100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 19, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1905-01-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
V()L.XV
ANN ARBOR, MICH., THURSDAY, JANUARY i9, 1905
No. 7S1
SCHEDULE ARRANGED.
TrCI Team Will Have Eight Indoor
Meets This Year-Schenk
Shows Well in
Sprints.
\OI'I'1{11'1 , 'I'l:I:A i l :la. '1'1' '1'?
talltll1 rerhate. tl~ ;-r
that anyt \lcit at rak ta acc
tttrtak aTh reto fo li i t1(
Will, deer, all t e a"xi), ien e t c dt
tl~ a tr ila ente" a _iat
tntin -ataal1, a>toIict i-
atid< at h eofvih wilb i
taht- a-aataaaa..Pudue\\iatheatt,
1tt a ts a t a t a'lt tatit at a--a ''aa
sat ttttttttaaalaataa READ)Y FOR BATTLE.
tattt tttaaata ttttttt orthvwestern Debaters Arrive To-
"I. If tte peetpa sai are
tat ~taal>rtta-ttttttt tt att t atat day-Personnel ot
tt .a tattat tattatta ' h.IS t t eat at tcatthe ear.
da' ' t,.2, oc tsthanat atttt fresah____
- at att (A a-a-la romt hentaaa. 7atar. tte thteata elttat pon tt rttt t t ottta
t,,ttte aar-n tat at ttaata atll t ea-atatidpa, pod he eua
tt y deci atat tetthe m aeli f te i-tat a ed orter bg co ts. .1
tattaract ea . ' t l at.I-,l ad25.f a~t he tuc et et r s i a pn iibr fte d
t tatat a t at tt ttc at ttttatatth raisat-tina.Otat tat ol, t%%) j n o , an 't (,at a a
ap t i t ttt alltftetat t ra at t a il olatatatc he na es au1 tu c
;e t et t e ct t e wea il pa rtit o i a} tsa
tt~ s ag is ih rfi, D otat '- ntatnIll tat letottavIisbon ing B r
v' ,,i, t o thta Attaa ntt Athortatat s tl.t tot
teol atateaotW llCoenn A rl at t ttt ta l t ita ta: it tt-a hatt
Lhalt an of fife ters. at a atf atal i l ibia u tt t, t e t e lgc l c,-
thata ss t ttatareal taytata re il h rn pata t 1. o h u icri
tttf at ta- tataaaa at%\ia
inttrdarattdaMatPttttiltata ttbaratt atl tat
tat tllthetcat; atck attlteatactb
ai ---tou t o thuslvc tt e at ilta c }o at a - t t lat a
I t atttttaoat ala.<c .c lt a--at- %% ea , t i~ u,
tatt seotdttaI atetenatnahe tat
te a at i tet a ftah o ttl a tti atla t a a a a e c tcr d N n m cta 'n c
Wa ataouatt ye-ter rdatt tated ttoat
tbcattcca N t, Sp i t at aaa 3 iat intaltoOa
tre athatatthela iJa t a at ma" a-at
ltI~~'' v ranatatata at tttt taat p attat t attJm ~ se:t ~ist tat
ttutt tatatntatta, appetr tttthtattettlattat.ata enaltetat a tat attat -ta c
{ tahe atf t tt ta tat l sprintet---nent o tatvra r nict a}
lt~ i ta t t a aalaa taethetatt rdalaeastaaa t ataaalaa a
Yatar atttt theatfaat Itftatta a anttttttpecta to rtat-
ahar t t at a at all tttatt tnotttettt ttt VAa-a
Year
fiatt a t,, t f~ at' a., ~ t tatc-tattatatatr~m
diet.aaat\il eat at lin ofag.ag
tttttr; tat tat. aotatotat ta-Neaa atat tat
event ne tIsprtnt
IT tttae tat- tttat-ttt tt ra t a cb~ lttat aaaa ah re a at t a l at p I ct a-tt
Wren clitimc to oItietat i
medtical (tIVilnt NI tatetat tat atttthta
squd ca tohae hecal fitthe rct a da opstat lo nttttaato cah the
oth r t ll toit fa ttt atttt, at m t \ tlc tra a talsc nt the o la-tat-a
Still at Cttattgo tall Irtt -atltthtttaa tat ta
tl~rta l atetattat I ta-tall -aattta ta ct t h t rm ma e
aOA tI G ttatat alt . aalnghtatlhIttd c t tta- tatat-
an ,2r to the latlatatent ftat
ao r f t i tadt-satta ott Wttatte t a att uaau doat- t e ofr; ,i
tat i J t it tl , tt a t, o liin Ml ct ar d h oa h ft-1 a t ;ll , a v
LTtta d in ptt a t (itstare n t in t thel l itat a litt llat ertt .ta-t a
\\ , a~~aa ittt o trls aa t rf a ttlthis aleg, nta-to tatta1c a tat Itl atta a all I'
belt aro en1 l a tlura plctut tu h a n rI ter, and at ardst a
teaa t taaaaat ttt aartic eala atot er ala oO m di , ve a c a ,Jtt t talt ic dirta r ctat h n
escatp ata Wi th e r, b uie I tt--tt fottla aIt act;taad a,aaa atatal l t ts. Alta
Sa lc h si acrt a taa Itt tt tl tatatatafom of he t ata co l c tat nhps o n
a un otoltRicall at ta ala sn hs i~d o1svrlpoc;o
P a a t i ttnaj u t. A to stat highaa stat oat tatItn at includi tng at'i sa . at .,t t inat
itud ttt Is tab a , ' 7aidicartain - th e Ia stlt n e a a a t taatu : ev etaford .
CHICAGO NEWS LETTER.
Prospects in Biaseball and Track-
tilackfriars Will ProduceLomic
Opera in March- Other
Chicago News.
-a~ 1.rt vtr alt a t vt tiatt-
at r . a " a11 tatt 4 alI t tIt tag-
Ia'k ahead I~iaI tat1t aI~.t 1 ta- tt Ittt)
tat a ltt t a Ita tr- tat 1 at a ti 11
cat a tttt* I1; tatt a 1ti r o -l(i a
EXHIBIT RETURNED.
President's Ottice to be Remodelled
rrI
tattato
a" ala t
tht work-
alllt Ih
ta ttta-Ia
a-i-' tte
aat th
(it a 1at
ir~ ttt t
ot the lE-ahibit. l h itda a fM r atin
mv(t-a-att it t ih t th tatn tartIhetat at s etit Mtitct
tair iaa i-t. taut -Ihsae n
ava altia a-ia 5ill'tftottaaltltattatatlts1ill
kiii~ t~ te vSrtlts epat- Tina'at al enrale r" atte b
tatIPoh m taan, theea et , la- , tt It asthe comicaut opalt llc
at t >lt a orlalatat a pepaeatCtat ttettraa attatta hoItp a t
tat~f t ae xhib t at a a alytatat ttat at at atttC
at tatll tat tat at tat a as nd t s lro
ln ly a p <~ d I t ea n - a tttethatatla a t r attat illta ke a
at- tisaaata ttt a--t at (at atatta tl o tl ttId (taal iot dI uritg
a. Itahaatealstata .tatatathttt
tal taata t x lrl vrto
at h ']l e d ii t e ri ll1 n a\n l.tatayIn ght wastatr itItli t"
a a a tatf a dIW ll Ho gh, o a-i
tnvriy b oh at fttaLoti a
spe . f he l a n artttaariedt- a t a a
meala (ma , t e talls wa l C Thteta ctuintat es in a rge of t Cala-
and (,v aaaathe -aaalst anual, andt
h o n a Itt s at-il-it r
atahaeI cta-mamatteestfathe seni r clas at
11al; .Q tat tta lala1t
at- a~dlas t \\t- eeltt, tuu a tl t asht atait
aj a aa taut 1 autt au e t of tat yert
he far il e I t i--tat -a tt t tt a tttat
\\l h ed b C y et at t ptt siat et t I of(
tat a It u\\lill d a-tat ( N"NlIthe s n l s n g a t ( a s t,
It r t-ti-alalat at)n ll \\ t r '~l~
l l at t tat atl
NNa a- tatngh a1',' tlnilIt a ,i - wil o c r
tat-aill u~p la-ttta aat t e ttr a yta.
tat a- mi e htaauta a s d-a lecittedt to
att Jatttara- atcital bta usatte taf
a tttaa l autaer f W ) te statt- l
-NOTICE!
t t t ad tat u-ta-ta- a r a l oa ll -A r i1 e a tteetitnC tat'07 eat-
A nC Itit aft tat u a t tn at 1 luau- tatir a auulu t an I transaactinag
tatd atn ath se wh w ll at taut a thetat h tisn ss er- imptatt n-tt, aad
taill beta tto: I am avs iti teustettt h aaat all tttmtttstota t hett
tat thettttt ittaatttta fatatalt aatcclata jalattt ta- tateata-tat rau-t. aati' . r tat i
wtitht svatlat-a of aa a llthe highllaghtsof tthe m 4,a-ttld ateng tiring ttilditng.
clas.DAtAr.
i

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan