100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 22, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1905-02-22

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

TheMichigaxn Dail
V"X\'. ANN ARBOR, MICH., WEDNESDAY, FEBRUTARY 22, 1905. No. 98
JANE ADDAMS SPEAKS. \NyI:L RtNDC 0 .NASITSINCAC G ,SPEED TRIALS ARE ON.
th i!t o t i rilctofeat tet an- Iar nadditionit" in g pactce, Iiih
Faou ocial Settlement Worker; tt! i , h nutitntof Ini I theRcy ttit 1,1,t aCt he u il irnain tb.a 1th e Director Keene Fitzpatrick Sends
Addresses, Consumers' League on ;c h w ich in iipland for- the 24111 instunitint i in i f Ihaitdlingotigfin aspirants for elay Honors
Socalconomic (questions. itinf tui tl i ~ )nn~a i Against the Watch.
Itnwgll r en IcdanheC o.101 Caalth' surpitreronthe Chiago ntttla ut in it iiini nit la
lne \ hnt heh l Flii Selt ;hl im c liions are ttiu tr l it het'l Ita n h-aueI teamn litilas t t e iwas Dcli irg ti ee e iptlt 41 'ntitols
t ui n d i ' e a l r e h sta t ii i l is r o he otia.at on '9i4l rit n uh iti il vet dtit En 01 a 1 tirge ii 5 ti a ~ ~ i t I uii m t i i
u icn ilat Iinnti n aa Ctll ,inttiillE tiltithu is t asttlitI mrhoit hhitill silant i n ring f i tnd h E a tl i fiet i uaItin s kefet
AnelI k ll.\ ilni nnAl o i at - lt I CH lpil~hi iCAGO'S he IY nT ToofT I WI' e aea rtitH re t itrio n te clas Ith rlenic eti age sairs
tel I i ittne l tir~ nt1riLeaguertiin m t.t rg lripi vlo vedtlso h n te ,iri filah et SCC AGOt a ir1 btt iitilr th aius unitIt t le a ck
tilltiltelktntit o lieednito it nf hllsMid aytuderon tils agorr i overres Judgse ncniemSays thii cispt n~g iAllnthe il c los ilifttih : n casster
this1 Ictn ,1 cigpinaiVu o h ?a d nt a pe r s l uneto es i"11 teierM icingn h m a ndrhi ao lale l st1 itilttool
4''it Iliniol inni ti is111i itii nnliti l Lea tte rn Fm roso. he nqm u bis pon es. ''ro uh all ha d uly Son. ge i. I i i itanc tillh trck n lrnrtt tnn
litd wt a I tn i lt hhrani iitiiltt t tnl ii il i iionil.i tlaiti b iteei u s t ti il teIt pitil rtst. tNear ll
si It p tillatil of 111Iitl il fI t tltiltswly _iCtutGO S RtiNT I Lit I tiutiv\icitntt iid Itiait iil i i t e littil itktilt lit slat Iilt
it lust 1111skidetrngniti ittii lstsnnnlIrnilit1irr 1 tars lit NEGOTITESi Wil I T HEulCItatC ti lit huh iii t the 3 d4 1fItshesntracke
to it workl i i tsnntl tin iiIiti i riill-ttutbtiteathpicThseed lr-(t o her tiru nts gil.T hh pacsitors
hnisq t ins ntle u tlr' ret of rlilt litdlilt tudetnts h i ed ovtetn rstilies- u dgent La tm ne a st atit Dispu-em s Bre- 4 lr n dSithe i ecithuo tr', ill..were
ittl n nnni i i ii itt tiltan ihe cl it attnof theieiiltideti n lIln ss Ne s= te inlicht itan and t i cagotit E lrla ll edlitnt llianecatorsn. urm n
E ie tmen tind nithw r t he i n l l,-ivn nL etteri nuarto n Camr s.GeeBrrgg t 1om HetiS onutl , 0. Illsre 90e Iteso tiltt ilnty seiran ts r
nil 'Fra n1 i btt lii ltheinn dustriautrl; ,111 IlitIthrettnirjunittoatttur I lawln tl tneamtn nctand f th m tttheltin iltl ule i-s P trck n
eitt n tuttiltwhillstit poorennirn leb.18 il l.it -isIn n t lil t t It th 1 e t ru au lntu t tion witt If it ile Elsln t ough a
nut lh,. h s ist e ony o g n At pre eli t he whole n i vnull it y i i int sieve r un tifrathl ti rltio n - e w oeraof1 I t heI us l l iae nut ti nl
t'ti~ hc n ev o ip o tsh"urn -fte f inu l crai ntycauit l \ ici n i cntlls i ltnd C igoit llgthe dI tn e. R e a ete fs t p
mutiicr hun th inab re s han t iolT I uesdni ,ung n aIin bult in s i sh i td a go 111w I i a 1honIithn ritt ontu \ne tttal l iutten IIwe reL ws. G.lt 11Reicildtina ck itth
tk in intelitiiIthstuuerthelpr ufo thu mi r f ice, i lt ita ntime erlt as h ut amnt. mm te mi m mj s atu d smu m uslush t~thuit utid the tricre nl
h~rte h i> ut stnu thaItute It eIidet nmus in911 oi Tth e t roub-t lenwih l sm d e tu-i u ae 14ts f1-illmum guln 3 arn g thfifh plaeimn am
it r A d ii ih u gmn tmi m re a k b e h ritugs sin ce .mirthin t ltn itito ht ii Ili tn the tt-t eiumu i e sit es rose l totu ul. m . mu r uoiteal f illas irats wgu e
u"t nua r h :ha mb mnmmepl-s he mm t i t s. iir.ili it li nit',hu, illitti sistu hun\tilth ia t-A1d 1mm stimiuqoo t lc ersenmut nd thrmee4will thib aml9be mre
ri t ush 'in p lan t u iotn,1 so i ima n Iilin ind sits t I ill re ilm lu-itt hut Ingamlt hicl htun amitt am ei In t Mrsamleti tu iits muy i tomothsrrtoaw. 1s
esrne-itrsig ak ra itgvs Ittihtt et eranilnng D . eog i l tin hihica im mmli I 102. Te 107 l ptooipgm een en at lready
99ie whtsetog io h t ic- IpeutniS-ilfmir-it-- ne sns o atri It fo Jmilge lun trolma sd andainm b te Ieu ln i 1Nncns rm i t
til f : u i r t oI S e SaN 1 o c.I i l i ,t un era l diIwiml at hld I tii hmttoor of p r ou win ei i n u e. huuS e el eof tunt lamt t i twitt I rn-t fftle aut e it,
In Flt n it m sef. nS e h minto- t im htti naf t~uterneoone.nhnu tt 5k thent mltrught hu ntits ag ist th l e wt eek.tih i ln Itlt Js I musm
cedt r, Innan hIthee uhttmbe B c tte o theus prsidl enti matns inesthe itcn a tmIlg intlt asocmitgio um.pC hi mu amThe M0tutu in mittstatutu inaditotsle
lOo ullsnith Iforttuthe u scImmiip ra ild l imi t u tthi rit m e natdet fnw hustch umias clam etI hatini i chga at incotsin 5 1 uutr el t ear f insupthtm rack 5 inu
hi- i,, d 1 if t pnrtiul umintl amsted it mutesttd u slif rn e tl Tesda1 inst ,4 ha ts i-pn i 111 o11amh lai i nrie ne tdgn r lim t i t miequl t h e t indo thinscord -
thu ci I hct ml i i m IS h umoffermd ti n i m h idt unitt lii tta-pos niitpon nAll a that mti ier hud steth 5 h e dann m aglt IntO itts. Giai am tumul 3ul -ui ant Ruit u tiun uiand
hilt inuih ili t~r a i t 1 inill, n tim e ts for nte ant h dI ee n'P ll tit it um i~e st intimha e sh far Barni tu mIt, hi rn s ehit l da gohargvcnt- ies
tid her( i~ fu IA a q et ion dean i w slo avmbemii mumreird o ouhshm n i n oslumec heordt f13-m5.u eel r atindlnWeo thi-
I l sk d a d :h' o c pid c niten-n hllIto mt soi tucniaf ir th erl i ven hi t eGh ii I m h s I tl thre tenId to sit evet hleig ti c lutus tumults t hd t ei r -u til sniye mt. uu
ab etim n suh i i it uhe nm. 11 u t rh t}m ltI'. ii hit in n ll lihum h t il uu u msm ~ e tm n iitn it ou .Thu hn hIh f i tineert-Il m has alretta In
unnummmmimt itthi t t L st til gurnaytevt intths mtimimh tmlrakmte m i tLtn, t im sciman ofii t he bmoe n.accNorcoss u sh
'A 1) iF iuh mt i t otNtTi l sut iP pneIt dit i d or se so a dhintied bo r tifc ntroli cmit it teict atim hastu poba blywn ll, thu t eamt ilts mu ist t onfil
mmmlin tu. hhanut unexpec mted hiefeatnat then ds - futu thin matterlin chau gm weni 01 nts uleriwNo r1 ssiIGmuodwn Kaihm lemilan Ienb
ihl t mlti i hun iimI I l 111ino i ming hi--trimin urd an dollnt lii 1 n , aid hi a t 11111 a s notuispre i tsh i rchu as at t enteug inim if txt is m-o
till Il 91 nu ll n util iet ar o hs ei humw s It t o h (Vtin -iimany lii m nti nl imttpo11 iittsmult i-n noun ndit i n t mrun tueting tlra bitad l
t tin pgfeso f lnt for -imu Jf-hm eemmiimtumlt lmiwith ts is cuedut fomminuit mliy.tit nI st ayIns lay -s ifjude a unh utebep slae :it thei odirou
I ml mu hit iitin h~ Iaddtil.ithatutultntetointuitns whichthiave sec trs icendsi vent-ll u edmntedsyhpus
mmmii mitt colle t i n I lh uitut i ngth lles e sis lnxtisI 9su et UNSr thelast sixtiuia s sn- ur u ddto
Il-cinn tumtemirett flortntatltf tlteull'itr5e1ident15' A " EleemA Non lit ethne largeuir rcace lure wi
nut 11111tor Stag carnt back tothe untl wee limilnl mssobab lyh ttoass iiAiasawpsbcn teruea
n i i inap t i tiniirg I' h ern U. ve __ lst wee, _ut hashen mill ro tutitsin msot tim noe." nv rii tucnltats ui lm esu nl i o
hea h ifmmmm u hs m1t lu g unul-nflthtstnui IhuslI. Ilui 'itt mli iutiilg tmshenis r isht-So p linye n-illero obablyt e
miimniimmi I ti illiinahct ive limtrk lthuebsea l:i'llti netim-mum n staine tan t cigal lciaru are cmut n~eha enctdo nt he
99 e mmusiuls- u, a .uae timgtra k mef Ill s h eathaitstilmpoinindallidoeit
Ill d th c atpn i n mwluhe l~tmt- l i sou t i or the rmm i a n h of utnulii whitweinjtill dgitu -n thatc nieic:- unel notCrtsailn~tn Ga
iii m mum Its ~ti ini mi~um mmi ii hu m numuthi in m lii in-sut It.-ithsllimt manndsnineg ilapstiofenihi 1 latilusmwmut
hetectediinthof auihinticitunneinspec:uthIhmmtan- 2 TI tsincs ttllmesamtbhitlmil hat stlhuatidediu tr
at m uem inII lii tu 'il 'files in a ns ir ei ofsthemusterftrimchei antsleti ssoita~etitheasutdr tnoThm e ftyyr ah po ie o b
,it weekli.mmiumlimu Chatisi ti tntg m th e tuti as mum i ustil antaie, ustis ilet i ctn-sn CrgraI I n I ee leri Annis N n
[t: 1{ eeiten mmredmIlit summitsplaces Ifor thi n uiu to carrun nulthistwi laum tige classes at S l oi-utu-amtm tl a
II IVIES P159 it th olmsen mhim let-is l uightmIuuknow- this nummmm- 1ime.1 Professorm Wetley s mmte hnimiaytuetStra uglt
h tm111 n-t in hm-ht ii edge ofum summ Getil mIntmm a mnid mials t u m ore Ilss inumemtumu lt m eet in I ahiI
hi etun s edni;rbuisap ad pitinothelatil.tfalfr__ow t'ram hie waus a freshinlit utiidlthis mean
tr ItiIt tia i hened o b isewen - -- -- - - --- -- ----__-_ -- -__ li he is a Irish engineer. Now Director
sl i m ind utuhlmium n s , mitinotj Iitatinck lau decidedl thaI Cot nuast
mu ""91 unns ee upesnt, so it-ins I ~ ~ 1 ~rieprisnt tininie freshumeint in inlieFresh-
iriii )cit ll clssesn Iesirs 100 CASHlfRATE Soph lintlSatuirday ight.'lTme sph-
ft > po i miiu ints iinalthughthin litshi . u _________________________ ninorsimasre thurnateeinig Conetwithmsevere
er I tI mmlatssed. liiItitThes mnnlac:mfueti uion whmein ain cuttitug lbegins,
llu nilf tunior,,nndthsoitlunii n wTeaihian Dalwf r he and Ithin mtter is trinug inn find somte n-am
t in to the lint ilium theigir~ l iii dkmo sap rm h npesatstuto
15e thtti ttn wrentomt enteredn t sbalance of the College XYear t Iin whnattnfnliem it laed.hllnltsiuto
II t muhldtIhtneepreilimiaiesi"-1.0ifpadin advance. 1mmnc in spsci
em1Y In ' nmeetuntil -th rOguhar paid q. Schlttof Music girls' leagiie will
ei tmefndspct~ Address t give a tea W~ednesdhay from five to s,
11115s tsitu iettiisur mned nut1mfir -in C. A. THIOIPSON, Bus. Mngr. amtmie School of Music. This is onme of
Oimtiiiti m l min nu-which t edti nt il sixmu 'A Phone 461h 331 Packcard St. a seruts of teas tin be given shining inlie
shack, t nrr y, ly a nnnnttnnnantus in nueumesten.
n 7Y" he nF3 i'" e i 9s i 's 'Xt n n ti7 :"^i ":rc.7~tnnnntt55tttst r'x~ .ttm n i " ttt '

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan