100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 06, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-11-06

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

F8T YEAR. ANN ARBOR, MICII., WEDNESDAY. NOVEMIBER 6 1901. No. 3S
FERSO OEROFIENE ALL-FRESH SCHEDULE. GYM. WORK. UNIVERSITY VALUATION.
Varsity See.ms Somewhlat Prone to Our Freshman Team Should Have Regular Work in the Gymnasium Has The'Valuation Inventory Shows That
Taking Things Easy-Scrubs Bare- Games With the Freshmen Teams Commenced. the Value o the University is Over
ly Mis Scorino- a Place Goal of Other Western Coleges. -Two Million Dollars.
un Their Opponents. lit utllait sork commt ed -ttsthis reek ____
An innovationi tllss egun tthis yar ltlt tly I n titettitiii iy iaatii, and Itis a it]is f the atitthat oan -n-
trath.;Itetottr itm tett-etoo lit 'it itiigtnutis it tii tasiiitasoy or: ll tstrshmen in tis- ofthe s i tit i-s-it isi ; sCud ti
sd 15 ti Ilitilii.stii its iia5t atlel5 -t isa l' s -ta-il I tild i lt ithe auditor (at
:iR it' te firstist-vet-tetWeries-ti
lti t we theseo ire~n mne
til hl eSentlWst olttt a-t th pi- t s mgpoosdgis ti- tlb" i iioatt titttegt t- tuidng iltt eir tl uesit n-~
11 rt tles alIl ot e a rtiti titwt ut atvi t ite P uik a d D . )a . D .a s i
stsft itt i t tititisits liii ld mitils hut ill ais-- leitot hid islrtlof it inetgyte- udtti cteit s , it eItt lrt of 1:101
51-115 hutmi .tnes
stlt- hen ttuu - rotnn t-e-s t-tus-d under-he lt".Iittbastit tizts msum L iltesity titalsit It16t "
Slitabii is--i r, did m " tac , s e t heto a s iit ail lt iBtll g h H rv rd Y lit, Lean t ie and ill a s - ndut- c ts' (oi- its t u l i n itrarilt s 5 fl5
sh uii sho tea h tt m t w s o isyv a a .a d P i c t ll sh vis I 5a 10t i -Itr s-ii se i s i-i ssusss U i ver si t i i taitai is. i s is
hos sh vefr tiu u leens, trine b i. rIi t oit lt itittiia._!1SU iitt tit as- t~
~thet ilt ia iitissit i- it si-ts i-its t a it s uput iitie lt f i nnovaitioi n I- is- illt hes11I 7 5
3ani-;-et 1d i tll i at-it eill tii t til he t .it.i111- iii i ls hh5 ii il~o
ii Uts litilt'i i li i sS il -i t-i i-lst - -15eve i-l i h ia s itsn En ir erng-tilt- 0,036
it it list - ftitti t i~s t te til t slitrestianlt til l i- ia li tu i lti ii t lii ii iiI kt ~ 5ll-i
til l l Ire c s till a vint s l t s tit iitta lorni tt istonest f thei t sitt i iti -Itoreti i s - d vordlt l i ui ttirii titu. - ttiset tit 11 tNi .
tl nt , i ' i,,, t,".a s, si-i1 i-s i li it g o t it-oi i:-1l- s1-ti t1dta t l s- i s il l s ~i-- wit hi r t lt h e i s n o is it r uS l i 't t t r e4t a irliii iat ,f t it lt
l i i hi- viI 51< i it- tt lt- t it--lt-ti s i-ivt-ti 5SI t itiim nodr- i s is ,,,ite Svuiieeytori .Depa ten St
us-i t , o n h e p r o f t e l u y to n r- l i te i i in tl I-itt S I t 1 h c ti N r 1 , ' h % e l p i , t h r c n , :C d r , d i t s H o i -c5 0 1) 1
la°! sit-lildSattiitiittliitltiitri g o th o t.t ou h t il " uadtsot-it ttdi li )11 10 S ithi Si-nilt t
aalt tlttl it iii Iigi-s o r-iot t-ilit a -- tsit il d n t piii sa slt ii - - i tt-k si tsl toftueirsi t he-r 0t i it-itn" ; .itihri~sti at t wtue tis s-s-tsr
t ut5iitt i-itatIs ttiit-lltutitts.,tc+Irt lhcuiy.h ota an o h ~uiris
'f ^rth Ieillos-lilaertrltiifl t -ois, i- to irttis tttlainten1 ttn, 'tis r-~-th 5 inrini ~~sitli-ilsitstsitatyhsitsuruizi
1 a s t vdl l i n , Itti tt-s t-its""i1 it rin tilt-Illt I sitiltari in chts-;iltfoliti ii iti sis711se itiait,"tli titittii
it s tia riorittit - f rii t~ ititt 1.t diec- {uli ictel . .... .. 11-1S 3.>^
is l stsihoi ttirt-li tititi iig 115 A Mile,15 fi ist-s-i-it iss still. y ato i.bd. el ......Pa-lw heug mttefl]tt~t e[oltilc~iiiitt;n Isi ~yr \l
rikh uvt i of ih i fo tuntie i-ist it ky-ti as-is not. - Nl uy l e orih"i'Vtntiti.t a- 01-« s toi s !Danhuh- " l i-i-i- _ ti st ,slsttis itt
tittc liIitd -- Id Ntli Itis-:I;tiesfCanth tt hiss dotit h-ellat tIls ehitits i stkiii o- i ts oor tandtiti tu tu s-sIn t- uo Iels 1i14tek4h.16t
~elu 5r55o's shoing-ts'ut altis ari Ol ik Il -lsstis Sli -st ltlr, itstite iir ti sits- ait ltsasnt- tttitur {said ixwth-tis h .i-d w eS i
tl" tha the tratit tattiiIshtlsouldtliilltt li-it the iuti ofymtit iu-S rt: m ed tis io sk i h-s--tt ttia
11t 5 a dO h e s dets w h o lit f il sssot yt.iii . its h i it l Isss-ti toslit bttu ihut ilts I '.t rtitrstilily ii rX t w Ii t h it ii 'P t asi ..tik.. t Sli-.s.. t.e.ite2,! i
tha t e otheri t t ih itze oa to a,11 t"ipio it il g~ t to e s ' t n i o t t il t-ts s iiiu I is or sisos t, o flt it 'o l- s s i ls Piis s t - t l f~ 1
' Tal y w itth o. tS. d?..tittiIit Oi llt-lth Sinli- ut ahi l st i s nta et in isg iIts ~ ti tlsiI li- I t li tsili li-ii-iiut lt 1siia
"I lc ttiteicaltiationtat; tioififi l t igd e t M islm toumase ltes1-ns i t ils cvitiittist si t t luotth Isitiats heigtu -ug D p rt e t
mieiiicltssi~ 5tltuI itlr tin Ist A lini-dih Sigimi i tsotun matietisn ult-gy tirilt exptslail tho "ti- ss stl it thw ~
wen5ttiii lii i--tis e~lisN N to indt ht Iuuiti tri -it- i i fs ush fai-u t itee ss tt N tou fos o w iat titst T h h sia1111 t~c i t or it I tilt e l ;y i
Unit55shitivtti tiloftse igesturptriiitshstltilya. tdit ii titonotes1) l o ae islaciarduthistollls. tutslis till l ~riii i-h"missi atune to unt esS-ictl
ereSiltsth is oldrhis r(tui t. nit Is ft~hisetti uhti- slttea uu-t itit t otig~~~l isfati teguis u l onch
idn hi ctami ityitOnIiilfitii 1isiil frv i 7 itotiik0k 5t i s i ludihis ilwork t a opl, hnit n ist ls cutnges ifir -ring to a
l it 7iitSls ttltils ii-Iirt - ii s utI i Sutl i is tu iuit lly sltsir beetinit tlhi fpsiti epili r es lugts ssstSig ottt
OW wh ti h eid tiiC l )1th t ubC iii i ins o~h r vis-ks aol tuu f i t leb" -itu itis eatr hru-It iierisittth.sit -ilts stousastoridl
4 t ins rts cef Ittt lir toos hi. a o tu -o of u tfal -' s -s s d l-tuu g it ls i i d s i it il int i tter Ivt 5111 akif.g I t s-ri u m tt-
ttv a t t tback.i etiit It shut itd Si l i ils it - tisuth ti u -I-oftth i s hatiln tt-l t-S oti i-s e i t s Dt s ,0 rS liiit te isuuhy liavtn
ySuittrI bt id he sht.ittesa illi i o itth e Mak igi sitmeiRun. ittuls lbs s erhattc-e itt si-ill.Ihatiltio it;11tueaLth s atute i axse r ittitill uify Lnug
Yl Tob there sI legoi Girl-illiv entotitillisliiisi"'a, tit tiltt hilihstais-tilt hlu, ivv-suits i-httt itsbs5 to Pitamuphiet, cliv is-
---tis isii 0 u it. .- -- t hts Pldtush 111rits ii it tistseht utrtist 10forlthisi i-itry
laynet.u-Is tus no o inotuotd t isvr ngen tinsdt toitnulusI i posin i iihhuti wtii h lin-v
th e sltr Nlistthowever.it ndstiut iii t Gr te A LaclIss Dat(sl ighe ffs tu t t h ai i t-i- s-stllilit thi-it iuit f oe tt suiwottrhi t - it I itlo li tsit l N itrt t l l -
wtl gr.i tet~5~15 Si svsdher tfrom..ill . ---uI-u- sit i h il tiim iui i sti sutPots is :ulles loutts thislette
dtyi hh tluttl<it:. S e ius i t i is isi-tutu-sfi01 10 stilts I: t ilt;~iI ne 111th hii uIlsiioushtutu itl ;ist - c uui ie lht i issu~I 5 ltsa
I one 11 >lillthe 5 ittandithtniraisei stilt-i-s iniithis- liiifslist fattiesiuntirhthe alIiiteoloftthetilt hits sholt-e itt ttullilssif
811 tti N is lit ~ it i thllt 1shhsutuuIlduetgrshll i-isgstut t0h-11tui -ist il-psitstsibl-ue-11-N."
flit. II I tuitligs aliii- t il I - .It) it sI it NI' t.adi-ilt ti-u-suil i lies- is stri--' its itit '17111e.
lI 1,Ilt .l id hI its trtis lie uisiustu Qulit e a 10siz-edti rowdh atutentduedI Baird Left for Chicago.Ts-rei-5s ta guutue Ithut- foe uisitngroll
1151 iliiiitituuul. ihue daulutu s i ll 1 ot l se etotuti ititjtis liesusls. INlitus itt e Idatirut tuft itist tilhti far suit tie-l~att st td faro ffsce fliourst
N ithiit
ic'st } ltibtiii veruses. (lini ofithis- Susth hs stuit iii i i1 tilt h s ui tti sut Sits htuitporktit 11taIt i T 0 hanktts - ntP f itt sut is-vtiig lll i ii hs turt
c25 t ros stlts-es initheis uuusgtuuius-is uerichedul 1)yta gift sit $1 t.uts swih Nsti " isinugDIv.- - uu-o f thli ii inshug is as, silusiths austhe
ie tin t"D hiby C N.Stxv. usucisifi t hutetorm of a ichek. IDr.sr tug un t ttian -it slos- I
15l n-tt titttilte tou th iiit itmorw.P ie I;.I)1.Sheppt rd.u t o Is o lst thus it1 i- t Ntilist-il thus tikI itreeietci 551111h0t aritti tIiteylig suit hitsptauts.
Was 0scut.t eotulsi lu saOil ftrsitu siltl i litst . {)penli-it fil e ltlugutgiuiuts. - u - ----
Nei 0-_. -u-u the utititi)cvoetutufut iesalithe dnorIhitit mbesrltttutitli Its isrecept01ttonhurchi NOTICEI-
5u uuis a ls ulusln st Neatsuhty uhui-Ir aitu hah e li li-s octitals. Termus and tirostehts t ,l0 )- ni teaiult se no tilshnuvp t -4:45
llt-li hi gift itf thi aumnui. in GO uto.iEtitst rI-t. butt) 1D5.MAY.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan