100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

September 29, 1908 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1908-09-29

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
,l\\ \kR II( ICH1 \\ T( I SDAY, SEPTINIIiBI<29, T1908

I

\'()r,. X IX.

A0. T.

_ __ ___.. _...w.. ___.. ... ____ _ __ __ ___._-

FALL WORK BEISPO i " l -*9-.tR
AT FERRY FIELD Io.Am lt' lii t ink- wh
f, allFootball Team AssuredCcr DeDram
spite Small Squad-Scrim-
mage Commences Tomorrow. tthei-iiipaimrliit Iifi]bencha luae
N BIG ATTENDANCE
Nov., ler~iel talel, ,mn ~be1.MARKS OPENING
;tt Crowds of Inco iing Students
Fift pefectd pays n Tle hndsThrong All Departments-De-
Inoeu al ;lilalile men, of tvhei are re ~fiite Figures St ilILackingSxmrIFIsseonderaisan
(ja liii o te re ti it p i mI a:Atouhtt i tlpte ity t "l
\Iiti ii iiithe m C it lit ichiuitaiihe
th is s tli i li t uck i t I tilt o e i g 11 h 1111m : ' l t f t e ( ll t a n ngc~ ~p n f c r
held.i Illii it Iion, anIi cta a ia eal" n l e a i t a d la
{itl iiihr- i ! I ' 'm - i i - d in some. itit-l i
br i ii igs h oi lii I I til t lii-' hil t i g 'i l Ib -.iiititr; +1 p tr iu u w l
a ii' r ll t i e l f ls
1 t i j I i 81 in-fin-tit' i -isea sum'is tmtrktt and'tu u lit liii iii- ilt- t ititI n I iiiiig lit;; of
lilt ha, rccei111od wench'tfronti 'as'I I ''i'll i -1 b v " c r t fl t lt
he w till iii i1itti ncit-iriii Ieif il t gilt
hootilt:that!i litolwI lili litliti h11past1 le'ia t;orielillitcitt
"or the1111tel 11es i t 11gr i tt h reitiltaier 1ble c11±1 in tin t
and iuh ii ,-111 i aid }",l il I l -iit tltill-i- liii' It ii -tlni t iasibe tt itti
a aei n(h cri ch ha illlii sti-le-i etCtheii now-Iill iu ar-gi-iuii i -- i b-
w a iii, iii it Ili'ati-it- iittltquad ii iia hthroutltgh ii ititi ii il esnor a ' tati- ine or t-.c~i t
l ii th t ii l , illttifor itithe iu eI. ii ihYn tl1 ii i es tal p t lt t i- ill hu ut 111tli'einiI lit erI-it vttli' iit im m ttl lita; -tbliimi
tilltisilwho tiiineliiuliitntill,-i I \iti t, lla tniltineutu tilmtitt i t ti-luinI' i tllterc it- ee ino i- irt-i
I i iiil i r thti t hi-tgthilint lire.iii' dri iI i c it lil'op iinisittdutisl lii' 'i8 lit - lor ir ie "Wren beh in c trl es s" ' ti
a 7i tia it nd a ii t a)t heyitlit ii i i'itiackled helditheicair' ldrn i t t'huiiiiliid lteratii e thereiit'''i lt' ii iiitittiit i til t' i'iait-t' ii lii rm-spite, al t esiiuty ha
i'rtuta ctiiaiu ill('t-i tilt-I ii' ilttiui it. i li C1111titbtteeni'umhti (hetul itgti tuta o nul l iii- t u n t
Duin heeal pr o te('vi ~m ie'- -- Iil itn' e ioheprov'inceitIShometuiinul tut tt Iututul turtu'i uuigmt
ian-.an gulugi to ili- In utuct iltea he "itrr dptt e t ownut h
iltill tuth tibeenutthlif etint'ii I t lt l a crii t i i ut lii' tiuc . itt ngt llt- c i'tiiiictl t'itaa l li' li-'
iGet-i t-ia ii iiuifaiedtioi ths1111tai'nd ti h n ii 1 tl- u- ua-uu i lt It iti 'lutllii uituah ta tl uutit mirt-teainc111 are ot tilt' eslyg8tt
itilttc~ tiihiutg te t n i tti rBit t o h otslilt' mli i l Ililt p 1 ii ii httii-i htni--ll la i i t the'uu cnfh ui itesuting'ti
lh e'n~ bt tif-til h lte i'iv aIa tirs nuittn u-a -uuunuinl uttitilrii yi 1 a111 'utIit ii inul uu'iiut'
itt-i ha Ituirrecl- t t-t hItuetni-i it't'titctrapui giluhitti cii ll tt frou I i tl' i m it h cm litem b mial .11111 1 1 -tt
hit iiliia lih. - ii('utp"ii-t hul- stnn ' t ii i iii ii utlo tnitt hi hpr ovrbi liiiit til, liade tipite1 hun ktrl.il tnicii i of-tall11111 li'lil--itutiunu utiti
ait sigitlt'pruttic thluihi' u 'u the Hl ese- hig llig tltatui a i liin-ll lii til t coailt h.t uitlt'h-tu nt'ulylargeiuuanumberin oft i -
i, onhut ;indn - lit' linedtpgt- u, appe ad rth e l u t hutitte ti h trI iii iii tiiuiwit lit i'su li-iteve ta l de t itht tmu u t itti-ill il-
end., iuthii h lu ult b8111b i - l-itn'h tml cu li lit gandil ued i ittonll iai daysi at i tilt ii C iii ittnil wilthlit'ulu-ra ini i ualt -utu l hutlitA ulutiutmanu ft hesenullu
liii halititttig humgumuuiIttitt lie it n li huta ilt iiCmi i t i s-utl Ann i ii 1 h untilte riuthe Penn {amul t,. tuit utu1ave ttbeen thttvnl fro tat e.
'tug lihnan ubtitttt hfoi nuchiu uu tnuh lt tautme 1tti ttitto tnutd Ian t- t iii i it a s l d uu'inttomlon lasutun lccs frtnt tu-' tut ( i';. . Stu~uu
itc uten iu-itter:i huttheii lugld a iumwts'L- o hiownluttw-ill st hitii nrsi- ergttIllytutwas ht tit-ilnlwitho ti the iii it tug ut im ll th uu li' ti- tll Iult
Iii gas ethin nd WatkuttadiPo l tcliInn il uthnntit f nor un b li ~ imttiiui hl i 111 tttun hn
minds til~ti'liut tluml tf tny nn tuhi uutt- it uui ullSam L vit uutia ittcii 11i'hm htitit liinIyGatuglllitdiSide"lpofesioalihoSiittge umbieruutof
uinw a ing lt' auit- tnt' (t n tutu list i l t l eutuul It un h '11f Liii t at C priciiiited. int' ky"itti P ttlt smm , liii ally nlii-ut, reluigi- 1 mumt hui
tf a i lp i r t' sf i a m ut P o t m an tuny crmh e u u t h m o l, n H o c fln d m m i n t u p t i n ich t t e g o ahie l g b l h r c o pti o nPl u g ' 3 . )r e s n i a t t h e l h i ns t d at e t a n

CLUBJHOIJSE HAS
BARBER AND CHEF
H-air Cutting Establishment and
Grill Room Featured by Union
-Open House Until October 15.
silu- underu-u thme mule uarship 1 tof iso m o
11 CUtilteititt'- liti taletu wmll tilhucum
hei ciimitigthri saltmuthe lionl
tutu-i ll itth i lt.eek. tat tight tiii tut
hoptaiy f theU n 'iion.- tutui h st,
.till he kep mii mitil lUamuhiu' , 7, 11th itn
miil 'e tit- f i ith reuventedticlubu seu-
wliyopnt()lu iliPm slmittien ad e
ittle ii re lii peit all i v i o v i
' CAlictuigntmiaI lwlllI renderh aleIt ulii ll
--,miii'' sars wmmill mumuun 'luunmlly bhu ni
mmiii mmt uatis tit I hIttg eli m attt y.
uui wicht in cd sni uc tu grca tm(t)p lun
fr.liii Juthuma'I liueffgrt inah
iii liii tiof the l miii 1 cm itteeii
,r~lss lv lii'e nt timetttltztutu
ii tutu week.
m ene t hittt tt ilt' ' urming tlt's m
merihavegadded totihlt oifothsttand
tin s 'I l(h Intitlur12 miiim itii the basC
, uii ialisit' itnuted thi Wittah it-thu tmlan
Ilets mt hem ttumumul 1mbei ml' rgtmu a
clumivcly liii ttudeuu nt rae. G. Cv Still,
ntuite-n~ lily w juumuaiith r~ao s i iut unage,
Thei' ttenia curittsi lilii'thererif thei

cliuhoiuse'utave'bunPitt1)iltgoodmui htlti
andiitint but-ng wet-l patroized.lti I
p limie j teytill bhut'sti-,Itm fun
ciIlio a m tmlers who tay utt, 11ilu t i
mum- mti'e. Comiiieuniet-ill heIi u ttiliht
limitil ethlimitsauld provehti'mtilt
B illiardi lroomsa iiit'ii'aihm hilucctaIttt t'
e utmading, lougitng tiomtiwtill offcri' mt u-ti
fmutammiutommmhluisttude. Uinsa wcr
mutth hec k rtm.
i- homert Ihettiha isilcharlige- ofi thi
- -luhmitihmnase ua tthi yer nd i s ii linm-cthu
nnnp r efti towardttumlittsvsuccenaa St
r limotatiu antudm rttdicaul nhatugi-
r- tthiehhet'hastmadintut the operahm'utionm mf
n hem- ditning rnmuprouutmise eviiigreter
o hitgt Ituirmtimpopulart'tadjunttuo mlhe
n io.Improvedtntservice' ltas linitro-
mmml iiormu'huith iill eilmuitate lielays,
ly Clretdyltheii StudeinttComuclhasIttai-
ii -gedul otmltitori' ittutme-inlg tonight,
:- repteinwith smokers nduts itnga.
u itltit'ememernshitt comumlitee it uih
I. Mug the'satet oifmmi-hmbershtiips,-atlhoughv
e- thei aoliitor'aretieinotll tihhltirtiomi
g for'tu'thirttricts theny at i liltheir
ituethefforits lto ietahukiof hutlummugthe
tS
if C.'C.liEdmundsulprofessornofithera-nt
spaptker'at tinheointg mmfthin mnilu
ar-lschool lismit nintg. 'l tiuie will
t' le itn in thinenutamuphitheauteit'llI tle

ORDER THE MICHIGAN DAILYTOA
$2.50 Per Year Phone Business Manager 960
DELIVERY STARTS IMMEDIATELY. NO BACK NUMBERS FURNISHED

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan