100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 24, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-11-24

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

htR8T YEA&. ANN ARBOR MICH., SUNDAY, NOVEMBER 24 1901. No. 54
MICHIGAN IS CHAMPION, I c rlein roka left half. SiO ASOE. held them for owns. Ilerrntei made
ket h eal<fthe game Nlirhl' OHLAS 5 yards strugt tee ter and then on
'ilml at Coatrihted almocst. Solet. late te ext play' te fumnbled the ball but
Mhian Defeats the Plucky Mten Fromnt oat renalned in nlerine htads t1e T~eir Teanl Crippled by tie Loss of pickediIt nlt and made a gain before
EIeOt 1'bY a ScsreOf1SO to 0 . Mre entire ime, exeit oInittre nrca slitns he nwas liii et. 'Thelais then braced
ThanIjeible Wiconin's whe telit tiertahy nn fsieit 5 Statsll tnd Barkenbus Easy for tl u ii estttm it il o
tianDubetitisirs u t 'ltr 1tithle er(nitt l 'itit. id the Speedy Lts. Both it turns. Othtin next tlty the aw
hfaf'e. dwnt. Irring themse trief ilitiraitirs nwer ttff It' tiati the Ils got ten yards,
tiel, itui wit 'rls ''-an td te idnskin Celebrate. Buttheiii iins counl intt e their dis
ii;iitito t oiilitittttt Te yWulerite tto liii' t tc etns p tneit' 'rook
Itt lttt b i i tuititantit itt mue n t i nt t d fittlrn 'isftr'its ttii r ittititi' 'I i astil it ls, etgi eees aidtans, it ids tist s time nit tiled. The
It lul hdse io-ifi .lcit1al tt1e e
bi. nin itil 't i 0111 r i-dturetl ii i lik extir intl' excet ts nit Mrrill's fecutu it e ( iur lwti'trti1'tttiti n ttt Ltt ' sitio~n . '0'1.Laws
t1. c kik W'h( r the Brlit m~te t ttitittr r . o. t ..... . ., 5 titer
field wtint tmtddym tntuaiopfpythateusupst-M.iii% t, ( ru.. n.
hi su-natLt ei beutgIir'tutultlh!idit anii hirnnintWih it Weith f.h ~a ~ut( u t1f .t ...t.-rt..
$: o ' ~tl ~ Iii 1 isci i i t c ot I r haulo iitn eds nt, t entidg Parl 1 . .. . . . ..g. iii uu sii t el i ts t, Dyeri
tlti I hilt'11 lust d(retutit',of urSttt ... .... ...c,,sit-t eu's
f thin c.fnl hu ii t ii t soilfI itit t i-c g . Lon al...........
thtth ot i10 un rannti' t nag frtith atREC oUE. iltittuu iilii ttii' lt'nu i tl . .....MAN'S .EDItIO. al r
rie Itre ttt;ts t u the sc H xr \tl b oetaed Itta i e t a We lktitit'atieti ich the
gallitoiled t n' ettTa m, tt1lii'rtti<ltttittidierttnil li r ett'e aSosenr. Edition 1. e f, then
kixlo - tuu 'it i i sriII i li Itt ittpttutd o 7 0 nli i tu u it ilit1' ithe ili1elrt t grei'en ti essn oia 0 c9
a riiad'i''i'siithihiaihpe or' _ti t he matl. t te lii11f :ti ut iti° li' tuti t ii s (( i ii nuty,. liii Iii 'its e art
Iai {.(itt\i 'it6 ''I i ilt t t ii iiiitl ii tl it l tve lit it ii to e e op a y re u iiis h lit 1."iii' Stitititi lih., )W ite
Eni hf ' hott te Irii l ttit i a tts ilu uti 'i I ii' iit tlt 5 sit, 1ii is n u t he l t, 'it lit th t i l ii1 t'' itftoundu~ti' i
l intilli' ' ''a .LOii iiiilWi'' 'ii ttuiu'intt' titlist it'hetut' ii it best iiiItiettl(lritStii luuuiuuuu'bhut'Ieitui
lit litAN BinBECU. bi titsus I gitarthu ii 1rt.e WMNSEIIN
tutu , 0,1 t t u i tu ' i theiitiitballil' ii t ranW uleeveh dti' wrt.' t t'i therit S~nuun't i'~ r 'ii' I''t li
Lc i S uu s i u .i~i,;,y+ t t. T wo H' umiett''Oxn W IIi' ibe R a td Ill orderitt hut it'' ((t1S1ttue a1r lck h O E fiii S Uiverityuit' itu
I tutu 'tuitltusoth liilke H nor f lc i ' re ttu I l ~i ieit i i tt ht ittutsstu t he uu tut i i' t ii tt
thu d' Ca''oti,, 1 '~ r tt'tttuii' ii' i i ii i tttit SlutparetSI u nr t it tsl i onii tti o
ittig ait tiltil t'iii, tutu' itt''Ittcti ntth eii l ii Li o ' i t 't la i t' b 'oi, e p e s d ttit " " t s h l " \
slu(1 511 Slutt ititeditoi70r
(dl 1 i ( tutus i W tut' s'01 ul n t 1h
iiitiii tititts iit 1. tutu1I itu'st(,w iu'"'toutiuus ii S 'timts tutu''1(tiltwt'tfuru'tut j1.(l'lt'it1t 'thi
ut ii ii' uttun t' s 'it' it il tufItit tutu iii I' ttuac i'1 ut u I l iii ut it iii n t ( ut .the '!r iy ar
it i tilt i tilt' I l-ll' ti tut ' cu~u'u u eti or 'isv t I tu tu_ l c tiltit'll. t 1u' t i ly. Now'uu I uuu id uu''Der. D. ut'ni'
tha I NMIlti tt om. 'er c I t i itt i i t' s 1ictit'''tLao s tt it l t a isl i nust -ua t uieat i ltSantit t:ti
it iitttw ih(ii fit ht utl iic ' t'iii'i it uttnii'l't'ilui'i tlii t ttuii'Itu p t u ihit ei lta u'n'u i t 'tui ul i lth
cIii u vitt f I ,un ilii ii thu) ]titi '',ine to S t i itu t's iztt illu'iitt' t"v n ~ .tti :inuuTih li ttt 1(,11Icottn 'theI' su'uui ii theLaiem' itut' ill uuu' ths f
itil ills iit itt ii ii s1 ii''' 11' sin oii oiftiuti elii thu 1 it', it: itl4 ' itut(rid i ti'i' ttoi f furtl tshl g : l tt l t ustuu'Icutu'- iittths'tatltti
t l~ i t liii nt 1'y Ir h i i~n ltttilt , :101. i'ui'u' i s tat I lit carei ofi'ifat trciit'iuufititt ttus' tlt5:l t d t i l si s Itt tiau nyl
hu il tii ifiaIn t'Su til t l a 1tto 't( f r [ ",', ie 11 eri h rl a k 1~
vIl;iitrac ii t ii;i; il t t ii 1tu( .( t siuh ,,, Ito it\.''us:ill r ir. ussni t. 'iri'.'I'iili i t. t ,"Ie ih, trIilsil t e. xtlu iu ~ ~tt S Si
ht lie ttt i set.i fll o.. I i u' . t1'''si'' l t i ttt im t 'u i'uuu i'tts uu'u'u -. ttu I ur t I it 'u.li aut eLt °: il'x
tl Kl iuu .tti' t h ics li l a y b nt' a u uiul t io ihild ithe' n tluu'u't' i tutut.s l -c utteamu t tinu tli'lu s St thf ir st n ttit o p u t a L a o t e w r
1(I itte d (r t; f1t!,t s ' tilt ufitn ti x ma tur i s- e d u l itt' s' It- ti t t irg ti
huh tiuiin ht i' li iii it it(Slu< tilat o , t. i hiltath o a t t ut it 'tu it arttto' iya .i u nt nlit-s t i uuuulu of it'Siw S athe
I 'ith sat ittsttig u sttti's tt t itaiti l't't't . flan'ihtus' liif hutu '!1.t(t li iut tu t te1,u s itu hu t c tll ttLhu e' l ionecs tt n smo er
.'ilui't, 1titt sutt(tius utu ltluu''ul i iitimills ii tutu hi Sinu t ofI'rtiit ht, u't1 luyars , il tin 1 h iss' euliturl it i ii' lI t 01' t e. i"
iii tit Ii f iii hi'tlt'i ti. Ih huh' a i'tittti h ut hIfil a t t mu. 'bitit 'uttu 1~tiuut ut iff iigr mli'tt iiituy (t l tritus h'iiu't yIt ust.'i u c- i
iiLluh t~ l a tn W l- a k -
sta inr. iII ttultlftir' ists.r icouein!,y~~ ~ck: 1t'ints to ht.tity ru, Wre suui it Eii'ttil ult' hinsettot'ltus'.f'tigh
lii u..11 i luit Ii itii utu Nuri mte iut i' h ti a u1th et sito 's' iiit Ii t t mai(,-int i a fu turs' l a zt mute tfuttuu aly thu thisctedt'tmuch itttiig
I~err~tft't!. W t~ 1,a~ed ifi'tItttt" h~t
ttlmitt tit teiliisft.uu.1Is Ii's . tui isi t halthul51 it(i'tiltit thtt'tt \st ltt ut ii5 leit u sl inted,=lint
'tnts itt itii hxi til ii i i u lt ti! si ii it Iluul'sit ii' tuu iiu hu ihttti'hitit tiiitfi'i 'tt't.1. 1 ' tutu l~y o u o
th., . iI li' t u s",tu It' \. ;,f +, .,pice, il f rnsh u intui," j tler i s It ii itini-u s's' r t r lu oa' iethe 'ii st oiuhei-t to Steslseti ''tu sr'ituiint-_____
IIi'I t rline 0Ititshu'lush t', Rties'r vis i it'nirsnf the teiamn and class. A large
u1 int haf Yist titrs' tit istly out Results of Game, tpuished'ti tutu'fur Ithut'setondtimthn'for iitutIWt mI I utrs seure 1 anutud su~ts
litri hu isltiulles. tttmhtuitr stlt' li uhilt'ut.t. it eloit, 0" thSlasc titesidtisi'iif theuani.'I. l-.sotuntill ueslmuuset'0Lituhie'tuoasts atid
.f.015ttunn hetlialt 1 tlttIf. .i ts i IItt'o'e'it' I. trr i2; Yalet, Li. si 'ut ni" kik'ed ut to In trriusti'lanttu!jotke's
bhet ttit'li its'huttil'tii'nsiy IC'ornell,.iI7; 'ett'ititoI. ISlsit1fah'iledm'llgtu. Scite. lit-e'n- 'Sum T he ut utliut9'ir nutsut pro'ountlced
hlituhi' Suinus-; s it tfull, and Notre Datutini', 11 t.~ . &inul's.,.lii'sIitOhtue' 1s . limtdItits ttooiughly enjotyed
ttu ii f the Imeduittutishtne liia, IS: U. I5., tit. Iitznu''uu it lthti'ii n oIt'fo'tireti'arst tsy allitr'esent.
gs'O. ..lecondi'uuuhaulf. (I m'acr tok- linnes(Itut.1(i; Nutrtuuesit'a IS. A.Xriitt'ciun til theii'17)-ytirtlint,. tlndT!e'thu ataster, it. '.ICoinor, in-
tituS'S t~l~ t quateriut, ututi t tiht. W'ese'yani. 1;Ith .mierst, . tc 'iiisit.uinrn thteSthillkto tili t-'truiducthe sii'takitrsin Li sery'uiqlue
noitShi'eursesatit of tifIhut'after'- itt fuyitie, -'I;Llehigh, it. ens 4 -u'ardi tin. tire In thecenuttert'rsuia'nuttete'ivedl titutri idese'rued ati'
ao11 1t1 il igovr7 arst
tittiuehtilt elti t rofsSoha flienl tintinas btoo-sa Sbrace' miii! tilttsi'. Tiheit'tniits' to tihom the
Intln e DickeyI( AS. L LUSt. itllthu'li-eug tuttiu fiur dtuss. Anct succeuss of the fiuncttiutionwsduieare
P rest jiltl tik'tSouthwoiurttutnd 'Tlii'groit up houulugruimli uat ilatdtll's tliiipoIntitthis'ltai's b taiugtoInpul' foot- tle'strs. l"irru'st. Stevettnnsyd, Kireb-
lot halimt!their sbs'. iof 1t111'Vaisily nmushitiletilusthilsuhatl tntdtmult'repetuedid tns thlrih oniltndmmut lhitmnturs.
tlthug In itulsluch tti'leti. as mnintig sillettautkten 'at12 instead of the tine."Dtiun" 'osnsam'd or SVtit
thecnyaJ tumPro rsseolymiu'btittuted lit 10:',0, asannounced. ney' cain th IttvaitI, workintg It to thme It isn'talways the hes't tapter that
ttlLCue9 I nit 2t left tucke and iSMIlTH, au tr, li-yard tint ci e the lit-ci '=aitr as the 1-e.totedtitorial dif.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan