s1 '1s1.'' 51 hliti' h11 15 a'1 hi'Ill!uti'nllt,1'111-l 'tt ~li(:
"T e ____1;I f i _____ 'IlI11'4 £1, I ti lli' ht i iI ' Puh' t ' 111h II ii 2ls ;list
is t 1'41 u n' si it'll s-u 11,-,4- u iihlhlhl'tt'4 it i of h is'. I t Ist siIhetu' ill :111(i l s s ts1
lu11 --dlousr:I T it tt autt ulis iii hiu414)111,t heuittl 25 It.t e 111p5r 1 I le (' :rt
;'tilt 'ohut Im 11'u ' Slit-ala. S rit l I x- 4 111I'sI. 5. 1tud. 4 il I iioc. I" h-t1'4'1) ' l'l,:;ii u-s-
4t i ' lit-a lull ia sss hit t' ()1'' l it' 1 m tw d I1 sl:I4 i , 1 '114 i il'lt - 4 ,
,11144,411, 11'x4, 1,' 41 Ii tait ' I 1it his ti]]alt- si 'lt' Ii t'I4(I''2 iii ~ok: 11 th 4 4)1a
1lh i. ~ s~s. '~' lutsII i l hl'5 I' 'I Ihi:'I usII (0 1.)i4', t ' k l ' t'is l lhit I
Is' ii h'th't lu il 111.41-fh h h i th ,. f3ht1' IIr IhiI(51 l' lull u-4'(]tul I 45r5t ll u shti11
haie I I tt-:1)').1 'it's' I. u-I v ,,:v r ' iI ' 1 lu t ;isa 's- I hlt ' hlh1', lu 1'- 1tI
his4'. 5 1-.1r it; lihluss tl' is 4ui1uS suilt us I l t h iuy lii ill lut-.7f.llt114111.a lit411 t
ufttilus-i- sil) 't'e usuuir Ms' . iuTvhIr IilAI,'!t1) t lfIISsil.'t )lK Ot.r i
4)'' tns i s III,(- lt' i lt' ' itllh us]'s' is4' - - -I 5 i ii
it- tht' ex'lt''ilhth1 l'5'. a .Huwsusuil is'isus- illI -P I. its IIuit St-:I
11(11 t414 1111 i'.lt 411]. I 4'.-s AluI I hill0s'1 1 st ihhhell h'1':1 tuitu' It tI I , lit
a 1.tk '1)i. )1':£' s 'rlt la t s's'If . litutut s 'us'
h-S:: w -:u i: t::: :li t P .\+iIN S , ssaE;hI; !:, h lITZI.'_1.1 hhi 'iK. Ituii(.4,:.
tls titatia;h-ilthts'(-lats. Its-
luhs-t Iltanit V. Zi-iaaixaus
1515d11I. 1I. lthtihstid. ii55Si'
I1 1 ltitTI.'LA ba' .
I tasih I 'hills
SItiil11151 t'Iills
his i ivt) i l t t Istu
)ot i111re tl't~tt I i_- i
lu--a 1'' . . .. . . .. . 1 . iia '
I .1t~iiu ull l tl .
11".. iu lus us lii: I tIilts'
(:til t 'ltll
a :11 111 -a -usul ''l I''
lit . li ' hllsI "a- '
ill sh ' lisa'+ tuittt'a I'l
111111 huht 11111
i"sr, lt il . I n lt lw::. o
i}' hidi'h II Th s i
t i. t-i 'ln ie li' 5stuls-tuis huh 1
I sills-s t l~ thi' I i,.tihu lltll t
ei hac 111 s -us list s tu li :I
11 27 iti1 15studtili sift. _1
uly s ts' hu ll' ) S'ottsl id u-si
'hi ofs' tllilt'is .1
.fro Iwim ' Sitil li te lI II :
T11111aIi$2.2- ssoars is'i_ oi
tutu' ha lti slilt Cluh . t~il
tl'I iintteituts hitiihldlct. hit'.
(t t i(l lull hushlu-I' 11 it

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan