100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 21, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-21

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The ichganDail y

Vol-. 1Lin.

(), 12"

MAY DEFEATS DULL
INI THE MILE RUN
Haskins Wins Over Horner and
Craig in Bfoth Hurdles-Dull's,
Team Wins Meet.

i

te~) captairi
Sa trayii rpi l
th til i cet tet

tt ll tl: u l Ilet
tic t r ival' oh i n i
fatroftiec tact.
ii, rxit ,t k o
i1cto . lii:I to Ma
tic ii lIt ltilt' ied
i~c t ali t i ri
itwell n front it
f tr M ni llt- thill
it tofLecr h

lottle (M , .cod;R ics (SN ,i lls-iifQ7Jt. ji wrIADTJO-iitttt t thesimie
lons(,),ul aler(I),tidfo W IS SARS hcc~~n o tellt'l vh> t vtc' herSECOND EDITON OF
thr . Ilit -; fetci ii iitch s.I' o ree ii lot (I-ct a (A tr m
}} 40yad ~ -1}~s(1) frs;Ros PLAY FOR HONOR CS e GROL APE S
(1)), scwit ;Sntiith Ni01 ). ird.Tic )r 1t It/ dcliii IdI;,, wtillw citiiiJk aaie W ih (e: o
8(tle tat ii I 1-olt ic ack () irlt :Tournament Begins Tonmorrow ci T avlis 1a fine art,"ii liessid.Jkia aie W ih Coso
Rv tl 1), ecntt MGi rth11).thid idt- i lt , mall wil)t akiitcs it\iV 111 l 11
Titc >iiINight at the union and Will ,titiiliitttt iiiI ai iiih Sale Moinday Showsl(Great tm
()til (i ii I)) c ontinue '[uesday Night. ,'illhi i l(iii ,in1tl )cinisla rn provement; Cartoons Clever
sec nd: ______Al) _thrd111 lcIi t iloethe t ll it chteistittitClea
t_7 i Plavitn iiiiitctitittticitccwhistlitt tI c I l d Comfor ttreti i Itlilt ii aitit I i tttiiilarl Iei iIttt l ~
Rel i---D l iii ii tiitiiiili iittitttttittti I - - - - - - - -t - iiola - ii 7 piccit tiltii li of 1 the fit iollt-ic hitit ;ait ti l t tk s,-cs-in - - ,I
iick), titt ii avctititi tt titi k Si thc, lok111 (witI-cn th Slr - cc i t NN ii te ich c1 (" t. 1ll t c n{on Mo d v.Titl
I1111l,1 iii -tili li 11 cc Ii 11111's1 it 1 111i'"Iill 111,L\'(' 1 i r~~cm(Itpigprlx~ ah ?t-11)2I il121~'it mr?''2 ~'
I l i i i iclic ittitlt't i ;1\ t it-itt10at ho pc 1111theylc iothtc r" cititit t O tshm dii In~l ~ytI
titdm m mtn ft~ \.,elo tetieuIacc ntlWlhlt r11111ki ciii 'p mll IIr111no tt ii farIcoi anilet ~ cachercl~p
lirst romid of tlcIil I i -tn 1t c Iliii tltiittttltttttt c 11111 ct will IN11:111. Tt a h rv~-,sol.)ehtt~.A1~mw ~ft 1tcr
(1'1 it-ct tiltil 1111 iiThe i- c iil ttt m .llni1 nll s h e t iotti t n(re o t ttil1<12 N1 tlia )1 2sNi t t< (r ha zc ;1 I, Id'
th e1ath s wil h 11a e1 1ucd d ht r rla e twllct 111111 lil t Ius ct ii l 1i iiti lit n acciiik d n tridt t 11 t>x'r11(
afternoon, 1 1 ll1iiga 3:0 an h tind i {}Iils e1 1t itiltillli - i tiltigj1 imet t~tNl lli; Nien ho wil m1111 Nlu ( th ts.
willallo t h Sec nd 1mlil of ingl w els 1111 wil h .c')IJI~l-cl 1c ,e ek ' 2as ten. W C ac tllti llilt e it nti'ttiti f cittitic cc- s .

lilt

tt1l-i~ c c-l liii f eti i c
Il. tltJc it Ic
ill tctI1' . fo

icc tiittt-tlu it
pi l- li la-

t to

ii 111111 II l ti iii:#iii ltd Ic tut 1 ;I (11 CI
1 g11 tic tt1cc 1lit
clT it 1)t1111 1\citti 1(1,1 il(
ti-ct Ith i t an 'll c .; u - I I 1t N it Ni
]arc t it lii s N: I i It N\vSI IN ItIS
NI NIIN-ti is; NN N N lii
it ttilttV- ~r, 51. ;r l~li tittit itt ttc
titlc lt- linstt~ lri 1Ii>ts
r ; ( m l a l r lt a dIhn , I( ~c1 , ; iti 1tt . 1 itit1 n ,t i
- illcit titiiii Ntitiit lt ii
et~t letl till a: ° ft( rlllll lli tilti1
(l<' ) )l 1'adt, id n~ 14,l i-?; .1<lill 1". O 111t >1',ili t -it <1 litittitt

Ni r- al-c

I, i Ittutu .ititt
jatilt tit oftt hilooh socSil,
it Altittuti 11111ctut ii tilteJ
An re ' chult riiIt ch,i t ") iii W
Itd Nally NNI Ni he I tci t c I ii I m r o e li li
{, t literut illdlcoin-
K.ittrl' h l atilttiltae
lit iti it 11111 111111 N
tn a ol a ilt iltwith, Jesus
itt-ti omebneied hn tol
m , , ~I ctItk reearchwork ndiscac
m ntiltticiNN - Nee o as:i-t

. I

if-tiitt
wictit
ti lit(

l~it ititt IlttlaIII, I citt
it tl ti al i 1,*
in rctit lit cem
i t a111bm1113citv-it
isaII~al 111111 i~t
tilt i cciiiitiit ciduI il

N>l tat ti r r
tilt- lit? ' n

3111111
ilic III
t i -it li
Pr i-( 11111I ilt rI I
til-s ic la(aI1s ry

11hur

}
} '

('11;

, i

.> ?
,t, xl til
\1 r-
1;r rtt <1
tI > 1 c 1tt
t , lt
In tl "
I , '"i' S
l ti'i l !1)

h al 131
'l ;11 j '2111-

ii e i<, h rt c lit
,11 1th 111 1111hale
re tilt i t5Ic titthl t ,

til t t iii 111mom- 1 le it ii - t
S.,i ld hu-i ii d he 111111 ai 4-
ii it i n \.tIttlt i
Iit i ' c liiiti ii t Ic 111111 iii it l it
the thcl ii itw rla- tii h
ni ; t th RA Ite liii it itS

JNttititci. NWa tk;-kx-,ppe -eas
tu en PubcN lica11 tit ni,"11111 1 , ci li
Nit Johtiitl i ttuof thiii Ntti Nut
t- liltspok ttitit liifromt hettt i 1111 I
Iitnl ta1)d11 it. li c hII I llt r-itut
p-i eat te hnIct Icrttt al i
CN 1 111111ana uN NI 1 111 Sl
.orsPaltsrII IIanII Ill I>.tN lit

titt ? ,it I
Sit 11lit i
i-i tt-I - i

ti-itti
a l a n it it -
1 tl s h it17<

- l t t i11 11w

li -litW
icat. cit c

i--lil1af
S a ic

111111 i1.
itt 1tic

ick c1114111
it c liii[ lt

ili
tall

litaylrace1wich 1was tixp ctdIto ibt IPrlim iiaillso he eat \i
lath 1+ ii a lt n Nit (splc . e hl til t he al pha Nuiotmic- ~
tut i c--iS tu111111ghtat 'clock I'hhmeI
rok (Itl), ccn ; I)lkis(Itlci igt, ic niumberc lit.
lie-: I- Fac tiiiit the Sc itili II11. I1cL S ithi
111:;11 tyle-l~ is( frt;ogttoebi shtgautIInc)l
( l),ticediforii rlii I light--lo fret 6Nimhtttt iiinaie ifr lhe cliiidIibite a tlt
nces.Adlpiliscciety-itroomsc iidlforiithat it i

11 Nill-c\[T RI

I irain

I,):llt- (o 1

-ar" iA1111W 1 h t lli iptlay iitmlei ng ri
A'4ti~ "~11icll 11111 ii11 o.Kna w' sdrItutu
ti.hn ~ cltw I ittrtatiness for ii iteistptt rformi 1i
tr ci i ~ts a ci ilwhicis to11 hid 111111 1 tCt 27tfort
Il; on te ii>on 1 ';r l ii -s illi 1be11admtitteto hi
wil trill teSicnie s bnqutAit.
111111Ss. t 1ge oral uivrsiy I it ttli
St-i lt- ii 'tlt I tilt oft he la wHih litm ce
Icr th wihau N Yme be
c tilt SC rane, t -tl NN -NI' S itNII-S
T itI IAtl ii 1111 Sto)IN
le V. I w.on hi cvc ifi IcW I Tie 111m acrilt ii
in teIMdle t ts etur ,c uanng aotit hrei
t iti V Ws i.,lhihe dum s as beeitt utitshedc- Iit
iss atno n i lltillfor itA e .acilc lant cot iii

tt c(ltit a ail n
Ii?\FRM 1"lNNi NiS. i
naltic t lic tutu lilth t hu itlt-
ci .
( toi roii, it in h1111 Profii it
ciiit-- In] tt e I-
Scic N iho lic )1 c.citt
tw lun rdiii s ;, Il
(tht- tat r' lnd 0 it
It but st aI ela, t i
'N rttssSisutr cl ite ini.N
NWistit ANaIithure oftiltpr
Thell clubi ln in 11a
pitiitli fill till iiiititlct oI
alnt iin thir poitionti lhe-
endeavottring"to iinueIri-ci trilt
tiln-it reicic ml t hetil til I iui s

UNittni
7:30ii In.tittli Nititl
((wig 1 M. ~tI
ite tuuitt-t thtic Sundai

M cMillan Hall Every College Man Should Hear uSU NDAY
1IL 6: 3 0P. M. D a OF OBERLIN O sworhGE MAR. 21
II. iiCan the College Man Pray?" I

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan