100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 09, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-09

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

TheMiia Dal
NV )\ , \ j .l (K NI( t_-A\ I N I . N NI (IsP:"?1.).1T,.Y!,7.1

l'tx.

BAIRD ANNOUNCES I
HIS RESIGNATION
P~redicts Bright Days For Ath-
letics--Basketball (Jets An-
other Chance.
_ nn10l i'twill h ra1c. L s
t t>h , ftt the (n t 111c, r. Lird de--it
'fte1>ts i cd mc e rh 1 - tti (
lc ' n rit itte inns< te di
r.ta~ i
to c lin c ll he of ice 1i1oc id
M r. R il-( "1 ave ried t() c°-unt f
unil JUt W l l p 1c lk inithe
a,;cciat()n nd m t_> t-c iin liii

w ith ore D me, twom i thS N z
one w it B el oi mt, ilt twi lt W wo t ertttutut l Sl
lief among j at leat lapotill o Vit i T
ga ml l tudenit t lu -.ni 1e il sit ha tt lde- t
to dray,- and th u \sktltlteamii toP i i
ml i~t'l ii ititiS titint
a i g l prcntgeofit g me, llal
probabilitytheisport iertainedt I'c ~
least for litth 1 ilt rdcr1 that
1it imay 11h itgive ot horotitt trii
- tiiti ii i]csttictil
Mr ar i -eil n D tott~
(KI~iI I 11 (I--lS NCNF 11
(N I b t illr Is I P to IAnIn I hIIN lw

MAN'S LE
)UNDLY 1I
:C£ A ctLtmulal
CField---Miss
veler, WillS
(111 a lit r \N -- ,ti
;m 1- ti-i I t

m tt tm

LAGUE 1111 N (0(11,I1?IIt\jJ1Cf I NB MEMORIAL. FUND
~INAN CED jJ// iIhe l)natsi crti\ttntull je tl ABOUT ASSURED
tling for Ath- - -irn h ffi-i ortenc Contract for Interior I) coioti i-
heck, Noted -ofttAlumni Builldin'ngt-Wiilt
it t tNinlestilfte German Iatulity i fAlnniB iligl(lI So
Speak Mar.16 tei wvs -as tnied -ss Sinc Be Let by Committee,
, erc racl .i the %eeitt, ach liile nlci i-itt i nv ite W i"lit0 oolav~ tic
,Itn da u~rnng. vk-IIn_--refrshmetsititiilliibe iiscr itte tt. n c d j de-itl.(1itr1< i,
hY t("tnlorit 'rc~ i ii lg ithe d ne itshirt meelt i tt-ttun itoll11it t(,(' il t-i-
fint)tc; ~c esmteso pdIiIII ii iii (tutfor itihitsiimii i
titi i r- 11a e cii td to ate dt is i .ii tcr -11m 1 i
an cn- ia ii ''It ihoug tit an hei mp siici i r ta he Ia n itli t t t1t
R. R I 1,S ilt iii ()4' A,11 ts 11)T ut dateiti i c o llii it ~ ~ n~d i
t- im it t lt i ii--ititi iii'' 'I iand'Iiii1itrtutu i
ri 'ain e l it ii't il- S e k rlt--sca l nd r-nt '-tiiut wetuu-tn-I tius ill' I lkt- l {t
lldrt'd dr)Iha s and husti S l uss N tit in n d ivii n . t o tl, h lte t}lni t Cc t,
ii Y ee till)- ifi l-in theu istr ilti s E h l A - t ( o r frg lt. T l, t r< .r.tl
trpci v', -. T he. liit iti it l int aultlti 1 h t . flit cus ;slim - - -yc>ct;t, lt
t 1 )r('l'lllllr" a flew vlel- i t Iti I ( t lt ii 0isl Itt I nc f1 tb (11(tt
seril~t,>n 53q;.i iof t tetyp sswrku nde lisi ii ttuid. 'V Ii sd rths<l
[- ired re ltuiaund recnstuctionisitt it t(,"n til'a t)el l

' ltlt'ltl
" 14 1

,i
11
l

mu NIr r. 'tz
It i-ut i tloli

chat aII%. rcc0111-
regcilt- I) either
Xv-O111<1 1mvc Coll-
cidul", that,
l" that." he said.

r t 1
is .t

Tltc (at, lr will Imt hc mt until 111c
first of ticxt wcek becatisc f)f 1)rc-~m kC
of wcrk in the prmtin -)Rico. lltc
_M"Irch nttnher promises to he far 5n-
;wrior to the first t ttt, tics on \ ill tit(,

l rc- I I k -il
,il <tin t t it It
t1il itll lit- slitr
iiv '11) li-i I-

"Iii iiis it it1 - 1 ' liiinirest nt thei qui ty - fits i ll)(n, b t il lu ta
iscoe ste ( l lt i tt tuti libet tinariityo-omiip. iltt
fr 'it it 1 titathle i ili i \tlt'u iitics"Telit oI art1 nrbucr ic
cxr-sti tlist ink tatte lo es 4SIii or era t d itoftheitdefunct
daysi o t he s C-tutu'ich - hi Ittl)Ilaitnerup uuutitlsltiil ii 'hit-eIr ullf' tuh
has mu ntr tln o 1w p s fCw "littg ist lit ltstr 'tcttu anIduuu Vuu g-
nit 1 lisat n ta tetu n asltil ilner, nt swho ldrewlthe atoi-uupoinil the
alrad Coitnte.'tiuit ~ l vatin pg C ihi ii 1]c D i hs
in a oh r e r ; l g'n llum ell chn g lut is t t-e bsut l ilge litilt ml lit-
t s r i a bcti- eri I mmto sla -pbicto sitie ou tya d wl il
cr Ofi thtl (Nit in athletNcs -Ia pt Plu Sh1(1e5I'll Ioes
hi iris lml IIer. Th eclln be in g ith th A rI ln I ir.th
fobl sce ue w ih w h e s- htst lusItatilu-in tutuut t the lust o((c-n
mit nsiseidence th t _lc i itletictt exchange-uIt't--u whlichi s t out butu- headedsst-h
tutu Iitiotutu It-n itarit''ipese tia;k tch h ~ius ltutu--
deI o in hP mutt'fewiytarstbut evtn1the
I rs lint t as th] ttpa Ised. (tutu il N lu-i t ut ii- ill 'lu-i 1 i'i'
i i ihei itssesi(undion dfet? ht stOR S U\ il' lium nn i .\1)i
a <unin fo ot' t-ct t o I' iii P tuu i ttuu ttitnu it
asiii 1itI'l tit1 til liNiiutl i -st-tensutt'nce Prfmu.C Si uututdsdeit te a I ni
(ttneuJ ttu - ( tl i- nnu'l uu tForu tl t ut~ su- uttuu it
ite na I i i tt i- it tN ~ettura lit itxiti tg the "a dill ti t si- imiust ntilt si ly

<11-C I1
a1 1o 11! >111:1 la
il()± tll

lI-cdc]

AN (1tlp F]III~iK lilt ANiiNI-
(Iccll (('d iill u;1 1K-V <lii l(ilt:
Ic lr -d 1( I I)f I his liii-tsitit. '1m s

it

tut -I .-i
lint11)

t-l
Tttmli

1- d "- . It-I-

r
J .

A r~l°l ill o
I I \ ll I w li it- Z
m it , tilt itc lla c~

} iiDr. A. (NttWarti t he ii ttlit ii It
Wi (Nu hn isert ar i f the stite w l;gete(ia m
ito tutuy tfurtthe ve t ii f nutrul Intl u ntutu It.I hIm
liti- It wasu toi thel initertu f tc lce te o it )
m aii tuthai t h pkliotan w ruh tl~c
MolIi (N rJacheditn ak uinets i ii Suti (mmi
attePebyeicl t rc hunrrt mull -ti T heI peltututc
us"atlat t proved well wti t htutu i ht in liheltastlet" uil adthi
I TicTepeanc Rserc cub e-' in utC ha, ci mi'de
I ut in1 lust handtulitufuutumutiuut ifittm um--u g spt trt brea thi, IThat
"TO u-s tutu prohlibuitionuu ithrou ghly -ft-uaboveupaluis nt toih
testd twh n tlliam t. I Motsiern tlenkn leust, u a u
ofVn i M eutnicoityp okeiui t .U N i iiei dits' sympathy fo-t

^ 'll l" I tti.' It l ! l!Ili I.lt

1 Prof, ('titini deliverntedihis sixiiiBldu- SA NiliIRS I'l"I I 'l1(F
lt<iiNNI,'u )\IN l,fP-i'Itifl I)N tiwill inectuin t. S Attirew's chrhitll ii-KANS-(S
IltlhltlK(( 1 I((('i'iNIIPII i-l o u uniuuig

P.1 iitnti 4 -i tutu
h S il~xl ill.

mI-IIll r~ tnithe flioiurithi
i's. 'P~hc 1 mits any',
al hllI. 11m'toitic tif
..i-ittiimig'm- tutuan

tP Nulls 1()I'ls ((il, I liziluill.m
Ni (551A Ni (1(11 N'S I'AN IPIFF
lit nut hveuttintutuonslt-foritthli
Niliig it twtmun't aiualtui itumlut.Nipril
theicts thits ineitruadtit tlilt'
tlstito o iteanutndtutlt the tiunit
pla ichutl i totbe 1 iventfte he lit-luut
(jc. T e salitofit iteis islilmitd ito
Nli u t-it umuttt tutu - Ittut's,mlitult-
m.adfc l't ladistu anduxclit'he pr-
1111111rom th vice-uptretisti<idel tfte
vaiou clasni seis ia uInd tttfro mthi,11Jotinimim.

mittew Ii deivrdaiii nit strac
w ed tlsd v t at ( II I.),
Fret rt(fi Detotut i l it] C

I
" .
. ,
.,
,;

A N

I'1 IC (fiti'ltK N N SCAN'SHI
()m 11' h t i--h ]m1,tm 11i it i 11;1-, umu
mm-e Ilia umBalm m. iu6luilru-utuut

litst tutud iteaviesIt pm "u'ugraiuuus to got oflusmg tois mutidit-ut setinig tt-he ush I I
titiugh thamimt hamu -u-iu'-Wit-utgive n du utuu iilliuimunus shuttihint' t' linti lyin rt-
ichi'igantei ti Ofttu- Ii he totaiigatmenst'nerny iuillin' spiriteit iien."i'' touli

R. a

'1

ti

Sarah Caswell Angell Hall Tonight
FREE LECTURE ON CHRISTIAN SCIENCE
Sy Herman~, S. Hering M.E.. C.S.B., Formerly Associate fi Electrical Engineering in Johns Hlopkins

....

If-

I

I, - Ii

,
..,

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan