100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 27, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-10-27

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

1 SAL
DAl ws
^yy w, .
fIRST YEAR.
UNPARALLED SCORE.
The W\arsity Piles uip toie Diggst
Score in Her History, Larger Than
the Combined Scores sI Last
\]~~t t ix~ivoi I i~ s " Mo iiii
i io & t p tat ~ r iii c tii i t
M T tii i !iiill Niilixxxi ' ' I lliv~ a 001-
x".
S t :ill l :I i n a t W
M Y SLI Mtv ,. r n u I si' .t,
lrhiii''bx v g o i i l ' xxx'li x i
:I tiii'~ xis tur ove fxxs lxxxixt~ N &I
ANN ARBOR, MIC II., SUNDAY. OCTOBER '27 1901. No. 30
ti lxxa:o 11 I Stlii' 1 ixis horyix isl...iW ""
at 'Iw'lxxiis I x I iiiA g b lu tl.n .. (,i~'
:hli u lit mlif rtii n I 'l1 M -;iglix..'~a
roun 44 x liii h -1
I(1 it! -tcoltl11;11 11a aI:I' ' tiii ii'iliher x ixt i \ 1l
W e \tIx ix iix luil ii ix' SIN~tll'
li 1 1, : Id t 'i iii',,x ,ii ix\ lxfii ;I; " c
lix ix x xxxi llx vi' xxiii ' ii 11.1 .1..x Hal
lwlwl.ii ;311i41 ii c lv wereil l xx l iii itoii du l.
il , )Ilxii i i ~ iii i xi ii i ilxliii h -k li g't1 \ . . .i i l l I
There x iv ltle It xiorx l n'"ttt \ iii;a . 1
vi xtliii lxi4ii'' xxvii' I xiiii'ii' xvixiM I :ag It 4 '1i''ii I i.t
Siherihaxlii i v.Ix lsexil ixxxxxiiixv'ron li xx-\,
Styl I x grounxd x~liil gaining as xusidfri - Sion Teams After
git111 .ii lxi forlii n M stIiiitllT
ASlti' lix i'lltsixi
lxxix olxix lliix xxii i1 x'nii u1 Iiai n
n'th W o in i ii h s M li i p 1.lst xnkih lIi
xvhivli Wnt in withoutii slx tvi l' 1:t K OW thliio
Wl texxiiis Isau ht tr a it,\ : *t iia
lx11iii ii lxxiii {4txxi uffll xlix :nlxx5xii iiii:; 1 4.
11'in n lt o d eyIi llixiiaihiixix''i i i I n i
I
'
1
t'
,
i
I
ii CAUGHT RED HANDED.
"Wolverone"Steails Daily-News Tele-
i'xl...... iraphic Repoits-Copies xa Decoy
;Ick .... . ; lllp Ittox Its Disill .
(xiii lxl
. x. l.ii .I i t : '- l i x li l li x x'Ii'" ixix ''i xxi t
t ' ' '( I ' i ,4 t t 1 11 ( i'I ;i 1v i i i1 1 11 ' x x i ' l w
l t II II r) '' 11 11lilelixi I l iii' vxixxux
:l xittl'1cIoi l, II Svilia n ix Ire l ilTh
.1 +i1 lxx x i Ixx li ii' xol(iii lxvtiltxxiii oruhat
)I(i i xxil ixot )t i.1-D ilvIlixx' . S liOXW IgISiv
:111t ( he mi(s IenIant I xxI ltxxx r ol(( xxxlt" v lxxviii
're :tr( ilxix'" lxx Iiii I l e 1111. S:111' s(xi i lxx Ii iiliii
____'II Ii _ 'i i (1 1,,(1-.itins th 'l l xxxvl~ t iii xiatii t
D A Ys . '1 w ) i ltl I:- .t (1o I xi's fii xxi
''ic at tu ' xliii i's t't l l ' iili1w
fl ii t :t 'li ' tl !t I l t s l( Itii Sxx ii
ll~l :t lltrt(1 :11)111+1 t ) 1'";11 il 111" fli
\t" xv( it r ixi lx ll it' i r 1(Io
:I 111()1(;,' i I: 1(1 t tItI ': xi(t il ix'l't
.rxx'.. 1 H l' xt)' xiii' i lxxx Y Ilxxi iii lxiii 55lt
°' 1 xl;t i ii lxiIii ii ts I S(" lix . I Ix"
I t i'5ivx
11 ~i lt "'1i1ii.1 11 xit I 11 11 t l iiit'1
() 1 co i 'll #Y 1,11,W old.x i lt, 14.x\lily
'1'11t1111 x i xi't l ix ii()f il iiiix1)xiili ii
OFFICIAL SCORES OF NESTER
Michgan 128 Buffalo
lixit xi l .l.. . . .. . . . l" '; i i i
lxx 1 : ii . .. . . . . . . t lxxir" xx . . .. . .. .
. Illxi .101i .x.x.x.ii. . . ii I xii . . .l.i.i. .
R7 l '' 1ii t oikii xli .. ....i
17 .1 11'.i ..xl...i...i
20 ^I+ 1 i 1 :t3t ~t}1tr ....
:ii l Ir'i lIi :111'i l 'tli'iv' x ii i li lx' i ' xi I I 1 l . " ( \(1, i IIt ' +xxIi i l ' xii'' lariiix11t l' xxli ti(' 11('3(3 l.t, :tx I tttiit-i (' \\" -i xxx ti I I I) ( It
llt' 111I~ '+ I'' \''ixi'in'I illxit
" t+1,)i11 lixillix I)('n e o i'.''
do I t ;IiiI ivt Ixt tiIIx'1c' ixa o1I Iitlii)YlixollI l I ;Iiii'o111ll:1t t'i' t.
:( 1)t xli ' vix ll \i('11 i y c ml'''xx 3(:1x' ''mm x :"x I i xia' iixxi ' iiixlx'v'iii I i'~'' : II'it ii'i 'I :v211. :l ' (li
lxxi lii ilii o ii lxxi I .,+ 1 In ' xi' x 'xiixii 'i lx i
'+x'alx ixI i '''' xid'' xi 111 xi iliii I ixiii xii ',' I i xilti t i \1uh Ii iv ixlmi'. S f
xx xxffi5x 11 'on 11i x xxn lii l!)Mat'iii Iilixil x II' l ii:i' xxxi lIII( ix x' i xxiii" xxjx x i. u i
S lii i xxii lxii v lx lxii x xxii ' xx lii lxiil ii liiii u (ri 11ix x. t 11'I! [a' 1itii xxxix
+ xt ?I ix' 'x ''1x111l1 ' xi' xxxix' 1 'xxIi i' l ' iii' txii l 111)1 1- 111 1111:11vii l 'iiv lx Ixx ii xiili"xvi xi li' lx'x i
lilixi xxlxxT ixxxit i tx'xxIx'x'xx xi '()111°I\'.i ' Iii ii :I ii ilxii L ii i xxxeI-,iIi lxii atlpsi - i i x 11 xiiii li''ii l lx i
li' x''iii lxi i i ' i'lxi'5 [ 'x II xlii xx'' li' li ii I tiiiv itl\ Iiii'll. )1 cix ' ,lwx' :11'' 1('vi hali Ix t xii lx ; xiris ll.i CiiA. ixCrosslvC xxiitry xiRu n. ,
"+lx*x3ii In'i ttall' ,l' t r'xt itci I 1-( :\ 'xa i lx cats "I ii '' " i llx i"Iii':tli I lilx l (xx : x 'iii v i Iu ?i
a } $ _ ,talii xxi xxi xittxx i )i ,l at.xx lii'I ixh'x''xi' "1- t(xi 'lxxI )1 a itIa;'3(t \ , llallct1 )'Clr ~\''~it
Ji i i i xx' lxi ma ____VI_____ t 11___ .witoV 1 143' I 11.\''' ha l inii xxx il .liiil' olxxx 1'v I}'' tIi ix li' I l i x ,Ii xmxx''
it )I' l\Vil\v' i'i"'ix1kiII'1iI't 1' " ix 1'r 'i1
1)iiitxxhiE' iitli1"x I II ,lxxi't'iv lxlixtu ii'vIiiil. 'ilx'(' It 'lx'lxiii ,t a i ( I (il ":2 +' -)i i i xc i '
alxx)n, ' ,liri"I iiied 1'tx'x;\x' xx xxii ixiii I" 1" ) tll' t i t t ''0ill Ill( '1'' xii iii l iiitsl
lxi I ~ )I\~t ~'iaicIlol iat t1(lalx'il 1)rii r':tli'ixx'' IaI i'xl'xx'i I lm xxiii i' mix 1)lvi"il lxix:1x114 lxx111' x\x'ix
ii'i i Ix I ii x 'ixxix ''x I ' xxx' :Y T Iixxix' lxJ' t11; ai.k '' i ; ~Ix' I x. ''t:111 ' Ixli'i oI'i !i~ i ~ ~ i Il VI4 3:~'i I (' xi'-
ali xiirz~ei xiiiI tlS coalviii)( 'ai' ii l r'l~1 I n xliii l y 'iiii Iiiiixii'i'11 ta (nl)r~a~lofth nc l
,kl liii'l i "i i xx lxxxi l xi I ixxt.''x x ii' I xxii liii 'illx l iii xxii '1is iii'I ii ilixilIlthexlir xliof " (iix' Iix
'lii~ t i i l' Ilxi lice ix I I 4 i 'xxi v ixixxIx r 'Ix lxii xx i .111(1iii ' I iii ' it(.(xI- li i I xi xliii i li xx
; i i tlxi lx xxii xv ilx\\xxi' iiliix Ijx xilxi x rt '' ii B liiiv'y i''Sxli'''i xi
xIii 1iii frti xl Iro o : i e hanix lli A : '1111, x'i ixxxlx' mxix xitol xxy. (, i x)I ' xxxIs x'x f t (' l xxxi', xxdv1 ii' a l i it (ay t
:ixivi, 'm ill -di easi ly'xux 111xix' 'xxxv xxi mxx i xx ili' ''ni li' i ixiiixx iix'ixx' li' I lilil Iii iii iii lix" ixulul mx iii xi vii l xxx tliii ixxxxu il u i nix xc ofxx h
iiixmrkeep xsit)II( av ''" "xxxxxxr' ' v xxxe 1iii r.Imx'umxx'i ii iihii 5 ii. u'x'xrxxxx' 11,:11\m ixtuli ivi x.'e' al
t't, hem. I'allla, tla'vii lix 111'lxxi i lxnx '55,. xxiix'xits'iux"'
i~S'~i xixui ilxi xx g mxx Icx xli i~ li .~'w. ill']It'm:I 'tIM 1 (i 0+1xix xi rxofx1i l. :1xillIat'y xxhxrxi'svii i'x ' ''r'i j y x
oS' _'v~i liilx nn lxiiixmIxiiul'rv n I x ii.''D''i Oniux n idPg) i'h

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan