100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 16, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
ANN \K1li)(Z III._l \ lItIif I~ih f. I ;SD hA M \liI V 6, igy

\ 7t.. IX

Nit1 i18.

HAYS WILL LEAD
BASKETBALL TEAM
Was Unanimously Eflected Cap-
tain Yesterday-Track Men to
Clash in Dual Meet Saturday.
ft anteettng o the hsctbatlcll tetmt
Miodalyt-night (tiltit H ayes, guard
Va-s cosean captain of the teatt for ext
fso.lather, of D erit, tas tten-
t i lit for te I itcit, uton hs m t n
nie. Ilati- cotitis tflon Cicleille,
tct t~, ieliile fotthe ta h
iat-etsteetioI le tesett saso, ht
at thle h1 i iitiit of i the scottd seteser
h a icit a pst itin at guarttii-tl leee
S n it iiiwis Ksi i tz-i-atric
n i th, ngaitt-i tttit le iaesitlei
itefSt i di i h t Sitthit h leudetided
-i~digy ett- S tu rdatt-ic. t il e
tamsi]rdsi-cti at 1bytatin i thtII]
of te , mity and Don \fay wil b ttl
for htnorin attdtatliieet iheteasif ft
hti cui- chosentitt liiith ic view t ainc
th feultie as iiceaspi b l e t ntu ith i
I iiiola i ti un i i tl it t r ly raI it sli
fm iii l iii 'I'b i ict iilic l ipoitie
f~r ll( iuu ];and hr itfo ti c laser
Iohr tIt I ttifilit ee t tili
therae= t.ic t ll a d ittit i n the
I]it tdI cha, itsn eil l ian thni cit
unlitrec lily- iwhe ian ttciofegipg
IltittiIitit cp-i hi ,an f lt
c i r t is prfrm nc otdecae rli
tilit) mee ttt it i -osibe tisttile to
I ii it ill htic l i l n Ii-ifier e stru ti t
ra Iii cint t he h l- ie e ethitand
hot ashorit im ,did ,:Ict S turdugh
lipr tiimiti it imasehi; lit i itel
tititc tit til tpaitrtolis i stiltic i
tpler ti tttittitrttattit ipibl tiehat
iyetocwiell ale tofsralittiqutiet r
to t-ie ma t i hll f srth r. itt i dhit it k
atr I if been hulleedcby Ifwess
aaac ofthe rip andas i iliieite
Sltit uti, :Ici r Iilste am--it I ie ri
Hasin ; :ly's Ilgl, o ter. itg
ttid dastiltli Dill-Kuss, fRss
X~li itTorryMe etis, T Switittl,
\sm C i lt fttllr, Xl is I egote. PHt-
I~u hule:ll-Httttakis.IT-s
le, i ti ittip thit -HoInciiCs raIi-kn-
Qua tet itt Ptlcetos I aski is
I~stsflt ticitoosiccicKefitlii eth,
titf- ie tti -a aillii el iv te
let, itcktil -it fitetas Il ot tier oil
tttig iite agsgii.o it t rl o
ighl:DlthsttaaleToiteylk
I tlie ticoteams-gertt e tmaystearn,
iptothcse to thetticiteofothe tiulk

diependus ott the relay, it is postsilble flint
I'e ta-o stars of the May teato tiny lie
-olfcetitly exhausted lay taking part ini
ratter events, to event til maatters.

SCAXNDINAVXIANs lit lit11f EARS-
Muodat-y nigih te Staninianclub
thIdtheir iteittar liiititlg i in t--lita
tetestingltaddrless ciinltelifttanil%%tri
tf Nils I erth AbeleNutwaistginati
mathemactic iin. i t itiili i
-vrt tinedituich suiess i soiiShrt
ti tttle Abl iea cit f i=ltgenis
weneit was iet ighteeci t citwety-sic
tie died, thus giv-ig tutuoonly- igtt
yers in wich i tole iompllitisig ral
At tflt net iticelt't-Intheriltee
if fthefalswill cliteit.
PRIL I Xli IsliisIPVI)TcII 3iO
lolIlil XXNPIII i PlC;S1i\:1'1T1t(
lThe-Mlitci tnumtber of ite flitumi
detottid to a recogitiotiltofi Ptresileti
Ulgell's wo rk atdwtrlhtlt-ideilutcic
tot onitty it edci onaoltmaittrs, but
fso tinit tiltlitc afifaits Ill( queti n iiti fi
its succesor is idispasinai tel tdeill
le newaer itcicsien-itt-ittcrentt
ndclr te captioni"IPresilet Aii ho1
fi thCe1ncr ;tipDr lit . 'I~g
itltgizes lt-e etiritngi-hlititof iiXi cli
Xttgc-lat fis Ic-k are sown on thet-
roilti-lilt-ct- tndita fc-imie fii
ote f risigat-iontis ivt-ci
The iawaik-ninttof ilt(hitSSidint itt r
i1 andtlits growtig ilt iii l o -utn
it its reglation oitf oitiisii i it illir
itti-isptutu tlls d intits uing n c
lad oii 11itt i-aS cott ar-it iii
ili t highpitt ~ionlini stitti l t
explaoiedl byiits methodtis ofcice
lFstttial y ntoicle itis thei-g--wth
f Michigantialuti tulssocititiiii ITle
\ltititts-itnit-s at sn e~t a(ut
)enter, Gin-, hid.X-Xtsitnti-ntiti ft.
MI Il lAN lhlNClRS li \I 1 Ii
IN NATICINAI P1OCLRNAX \l I
The'll( ttitigan iisitnoi ls m
meuIVetieersLe-it-te iiifAmetricmet i
rutivc tommtuteetftrlthe ittclst itt-i-s-su:-
Ch iran sKiball IFletchercic et
I ran ott Juu-; er;s
ar-itt, -11111 Paul I. Ic ig lii J.
Clettietts X tcWthtea t o. Ji-til
Reiglarit Arranitgmtents emd
ft fetcirs f theiitaieticoiientrlfrith
N\etiYork.Tthfitbots wiill hliteldin i
-April a sait 3ittnd itill bticptut lll
mteitibecrs(iffiteleaeo amnt itli t iofi
a itomtittnalenttratnc fee._Aset ofith
regularleaguetiedalcrs sitill lit itwitrde.
Lnti-ic sift inadetlt tcairmaniiii
oni tr eftreI ritlas- lateilt O
PILllOSOPH-YiANt)ffffIN
Prof. I. MI WXnetlini; ttiiciii
Stuntday ight at St Xtilretit ichttct
matde te sI taliment that tie butsine- ss
of pitloophys itas1to putctre ilt re-
giots theoirits Ittltecutrseioifhis
talk Ilitrettiarkdthalt itlhtilosplht ctm
teser tbe uti scil it sustit-elier iii-
l resetnt religion.a

DOUGHTY FRESHMYEN ltSonute i Nit '
FOIL WARY SOPIS tnn h hr itot il litill -~h
i tvai t t f ii tiaiti otm iii
Annulal Banquet Prefaced by the hw:"ihgn"UrcCmpel
Keenest Fight in Years; Toast-' Dhatito C ilotutu t-tirs e
I. Kuihni, B tli ht-i Pi; c- ietii
master Captured. Xiii ft --XWadettiv.X (livci ii Diiielt
lr l iti its histry. ft 4 o'cloth o fii 11-" XX ilt I I_ I ekiDlt ii'a
Moda iaternoon on itligbout nit lity t)ils T heF cut," W ltn S,-tih
lie oflt nc tillie te ha e liiiaphat l ts i i- u-hrauh niies
hall alloitthe emainder of thllob weretPaulit.itt-utr; i-l til t- r
ic ll . iftetitthliutoasti=,litheillicittichere111-
'tll ttu-e -in t nd c---st hsut-s-lleih ga ft e a cs
noedfr h huct fhudis ic th erive t~itf X ss Xi1Ii\ u
la ht , i i ft thehisueiatIconXdl ~ il iN~h
t liom ( t Cir.5 ndi t t firs lt- XXit Ilim- ls se
ial wasthirstofth ftceshuteni i i s )lc:l. D~ ,)phalf itour 1eaier-.l-
ithe X iaet ic bitligto iBlaet e l cp.iPIc-uM -esii t ateris-
isutndeistaiban ti w icht seters-i-si l it ttuit Stuet Cii i tutu
,, th lilt .frshmen iXiiingIr' tiltheder J I Stll ii ii
s--t litore holdig few hi sitea pliatdozen iututi Iutubi Aljstc- e
lin rs ma efie iv b fo e ihe stpli Xltsi -i Cstccui liy lututumitulee l oth
it-t I - tu itu 11 a 1slot)io i l oca lltsi of turt it sup tiuti til t 1111 andI get
tuluult tuenrge cup utuitu smtadiceii ii tll
lee icthimi thru ghit onI ofiti heils-c ttl n t ishh i l t
itndtii il t t c uuult a doit lilt 111ig shos1or111 1ice ofon
;loo 6 S f ir fee t h I ii ,i act I tit it ist lllItti aw it; lucig c ron
'l ock hittt- phon- e']iit to his acliiit th, as eein hed1t h11aj
-Ili - ta done ta ilt NI ilmei t <l Jein a cs ar re rrd a a
rutiin j up old n~, p lle i beoi. cifii I 'there re tt Iofi
lii h b t 'c n theiiliiliii tc andi h lit-ligetiin
liii-- 's tius s-Si t Stialcut.p flth o tcoc ' I'l gl e cl i tto l l lpitIt iilti-t
\ uch o lish ct icllt t hcus
icr o icl. et erut ilcullnaiii tuft
lit i lii 11111ii tui~ Julii C hit Rlit it Al tit lci 1th Is 11111 t utu othi
tic tilldhung Iblictilt it ill ii
u orlin th s ex t. ttccl' 1liltly we e hkc a s, "I "ti c111ilubi i l nee1111 t t plii ii ii
111111 a tn inutsi p te tthe fresi te-ht- -s i -i tl- t-t i-iti ti
-Itt- tiltdi\6111sow it ppe ain il-bi
-ft tutu I u t- oii the ha lttiu rln, u n fi t;uutupunuful eli es t ]iti
thus thuee isothe ust1 e hime lut lwdi ii osI s cth y wl e l~ h
'r m n he sa e an er 'ob g ne al ma ag r shilldI ti"t\,c t u ii uitgc uuuiit
tiepl titutossetifistiialttc it
Su da ti h 1111 f ailtt u'lointhetl u i ii i iAnlni cilct ii it lg
gt-tlli - - -ut hit Ni t c ers n tucntgu
v or fIci tut uid ut ig t iihrtmpt - ete. toia il e ii e
,tlfrs me iie atue alit N ght :dlhis "pe " an hpc iitu e ndll s h uel t=
)iv i a temthu ing-iitoi jnntp lice tet t top o uttae tutu itrIc itetic c.t Te-tut
mtel ciiaht ilI'elli isi ng t it it-nuhu d i ts cimuc-ighttse is m einhutsirci ilu evitaiil tuuhoogb
Wle t e irs t m k sti tutil o ui t hc i t and-- u-s--ilo ter i ll
ci l- :Acab drio v u pututi hefouttur utCctC GrSilain-IX XI
it ~ ~ ~ ~ ~ Iu wi-thuta-lt tt-it ttumitihic;houttt,1file-_bit
err wheii t i lt I titt abby'i s flit ft ill Ilct utu sajestic hs on foru l t e tuu til
u-l-tt ueuluht tich~u-uuuu hh is t t fogtte nc-salager Lan
tutuh catuhc t i hutee tan itcthf pie as S at T he g' cur claw it show-s
cut gghcshl 15 ies tti N i it hat1 theyu-uwi-liike stffcciuu asthot e
t d ,;ll( ca pe t l i itltics so-cue - hutb i izii it hit iii lul- t X t
cuug tb If o tt e o ttsul ga i thesroof. Ttu s Nut thuXlas iuytou y 1 ti. tell
Soo aft erii th X s ut ts th ulghus fat 1centutu ikets. -tuuututut ut beu ed i nI ute riu
fte thusa I attilt tthI ci I - in,-- hh It t XI it eservedit catii an} i ghtii this
fitc uhtututtc u utuihiteu ho weekui suut neti tutu -u c-ut iiird
rig as sit upprclasmanbutifiled

PHI BETA KAPPA
HONOR STHIRTY
Preinier Senior Students Elected
--Choice Falls on Many Prom-
inent in University Affair,-.
Th tit c1hut-n ofit 11 tic cutul*s sot10
it 1clas weeho oed b te Ph -'t
ap a cit t-u sltati u flot ti ulshi
sits-n f-filet-ue- tirl , fc 4l ,
liiir J it itliuc utu it-tnt ( ac \
tutu itt loX ece hut l ii C wvlduII
,ardul, hamcev R uci suDoi-,u
h itJ. rtutu - - iide crly ueiuice ii.
lerna A, ClrkC;1rlJ.{. ciluceu ti C
l~ighc ~ ilIda Jfilt) 1)
Ma-rgaret I',.Sett.ilX li-tutu Scaor
11111o X c: cl usualr un-csol
1'v w aIR-ldhItndii lIrI oy c
11111 lii 0}11111 siul 011til t S tly a- M a
WM I bemd sc(byPo.Vn n,
)ft" ~ ivlsHtiNofXl lica ii --
- . 1,..1. A{)ll\.l1 I)\ te:llS1

No) t titi h t s l
-iii ii'1 ltd i ts el t

1 it 'I

T h. h:,contittiiutonuadtheit lowing
if nomtinati itilts: Nointi on, tutu ofi
-iri l u hisuu asusi al ti tutlluhits rlit
ita m s t i nilt w i ;(Ii licll l
tilthe u iveosi tyia tli iae. '~i
mti tutu lI uethn e cled an taptelided
wv l te rsie t f thetilit i a
ion run tititlaite i lSatnrayin ,lrc o
tiltyea stilth W 111111t a1 h icilt
aeti saelttisyti~ theul cliihii ue
Iitohitshitcii rdtilt ill ohit Iccimtst
wtutl f theetappruovtluoftthell-uuulclM
i mnahe i (w tilt- hlciofltlls i- c
estileandipseto li amtiulcoethe
With stroll aI -it-ill and11 i dI o hi s1 1
nemblirh iint th siionto -the
flute Studets cltin i te lptm entif of
11111h h ilo t sI iiit r<i t 11111a1) lii S
Ar1 shal nogt behit liI il itooh nto
it 1111cin s aln tp e e t'1)"~
hrlntticmsiutuitsdianyhptrson1d1
iil to hiii Xc a it nidaeioi a
io i gne ullult -ten- to)hu membersiuA1til heul
iseiation and hitalmrovcii11 h cm
suitc tutu -alti outgan isatinhilt
,he un iersi ity. tit 1
XNeelctinhill b hlfthXX i XXX
fturifyint Aprh il,11the h 1t.l i T h s:
Itttu i tI eto v si t fltseanu al meti ngi
ithe Xltsouiatin hiritheuelctiont hut
ticicersumust hitmemhuts ofth caiisn.
Ico th S ltcuo 4tetces

FIRSTP UNION SUiPfPR Ff111
ALI,. MEMICRS FIDAY NIGh-IhP

'1lehuthicui tslfottis out elthoratsi-- - ---
Memtibersoftuffle NMichigan.i Uniuto- will f -ot uuhse tutulise-i ftor o8h eouiples. - IfRAfEt()IitSt-h Nil ifS XXIII,
lite togethue Fridap- eeenitg hueltree- loi nu tablesideeoratedh t-itfbflo- ~l<I1 Ni) 5Xlf P i' t(lit I-
Utuintis plannting ho gir- aseres of ii e ndclssco orwere plaucedhlentgi
suppers at a mnodlesi prict, ifthis lite to-isc inthliiihall. The three freshmeuteutnirits atin h la bit 1
to a sucees. kehecommittee ill chasrge uwuhiott-e ltre stontidto toasts, hut -iuiikor'Thursdatup-uighut.Nturch1u, in
hopes ev-ery member wt tiill tic- presceuhnt-ri-esautglutt-crc- It. V.NocumttoaIucst-Ithe Xi ci itt CUliitiu clubututs-e, lTis
so thact soeial gotud felloowshipitmayciphitmttstrsubtstitutetd ftpHutgh Piulkerton; -1 till hue hueosithflewottitues tail whlichi
pea-ma-led.XXilliilt hitchk. tuandWater S. Smtith.ithel eniitcaniiall teeItic-lure gradution.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan