100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 07, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-12-07

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

ANN ARBOR , MICII., SzTUVIDAY DEs'E\IBEI( i 90.
N IIll";i1~ lofII;I1 iTO THE WEST. Tii
'sveired for iof vtiw '''xx 'ii' 1c 114 )iti s i Michii'e n's GL nit 'team Will Play IxIitixx rin
Won K1iS r wloli I s 1111 xlv Irxinixi ;II l - Stanford If the' haid at Conal lrixid o;11
1. 5 nmIIxi' 5 W . 'n'x'. s1 lc inI iiiCitiiiaitee Caisettc
:itor 'lr~i Ir E ':rri 11:rI t (ii' . Cloi
rl$st YEAR.
EBEN WILS Wi
The Stncky Gnard Wlia Per!
T hrae Yearn and Finally
Place an the Teani
Nox.0
All-1 tiieah Sweaters.
silt w n--, ncit i iiv lxith ir
lotit:.Cixixxlw i. C Iilllivxixx
t x5e'Ii(iIlls '. 11I ~ t II~\e ( )I(n (
(INx'xl. ' 1 h ''ii i xi (,.i ioj eatrIi' iC,. Miiill i i,'iriiiiiiii. vii I'.'iLewis.______________
ta' its 1';11, xx1 xvtJi t'*i' iii2''xe'ill(i 111.:1( 1( e Sleix '1Si lxi St i n xo)1v1(] i \ii lx1+. x eif l i niiixii n d xiiixin s xli ii ixi 'xi
iif IL (1i)i I I eii (' iiill lI:1}-.l The i IfiIii ii .r i 'nx --xxii iilii xi
xxilv xi iii ~ l i ii xxI i ~f tiiixI xxxnn II 1; xi olxii le l xi l ii lfo'IiIii.x i'. ixiii ot I):II xIx'I( I xixi ii ;1. c l I x ild 'lI()ol
I x h l i : ' e n l ~ k o l t l ' l i e ' 1 ' . t ( I l l ( ( 1 1 1 i 1 ' eltx x il, : ildi t S x 2 Iii S Ci( ' : 1 i1 la t ei ofii fli t'ix iii it 1 1I 1:i I ' f ( 1 liiiV s ii l t o l -w l
t 1x E -\ } illxI ii i xii Isl1 1 .:Indi 111i ll( - -- ll wilxw cle reliC . ts :in xv xx i lxxxi1:11. . llle' '111xxi - --ilf(I i 1111 '( w e s
i\i ('li t;,rei a liii' ll. l (ti i ixxn aixi Hi 2L nar triln iy Hal L stl.iv lv xxii ixvxxxx x liihm 'l' Iie hCm1d1 C ih Will Pre)at "Th
Vii re( ' he la\\- d 1:r l itinx N g tW sF l ( jl lq ac i'tis1 nt soi as"'i toi xi I ll\ lixngii xlxx ' offd Hal n W e rn
I xxx tieii i xiii xx xiii i lith e i\xxholxeil,:xxxi
i\ 14iix l x fior li' . : arge Andience Planned i I li ii x xxiii xliii vxxii ixx ng t
xxnliin ii lii ______ ._
fileiearixid i hx l iii' xiiitii xxixat HisL cue a L l i'i'vniHall asii l ii4 xx'dxx l i i i)1 'r.vo iI isito lt iio :- xiii Cxllile ii l'xWill Present TI. ile
4;11( til(' ';Ia ;lk ,I -(i m :(i i le ;5l x iii. ixi1x ; I x oii b
1ii i ii''ii ii i le ii li ilxi xxii. lii xxiilx x i i n 1; i i ' xxi\ xi v.\\ 111 ix'iito ill ilxx 'iiiIi x xilxi li ixili
i iii i1111 Biith iiI) i01 2 (" i del t exx 1i v Ixin lv(iti li t' iii Ixi lixi lxx' I I ' x ii ili , iii i '(ii)l- th ull iii-1 11 4 r lr'e l xi Ithxxiii iixiof x't
sxaiii ixivixi'-l I cxxix'toxlxi'hxxxliellikel
11x1liiecture i i x viiix ii I x i t~i x xi i x ii ixli ii( i r i ii' xi xii >)I~t o ' III () xt IS (I1 .I txxi lie fI le'i e )l ) l i. :1 :' s l ' 'x L'xIix
t l i xI xxIs ,I }'Iii ii!''iii1111 iiii lxii l ix xxiii l ixxixxl xiir( \;4 t1' xliii ix xxi \xxiii lxxh xxI{ tiixi ofi xxxii iili it( l l '' x' I i i'x w i x IIIII i ii I l
lix lii lxii xi' i xxii ilxix ii'' vilxi 1ix lxi i ii i.iiii iilili a 'x1eisxl I 'hlixixixi ) v i'xxi lxii' xiihe ; 111xxiii
1 it I( \ I l IIIw i i i' xiit \ a 1 ) 1 xt 1 1 i e C'ixi 1x ix ixi i' l a 1 ' ,14 o l ''lxx i ii x xi ' li i I ix iiiii (f' xi , l xi sii i i i 'ii f i i v 'ii l i'li i i ' ' x i ii l i ' a i i i " v i o
xxxiiix lx xii xxii ii xi xiii ii xiixx xx 5 iii'xxilx. lxxxixx'i. ii xto ''ih'lei xxixxxxx'xxii xi'viil
"'xx\ Iiix l ii1xli liitxvi'xv 1)1xiii .1y' 't Is h xr)1'is.(1 11( i>f. 11 1(;1 ~l~lsf f lt e'ff'~xx'eo'te 1\(isitN I
reiiex .. ix i o i l i i lnion il 11 '1111 1 1 Iriexi i ii i iI ixi iiiii-of 1h' Iiii , x lii' v x i xi C i''i
1)llxxx xxli xx]lilnx1' l~ ,.ii ISxIii iii111;i th(iei\i i lxii ti lullxii vii 1 ),'ft'e 211(' 1)1v1xx' llwiil lxieet i
llii ; ti i i iI x i t I r 1 ax ixi l lxix 1i ot h erii i t1 i tx ) hI)o l l e p l t e r o ll 1 I
xlix' ( ni 111(('51()xtilxisas m illith i:l liii lxxii iiiiliixll iliiiiiil xxxiii 1Tt liii''e lfil'f'ii'l~ll((
ii 'iii'i'1111 ell ixil ; nl I nd 1 :1x ixix i ix l ix ii'x\\arii.x 'x ii xx xx i'ix i'l l lin 'xi'ii xl :xii i ' N ixxxx 'xxxxv xi''illxx" iiT hie ii''l ll 'i a
(. {'ox ii 'xx '' x i l lilixix1)11 I xiiit' i l x \\xlix i i x i l )' 1ii (h h' 1;1.i1ii lii iii x ixlxiii xxii' iiiil x i xi i ' lxii x xxi
Iliai xi\\'heni lint ill aii iiiiiiii ii)lefit 'doll-'iIi ; ; s1ixdiierilxix' x ofi the'il lxx xx lxixi x lxxi iwxthlix
II(( 1ii1i'i'iiiii'ii ilixi iII i xxIill(xrcxx te~ s\-thl h ec
ii 'xii ithe ixli 1x'1")4 x' lx ii'f ie\fx(r xxiiAi 5iiicaniii)Si11 rifler 1'1x'x 1Aforls'i'()xe" iii':Iili\iiii'a
]llt 1;Ik 14 ea ,:Id t(,I] hetii r cer thl I1 de ii" ii iiit':11 I(~reis ati1l(l011'xwxal
t i(,xiixxx\ei liii;ti o'xi '''i xiixiivi- ~ xxi x l~ xi xxle\'('
lxiii . ii xiiiiix I iiito iiiiiiii lxiii xiii' lxxv\1.11 1 ,lii txxxii l iii' ' Ix storexx lx
l' r'sxxxl.t Ixs :1 Id p iiiix i x ii x i~iith 'l,1k ~ h .;r al st ' 'Il lii xii ()1,.ii'111(1 i11 ii' l'xi '112 a1: iii lxi 'xii iiiiix ii iiiii'
t, 'r ll h 11"' Siii l ii A'livltixixiIxiii xxxii ii ii xliiThelet e s 0 ' o1 11 ( h t : i i le o l ('i: V 4
Iiiioiit iii "'Ix":iiI';t.x
liii nlxxiil\ liii'ii'i'1lxxi 1 'xxi 'xix e ni ii1r I ew l-( I r e t g me
I cii x is (fu l il ever i teiv..1 n t ht il .1110 111 ndxelx(l
"(ttit( t l 1tii iiiix tini i' 'iii i lli i ii'il'i'itx'it'sxxix iv i iiiii x ii iii iitilt'ii lii ''i'isid e l~~l(1(12 11;11 11 h i lii of' ii Ili(fii lx11(
Ina k( 111iwi.l;111(1i\\xlii1 111111'11 \ iiai i i iixxi xii.i rixx' 1 ii xi i iiixi xx iilxi
(ixh iif 'I li :1 ;tt e r I;Il s \-l i xxiiiu ilt' i l
t4 >l t lst n s (11;_)\e :1' Int h tt - -' I ,xi Iti 1111"1 xli' i I 1)'xxx\ii i f x hexxixxx li it li l
xxiiint i 5 '' ii'l,(,lii ixniin tlxii x' i xxii ii' x i ltixixhx fliti\. nti ai' itii \xithlii xii'I ii' xi exii:i}ix li"x.i
11, Ir li' lxi thatxxxiii a iii' he ha" xx ii' l 1ei'inhi fh hi"ifor'xhi'x I lxxxii x111i' f;In1(f1x" xx ' ()iiii n s :ISxth 'x'v i l ". iiiiiiiil xiii ii x r(1i xxii' 1iiw xi tlii
4te t 'o ;1 ) leii 1isi ;11i11ithingii ' xiii vxof'thlx' ' t x i tl e1t.i 'xI''i'v ll'x vxi xxi'xx lxlix xxi ii
('()Iiii 11('111 1110( 1':ixl ii iofx "eaiix. xx lii xii li"xixillxilxxixx-Ja ia Lws Met.ililiixlof'iiitii 'ilies
11Sthanax Will lie a "Send Off."
1(r~ttc liiith lx 'ad lxaiprioachixs.'lThe
lii' ar{ all i le d
11i0 ii ilixiii e'. v'x'ix l l iiifo
xxxilii h h x 14,lv1ii liii lliiii ol i i li'
( 1(1 ifile lx li-i ii afixfai Tlii
lilil iig .11I tihili xxxi illli i lii iux''x't
I x'll xxi lii
iii lxiii ii I ix1ec-nt ixlx liinxt;i'x -
il t il e n xo l i l xxi xxiii x
l ilxiurlelu il mv xx'xx'ix xi Ilie
'll' t~ ' 'ill li l i x x ' x i
ill l eaos oeofil
silnd-liiiam a xteylxexx'pe rthe
Wliih c it i l.VCarial'oI f Beef
Im "e ubtitutxed forr x lixal of
1l2111,; nd iix igh gi xx' xiiilie xxxi axxthe
lltlo " igleigithiix"tedl lits"
li5ek utby old graids.
jaxt i ein5Ix itoIisell xai a rapid
┬░ibixtl hu11t xigreat maxxiyiare xti be
ilsI the limiit nnmbertis tbeing
xxIii iv. Thl' lxxx III lxii x iilu g fi''tures'x le 'imi ll \\' , lxi y(i l .('' i 'i' IIxi I,),xxiii n.'ii t i.
lxxvLiii xiil \ ihIi li i'illili xxx.iir. xW. i- toliiix ivx iiii ms,'u xx vxi 'Tile(i ir i i-xifiteiii' xii xi'cxvilityo 1 l lxx aimnl' ofiioixi leii
ixl cli xx i' xl'lxib i' ilxixx l ii ii Ilhxis recolxxx'lxiito the xlssa d.1ix' lili'il tClxxiii lxx ii xxlxxl xx xoftl'ee\'s p oltdt
the "ix'lx ii't lil lxi i illlwasinx x ii ixx' ixhixlx xisieer liii i ' 1, 2 ,h ' hasx]x(xI l O xiivlxxto' thiIi ' ll-a'dii xv ii.e sle ixf
once to lxie fact ithxtxi lxx ulxlxxofteni somexi lxi x ixxxilil'ii'illl'xnlhe patofth'ii' xxi' fxrii hexxxii' iix'xxx il tix ili e saxlx'xx
ct tiii"y Illxxxs eci-dix' o his ;'uxx-ixilnixiglxiiiiiftheiliiii xary xx1xoxtleli Saturday xxii lii ixxilii' xiiieixrxi
ment IavxiiInd ixx folyt xxtdlhirai'iie" li il.Il' xl'xxxiix hiiilxix x'lt;t si xi f ii ixixix ixiexlx oaii' Cxxiiixxvxxwell. file
\\xi llix xixean'xebaxiiaxti' ng tovix' xVlnx isndliiis 'xxxxliu-v vx'iix'x.i'ii lse;1ste" xxie;t:ii'ulrlLuz
Lion i''x lxxf i ciil imthegelxliii'xs'ze" ofilli xiii iftihi' 'iiti-ixigxxx lxxihle-N\iI'i-
fliii' ])],Iilxlx. 'h a get'a1 o l r c Is ix'lxili -lx 111i' lxxii li xvxo iix tiiicee0131 \-i''lien illi t--h'x'xiii.l
v'eri''ii'of Caxlifoirnxx ixeforltheereetios hoiuldi lnvxge foraxxsitinxgxitionc. Mausii lxaIlro ii-GCirixeixe, liii'vcom-
of xx lxaxge buiildixng iniclxxh the xxiii- 'lt~v'hi il xcosi ou noinixg.'Plotos pokixer-pixnisit, lxxsi left xiiia h10-xdxys
ible Hexarstxarcheloegirxcalilectioxns frixmxothev'tgallerix's will noxt lxxxre- tourhaixixgevieriyiighitfilliexdexcepnt
xcxii lie shored iintiilx th xxHeaitxiiseumxs x-xlxxb. CVOitiNlixTE H'. iSibdays. lie siill lie lhexar'xin Jack-
is but. Mrti'Heairst lxiii xrhaeligists siox,,Allxioxi.'Mxarshlliand Battle
all over the world gathiering material The Hoxbart Vailid xwiii gie its next Cireekx, andl xill returna here abouit tbr
for this in'useum.teception on "Minday, Dee. 1 1511h Inst.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan