100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 01, 1901 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-11-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

SongRAILSong
SoPPeflint upplement
1 tom. IfMTS. 'Cause Ittreit101 ~t n: t llogn rtay our Iandut be bright
The(Yelow andBlu. Ly IItt nh nit- of iwhih teran I'iulifred o's holy Ight
slg rthe k.elow ga l~a n th l andll h i. i-,ou r menin iare -on Iw Sr-i tie or- a-roiriti rig11ifrom tin' Prtect ics, fiy hu umigh
ru g he o in hr tnt flt l i, , ii ttlir gerr 1 (lint otroSiing.
Hurrah fi otrt[le eltouo h. rlt L{ aktilt ihey ni-ur, nri--'or--
Yeii h lt t r nainthey- tiide o-lrio e o e will sig nit hio-, tlillt- SAIC tir bre n l oi i i loi u-, A\titl-iin , lx
n t , i. rIt m rtut - elt the ll. Al ott-i ni-
dud d o I intt r ieikit r ew: liii tr' to- aihot riflin iiiotdi I 'M i i ter.Sni tiltatihliii r ii don- Ihlinelii r: a Bull Frog
1< to li tier filsr vi tr ri fl s iti o :Ann lbo: Z1111t1111? O :rth lo t-og liii t ielhanik
------ -----I l-ri hav et111 i n ti ile nd lt'he lhull-rotin iite pol;
mii 1 ~ i i-l-ii t it -tlt I ra 77_>n b I : ho h l itl-oglioiii the brnk
WiLeven Little I Brtd i, lrlit<t h t Tri egout- egg Ahintbifl durI irig fe liooul;
1't1,ioflLlit e Ij I Loy. 1i1141 thlitDullfrogint t h ool
Sled : 1]ch I--I'sru r i lo ai n tlr he u r lult wo ll I ite tini- S~jnyn Boysi-r i. rn I il. r ttrie, l hll dog itl rI tel l titrt
Itu,. tS i hilrru tirr I i i lt lii ilr- eig-hr lil tio h itt ii rllin
iii i-Pran t u n l i o r rirririr i Ystrni. I t t o I i<" .
cul Iece i B i I n o it li-Iiituirr nin; iU I
Ott'hietn lttiinl tl I 1 i lirlt-r ihi< tL;ni it lii r lt:t I d u : e I Io
r t Ttittrtrtti, ieTn in urntsiio t llIisir. I i L innela tInna tri do .
-punir I ole or it hiy.fo o la- litl
'isl mberttst-n f Ibioirrn o wo : fo ti-ll t i y n l i trt ;vl li-llriS C., tiltliii:hulldlit nirriltoiitt iI
-1h00 ateetiih inr>.Luttto no tto li ar, oh ii I ur ~ a frt o iiiIt it itte Vow tilt netll rylito-Iitget aly. Xliiithelimpl r cati u rgtIrinIpave-
.14 in t~- rrrtlt un rol t- i frrntr ~IFor tue tint trie Ct- r-go Oh'.lit htll i-g nlrirtriol ca tehhit
t' I a tar:ion't theyjt lii irhir l i rlii, orStil] i su1n1tpyu, nrrti uti mnutnowkiAndelte si~tnlte nt it nt
11(11 to liii- ri-hrornrliiNr Iiin iii lirohi ittslirohi - lure liakikit'tuni<on eggn c 71:thul ogiIn ri-i ltoinnath L
111 husktilt wo hitti .tilt1 tuskr 111:1 roil Airriror ualuititauif tritupaw
itun: AN'titl t oVi'i I r- iitt Bill- fr-it. i y iiri-r t Ii'-d a aui i ngl
I"""s r I liii Ir sl I M l Onv he. BankIIs ,tiof Iowa i;i rrnl --u u
A1'-ro]i. fur itt.nS.
ir' otl, ,:ritaetri--ru-Lo11 e tillgen o lrt tft, v h ere s to Ilthe U ol M
fleein i -tii.ii in Icclt-i itt i-trilllt.ytifi nlirt tlt for tll y:rii rtil olri np ort.irir-tilo I h tica e odrn
tne n i t -h g l e . ar [ i e to tullay,11o tourin y ltt. Filet tttt-l li hfri u t-it 101k i ltt t
t--uh--'i-i - - I rne tnyrn urol. tr I t 'uitiseeto dt -
it-t itr.lii ii ('11 t Itn, fortt - , o- n r ;- t i rl I ith In- Iigtg -ite giu ur~n oil i tl
it: ill tiririt tint itI< ifeoyt
llt +t in =I r+I iii titri ltizei i t t-itor l ullr-r.Si r ir g l'u ti i lOltu di t t It l t 1 y uI t tOedor. ltdrin k 'rt; f
t i rhlae'irrori.,i-rot or o-, curill tort th Ba ks of ri
-lllh<trsthat lii 1iti' ad ittttl i i-ro I,,,yt :t.c ovkul.
a~i~ ~ -lt-it-o tnhr--r ne'itilirrt Ililtiiri fitutitil- Itittir tt totr I u toi lniuir tin
, tn il " -'i-lr- n 11 i il 'tiIgr i t tt ril ltro
Hal ll - nllllo- ili' tori lt rot spunu-n-lrunt tritet-.frut- to
Itit ' itrn - i ii lt iint urttint it dteriing.sitiorHe rs liothei U. t of Bit
Tltt lnit rt o nd h v : 0 1 liiii tt ill pa t[.ii' tir t o i r-I n h ill O tn r l e iii li i rrti tl-titai l-ii -t ti fi
tilt .tI htroet 0 Itytor i-i hr-Iri- ti I'.ir of 11..1i drinkroiitridogn
-111 1 ii ii il nl ii n IW on --It iiih ut wlri o rw d -it m , to I .oiM . ( r nk i o
letoid liii
n-ri-t iii-g,-i eernir to dr i(,it.tei ld 1 d id ildIrari iirb i
we'y (« trilt-t. i b -r- t i tt WIR 1ethgurit<r o iki tvud in t ovtdrn
Flte othe mel of i higi l t itItill,[ le'i' 111 ni t dawin. r i d ot , oi l
Ii'i nn -ty ttl nuigo \1, g th ii-see 1go t rill 1 i_ ri-ith Lu t th iteilgript iIl iis i-lrii-i iowithi
Xi~l "t'i itltt- hil',. bit lietteirS
i g l frriit il t--ri-ro111 tort \11 et riotl'lo i in iio , 110 pat, liere s. uitt
I an lint i tlin , "l lilt Auongwo Micigan hy tntutiof. in ofthu Iki -atl f tl
Yil oteth nfo 1 (A'il \~ihrtAif ligrt i Wei ni t. SIti rt rrnil ll t C Y i' et il cd Lm - ad s tq e a a
tlAittt- ii-r ik l t i-a 'l ii hi-c nt. i-h-ig : (fot al i feld,, r- I1'e tIillt ot he r e tilt'-urtlut.e w ,w
ii l'i tPh ~~ i uliear i ol t utio . truily to-liter- Irtln, ul-u u iiri ro ui
t'= 0 il ht-ithrhtiil itg r orie--nt, lrtlnu iiittgStIgt teidi Si-ilrttntioi
Itit t I l -n t in (aytrn-crt irioltitkefAtn.n remrilaue-in n. lottr itohe- onotdaritt o Namedi luni o nt h< aino r .
chu ite tolto,: It h Itit ituI a~lso t they. iiryttinrobl git furl li la ing Tinliitu lrbeing ,ittin i
AndiSol il rki tipt t tlireektir n -loi S W ih o r l rti-t n o ltg to-i-U l'n(i- ae-o -0gee[}( Ulo.i 'toi rt o he k
Win u offnthettn rrt lnuw rs sert- tn ho"Xtt Aior rt i eu rrt-nr. 0t tittr- andittaittlY - gSrte at lurt-,Id oeihi
-A it ill honte lonil goour ni ti tid - 1n o n F-ih olt rihintiin otn u
.", oShft ntidill tfni--. fliflistIt.hi-inM., T~t-,lieriotdtrI
5e.., r a0 fn-Sic-I.w line s, WolvrinesIlkee ty tth.4 i t o d r l ruth: thiown:
tii t.ie nigo'lntye o t i utirrtuloto.lt- tlrrtithI i (ut'teir1'. o ti ill Il. i o
us lit tt hIpthtilt a od ittr trhtu. .t:1o-hre ier -t. iir irolrtr lk-irlhtit rot o Iii -ln o
--- --- - - -drlu-len tink t o wn:l-rih
Thy w l l p ill i et,., (I- Ltun 111 timidou ret sy 1 utinkFrno ~l t r es pt --
}ihgaC am inofteWet Ior <tiregig tOtine' Sott e o ong, talulF[r-r'Ut ui.oAi-ri[llt oucr-i-
In ch fivon tu mt o re alid llri on-tur n g lasth tlrr etru reono- t,-[- ml t uett ol t gtter u i hi'o- emio: > nhn
ou.the broie rulxnd ttiki-.trn -hri-r r utr f-tntyronthr tteolIlstlrertdow h-Nc in, nimlutdon. vt
[ nih t f oot-ll t o rlde foun' . nttri-h tb ir tt 'Itonh NeIIouted' Iinrt-
Atb'noottd Am rca -A goittitrni
l.nt
1' llt
wunt
out
hk it
thu
waty
ago,
ogo_
tnt I
It1,
CZ if
ti-Iloit- and4ttt-he-;
(l't oie joly tipt -y tie ettit
rond never let 'em ries.,
riold t'iigutan in goai hLo ire
(ltarnn of thi- Wi-utt-
Oht whtt ant-ytunine-f tfhe - futre.
Wolvrinen -
til -wlrt-(rI4n you 4--ro1tron tr tNi -
ning
(ifle uthi-en Cti thut1t
a uthor of iberty,
Voretoon mortOn.
Non to ui nvc ,jutIlti .
Pu t+4*-rTtttn

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan