100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 02, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-11-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

quLAS
fag
Tr 4 y
,t*' ;,r 1. Ati.1
7C
A .NN ARBOR, MKI'l ., SATtTRUAY. NOVEMBER 2 11-401.
FlRijrYx x
Ca. " y
LAST PRACTICE LIGHT. Senior Laws Win.WU TING-FANG. Sophomore Medics Strog-
Oll alxxinil l, 'I i' x''i5 xi ii i lxx xxxf, 11 he11 iii 'xx 'xx'xxi ii.' xxi'l"xibiy xixfxxlinxg
Yosh et Puts the TeamThrougoh iuuv c sI,,es f1 oo h i ire t Mnister Frm China Spoke lxi xx ixi x'rxxi i'xx' xxxx
hrt Sip nal Prrostiexand Then Th ji ors01 w' l~xi 1 j'rehn~tltytI 0i- toa Large.Aditi'e 11 l exixits'ii ~ast f t .
Seesy em11mc.xihvxx' ri i xi'xx hoxi. 11 a1 lxi h '' al Last Evening. iltho1;;hxli, lxx' xx i r _, ~e''x re xat ia
" cn l"'t ill ,.11I [iui(1x , li.'i'x. ixxiixx01,iWIT '.11x i ox 'xx d I w'x i r xx xxitlkN xxii1.xi1xx1 xithe
xxi l xi xx "x' I x xx xi x' 1 ]111xx' i x i .1 xx1,1" xitxis xx los xe ix l
xi he tt'lx%%:I o ly5:, anlf
111 :xi, olyx(h, liin 1on 1tiu Tw _111 1,x" xI xxixi ; Ixix ' i;rxii'xxix'' '1x1'x' lxtxexi.ix.xstudii0x11I lxxx ilillil"'
ts1 1 ted ta tu p o- tto Iw ~ n e o i I- 11xhexxiii lillilixi1i1.xxxii10.:x'lx'"i lxx' xxxxi 1.1 1 ,11, x.,
1U"' ih:tir ;13.i '.,1, Its ie:i. . 1', I , e x1T dc]ivxred Upi i 1xx1i plxtxi xxx ix Singing Meeting a Soccixs.
i llx i it il -11 ]l x-x-i 11 c 1,l iey l lt
i~ti. i'h,"' 'x01xiiis' lii11 ixxxIii I xoxoiinya d roin hy , s 11al ' 1lx,' lxx' illix' lid- Ch
lxxxix lix ii}ao111to ixxicxx;vxlill xxxirhex xxix it t a s nd tlxxxii 1.x lilil lxx x I x' x ii y lixixxliii Cthliiou anixxds t. jrilxxxin lxining'ixi
sit 0 het lsit x ii l x l liii xiii ll- R~itnlixxix x i'xi' ilii i ii lxxiand M x iii,11 (!I xinxi t" W l lili . I xxi h- coltxiiixfx" xx ili Unxivri ty x~ ily iili
(tins xii f illx' 111'ii lx xi'xix lx iiS iilll i xxx li xi xxii xi'iixxx xlxxixx 'iI l xixx'l xfi''ixxx "x xxxi
1 rom 1,h," t'a liliiiwilwaln,:11111 ix'rm xxi xxi xlfeix xxxxxx foxxxx 1nlx'l xiii'lx'l' lxxi xi li lxi OlixNiiU xiixiixxxi xxxi ternoon.ii i 'lixii lxx xxxi
liasi 1 -n 1ut t~i ith ()1,t." fe i avtl ix ,1,l'11i,"iix xxitlxx so 1': lxiiih, lis lexi1l ,i s W"(al- It ' 'x'i'xxi-,~g h~ oi[ hldx Owxix'lx
lxix 1 'salsxix lixttl'.1,0l1xixix1;111111 s ii f l.ii lxxxilxxofiill,,iiixiii'x xxxolxiii'}lxxxi
T_, ,"xxix' stey ixt,("ieixxthi yeiiivias. xii i xxxix' lxxx xxxi lxxx- i , lar.xii xi1)itlxxxtxxiii,'ii1i1iixx1ii1'x iixli l"ilx'i lxxxi lip
1,..11.lwlxi1tJ.tiioii;t.....\till!ofnix he
Til l(111.1"x11i l ie:all xi' xx lxix Rell(o ,~ n tit, {11:11, hexxxi lix 'ii xt cr lxxiiif --
lxIt li11 l xii xxiii xx1'~Ix. I, [4x1), 11","1 tl1x , I Si.11,11,'1 1 x xi xcx'ul.x
I 'xix xau i1ri i'sxxall <11c lx1i,"l;i i11l1i1,-ii- - ''f'111 t( xIxillili liii,'n'tixi'ii ' iiJunxorsixWilli ii'lxxxi
lxxi I tel: m 111 xi"x<ii0111111iiii esiluiit i xliiioxin iiix 'x Ix 'ofxx xxxlCondolence. i 111 x xxiilii ixxxiiix~ili
in11ill xxiii:11 [.l[ttrl~ lt: 111i1,o tl !., loe
:Inlii111'1:1 ~l' lxiii lxxniorIii ,lxxi 'xx'ies'i 111,i xii il x 1ii 'x'is'0';il lxii ', ~on ~ lxix "' 1 :1, OItIni'xx'' lxx~a oi xxi' ii it.ixxii
ixclii''it, u xl f i le rixxpa s e o ld i i as~ i 111" l ixx l xx ii'irI liii i cerl 11ii x lx iiiii lx11 lxxx'1 x.'I[ n'xxx r u tr "i '''liii I l h uxl i llx'xx xl xxxxixxi xi uxiiix'
1xliii xxiii1,1, t tl \il ~ a Ilo" 1 a tI, eitt o 1)[tth n a.11 1i h 1"d [' l \,, " 1, e 'u u t~ u f"tn 1I i
iixxi. ll xxi 0 x1xi19i0: ii W iil'il xxx iilxi lxlxx' i'ii'iii'"'it xliii xxi lxlolifor liii sCIllxxxii I lol lix .01d l:x
ii. ixxxuxi x lxl ii''x'ixxxxxx '11 li I ixi'lxlxl lx'iil' ii ixil lx 11,ix1'ill 1I1lxxi xx' iilx1x'xii vlixx'11 x xii xxi'i
tlxxxi .ianxx kixx xx l xxii it1,-sit p lxxIiiixxxi of x 'ilti,-h s IIIre 11 s tu1 xnl , l," xi w ittot i 'iin lxi Iaxt xix -xi lx -ii-
}( I I tiklxxxlxx .lili ' xxi ' xix o ileIx orxii, xlx l iii x'iiill lxxi xix x'lxx xx xi1- ix 1lii i s nowxii xii IMPiRTAlxixlixxxxx is. iiiiixIii
1'"11 xL.Iix l .xill' lix:ixIxir lorxiii " sorrow ii' O"ixil xlear iin i i li'ingxif x' .ix'er ing'i ion l c la i il I xiitxhxxex xx lii'lixx
. u a t r ...l"iili xi 'i so5 ii'x ii lx. xxl land ' that i1 lii1 it'i .,xxxiiio x li'i i xls b 1 ' si ' Nixixix sid n I i-Nill"y .xIo wlxxhici'o'i"'ixni'xil.
Ile". xi ixi li"xlxi' i ii''ilitl x'lix' tiixlx L oo s hi.
An aixixeilein xx x,en xxx Xindx'iidi Tiii. I oraioa w ich x 'xi ixi ' Xi atra sltxi of Iii "x 5ix'xxhxxx xixx ix
Arfax l exl 55 l Com leted. iII lxxii illi, Ill i ii lxxt xiin. ii " pi lx a or iite'1a sid W s"ll1 s K h~su
xxxxxxi iiixa i tu lxxxeu i i I e xelii e'I W wliiiW 'i1re 1- rn ii INit11 d -,iilxi o , orxx' xxx1s la or is o
hil 1'11 th t ITi tx 111,"x hii l r xxxlxg 111 x".t11,1'1111 r xiixiitxe ix1x1x'xhex"t ,iter .t 1,,1 , i:I.ioniof'[ht 11ihi
:1t to o',-11~k 1111, lit iling, xIh ir i fiourx c1:1. lx xxxxxxxl,. xxu ' l iii1,, x'xxy ti ll111e' o 111x'ixinsrxidD iy Ne sE ta
11111i rx1i,"xxxxx xi xxxxii 5i Iilx ii ilii lx xi i
S,1 i 1 1,t+, 1,1".'xl~i.xs-i'1,i Phi "Tlix' txxi ihixiglx l'ixi" 11'xg'ii'ii'il lxx ihim i xx lx l' x11"xnx'c'xx ofxxxxilxxxx ix mlxx tl g-xliii llx i iix.Liix\0 ' ixl'lexixir li1) 1X'1.1"1
An' .lrbor xix'11 heel equ ll is l'x''i'xi' Ixi4oxi ii'iixl' xxitslin c n na dlth',o 1"1 1:1ihee gxxxb o 11'to h rct 'ri il iix ix lii ig l" xxl xxi lxxx ~rlxxni n.i'li
loxi.'
"t1 x"Kar iixsh lxi, Si1, 'i1lin ilfe l x'xxs iii'x.t ' of x I11ixiix"wiiim b ix~u 11 liii1" i'x1iiiip ' xxx Ilxxi- iix''i'"n h xxiia i ng .ltix lxvixxliili't~xi 'ixintof xxfoobal x iluly
t'xliiTntlxxii h- iixxt't ~IlliIt, x xix1:xxxxxandi.111+ i lix1'1.11 i ill x1 -T xr i lii 111, lxpur l xl i.i.11 ~ .ix ill 7-1i 11ix iixx xl xxxiito l'xxxi
1cs .. t y :it?,:",. ti,"ushav b e iix1 ii lio ix, ii'1,, xx\ ii'," iixw~ " xii'i'io xlwiof Ix' ixlx'ig'ie i or oxx''xxxi~ii~ i i " C h"y' o lixel 1' 1 ii'i l IIIi xiililxxiil ~ t~i ai''1
11 xxi1}011 fIrIl lix liixl Ir'lxxiIilii llg r ue t 011,1:i ous toxxi' is i rt, Iixl11s1nndi i p ofix iiixii x sx"Iix ii:xiI"ex1:f'L ollill i 55"xx aftx.gIxii l x ix ' x'f Ihe xxmr-"xx
hiti is lxxxts i xx C wil heix oodxix.. l'rix'xx hei. xxi xx i o'xx" x byl hxxislx" iou' pxx - 1iiXix1. lx xxxxxxi lx ill xi' xi xixxxxxxx iixil xxi' iiil~
sc11 '1f 1:1.1.x " ii xiii] lnd 1:x0: r i" xi a tlxix xxxix" l -xlxhxxxx' ixxex'vxix' hull \ r 1 ' c tlx xxxi' i oxl tol oniii' ' i:l^ - --l'~ii'x
'ixi' xix" xx11,11xi xxiixii ixxx x'11'11,' liii".xx xii.iiixxxrS euixil " xxt. r x
'r'ile xxiioil l~ilx ixiilii xiii''iill liixxx 'lx 'ilvxoiix i i Ilii i 111L1 ix
neIixxx C)nx x iiii. ltxxxxand'x'x i ixilnil ,xi thiii" ixx h x Fxvii<xiL x "rio xxii xiii x'gau u ixl'itiil ixxuxxlt x ixixx'xxnorixLxaws i MeeLt.ii
15 allgxxx 111[1" xi xx ivxexdiiilili' biiix' 'xti ii lxiixi x x x~llixiC xi Lxii 'vixi~i l~il, iixixmui
Ci lxi i y ll illixlxxi:ixixi xx1)10lxxxi rxxxoit xxxitx xlx1,1xxxDxxx lixuurrIx foini Iixxhixxmonrg tr11evxxi. t~ rei
x'lxs0 I" ii iliC'i I l iii' lxxxii. ldich iga zo"xx lx'x Thii in lxxx nxU xl~-ixi ixixix i l l x" Xi xxxxiut thaXi txx y ' irxx~ilxxxeii'j-t i +"n':ixx , ' -xx'It l l, 1 W sd l
illj a1," i , xxiite l to : ,tend. xCi i li'xxii 1151 li" xxlucrx orxi lxix liixxto isp I C iiostn- x"o"'ii oix 1'ii (1' thatxi'. ll caxisxx' xa i x ll .'xx' Cd flxxx ii, xxi", "IS;, xtiii" lxii
~lxx1'11 xiixx'Lrxdo . 'ixxxLt,+xx NgIhx ti' "vfro igwhom xxx l viits x xxxiii alox vii' xl xxxofii ts xxxxlxuxr llix xii i ixviu g ve imnt duxini~o i Iui lxix 'y.lixixi iiliii
da fetald contoceeyplybySaf orspnenSoersecaoirkie fomie. (On sale ar
Co - - win~Teda dheli on ico anoo t e treets. GEatio uetonE.i azm ns:J .hcschita -

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan