100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 26, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-01-26

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

p4. n
r- 1 y :
y
._ r
: : .
" .r.. + . ...raw . . Y
" + _
ANN ARBOR, MICH., SUNRAY, JANUARY 26 If
VERY HOT DEBATE. Michian-Chicago Football Schedule
MV- Arranged.
Althogh the Decision Was Criticised -it i inent"igrility bet teett tian
by the Audience All the Members 11.1 F of t'it :ti:ti intttritti.
Of the Team Are Conidered tie tttttet-tttked-f i tjt 5el' i ittitit
Strong, te tiiitivesttesvethletr titlil
't;I'" i 115 Suul it tIu1lt T nctis i t ill -t~l il
iili t i ithtl i t fom huis lt t e I t :
alt ont nt.t it pl ce as torti I t t acit ttit ttitinse u lh I s r a h d a -
i l r i ll Inn i theIiw'i'i l c ft he ii i stilt li -:ht i t Se ttt'l-idit th e S i t-
iii e ( I i t i di t i t t-it lil l r reittndl c h I lt"i t ii-- or I n I t
I i iiv n , tt e
-Siost s itti t i'u .1t1 it Iii iiit Slit inttheprp seISlii'm n
ill ll ii 'iiga il tw ui ttu'itititi 5 iii at t l
h'ftns , l1-. it fo If i i o il hs t it ii it ii iF ie ll 1 t)" a d I4-1
~ti - i 1 ri u n- - t-- h tI i t it l i i ii i t h t i t t
;it l~ o \V.St hi Ira iltheli1nd(Ile fii e l~o
I x tI' tP (, itti .l.;i i t i I I t-i-inest ii t tsa o u T l l l - i n
lit e try U trt- xln n lt i t- -it ' A aet it a yit l: - t -----a --- --------------- --
I: tt iten h "I . i li,. iI it itiWie c s toray Mof hLa n L eat A u r.
il la ht~t'a i D ef , 11 vts-iis t t- g alit t 11111 in )Ifiii hl t l i eldti ti
itsilt-tt.tl
ii - it i tei this iyear ife in a otert ll til io
of , .lesit f riii l 1- ' h - r la tl,\-sc n i
5 -tit\11 it1111 ""'it l l tittlso hi :iie n iti 11111 t i-i-i tital ion t
it itt 11 i litIiC'tl ie ltu 1-tt ii i -liitl- t l
dolato +y~, ; ,.(" Ile an .'11'11.Ali hi ltd (I-itsit- It t i its-tt
.Ii h ro 11n-it iutt t- h'" oriii iit !Ai ttui;a-ti ii i I ii iit 1istiti i
lit ilt l-i-iti il'A tl t r :li -cye -I ea ti t a change2 otI -tt
('t'1. t~i t (I.-.Jit St--i- c istti at erateitt years.t ii- ai-d it-ht
1lt n tut 11 1 -V t i~u t oi ' -5 tt 't i t - -- iii t-'h:110 tisco ni i lt- t tu ilt 5i ti
I'f tig t cin he r d i iou a ti'll tr I i R omaal 7 n A rt.n da d le
tr1,oj it\,I, i tl~ i
tes it iit ii 111 iIhit li ' i-it itt 5-i lt' so \ iti ,It i ll
- cittll~ll..- 1 ic ititneiptitsio hut in, in i prpose
Ilot itit it ii ii ttt:1, 11 tiit wi iIct ii Sit is S .t
li tt t - ' - AV '.l U tit s ii ii tt t ritvil" _ i-'l il iit itt I I l ttiiiit;
h l ti1 it t i i I'lr itce ive t t heti I d ay.I hi eul ' i t tutu till i t 111-1 s i n -i
lilt ce1-'withi- uid :liii iii ttii i-itt~ t ~e 10Ht ~elrnct
te' iti s it,,iii '' ar 'tl' 10it 1utu ii 11it lln'it-ithe ti-lletits-otilt' ll-ti
hliitalii11 ia i ittne ith sti ne ii'i' it n ol ol
it-i liite iev r ad to il 1111 it ip ii i tt i n itilt'ttu lt tlli-l i
t ilt \ tt t i
"-1 I a it i-i it ei io I itii i ltSltltd tt
111 All HstryofLainLierl-re
tit 1 5 liil iii'tlt'tY li t I t i T hei-ittn lt f L ttl -f r o
tr ii ttt-t'11 i'e'1thu110'have bltl tputioiLttit Lite'tit iti op l t- o it-i-'
902. No. 88
S. Graduation Exercises at Homeopathic
TRACK ATHLETIC!
Schtool for Nurses.
First Unofficial 'Try-out Yesterday at Theti uatiltlgexeri'esc-sitf the si-It-
the "Gym."ni'rilassiofttnursstit-iptuaceiat tie
Xtstitttttt utiu oti :Ittit ii SS tt t t A 5 titui'41 tul iii' iof'thiii' t'titii ainttu
n ntin t lt- ltist unttii t trti-i-is fInt-ttu titttits titit'i'ed ti iitutu'
111tt5tet-ttiti- t ier 'i't'stit 1111ttus t tit tt(.tti)t Ii v'u Bev.t'ii'lrhit tlt i ht ' it tt
nle1- titii's it-tt-i - ut i--ttii-C1,li1 tilit u-i t-ut itt tuit t o Ow ghut liii'
-rt1 ituit] istit unI wl iu'ut +it- v it'l H t old''i oi ft1 ea.ti-tith se 2
tift tilt-i s econdtt i o1i'lt'lletit-'hiu-' Itt-it-' ii mitut ltitit t It l ttu tli in tistiti tut
liwt n t-tsillit-i-i- ho ed 11, itt, iot'l I io tiit icht- l eltit-KaititI utti i
ii ti-' utoitiuuiinte lt-it i it-lt - 01' and pra id [i-I llfrtheu finthful pa
th hos seenti li here i ct I tlt iiii t tt u-tion sokw icht e v ht adt Ilii oiiiiti it
itI is ntstt p t ths lot:1~)1 liti-t'th i l t - ars-ttu' ra niug lua ten t--
e St , tiselut t ill itis o i~ t 1 "11iil . S o l t W;S: v r la inid~r
liii' t i t i sqi uahi s liii' 5-t ut -i tlt-ti liiiett -p ac ic
.lnl li :t i~~t t .ani. It li tu t o tlt ftti anneiluttie itac"
. t i~ 'Lut i tc i fe al of I ek t i .tt c nttt- i t tilt h afe-s ttju t r tt in ui
otl'+inot e :itle to c mpe e htthe 111 ood titii Ih iof t 'eiacutyiti 1titu
- tutu liig-111to tugmti ii hi-it lh l-
it s is t iti mti ot-ihu ' tii i'situ- siilIii 4i
Stut u- tututtuttig;. Theii nt t 'rai- --i-
lull utu I tiand tit tt'- ttu )' saltt;Ili
ini' mIihuh5inl;wslt iihstit Tlti
11111 iiig stilt, -;is 114ii rg it-u- till ti'e*-
tiiiland tttn-s ittli tutu :1liii tut -
tutuvt'tt i-tt - icK' i't'i- -it-i' stilt
stilts iitlo it-i-svtii--l -1nti
ths ldin nitiiti s atin vitint
'1'1 itt ititti' tit tt' ivvn iSt iittitl
Results of Michigan-Stanford Guns.
Ofi tni t~ii-t u tti-ill tit ilit' itt iiu-i-
1114, t ti it iis alt' which wer itl lt m e
ut-is keptt-tt iiiindleniiti iihti i it-da stutu
'1'Iln~t stll ery end 1. it t'a ti-itt hut'
to ;ann y lhi hut' ii tltun11 1. H itw ilt b
titntil it-si till.ut-i it'litv-tiill agi n api il-
]-it we e i/iikitt s i1114 11 i1w hun
-ii titth i s ei %l i i'11 tu1 I 11111'
tut th-leavq hu 3niu 1'tutir.is ii iii' i ht'ii Irv;
Clarku-lit i ii tlt utu uuuito it ii Hint
c~nisiit-r~1411' fill' siin ' ut-ite t i
tutu ii'a s tll ;huct its I tiiuit' iiled
Alct t ii ti-itt tit iinhi-ti it I1 t hl Wi -
i -r i ts. ht-u-is luuitis ('1s;111tutu it it' liii
s i t-itt lin ii l' ti i' hettu' huhio :t n
it tuuih li tt- I tin uliltlit .1tuu' s ii'iii'
in l, h W ihtllu t'l utW i lt 1-11th u-lt's, till'
tltttAigK-A titi.
Hossutttni's there tsn:t ii lti-eiWsiii
tutucl ilttihonor toutthe titus ututiitbthit ei
te m sch ii it'fnisut i(I blit e itt -
i-SorthebieiNsSISlttutndi or
Ille classthinislittt ttte the itsilt
utiuli I stril u-h t-ut -t ii ullutoilt roiy,
el-tltatins. -u
ofi-us ttu ittituit tUi veirsity's i iti i i
tstu-t'lti-utu i lii-aretoi he'ttit'itlit'h5
ithis titues i lr(to psto (
i-tv l ittg iittt' tittiti ih t i ca tno
unrc r(t tshi tsr i llit's Ti-itt s tele~
of I t tutntt i :ctubIt itut itt 1115 -
Sitsd t -he n tl huo I uuu-tu'
reto it-tuuintt i t tur' o tu ho it- texplinstit
Mott-i SS'ttt .tilt tuunhutgil i-tt
ha e Itt hutwl itt for t tt tn ii'after-
it [tl11 Iiiit, t-ti 11It 11i I I 1,::1ttt ct'ttht tt I athu
it tilt, I'liSi-n ut totuith :iii it-it iitS it-ttis tit
Ii lii' uuuui tt u11114 -- o t Iu Slt11h 't S t -iI't't
Iit'gititiiitg hull i-uhi I2.it uis uproposedu' t liii 5 -Iitd t t v ll-u ug i ra 'I
10i Hotldt smokertis foritheii''' nttIniii i ss tutumI')ito 12,1 the itt11 ti;- t gihitgutiui of
tit'ii i tit 1 - " 1lsc \ l s e d r d )y t { h
'Ill 1:1 i'ydIt' ii i iii u'uu-uuuuu 11tu i u' a n ite tut1 - - itut'
wt l e lsofn :r1Y tlttic Iii'tti - 2 FI oxhu'iYiutuit - ins.de Ko e1
S it iti'sfor tth u rposehiiti otfi ii ttit i i0 1111-'x -Orliiental I tel tutu
iii' Sortil e Siteritut its ts t-con i i t ists.i....... i.. - xtti It
a ____________s_._____________ .. ... ... .I~t ii
i~. 'S 55'it lia- I-S 'a s w ' h 1 ,t NS 55' il..Stilts.thud 1 tr
sl It~ntiti siii- ituiuttot. te I\t st 'mit'-12; Suiugg~ttu11nrn ..ii i ..iii tu e rso
oft'uiu-Iiigt i da1'i:ur'Thitut-kit' rk s t a-ititt
1:N)2igutiit iiiis. li tlttt '1 0i -tiltsa as- ..A.-it....tnuiuiuu
-Northwesenit-.,(. t-ie tz.ullbacik. W 14 Loti- itututs..-.. Woimser
Iliniits-.1. Sith, gutardi.4 T 1 titDolitVariteti - uht.. dwants
Corniiell-* Warnuier', giiurditV 11ii1.t-imu'n ....t .......Stuart
itaird A. ;Laitaiti tn!Betlevue, Oihin,
whit hisi beeiivisititug his brtheutwr, Otto Dr.C. Bishop, of Bay Ctity, is inthte
Latituh, 02 insttins returnedhoume. city vtitiiig ott-Icuttings friends.
ti'-1,Io it-Si-Shuts
to I.. " stn tlint
ithu. It titus founutd ttut te mithretilt
frcurs bti i'' iuSt u-iesittet of intern'al
inies are-ui itt-i iuttith i
ThPitt-ttii sc-hotl atthleticnpatuyiwitll
tkte pitie-at tranuge-r's netSFridtay
ems-titugt

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan