100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 29, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-10-29

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

r U , .,rte a . a + fA I - ]
DA
---------------
FIRST EAII.ANN ARBOR, MICHI., TUESDAY, OCTOBER 9O. 1901.
No . 31
PLAYER FATALLY INJURED rotoiislitAand 11(ninty po intsf I
iflV:10rssta-il goal lint: Suchis it
"1 0. S. L XW estni ii Presti Gae- taituiitsti:a -ii ti rtro ,sal
Match lWith i lian. holp Ii i
Il Ir Ii ;ii lit-itl itnf
~-:[I, i"t 1181u1: ~ ai Ii 'o11t t I l ilt t' t I l ' . : -
Ifniill ths r,,o t- is~i nil1
ttt ii iiuo i;1r1111 1i1
ind llii ai--iir 1i1 :11ilil
. s h .i tt . nlii ty h 1 :I 1pre -c 1 I.. O si i '1'11 ." th is I it 111ih ;:ai 111ls p- i s , I : u -
l ,I pi , lii at -iiol t- hlitt- Il-i.- ls I ' t ~ li ii ' .sHl hl , i nmi-- t i-
t 'iai l t at tnt- I h skill alt-t-ts itt ha itt i ii l liiit, ento tof iiiist'ti . is ii tV
'h i- iii lii r i-ii " 1ih igal it. 1 i 'il~its out asat(-I isls'.t[t X," l i h is-
Ili ', H iti t t i twit is ;i. n -i isit ,all it li -l l t itss It t~ i ia a l t fu o i , I,
ofl ( ,t-;i 01t nol i ll it iii is til ,sIlIl iss a in n li lsiill ,isu in i
tti i5 1 isl,;r fthe 'i -~iii ttl- iiit s hthlia -u o ot -.scatss A t uls inTloM1w
"Is cn iI l T ere-i ll H h a o piys ie h ,u cv 1 o t;c n
ii l'st'l,;Iti~'fr'titi a iifiiil tI, I tt I th, itit~~ (i.n ril.id id
uIt ii ti l itoiir o y I t l ei
liii l r t tit tihu ii iti unit s First U nori veaoo
nkid,.t ii ti t, luo ti le 'iii' uu t
I~tis'il islt plt X'.h'l'imostiil'lii
t ' ti-%11 tsiuticl l iit
I itsi io itilllIllea'mrI l .-I!1tutulit
ii \ a ," w o n i ~ t lt XX ii
tt.hi ; i ll U t- l5'i ii, in l+iii Ii '' ' '''il i 't'l T il
ii t111.1 oIit i ici ilits i.J Stil -
tt ii-- i11rii ll 'S)Il ,, 1,:111 I,
rh Ist i l ii u i ltit ' t ' I ili' \
til l, [a lpoiw tt a tl a"
Itlt' i ill 4" 111n ill s l.,,1 in \' ut ' T h iu,.Iiir , i '-I-i In .Isa
lt'tlo fo b l u i it a .:r"ii' I. li
ii i liii rii lit' till t i t I - ' Xli ttt-l't.
'tioi ii i i'ti tttt I :r I ,iiiii'l' t :5t i'iit' i ii i ii i li -i - XI t-i
1iit1(lor~n oiliiilil'is lit ills 'li1t
V0sh\lIlI:A'it
to :t h t r '"iii afrtlii il't- tl,'itI.'- -
It, ;t1I tllI tiltti -i ttilt itoIs llitt' s l i.S 111 11 its li
i-s lii'il , I i ll Il aai m c to ,t ii i li it tl' i i
roit .t.n il, i~ l f liti \ iiti ;lt ilit I' '- I i tt'i iIl ii-t
tilt',s 't r 1c i)1- F r 1 s r"t ittfl st
1';lri 1\ iii e. ~' ("l"i nd 1rol e~ u'- h Idt :i A ~ u Its ir ix iti tl tli
~1.;c iiiit tt ttlo up iit st. hue 1 t i ititi itt iii th tlt it-i, i
1 r, lislt ('11, _ G tit o d i n Io "i of i tttt tit t is u i
aniii1.uIt/i .li a-itittlinit:tillli;bail ilt
.it S i i l t , ,I ll, II I 5l til ii i s 1 " T h u t int:5-'t1111 1 (1 ' li t, i l i tiis :[n i
tltit,, n 'hit'it-i I Ii' ii's - li' ' t i taI h u l t tilt , i- it[tnilut.
liu t sit I tt i iiit l siiit it s-
ills iii ;,i ill tl ii- ' 'i' l I t ittli tlt it otttti tlutii t'i l toai . - :ill ireti lt "
s ti l tu h l w lr i t o tilt s o l 111 tllull- ss I~tu tl n
li? . ." nt ii iii l r aiii i hii o I'iil o ~ l i, 1 " tl ~ n f
"iia ~th;tarst' n ~ t:ot 1. ilii onilc
'{I i'n f.",i o s Ih t i nt ro l a jlt't.-1 -iiitinl is- itt' i- ws i t i - i
Whottdla i 11tiltI"I sts lcii itinlit, sit eitt-i-tai itfotn-tit wht-i- n ~
ioni 1ii 1 it1 i t, 1i l uen, ll it ill ' m atie l o ltd ~ o a d a " l f v
11111tlv i l tif ti i-us's 5s.i
Xi s si~til-It is-ll ii-shu lii' Iii ilth sit t ill, less -h't~vtt1 iti -i-a tis-
55 izntl ii whenii ati--o t' t--Imlast the g i l iw'DuiInd Ulo-l ,01ViSitu i i
Urtltti 5 '15 liii'in -lhe edi n inf i) ttiteit1 hun i tef tr isit
,
Fist Meeting of Michigan Fedeiation WU'S RECEPTION.
of Iotniels ClibsT oit ht.
TI~t, r'l llt rtn iii- a 111' icitit1 111-PrivttetoCarito BHung HiiiiFr-oimiWash-
t ~ iitttof 1tI~' I's Itilts tw i i tt irton -G enlt Alt- to Preside-
t Ii ill a" I t'i l I 'ill. 1i 'tti' la r' Contn-essutieti Coutitig
:'tl tit11.:;t nt s i ll- til't'ttt~s' ii it- «Iito;(1111
litl ion liii lii tut\'u tt[+ 'tl
ts ttit I. :xtv ~t ,:ttttIc
tit r1u '+ 11-'ii i 1111 i «it I litit'lt ll a 'Stittt iill- ii ilsti
;I att : 1 1' tt v 11 1=lt Iititit l iii l' iiit titlt 1s i
at 'lii I 'ia ii ii lii 'tt W .i-t t "I t lIt t ii t t IatI"\ 0tait i t tttilt '>v
t ttt1 't'II 1tt~t I 'it 1ll i 11 11';tilt lit-I
t at' A u l u\ ' ti ill itt i-- .ttt li lt ili i ('1111, 11:1'«'Iii i i Il s t ro t
silk 1'tr'Irrt rtnlfurI .~i lt s;I.tI ~vs:It':11;i XIle-s -stitiX of itiii'
I'trlltt s:iiit iI% iii ltt,:LtIt.I i , X ii k i it'- tail
Altt N';t - ' w dl i I. it stit't'1 tilEct'1,14.' t'«ititlt i Tttii' tit:
III "tt':itttt) it~t' i'ltl't'n ~ tt i--t iitiA t a 1.'I' i t ?2tit' - - Xiii a It
;ai i «'. Irt'tiitt nt t~t' 1111 l'ttiln yil's v t' fvr O t iitil ~~;ii1i p (na
It's1 1s' Irscl~n :lr. ~ 1c>3. tlnn0 -aI'' iiSIti't- thus alt-
it «rr Si t 'i '-i tiltti " t ilt's ; t tilt ~ai -y iittan M1. 'I t
IiS4 ~ tII Slo N 1s.t. l.i0 _It vtt t't''ii tt'ii it ilat'o1ad Uis
rt tt'. W tut tutttl I t t I t oit-il i I i lii an
At kill Nit t11 f itllI r-il'l l Nt 1. 0's ,iii ii t s ick tt. tt-it t' it'« t -i:°. ( ti °r l lt iui
A IL;'11~ I,.110 jila St l i tt-hi'W 111t ini i-t rita -it Itt-i
A~i f it-s4 N. IX N A1IX. 'Itit ltti til 0 - liti tttttr« t-t' 101iii ' :0tlici TIt
O S 'i i ts'IS 1'1;ttt' i'u1il 'i ll' til
1.11 tli ult-ilisii (ttli ~ t' S
triI:1Itr al ttu i t'- iIt-k
IT il ") 0 5 ~ ' -i : I iilcit It il I t'iuuu t ;till tnl~ v
illhh l'rt'iit iii It llcolli ii'o
l i a iiiIiit twed ii t iitu t t(, iltws iIl' f l
u-Slu t hetai- 'I I i '-- I i lii. t-ii ti
tlti lit Iica tiltIt' tilt'.;i itz1 iiit rt
i 1111 I~li t \~I itiattit i tut ' 1 i Sin
Il '1['11o I~ tultI Itl iiiitts ut 1"{hunlt hu1t i
;is«to il ii ii-: uilt i;l It l i-1. Stir1V
t ' it t-ititt it n 1t' 1',i oi
1St V. lOF M.it (BA N Is Meet. in Iti- ~ s}tt n 111 rio
ite-Socity Dehate:;Leiading to
University Final. AitAlboutile Chitrs-Addition lto
sii ttliiilr tutit t} iltxltat's 5It iiiTeiching Forco.
Ill'4 to l uth t u io i to tI ti uh to -lieset li- 1 l -- i --:t 0 !1w Situ iliO 2 ii' lt
Xl i-li 'iii ii I the t ilt-st :t-'alslst i rl- chtr - I iOPHlstiu~l ltut lt di
wti s'ti'ttt r t'uu' it'uuuu Iltin i li' tia Thei istttss ty
IIIlt t d p r it' 'itthe ~.1111 101*sI liiio itapil stuult tin 1.4tu t' t
tuh" itlta dcI ltteu Tit Itlitt I i tti tti t ti t°1 Sidi it'il I i '' 'ihii tl
t Its11111 l i1)XX'. II. I titt tu'. . i ul i t utt tut i i llta r'a itliiri hts titu114
illt is l I.i A I la ti tiil.t I1this i f tIIul ti Iii 'liii' I sit't'i', th
li t-i-i' ilt~-V.I .I iiit' rl.11ttlitit1itMt~ heS 1.'0tti hla istt1I
(}'{'01.01, II ti. -it i tt' li-lits t tautl ii li' 'Ii i'sd,;
iii t:it ii' tilt'lit'1it til-i's l.14 Ift iii tilt's hit
is, it tuatui s ii ' I 'hd i t thW i I t Iltt i tI, I I i' t t I1'i t- reul
.111aN 1. oltist t ht is - lrY.o thc f,. 1t n- i' 5 ao ' its1 by
M. I. tilty.it' taut--u-I' ('eI Fi , sr ofit--ai
tutthItiu Ii--i41 It Iy . .((o . 11lso h t hito - s t Ilishnt-titS3
II. W. WXiltis, tilithiss -i ultly tuks i-tsi 11wsi' asui
hut tihasi uts hae-Iaii ii oftilt ititik a'tisl iti-tasat tt' e t-itenta
thautu irtu 1t i i itt tu t' contti '- It 114 hut 'ustsuan i-tlatst-I'tl.thue
Tho quet ionaht k 1 111 1 Ii" syltllt tutu ,;is .1 A tat ll ill-
soil thu t 01 11 15 " awS shoutildti I it' t'i' tttu'i-r is its (-lirgei of i i e hut lltuh as
hu u'uuu he irt ift i titito tIslttttthu lu-hlli5in l'.ull ttw-a<1lt o hae h a ik t
:t iito i d huh F hut ii t isloil 51f tt' ii' Old ''utuuitit stuii Xli. G le
hi~td. ln"ohr- ifi astuditsisltlsteN
'it-i X liu-its"'iltt-' slitsf i 1aututl hul t e .a sli~t f tit' silde t
liitt-a'v Iint'iwell hsiiatli( tt tithis, hush l'.h it-i t - Hsti i tiiisilSti- t--hli
ti:- si '1i' tat ltu taS tilt iY"l lt' tUuelsi-Itllsi ttItlIsl'l the uuttis suit-tli nut- tl a
]I(t-Iltoftitth sillngthi5tlinei'and'ttutsti Sl st-u'dsishgn-tig seust uhisttienhi'ai
tacti'til attn' 'lutu s- asinasta 't1SINN'Xli wetresti.-lit-ll ntarglnioiitthriidl
I'lit si t'I ln itaty :Ire It ti. utiiiitattitdlhim nt ilto t-otiS'5bigamtiti
hhd. frotir slut tide line. Thliussithore -
_____________ tflglaanishaa serys sit 'and.-it-
+ui> 1-iIt fiot-be Daily-:le wet - is-tke o olals.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan