100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 04, 1904 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1904-12-04

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
VOL. Xv.
ANN ARBOR. IH, STNAlEAMIJR 94
No. t}3
HONORS FOR MICHIGAN. A CHANGE OF PLANS. HOME IN A SPECIAL. { THE RHOD.ES SCHOLARSHIP
Maddockkl'evolutionizes Football in [he Woma n's League Entertain _Ke'yst oe lob Chartersa Train to President Ang~ell Calls Attention to
Utah and Now the Mormons Swear, ment ke-organizedt tpon an l~it Pittsburg for tlheClhristmas Vaca the Time of Examination-changes
by Michigan.! tirely New Bfasis. tion. in Personnel of conmmittee
t o l Ili. c llge d lilt e
lilt ,I ilt t r ic - A . r i a k l h ,
th ti s i i f lth ea , < c id
fii-. itgiidt\litiga I
fitth r ti 11"1111tht o iii tg ex
th 1S l Ca5 3 ,tk
it.} liai~ t th _A te i
th
y ainst Ian~t tilampll aai ns
La d c i at i t her '-l iii t e t
lchgi" ndMadoI ii tilimei iiwi
t ri t t lh i 1 ir i i h f o o b al
u' tuu ig ii tie
ld it1"sliii td o tm al n~
it tha lit 1'ti l lrtiiti w it i
"'ea sye <illilti tutu licii 1111
4 ' ioilI f1 1111 1111 id l t lpiii rii} hu
Ii, a11 cu ioll ai li f iiill -till le
yI l it tt ii h re i I tc; Ilt
"I'll I s' stpi tt gi ittu te s itu li
laitt i lt n tilnt of Yos lT c f i'
1111te 11s op ed nt lw r n iii I
a lttlntla tter. amt it t e co e ti lt
it' th tii i i tp ic o e en t,
l t litnn ith e it thi fit m akeI
i, t ie t ,i p e \111 , u c~~
ii l c ,c re ti Ml odtit c ach1 h or -,
itchdI ~nti hruhr
hot if a aeaan t tilat h
lit> watch it k d tt h atr
u't uc lit :t m ild .
t al t l l ii t-- t e ami it yl a r a g o , l
la1,1 to u l r tii d ti at Uta '1ad111
tit a ntt s h o h a . fr 1ld n t h
I lit int d c e t s d a s l it at ltj
iIt u tomtattic, c il X C~ illiuli
Vil, I lii 0 t it i tnt idefgaitiii-
4 15sg 51 ,-t~ l t e t comteIl tl s l lt e,
ilitiil the iteves tillrI nht ii"pettilt
h Iscl beyondfl i lit 1 -ti iirlltr
lt Will it lilthint ltsselsit t i a:il
Il t lcl h b li t oo n h t t t o e tI -
th40ritrh
tilt l i li 1t itii l (111ti t li
ltait t it;lil iii lititt ili
Aiii i' i til iii il "A
il
11-e t l l it r )ll ;11(
nl} a i i tli llt it iii~l
til)f t itthe i m l iii I agn itii
t c r tliii t I twc llt.
t i i.
ii -l ii
lie r1iii
ri- I ce ;l
ii
ti t liiiliii~1
Mitt thu irt ri l
til
liii 11ilI("fit tI _
\\t ttSii
W) 1imni, t) W ' 14-ident tilt ell, ne lte o -
ii lu i i uuI lt nite w ih h s i h re the seleic-
,t it n. i1t'p al ictrti tuu ip f lt 'lltte iiof itliiga-il
tt ~ tt r 0 I.illhas it l iii tithee us i t t i t nyone tie-
0- W ililtaittred' itiring tou h raiiii t h uerthist'
i iai stdn i hi s tthdeire "f those ik it itar-
.1 ii he lcvt ii th lla ith ' s li-t tb s hi ill beforill Jlil
itill itiraiphas so the e a inattion' willt-u kei pla4c.
vti hs sr alier111 t .i thi er than lat.iT heig Ox-
t t lt it i ith11111 ford iitlt itics i shii lt make.nit-
iii ti, ll l tlt - tlii reac ts 'igttii iearIlir t'-
tilt t Zit ni--l i Ir-it a i tets.t Preidenti iA.liG.
1111e 1 itthe i i est wumtiltKlamao tcllge.lii s
t~ ti n w tlion ieen appis.n~t ie i heutlace ofPres-
1n liit- l lit -t thii denitlWt G.11 ;petrry lit fi i e ttirl-
>inm~s"! rate eaq it~clt-i-A lg th il) Pesdn
:iitiit-tr..iiits ofathu
gradates 'U dergadutesai d lii -
It liA iti lit-it tita d a ll l uc r A t a ol l l o tit tt itr i i the i 11111 iitti tox~s.Inipittits tio ito-
tel t i iiItiiltierei t. il altl t lilt0 1 tl~i~)t.Mac 2, eird to have taiknowle g oftari-y
IR o sNil i ptin fts oit the act hat
I ti-ti btititit o lli teind tirhtittan n tt ti a l ilts- titl ii t
i ittist. t-illargertjt patt ti s-- whii ch lat li- - hnh e - - to b i rect
- till i Ii not ll itha t o ldeiiofthteselutitir-
H hae eeit w n by th Leguirt .. vut : i tttl it iticrel cIutiutkinitriiis
antaswdte ien n). ' idoi l llt ii liii t toi ll itI it IW e i t lii ii-eitlliAtt lt
Jitit' liii til;lii ii t asI I ati iii ii ittit itiilc t the so " ly de i ib ilgthtt'atuthe stentt ts
I t apply to the ltarteieveninliltrtie .wh l l b 11111cted t it'e lila r-s
.3ile 11 ii 115t ihi-lili tOIi 3 lill tot heilinished w
e any rss pa ty wllbegie a lsit slt l l ntlo it il meItlyltblitilwormics,
usua ithistu ear.tIl t h isi benl pti of unil ec.>o. n __ t~i l t li t i utiaeti1111 f ii
W ay, llplc. 1l d I ti alt tiKenneI Itt ld iire tttati i i l ii'lciont- fit tu t-
tim i ft r t e C rit a n lt i lIIitt t f itt ltl. iii ii llit ii tin lf t
accoun ii t f the illnessi' tiof I -Dan acche-tI m l h aeei l toUC li i ti i tnuruniai
rit i'titil t heit iiW ynn iiii'Tie i-it'hit-t e iet w ,hv hrslt' l~ l
Ilp ,war i itt-lt is i ll l' s-i-i \ n sFlao ( c~ai " tarl r viu, t s c e it- nt-m sxnly ioueorse p dor ts such
Xin Iiiii I .l . i In-tIfsat.Ic sunt fual tsofit mraoid, tth O ce a-
havetaige theirtntin f om
lit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ae dev ilii itl, tlti it ii l nt t iotnuto tut , symthu y orci
tit1iti ii tl ilttt iii tt i itl t enilotet' i slofte it e arkidlitness,
tilt Eiiisc iu tlutssiittuist Int\l i t. lind huro-
An ut1 s Ian tlit)Iavelherttrwnii tiletifittr iting sc oluerysuof
u-i iii ~rhhtr ~ h l i ii t fteym rl tortnt oh clii t i.tcriand ftitra
tilt tutu hahtode mae n i tuti ttu 1t u i r i i it ts tt1tit t leI i n tolie an ief e st o
itt'tttit \ii iert t Xniutu Ilutbthtatiotiti og ot
I ci iishfiiiiptsttlpesniw" pa u luui -ntuu flliittde itltt .. i hi t o esi..teemi t he1ud ptrformance i
O'hu tr ul itlitlt iil iii hutan itt is tutu tr o Wt o iigam wa hutMich- f Ipubililt d ut.. tS isnihitg ihe t -im.
lursuie 4 auri- uuii t leu iiiutilt-e i gn1 uat in dtstani it rgte. hu P Xiiugri scr iu u'u ufthi 11
ti-ill tutu tshudsitiuit -Taelireheathealsigwhol
diulctll it octrreithistfyeatr.nit Ital tjhas ju~st le ake d o t e ae fr e

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan