100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 24, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1901-10-24

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

- V771 F t i h ti ' v "r 7 1 " yC E' 'i
Jt r ti '1 S j t v K .e 's e l V
¢ it #rY ,- A S , R : 1
S
FIRST YEAR.
AINN ARBOR, MICIi., THURSD~AY, OCTOBER 24 1901.
No. 2 7
PLAYING FAST BALL. 1902 Wins.
7.110. Iiiiir lit, ninitni ol th lilionin.
Chadwick, an Al-Fresh Linesman is y strda'yI f~e nrin a dird NTiitllin
alt of I0011)111 atthl ' f iri ;otts
iven aBerth on the iSubs- 114F11 11vWsNvl-( inthoe bijpliil by lthe
Scores for His Teanm. ;IlniIlniivd1.(1.15 nttiid li Iiijiiiin
"t;\'r i~ti1Ili 111 it 112;il tl~lt :1 t ( 1 '1 IO I~ 1 , Ii iiil 1' iliiI Iin liv 1 ti 'ii
COLLEGE SONGS.
Weekly Singing Meetings Held During
'S9' and "90'.
v i. o Id i i 1 I iiti . it i~rn; 11
t lit i))11\ '1 ll i's)11 \'itt I" a f wli nt'iiibi In d i i nt' niiiiiid li i' I blii
t i iii ii iiliil i:tiull iof1.lboll iul"' liii i vi
All il-l ii, c achlIii si t i ir(I~i ii ,lid- dvir1 .iThe li* 0'. villewioutniil
.'~ I t I mimi ii ii e tI i ighiii fiji ifa tcdit) ma e t le stII Iar s, ic ninia illi hi ch P iiill Iil
'I IS il fli't i ii iiilii m m ilii ail ;niili l li iiini iiiga in iw reli' 'nI% )ind hiii ii 'l-i ts P!).wi l Iii-
len o tg it' i't )i' i, t'a'i'' dvfirs id'i ii lw n w isns '1il) l iifti' iiiilanrmi i iiiiiiivIlse uivri ty lt
tV 11 ane l lti ltI tiii I ii iiaii.B in ii irsii i niiii ii ii 1 01 ihlo. h ", heii ni' niMr~n
T 10 ~ eri Iiiii It i i1;t'its l akli ii ii t I kii u;rna . T11, i'i * ion l t n ' I"Mill( on II ,I I I i I I Ii' IItlt t
Iii 112"4 idvtn ,'lii'i buiii' 121;ti sitoili,111ii', iiio ] 'o kl the, i i £1.inii l1-iNeia'v *iiii i i h o g II~
: I- entt~, imtot ~iltraiul orrt~tattlloi.,' ; in uti the hiliiih logal Wulihvetob
"It -1s io~rtXl e + ; H i h I~i s tltl iun to1C1 hei fin l fvo oint, ttnite~l. ' u1 Ii iii ii l MI nu
Signals Stolen.
falo .111 ' l u'e n tni Inun u' l 'vinn i
twi-il ltaiif ulun i l i it. V5'' dliil the
1111i . ii I ls~i ti i usl eciveiidiai' ltter
"\4 ltltv iieili 5r'ila t tgheiie
IS 1a '~ro i IITne '1,0111 vlir I il! iii' id
~ lo is iii lulil in i I it r si tln
;,:V4 t. I IAO' thii ''mu o wi ti,'~ ng
10 \ ' iiili111i1ili~i'1 i 11 Voii i 'ii' l it' i!
Ii huIiit) v'lII,il'lirIly 'it4 h e ho the
(ili of li B11~l' 1i :111). iil It, imtoltl
hr ;rofoaItmters Cm1 il. a v'tr
tIm ie ivi, vf 'iiil \' (lini II i
fal. Ie rim in th n'24minini0'i ofr
Wo'tV I ill miiiiba '. itiln
in is iniiii hasni lii 'hproiAllI Irait
io t t,\ l i-nur.:i([the liuei .11ii iii
Y s wil I'raul~tI l a m- n:omi eeti the
t lu u \ as 114111 Nvill i r Uhilil Inn
:Ii iii 'i iiii11 1, 11 r.Th lh i,1 art,'i. TI. in
1: i' . nimnver ll Ila ill lluivl i'nln
lio Io , I,[], .mu illii .Imiilinlisrut'
1111: I ,\t i,, n-u li I lM naennuIc
iii iiiis : 1) n i iiii I Ifu lln intih4n uit,
:IS mit mu]ith isliu' i l ul it dlm i tiii'
FI1i.1hoo-tiall ont sataln
ii 'it, 'llr l141il- m'mu i onmmmem' I ti nnis
i'oll iv i u-mmwlu-mum]lii lahin nud iliity
mn1g41 011: t1us' 'mi Munnun.111 iteranryl
ill' 5 1i i* i l5'1l t 1 1 1 11 .A l i
thi i lio o Siaiia11 ii 11 iii
't' liii}G isllor i lmu''in u-in iii irunimul i
Dantfoirth Wins Chamionshsip.
Hour- '. *n'cttis m ii' 5inii
ili(i1I i li,- li-'iii'ii Ili-i Ii'1I. 551i-i'r
ill 111 i'ol-~ (ii:i11 ill1ili'i llo ii ]i li()f
i i6-2. W orn] v p tl ill) t nint
:1 li i i nl ii .1 h ' 1 i1i11.(" u1. n11tH i,1 a
' ) I 'i ililleles, da1 ;Nvl ilini " I
IIIn t IC , I ll di ll 101 1 11fi II -wlfi 4In14i
ii S1. c~a lllinllshdl n iii" h I i.
I~tl'~st'l. I1. Il (, fa l of "9f) herr lii
d h iI'«- illrm I lini l' ho a
d(5flii:1i5 d l i,111 1 .o 11i. N' 1 1 t()lInn us-
Ieinnmf 11( 1 ia tllili X lii a 1li natii li-
',, i'I they- lla o 1) o (nt il l
Lights, 6ut Again
<1lin Ii] )11 41 14'u l iill '11 iI d1 1111 VIII'
In' in hdi n r ill 1 li n oomis alldl gIl l-un
lhr ii Ilu thoe latterl'Vll i inIlliul iniur
ilcxneinf 'Ibin ui'nhadjlN n n i ii'll lill"'
Jun ir Lit UXtl l~it tlltlis.
mm}1114 I 'l
S~ I iInn'. -ill Iinke:di'It
7 14mI' 1giI* mffit ii' uli 4nIlt :nl -
Ii. Ct alu l -wu i ll ;14"1i :l + :I ' inn p illci 1 i'om
Ini liv mti-" I, ll 'i'n 'liii I .I dil
lid'14i1 . 1. 1 liI d'' in] lii n ulit in
luItlull'.] i I vmu 1 bin d iIi I 1.1111 ill
tha n I1 i' lhil, of 90:;iI noinnyito 1,0i-
lutd ani inn tlI,(, :I fo 'Illo mn ' illI' in
l :Ii i-it'(:;onumb uliux 1-:t ii ill
-IIg . M o i-,i ,114-1
nvluv dm11 i mn intlI ' liii] i'
TloAillott swai
ilium i'ul111d-unini111111t~~t
nn Is,1111("of Inn
liii v innnn'n inn ln
tl'. Siofull * '1h 1)
in'1' ni;-, 'illu In .
fi ui nl ilunt thill id 'l
lid' in:Iniboidi woild
I~or 11011Io Ita~ll dimcN-tft ~:I n-.:1t
ntl s t:: r ,ll r
': a tatc + .u't
llu i'. i i l n101 ai o I 'll 'iI f itm Il L n
'oil 11:1-,mu' lki ''n InlI l t il'' in h r 1
ion nun'- foiII I ilt l'i''l'i Niniusli
T"( Inti l t11Il to l n'n1I imdim tv ini t nn Iitxs'mnml.
itn In toi 1,e f~lcIi al 1 inn mill nn li nii iin S in
1I~S 1111lihrI'o mllt ~i o hoo1) in-rili
:i. 1I n I l t e I il. ireaki h tl ll ndti stmil
e11 ii S n 'lih ll- I l' letlthenlayetriiiilu i ox -in nn' i
Its 1a { a~ke ;Il inc .,0 1er 'rd.ni 1mm, tn
I ki' l ed--tniu'i hi il ll:t n l' 1 i'm'i I .8 m 'Ifmliii' n unnn innsr
Iuh uinnil ii00111d li hmi nuf liim i tin in nnpth rowhint
In111 nihedIlnliii KImkli i'm1 I l ht'ili' ld. .inni'ix''y
hell wo eollud l ;~n I ld i ndro t I'. mldilri. i n lii 10111 ii
velhna:,tr'. you nilltiir i'd oftner tha'n.l
n'tl nii Ii mif he hun't ihndsai'u'i' lnuu' ith :Iii' 'uuti'S iil
mdi isell' ev nnli I l ~i I iii huh on di ei I l'xunt nuisInhno Sne tin'
be -,niIdid n i l h itonn n d inn' m ke ll ;s, h1 'vei to od n'
)I ht ll'tlls hn im' iv'bte.1Tr iisnor'oomi' in lln
te e ltn fil. lii foruii'nnn 1 11 t ni. sm
),)se of 'ilo ' iii' ulniniu f iel iw-11 if l I tn inin-pto 4un
-r~l iii' ii hu W it oI'. i 'Inn letiwl 'it'her teiiis yonll
alwad withlu 11w i nl syu iir~d' mlitia d ide-
II mi Ie i iu'i'Inuo'itI haii' sri ctun' dm 'n'luiili' n I isiiuti
fi''h 1 nn i r' e ure1e t f lt r
Dr.INt1,nt rtiNovember Inlander. u'uuuunmcimmun di lb h
11111 I' mut Fina ill' cntan xxi r l il"11iomir i' , oIri
:11tilts f Ilium 1:Ii u unul l 'i'nnlr s . A111u .Si'hm. timr. ti n
""itKnt 'I:~ 'lm''u'Ii 'lx lin1i1"n tdii'uui luiloiiil mmli
nmn~rsli iwill pmiii I nut ll liinowi iicomni- 'iiuwit:1nu'ntptito
nnv2t'a 'mundmm uin''nlniil ofim'1'1d"iniiih'. 'iiii I os
this iowI nnmuusndinlulnu'nn thin' IPhilo-' iii11hi4. nun di' Ii'm ol r
nn~ir m1411'''I o S.ni'uu'u-lnx--'iulh'l did- mii'iiitheistniner.m In'ill
t11111Sld J~y . Lionl ieap',i mI n w'has dt1 Ise r1 i
"l h lt of h I h n 1ii nsi ii of I l-ln"Bndd hisin i'i li'i'iill. :ltn' mil
b 'm-nil'.llulein 55nt' dd',I0i'i'ni'm' u riiiimioeittlniii. I'
cnu'unu 'nlimh lliatmutue ehn-n'lutnt'i 11 Im'i'mnlhn'Ii'' nnulintn,
h intin dilnnubn'nt onil' Itiinn--' 1i1d. dul huun unuluudl nu
zi','intllibe nminninmily goodl. innlnnliu-loiti-c'ilu'i'.N. fun' lio1 n''ni
a1n)i71itldis' ritt norb's ontolb' Sitti-
xy, AWmtlerloo, tim' mi1iidbrmalisathoiir. Siitscet' for' tine Dal:
Inn'. iiiiiflid-
In mmd un runtb
ind ias atresult
nhinoniuer mand
fur bonn mug dine
indnnutionnelee'-
ii throamtxwork.
ly-Newn.
'Iiw '0'u2 laxvsn nsftntolvilitmus S'li'
'liuniin.iunhip tim sitar frw' Iheir ranks
xxiI m's F iingihn'nniWhitny ai'tnd' lilo-
luubie'rilt for the Daily-News.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan