100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 14, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-01-14

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

FIRST Y> n. ANN ARB8OR MICH.diI ESDAY. JAN iUA0IiI Il1u. No. 77
AFTERIMATH AT STANFORD 11::11 iitit:1od idiii'ixiduly itttug MICHIGAN LAW IREVIEW 1111 11~t toix'" 'ii'oill('i fronti
1iW Sta1tford'(s Trainer Coch and l lle t x1iihei tti r H I ro First Number to App i Juse, Pro- II-. 111 111,ilu l off-,1(i jl, ixay. iTh
atin Xh ere Impteosed 1y the Iti ,ti lesso(n ls rat, tolt @5r Floyd R. MccnhemEditor- 1ni:(iI nn xix ttl ,nng 111oi
Michigan contest. frx i -li i he l1e, I ii l111 ior lie: lli 1 ' ' it i Irvll eta k
ii I li llli I iii i~ 'iiix i t I I ,,ii 1i1' i l iiil~' F r11111111 'itei ' - lis o 11=rtl i i' tiii ltill Naii il .o'have
- iii ilbll , lre1'1, 1 " l1lt1 liii:fi t \ 'e tc ri'1t 11 ti
t iii i i iilin iiiiiiii' I oliiii ii(ii;(ithi ;Ii hwk..I dow t oI asdx
of t e t ,II1. n ( \ t, in[ 1' e~li(It kill \.talll~itr~10 of 1. iss 1I I ,tu t er as 1.1111iii] i14 11iii i1h
vIii xiiie,( ii" i'iIlle s °,t I iogiiiuii oil'liithe ll '''iiLiauditiaiit'x i i i-
,1ia'' i i'l i114 St tlani'iiix'i flc' liii .1tinit1i.1ndxdrnn n bne'1il1Protesr ingsel Lect1ureslhi
, . d ci'. In(ixI utio''i ,C' diIIIC 'x"-S i ' I 1 1 I 'i i' ' 1 1'. ii'' 11 1x t eI ii u-ii
i i g' I ixcue t o l rit . xiii('ii1'ii I i' i lxiw o xI u l d i doi. hedi fori i 111 ati ltaui
t1 's'x iii i i'ii iii'" c((- htfrte o h tlt sniio i iii heI ld \- 'i.'ii'x'i''1 nu7ix iii ii11(iii iiiii'ti itxu'lli' iii' sh" te lrlfvfoi
xiiixittlInI;Itiiiih1t iii1iliiI ii oniliiisli(iIII'xliIt 1S;III It,,Iuuu liii ii xi
lieu\ i 111,11 \1\:111 ih Iush of'iti'itIY li"' iuiiIl;IiIIlIiiII:II foI- he vitxix. u It7-4l liI I (illhi11'uoint'i'li, '
: II;. ' 1'o t . liii l ii a 1 n rl r h t c o h' l i I uI'. IiIh "I h ellx xx u ix' iiiiite e l t s l ' e s u ixibs i'I lix , ";1i1uu iiix i i'x' "1. ,. ,I uC l \' iii s ol'i l i e tt l ..,
111xfi:t~iig 11 whole ''1. iuixi'I'I'x 11,1^'xix iii 1,'Itimi1gxIuuuut i :lxxI 2:'c;i,, i ,t ] liied touldhiti. ti ii Lh5Ouhi 1iii'
ls i ii11 it111 1,11 l ii1ttxiix' liixiipg lxlii u hu1ll l ix uItl l e ; 11 1' Li tI I ILI. I, iI e"I ; " ,1 1 .1 <iI ill il xis w l 1 il x 'li 1x 5','
1t iji(pogoi Luur_ I( tt xui'xI lhoiii I ll : ii 'i, "ri un,4x'i'x ,x''x I li x(uixillixxi f u lllatu xrio iiixxii l i i t ixiei'i iiiii' x iil ii . o ii
huH.. x l al lt, x,x l i,"Ci tlhlt J iiI11ouS". nau reii. 'lonel iii S x.vie'txx iiii 11)hltlllx ictx iis"1''IC.11 l {,iiC i'iim x r lddiititti d.i
it e li i t i fi si l t ulx 1i11 h111,gof Iiili' hiuiux'' liOl x ''l' Itotolx II In1o'1'iiiii 'uiCe ibl c xI iu'et x", 1, i Oti xiii'I, xuxxe' loii
buli-dog 11" liii 11'11I b e Iii uiiiu 111 lixx iiliL lxt1 lIo lxi ( ', ei ui tfti 1r1 111 1 xx1 1. ixlit il ixulyln i 'l h 11 t 'iiix''1(- ioly x iif ii xi ii llf II ,b es iiti l(Ij 1 1,'11 11ih t hO'r i tm e
xi o ri, (,, lle1Ix e\i ;I cx iii li I xi ii '. e tx'x l'ii lite ii1,tii ;110x 11 111 u'x'.I ioixll i . t l uilxI liull l\1 11-t ii' Iixiu I x lt eil' 1oC liii ' I'ixtixici' to i i
1 i111x iiiit li liili 'uli' iix1,iu-s xi xxiit \', .:tus\ 'i'li ui i\ ' Iii' i t' lix,' n Iihu n ui~iuxix'x'. it'li ix
'liix lit ti Oili hi xxr l i'ii'x f nl t 5~'x~i C1 g 05f 111 si t '''tlu'li li' lxi i i ii'ttx i's ti lii',uiix iclixnC i'xxm 0t1 1 s e ialuti
I1; i y far 11 1 li 'i lx ttxxx ox'xit dx'I x Iix o'x iot IIds Ii'o11tltxxi'. i1t he ix' Ii'x,'I liui ~I ,(siilu I f iill, trorsoxoI1 i I uI w ixth ,I ei oxst11'e'
game 1,' lii ;4;11i1i. ;11xoxi"lii r'eeS liost oii il ,' ' iIxIxit1iifdx1cxihihulx' iii' lIl 'I hiltI i iii'''' til
1,111,. 11,11x111hh 1 nculex'tiuixs .x 1x iili hs 'iti'r r'isit tottx~i'ii
Al(i f u t, liilI iu I Idin l xii l his 5x l l ti' i x i'x uxx Io 1111, d u g t e , I 'xIi. l ly''Iit ofli'it iixlxoi'liiiiie.1
tt iiix;;x.iliii t'l' "( 1 h e ii xx ii. ix I( lx'ix;1 C1 1 ii'iilsk (lx Ai CxIii, ixh1h.ti's' lt li.xx' 11x(']1ixsrud \ tr , tad ioltl
('Yi1 ' i lxix;t it [11.1 c li~cll Ii'iiltooxix,' 'ix'rt fiii iux i iolxiiics t,' b l i r~n lg ltlio h
li tx'lutlliulIxix'tixtx'x ui llxitteme'n are ini'tied tohat-
N li le0W y fr i' W it'liiti xC lii ixiilxx.o 'ori'xl tardis i ll] voto ihia coe O. dd ix l'ti i i~ii~' i wl u
t} ixI ll cihi liti xxx. ith 'th li"ll ofxthe I. u i C rs s'uit is iely xiOt x i'itiliasofilllti lxis o dlii' tHe wil d '
t5 . i l 5li xx li The lii ,' iuh iii lSlnl s tixii :xethIAID- thix' w o _ st_____' wth hil
1hix112. il l ~lli111 tli x ' 511 uixxt()iIixxi l'Ii lxiii' t ti'Cl .SuH x iiif' ix'e 'rxl ill- tuhx "uxl ixtIxxixugcxx ocdl. D.I.C Oei Clx ~ixe'~t'
011 11 1 fl 1111 t emi II xi. 'ui'I lxlxxl uux e fth'ild 117i' 'u 'i t 'O ftuxxoixte 'O'lh' ch1117' ss t4 'ixiic t x'iti' P'iI7t'iix iixliiiiiO xe h i
S154I1 xi xlili ut I'ui'xx t e xC It' 5 ui'xi'ltlxxy(ilSuxbjecttgt'' ixtI 1117 xriu'x Ci' iix'fxx xxx i wlithxsd x'xxtilof dee o g' aes ens
hr 1y . 1 .y xiiuihea 117'th itw o r ix'llxi iul ivaxogix' a ato s l txht Raii'l'x filixxs t i torctct'lhik
Ilt'ix, ''xliii alsiotiIlix itenoxi sux Pox . ite's die ttx of f. niirt offtran hgiid '-ixx 1 h oslxyngge o s top. Dr.is t 1tingiC.iR od fhure'x'te niat ~Y f
W lix' ilxtaihees i ul~i irm. uuCldr Weiiodeboo nxt id Poasie h eelerivtit iex1'xitou sle ti' rea curdonttle Harsyvad has Oweeosa dt h at.i'
liii tx xiiuux0 xxi x ucf'utxnei' xii th x'xlxiix thoed a l oto hx'gie, u'ix urr"xthe fe ,5(0 x'titntx

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan