100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 03, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-11-03

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

1~~ ER.AN RBRMCHSUDA OVMBR3WW1N.I~
MICHGANVICORIOS. i'i'O~ " pay y iiavr an Xlii t SS lhlai Miistr WoIntrviwed
fIlk halt
CFlseS dai. i'i itS'iifit i xilinyMMnRca WtTn
it iibr tit lb im 5cin ~ lii J~nin ~ li'tht Srnsbxl ri-trscat
M2l~ICIGAN Vit I TRItO US. tlxi an ?ye-Oviiti'xl iiplay ibyr I iitiat ir and x'Slhor t,,' ti...lt. oinn°.... it. x '"Man ie u Ina"tei eweds.~ll'
it x i i 'i a llait lXX ,ar getsb'iil ou sri 'li t i x c u C " u . . J h r u e S rp ~ t r o e a
s id tFier etz ottx Ia t li iithe " v rllSpI % I ti ii i ,iiu "ati'itt u's ly on tar inui t- IAla-tat l.. .Ia(t a rd....i.i't't 'h i lliX a X iii i f{iii Xrii 'i n i
xtcir 'tu i i-rt'to litt 1lrciu gai vcit;.ldCar- e 'hm 'tat .t.u I .iti'hsh .. L uu iSt ilti tm d uiit i 'outwitht
au t''p.I t et i n ta'h ilits i tign hu ' h t ion, iii fn il.xi..1St Sf a t. . h h oail ili i Xil in, t" i stat ~aut. ni b'i'st . t ai'
Ill, luti t ' h xi n ayinii aalt. 'X~riru b~t~l'ittt' itiiti xt it ai 1ix' - lint itt' yu' yMr.sitar-h an
Or lifTx o it 'ta d l }ii li t tu a t t'cnttil iiy t hi, isn ona y t , l uhg y tii ii i..r.it' ''ttl i'X li'r'iiil ar t t Xoi~s i ll a i ta-gr it 'ltttia'
Sit 'ittd i 0 , h>ud tt.A~ ittix "u. attn i l', ii s t i ritai Stw i 5 y sni. ias LouXXn.i I iay of Yale, rtefii XX t he iii nitivSeit ais aintiata tti rb
41d N i - t il 4 NiutS titi u 'ii'ofi Dl oth i' t it r'h t tl tis iih iii ltau's"I.(": tRalph litxi ag 'nitof Pitl'.0Au i ,1ti ,i s v' eeLiii"'l M il rel
of i't Ts, i tie roylx i tlti itg ett 'iiliinri-x sW are titiux' a ltat ,'X'aii a - mIteo .'ii'l tt~a'x iauat an ii 'ii' ttl ainy ttiia q t-tou
S' l :t3'i litti xitx it hxstillly h-beail tirxii Otv i'tiftii ttiit t-w as bIdl.y'i- tLi'l att ~t- lui r miS i ,'y"rnds tiitatuu iiii l ii1i t hem lititbe sue dci
t i lt ,alyaxlth tail 'i'-1011ed i1iu.is tl 'ill ( tou th e 1' sux ralt '
tii ttaLii taS I in thii thu iasthe daevre f ~h--1 paaadD.tii i iit haaut c ttatn'tatr'abo
l~ f l i~.Tebl~ okpt'bin1'nlzitcvea ~tr o oc-TheXXindtt 0reitt iii" ti tilt lit'a tat'yut'v'iniii'h'iui
a t las Stitti l it hi''ar i-u t ag s stu 119i-ron li o int Y o t s y0 a'i-t. satat- tlay d btte inXs a-d u lath iifor u3' , o y u ihin tlout i h
'I, it Intl t S- 'itt-si 0f' he is oi e1aditt-ilu hi aa oxi'hve'hatwe dxd iit) tiers . d eitOys t eit-i ltt itt(tt.'lia (for d d tou aty
ib- lct t n5 tiitti xIt adtiit 0 5 thid-as in ittt.. ..fibu,0fut wri'ublrix'n Shi'fihstrhalft 'u. 5x
t lomp il. tit°t i" iii tteopit g two unfortnate. . .. l~ . ii ae 'i t hl a.v. .Tes.. iiot0p~ h-i-li tn ha ii ai n youru tx axn
w 1 1 't Sb pS oil to e pl y i liiin w re th aliytti Siltch g l 0 w a t e or w e ]Kc - tlitttu av i, i i l a tu g
"i-i' iii tos I ixf. 'ltis T eoatdhal w snatiratte pc ninufa kd hacanewn p I(kng^
lum5 funtilit is 'aptrlbsakitix t.0-hild ittreof a t ilb' iS it at hu S masl'
Iolttax' c ft ,°" of i- a 'rn~t or ro he n ota i v o fiIo
s ' u lcks hall Stl of tubou xsilytetn' tui Oi FFhul IIALttl SCOt R ESirl O F' atiltES lTE R A Y.i- i t riia na iti ux vtt nri- txin it'ctx'
lit ar
thy i b ll I ti'i'x iit C rliti o<iii t t Ot Oii' X tii ttl '5 i 'tatu ti ii- X i i li iiI ii x hi. i Xi's ii' u t' t~m ian1iienu t iii
l i p ' 1 itlt(1 ihg~ts.iit 't a t' utl itt i'tl 'ni li tit lii t-ti ' - ii'ii t''tt'it'g'''it'iittt5 'tii il itUii
1 Xl ''iiia i ul i' titii. Iilt-itt 'ii' xiike ' If rr rdi tsh i~ t ai ' '' ' ta ©iu' .lucna 'h it iisi. iettjt'~ iu
s vttr l itti iix h t tutu ts i - ©Xiii liiicii x lii ..i tut tu u i iltt ttv i uit unaS idnilr ttitS ii hi it l
tahi d )v u itt Itlt lil ii' '5- xi'O u-tV ft'l ittue ' tit 0ht- Iu 1h-il 1,iu i ih ll is uut.. t tnt iih ....u I i iili thut ilOi
sll,, iO Itui ut n uiuuuit f r iu ' 11 ... S ...'itu't' tutu ..."ta.ut .1 iii' tout lariofii at lii iaten
pnihia yInt oui-li' Ithusttu i ttl n'ti t' Iiuncx'l'gtui1i1iti'tvtf ru-iurx. utou ate'i u'uixuWP't' n'i' tnid ut
______lly____ki lll t'individ ash. A i tg
tahia igauftis fuitiiim. 13,1itE XXanti'r h' ui-r luau- ..t.ni... ulrugitn bta I lutati. Oiric uit s ua-
-hrep -t'hi tt itittana'ititzvet vfu ut-nix itul Ol aiiiitx a itbBointTbectoiSriit-nlat-tt -hu tui tttit wtaa
lka yts i i lla iuttils in eilndt'coilford,'Aiuu'iuug'ttu hg t s iXi'o " 'igu i - i unt ttin'i i
iihn I MchiultlO (atxi 4 Itsot . Itul tt utiat 's liu," i ,ui t u l tn atsta ..a - . vof ali' am'tnnty h thnt iui 4tc"t lu lak lruax it a a-
a iii Si-ti n tu h-. XX'i' a 'Sli tut'.n 'il rudzr 'ep a1' ° Aii'twiot-la uutuI's itS y-t1 da a nt ?iuligtt it hlaninn' la i i-ai''omli hi in-"I ongan"i-'.
tIll s )I y t o n l h l l~ r l elg o s . f , t t 'y nmui s s li tat1 2. . . ..t g lt n r t a .r o u h - u to 1 1 1 0 1 1 '.. . ' . . . . .tu . . . . .n g . -a s it il " t l . (io n n a l lo u i ti tx u t h i h l - i-tyr .
hlf um Cgol tiltaii I tiian -, h lt- le.sinn ntu hu i XXtx'vin o. ts. no. u. nno ti \ tat'.b.. ii ataor ou'esil' ti.ln- tilt It u tn a t ttlgtfiro an'Your iang'.
tw s it ck offuti uilnto 0yadlttiau' tttc fu'itl-i tlat utux ah iaiu i b-uih'' tise.Out- oLI, h at ieu ook.t er I )hm oitl-atwg
1it t ii 't 'nt ofi i a irc o i h H n ; ki k o ' -t's - a d i e a t a i f -T i s i sm ux fi rsliiit i n t of to I '[ hu i t i'v i tt gttiu a ni i i t t ft i-i y
1 to['ttu' 'util ttto'll til nu'ul{,,I '5' ahitiS41 uoune. huu vn In t ofl t he tmult' it i -uu u s ofi t i l-iflut le ItuOii ttiuin 'n ti idunotinf l tw
,,Oi t'urt. Ihtot ix s. Slhtrts iibucks 'u"u i t u mu I Yarlok u Sniiir ui'k
is5 i t'xt i m~tms i Xihto tlus'hh iix iti ii i xitt "ta1, l-u ts m in luwoauit tltt nit i uta illottitn tiu hut b ltt hai nrogCht itn t
Xi itt s i i iitauu iututx a il ii i inI x iN~~i setu tou I a ti ii'i tmullitn s i in h~t<l a Ci hut i tiltditt o ughiit suhi 2
t'ixi 1Xlii itt itt I tutu it I i1i i-t'i- 1t).1u.1tic X ttttirillines.tutil huh1itlit hina rut'isilphnu-'i if Ei i
hii,"i tlt it it ul i l l s t a~ i l ' 4 - a d Ile. ci l' i i tI at lit nut of t c u'rl. i'uutfx t .'ii mi lu tas'
.iliiitball.ititti iiu) kici.lix i{ il stitt I st-utun uti i s it'u s i- aniii't'nigt.Itntsu ulat' 'it islthl agt-st
1 h l oil 'arliile' iii t r ititi iili 4it-I iituu'itthrown i 1iicit'il' -inl ttit'i'backii titiftori'xia''iisi'ut
pa~t 11h' ii i lihi'ht i. t uhboout-i n infeeit' .1111l it h i t -ui itatrofa. asit huh .bu:Inode o oso
thu5 1'Ic i 'tiusli tut 'o Xi -it est''.' i ii -i xi- t thss11:11 tit'. ihn i rii ii iii i t ilt lii 41, i I itt-n a of tut-u'- rwtould y tiltogi a et he sic' uppo't ofu" thef
h ll i ,io n t l i i tttts - i ltlii' Tm. 1th utitiits isfuwonuili tr si-m I tuat s ih uhson.Ii i T i nuns ill g ist a . i n igts w ifh
15htnlt -i ut thl'ts '.s nu-a't ldt fcr du is. (Tuilt. . hh IIteili d u u i Ptgto Pntsu tiahiddag.

Back to Top

© 2020 Regents of the University of Michigan