100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 12, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-12

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The ichigan Daily

Vol-. 1Xin.

l\N ARBiORL-t11(1IIGCAN, IARTI)AY, MARCII 2, 1-it

BENEFIT SEAT SALE Ml-VIR T I 't YIOTNGT
OPENS AT 9 O'CLOCK ,Iin~i- la I ila 'iu kl

GREET MAKES BIG
HIT' IN STAR ROL&'
:-Wed by" fleaultiful Symphony
Orchestration, the Nottd Actor
Makes Strong Impression.

Theater Box Office Opens Hour
Early to Accommodate Crowd;,
All Seats to be Reserved.
'Ill iesre tet -salt for the and
it-it i performance at I-thelajuttic thea.-
Icr ill hlit-i t o 'clck i) n rnit
Cal i--tr t i- than i-usual i -d t eataei- r:
it1 the i- .t m t hat intenldi to takt
in ti-i-spe ia-1m s v r sei-
iter . W- tti ti-ti s cc son-itt ar
and het 'irst cl i it hutca h ur f
frb ii t heitti --- t iit t n:g itti ti-i it -it-
it aci n ncd i-al. heh- it tc"
\it-it --ttiitW il htit lit ri ill tii)itto 2t- t ;o-
it i iiXa a d i rm to i intY i
vaudev i to-y~i-ttiitt iththeil pti-i ali- at t--
i-i- i-c t-i-ii f r- ti c a io . I
an ird t ti-ieep itituit iii ii Onei- f
-to it ir gi- a i-i i-ll i-las i-ti-it "tl
The siit f egtig it g's iltbeta
t~ M k tem etnstnol i-indtlenil
lay itthe 1ei- nti it ititii i it titi-i-i- on

via i-ii ii it ii tutu ashe lshr nii i -i-i
and litstme i ttituele tu intits talet l i ll
beit tilt 73
-rd~e wi-i t i ii-ii i ti-i- ii ti- r
ilt it-tt-leng tith-ftie entryi-t il ict
i-i-itt iiill the itt iii tlt of tw h h
me de 11 the \ .tI\iot ti-i IS tiiir f
the tou Inatm lit-, Ihih - -t i-ti-i-iedin
A t - i l iti-- lti i-i-eldTut u rit siiti-t
u olvrl ti sio s (titi eii- ti-i-tlts
d u t It list-it-it sti-i- I ii tih-i- dI-i
inv I i t it titatins, Al or ers ii- ii iniai ii- t-
il-titos utttitttt i-ti-i-itt lit-i, it pa fo
tiyi-i- it aI th i nvlii i-Itis r W n
r t ittve tihe it n nti- apit lltthi-i-
i-f-tltaIlit i-It-i--i i t ed oiihlin ita
i-ti-ti-it-ti-ti- i-ii hei-elitrti-Itt -iai
Wa i scui- ssei- dii but nI it t litc onluii
se it theit era-i- ni- rs.
Itt-- -i oti t he t succlitsti fIlt t t PP i
i-ilt ttt- itiI -iiI tecss eit-i- t oi-it iii liii i- ait-
i-I **" spri1 ti i n t ; va- ati on. A-ii l an: --i i n

CLI

U BS COMBINE IN P~-t itl l Si-P \t\ -ti-i
)PEN AIR CONCERT,

Musical Organizations to Appear
on Campus at Trime of Inter-
scholastic Track Meet.

,1 ii- i i -ti
it' c l A e - ti- 11,111, t-
]lc ,t e i<rt-fi- iti i z

Mi-
ti-(i t
it alit
-t''i-ti-l

RII-it tI i-
itS.
-i-ti - i-i

i-nti" ngh f te i t ichl stic-1 i ii -i . a lecur-
-t.ic 1c m n o ini tltub 1has nti-i-hut lit-ti- -aran
i ;n it-c itti-i-ent ira - it ll pr bl y a . r t i-i- ri-it iti
; it s itn eii drt o akitt)f m llt ii i-ti
i-t-mitiiteid-tto-ncttiti- I isrc' it I I " i Pt t
ti-i-scheitt iit to- hate thti-t i-tilt;iii tutnilti-iit-ti-i
ri-t-- tii-ttiit 111 ti-lititt-it 1-)i-i1iti-li
i-ictha e",i i dti l'edt Reit di lIttte ti-it Pti-hsti-u i ttit-it i-
-Ic ti--i- uu PP d iitutpurp eint offr - atu itu- iill i ll)!,
1 ti-t i tittttr i ki-gi- lo ili titi-t a-i
Itttiit i-~i-i-ttti-t- it ll t-iiuitl lt- i-it l e r(.r cci ititi ii

i-it

iii iitt i- t al i-ild i-i mptn - tog th-
it P e i-i i nplol o c tt-ti- oi
, titit i-t i itt Ii i-i-i- -i-l i ed-i i-thte
l-i-i-i- I1- - t, I~ e i- ti-tI
I :- i -t a , .---i, n ttti ii-
,-I- k ,- giiI~ ti tI i-cti- ti t -t
Ilit -- l- I ti~iI,, itt I S-tt-
1 ~ ire-i i t -ntpe ii-t I liii i-i
11: ti-l ~ tl k ,-in i~icl t e
-c+acs vc c ctt it) III i-i plt - iiitttiii
i-ittag ci-- I it ut
i-itt I al -tto i t he ti-i li of i tilt li a, t--i-
pr .it ii - i- -i -c itti Ittp ti--
mt irp,-ctit ittil d n eso P c
andi ithitt iies i-ter it the fc
thai- t ii--tti ititi- ii:stag iiiiar ne s, ltil oli
i-ti-i i-i-it n , e utl , B tt m
Sti- i-i-i r c o tt ti-i i t- lI ii i
II t ir groteqIeiati ci-i- T hi ato
i-i pe fo ma c i-ti-ti -m i-it-itt itiit
h"t.hteroit l~ ic ceeis sup- ii
i-i-ti-itt ei .,ift- ti-i iii , t e l
i-i-I tit ant tei co i - feti- tt-i--i i
ccast a,,i- od.i-i-(ac tt P-ito
rIe, :Ai-i-i-eedoPittag it i ii
I:t i-it duti- It-ti i-i-tpe re'
Ple 1- tn\nl~~ ' rhtiit-i i-hi
-ii g I\t ap eared t e tti ,tilii litti
- ctd li -i- 'I ~ct lii- it
il i-i Be n aid-Bo to ii- i-i-it it-
!{pa I n ucP tcra h in~ t-ht-iint
i-i- lira't I-i- t hi e t a, M l o i
n TvIfh lti"llPtt PtIttjP iiani a
t-iclk i-fgo Id, ti- ti-i xi-Iti tioPntaltlyi sNiti
i-ii-tiltiV ivi-i-4h pa s te pti iloft
i-lc ,it he mostt li t-uo t i-P. PP. l-tte
liii - ti- ,lI iitiiO-. it ittsiu i ideridserve itt
il 111"wl orhsi- or tst arvei -
ligtile Ii ii- ttii-iit-
i-i-iPresctt l ub wiill i ldi aii-iliI giPit-t
in-etil P it- t' it-uti tii-il-i-i 2 ji-
toc\peIde-i-itth lub ind iresetti-i
i-ti-ti i-i t he Frdci i t itnsitllow
sip, t-i-uiu-i-vuultu l i thua pap -trtort fcItyl-
,ai lilt iiitc i -FIit-i Shtannont--iill-t a l
pPeen I t paper, "'u tut e L ife f i i amuu

i-li

I"!('

th tue t-swant t hltintem.uuuTwe-int- iis'cntedti-f gintucos n
li lpiiper ce t i-f thit gross-i-i eut-t f '1 t i lihi t -ti- if i itupr ftss-i-itt ldt'-itt i-ii- -
agi-iuuuul I it i-i ht ti-ts i-i-ui-i er-engut t i- ti- e saitcs s o, }(we e h t
Ni- t a t u ()ti-tiu iiftu IIiti-kesIfld oti-t am ustu hat-i-'3-
hut~~~~~~ nu iuu-tuttitti u iutt i--t hl tSTI123-t-Ith ulltyioPhi-t al
No to e i-d-re u t-ii-iti-hi -i-otili- l ltit
St o 1 -itt-- tiutught, i itt-itt-to guii-l i-ilu tieu -iut-T O C iti u-ill Tutu t- if
cit-l shotw.aitI 7:30 i-iltiii-I lai-ttiuhtuu-i-, tYpilanti-
i--iiTei- me-uietiauti-tg to u -u ii-uui il-tt - tbn f htpeiaul i-i-i unil luauve the, iwaitingut
tce ma e ri-e-itt t hai- t he ii isti-nig ro .at -ut 40i oSi-tia itu i-day ti- -.i:Abut
ut t ]ut slu-i ttu yt's tututh.i- Sit-h ist u tlty -ispeaketrs tiill hut-li--it. tutuke-u andi
tilt i-ast hetre. Thi-e -it-litn if t-utcutl Protf. uttiKno tw illl-ttn f uhela idpatmnt ,ut
iti-kt-i Oil t li-- uuuuitut tt uuimeelyto- thu g wuuhileuth tu-i etl spe--i--t-i---i tiill hbe-rupr-
thutc ow i-- u t 111 t h i piii- t ui- l ari- i htlii- sti-u-ti-i---i fi-omt i--t-tch i-itts.
i-l-i ttoit shi-itt hitt thetert- mai-nagemeni-t- - - -i- i-i- i--_ii
i-u the iiopporittuityi- offtrethitriit. i-u i-A t tuuueeintg i-f tlii- it-hlui-t ui-i-ute-t
its uu uu hs i fornet Nveicutli- hitut i-tliltai-tifoi-r lte firt-io-ht il of ai-itt i iii ia-
tilt et-ta specutil numbersui-- 1p-ut n firt-iohuh ito ibe ucompose-idutentitety ittfi-ri-iutte-
tthti-hu aniii eht- tatinedu atti anyi-ti lhut- t imtt-i .i-tullei-i- W illi,) ra .H . ns
i-liItt-Councuiil comitu t eelu-wtill Ili t- i hi itt. .. e t i-i-as apphin-It iutoura
I hiuly uoffiue thits afternoon frolitutu4:311 h tt i-i-i-constiihtutiontoi- i repi-or Iti-i-ti week.i
5:3 li-uo1gtve utt i-huht li-ioi-ll wti-l is-ilh _____
toi dttisposi e itf thhi- tutu. u-nt-ut i-itt 5 I I :i- uIROiITi ii
l--i -Dri-V,. . iL- effuuiler wu-uil urad, i-u ptaper
AlPutcuatanchul-uiesipucatupaignt itutu i-li-ti-u tile lii-ttuititDItl-soiei--ty
i-tthng the seniori- Of Iniana Unui-ersit-- at Detroton i-tght-

i-t'itiIt ii
-itt Ii llt
li-i--t
i---i
iII It 0

- I-i- PAP
f iil- lPP-
c-II t- I ti--i-it
t( 1 1( tfiit
ttI- IITt tii
t1it Ilit-ttu
l' 11T111,tI-
)t ,- )II- ;(ct-hi

I

ai lt l illc" .t iizit 1

t i ve-- t hisafairS In dTiwl, ihi-tNettot - u t I tIt- 0i-i etI It - it l
:-tivethearty-support.
ti--hu ttult ut-uttutl uitithuttiti- he1 i i-i et tititi- pirt I-it.i- s
- ii-tuuuiI 111 ;5 It tiii- i lie-iNth"
itt it i ttuO C --t-t-D iiTAL) i-i- Ai- Pi-i ,Rtth Ik - -- t t -v I tuhe i--tti i-tti -itt l- i -
'1htituut f i-t- sti- udet-t owargdi- t ulth i ttuit i
hld hibe t htold h euht- i -i- oen t e-very N tiitt Fiu-tiOuT I-OU i tl-ittS i- lt
ri-uii ti-i-t othi ci-t ict-i i--ttioan- t u poniii-It- ) 1lL I IVIti-RhtChh t i ilt thuituutiiISTS
ti - i - . s ;lc iii uut Iet oiuC.iitg Ct-tle , Ih w lil (f n gaol i i oun-- t he
if-tlte tir ht i-i eart enti it-ut tto rs m n u-rollhasttu l mdit ede i - feto
ti-i u-l-i tt ~ t l -urd ye n i - le uriterttu iii t ltCa-it 11 th- ti-ti- m-i t ingti-t ti-i
rimut -i ht u-here: tuta p otrtheinug itthe h c-i-i Prf.Va-'hti--sien O
liii uuuu th t it ex -is iu- i-tut Ihe t -itn tud"', tclu t warr tutu lvhi-t iti(,Iluuu ull iik
ha ltotutie ic uti l wiigi-trtie is at t uof-ittthcub it hei- li-it if hut-i-ut
tended. is o snfficutent for ill p1111111 .

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan