100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 13, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-02-13

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michl aiLl Da.11Y
ANN .Ai'l"C)R, ,11('11I AX, S.VI'[ RD.AV,

tol- X I X.

N(. t),

ICHJIGAN HONORS
LINCOLNS MEMORY
Ida Tarbell, Introduced by Pres-
ident Angell, Eulogizes Great
SStatesman.
th poition flt the heaht .\ tacticai," ra-
it-aue-asociatioan, Friiat nilhti. While
clb tr :tiiicattiua tilt t ahe
to lstn t fm u ortor, nti tal-iit.
.btb eul,_r itt t he artyrid pit i t i
Mlc':i; tu nt a d r act5 of I li
\i~ ittci t tti it iihl tIttlus in
sti-I if Il stkt asocattied it e df
at hi a1)-rit taskofwtt ig Th
ife lil incoltt waitis ititli toiaoni
titai I l iii s hi. Motii i Iytprt all di
is ttiti a int- ii tlt- tia of i moe aiti
ofiituer_ i titii t tt I ~t- wombeti tava
atke tacit- i tiiet-ii. it t of 1111- i
Bali Ih ar-it itsiltcttn ~ i t 111w
heAtfo the assoct. iti on ait tteeaftit- lvat
reontilnoe e otoa rm
nea a Tite at iast t on ita 1111 lt-t
itn- itt-th e s jti iand e li ti o ite
-It itcs aalrace futal ,oman i thatiiri
iametitit tiAaill o ittu d to ti-e aa-
yetblit-eat lie c tiltll tutole pren e te
itr tilht autnc a st hat oie i a l uh 1t
teeite of itali afdreeiaindcitete lih
natte oftIdeiai. Ta llct ti t i ti-at
toitatog timt eaaine toetiers 1itct
timeiit aitt, ti tea t t m n il ofte
Ic stit otlie, ith tt the i s ofitt 0111
(hoet it-ri cad idelitg ats w it- h le-
inthe ii in gia-g o tofte tttie ctawere.
evauees hai r l.tat ihrug a tci alilt
ranpticity whi i eassgle tilt ear ttes
aofdc f the tatsatitwiatlieo sclfact
se ugedra ght ml sthiite uile phald-

matite tatte iteresltig stattemiets. Site
detties the right of uniititi botiiettes to
qutote 1incoln as pedeicting ati ineicata-
bie sltuggle betwaeen catuital andi lar.
lit all* lier researcht the fids no direect
eefeeec thtat Linicoln madic to praotibai-
11011 though lie ada-ocated itmperance..

LAS(1,liTRUGI'ltl ii ~ A DePY~T
lit0hlill-tilANtDitClEMENTSII

iii
r~I r htt lt ltf i-itc t i 11)t5- i-li a w ral
t i t~hu Iti 11S t i n l d c!tr
to sc ir ta-Del er fort thl aws'I. t l ia -
tlto lit icainlxerise.-ti v Idsl
1 ittit1117 iiiof Oh i - e t )'C t1111s o
to a n cat ii illia AdlSni1
bf it-i tutu ill ijit s t ti a ln I a ta -
h i 1-- iiitt-t a itcsii i iit w lth l
Af tirt a li ii iitfcrt ti ec rei
- i iti i t -to. th tt tc1 t ciit alt
) ~ "It I-, II1- Ii it S i ct, ea

RUN FOR REGENTS
Eix-Mayoruif lDetroiit. and Promi-
nent Bay City Manufacturer
Nominated by R-epubicans.

;()i
I' li
i .
l' :
.1 C'
, ,:
it
,.

Si-i iii liii

t;iC it -it

:I~l tire ll',e 1, tlt l i tw t '
tirl k Ie e et jeil( it of 1 i--t i l
'B. .\tI r.i iii it i t o eit tII IC)
dlI-.:eu nii 11 tistt ii i trut i(.i -lii :c(
i t it ii i l t it (111 tit ha lt i i i il
Frai nkiiti-t ii1 tti - tili ttias iii iiio1
lie ~, iiintutu i a c I -v an-- ,i ai,
eofthe frit t of ii l i ti in l i a it
buttCt-htit- wrcitteli-itteniverpt-ia-
hte glaiiu al tuloty he- tdr i t-itta t-
,i for t meicait wi reors iiilcl
- ili itt byu t he aitti iii -rl e t i
olal-iti i t t heii-y latelt _l~ss
iI prep Cu5 the1111tat e tie icii -ii -
i--liol-i esttiaigthe lca - a - o
ii11 11 1 rbor 1 Tielt . r I it t =
i ~ roetotudyi t- (if dpst-
)ithat con1 h t Cittt i iiI I ttiti it l
tilt he itt~i laer i t ii iiin a tt itrl litiali
tot ails i llhe t reitated ilt he till -ii
1Z. liii1.Meni islttrectliBet Iln tiici
Staig rcaci-e henhelai s aurart
ldtfaromi-the ii aivritiiiofii1iteiti--
hi5ttingcien git mdattet-gh
ittil-it r for scholtartu shtuip- tttheliii- tit
uie ~ tartoil- ii itoI lit tutu te '.1
iitt- sait-i-it ari heu wa-stiti s e I-iti t hlt e
tptintudea teh twe t hteacalit trititititil
:atidm It-. -A en had taug iht a ti sal
--nc a Of a h ah--hol - das ISi-
tiin lie ystiogaphitnte te- iX*t-itte
1a)tl-itefoiet and afiticr gradtuia tiltnihe
i--l it-atncnecaututediuuuttl11-co( ial e x-i
ti-; i esetfathet-ret a kesanu-t.loa-
tight ofthen tutu o tehnis

r; to clii 1 tt
li-
tr ti l 1,iii iil it wlt-it

c~lci~l< 'it -
, ing rc -l i i ull
Il' the 1(o e°tt l c(f'c
iii ii trc ti 1r<I i l-
t e it at tao ct w
-a i I c 1 <1 itt i-i ltti
cc ~ rIll iC--nll
1\TIi; tItlb
bh~re t;i\ ,i \Vi-
.1( II i~i - - tl i t
tilt- t- t I m i t c
,i~ -ty i C(i i cii
-A l i - hec11g
\ 1a i itt i iii of
li-ttl i w I li heii ;l
stillAi ter a t il
-is ad it-"1 ui titta Ii~
tn w'i t tlt -11:17til

kl- addi i di t(i
(m Lit 1rtY
tt ' c t i i lit

Tlk Ii iii Fllnkll IF ltc tilllc
.t'l;n cc it hillon aRliiio I s It-
_mio ." lSlect Ito ih tit i i m teilsu
lIdi ; u ii t titletiontoit iii s I
1;r);-- il Paltin illstrti-it-lit it-
ticl~o l titli tiholyi la u.Thelti
tiil-tils tihit-
h. 1l icr iiiiiis d ac ofI~ r t
,ic lia icni 11111 o rligionstault - i
_iiy.It hu .t p lilt Cai a 11111oftutu
-ii t -Ilem-i a p h is c
i,,; n- - ti s cc 111112the ox
itiththiet odi dy'sI iii hlllpra-
ck t ilat-'ulllil uluiup n h
Ii Cal I lita himbeiS
itill ihc e o colee wok oint1111
\ l h ic r ir-althwn b.
lt ~ tit It iprosii i liiarcibrigt lfor
,ccii a sits ii, iiand i illan m e
I t gnealcl foa ci t li liittui
,,t l ; i s duteit n itst c ittbut wiha
v'It - lii tititips icideia-llt cmeuuu lt-
+c i~tt- ha-,h1111i i ll liii- itistha( hfilit-
o i m iC n c I h a ic esi 1b1 e Ii
lit ~ t l, it - e p si~o
I 4, ii\alitH. lollw athit-dlchtmast
';l tlnn r lii<,ftilt itituiand iii it, i
"rctc it ititb lt nigh o e su jet
llst l t ii hari! I- iiilh t'iSnhto
-itt n a1- n tluswhniias
trt ;-ti - itthu and i ctaed o b
is - - l at b~cim Iu it! tet
e!a), (titithe m itticil i r iii- ion ijand
;mkii wit l wittoher proetionst : i
=f drugslhht taut! tutledthoaaghoutt
i ll en ti liktiti i iof ultp iltrtmtac tait
I Iflmi fi er ee ealeed liii
ic-pa-illt -lutttil C. IL.Stcking,
, I(-itt b lbA. . ulca uce-treaileut;
hull h INAbNCES SHiOW
-At a.mi ti glofithe jatHopt ieti eut- e
tcs edFilti iii i- Iiatugeneraltti
itn. bl i i billa hia11111otaeecute-
tatredhnt it is etiauutedthtthertututll
', : blicit a Psieiitu al -
hi, t- tlt! i- ily:
itI itt iyo ri ssuei iloftiFtidayuhusaat
~ic iiiiiiin ~i ieiuuchurctht Sundaytu
teig 'hi isa ituiatke. 1I spke
oni Daiw iin i shutriitcit at Sundaytu
- it itlt- I ililno i ve aotht r!! ut- bltui
- liii at il butt :Abor iitill l ahlt thiF-tiniI

P ieit-ietry2.r it hittI tthl
aelitll a11\ iii Itbil itlata itt1 St Cut

ART LEAGUE JOINS
NATIONAL CRUSADE
Exhibit of Pictures to be Hield in
flay--New Movement Finds
Many Supporters.
:c 11111exthbt of puuuictuues ilil- it gh i
thiity'yc ii l ibutthbutheirt I -211i
aticit f thilLa II i 1 i Aror At ittit
one ofl th c i iy's ne iitili a it iili
tail! bei 1madei hu'theliii tilt- 11111tim
itidn, n ct! l il rt ut\il h
ala ii nucli-t he lii aties i Ii Ic --3
it freu ett t iiiitIa ii
Liii- tasiutin,'-I byPrf, bit bitt-chba
it lc ict tisitli, i- iirii r itu t iii flte;.
tvilt. sht l hui liii , li ii - iit- imt-
lila iud til al i tlt . lt in me n. ;oldi lt
uttmCmt - hlluta- ll - ill hInit
-es i ftlllelit ui.t In-ioi D ck - e
!Iso huuu lt- ninb hell- hit ed
11111 tutuigthe yerly due*,lchica a
situntstuThel tll au satu~i
as tll lectuh-ie C il g ig n h, tl a u_ tl
bilhuituiit a is flist " rI lw chl
hasuarragu-d tutonlieorttce ii i~i
u-liauhtaill cis-t!of tihe -ut iceo
tit oti l i n t iihe its 1111 "1fateitt-a or
txhuihuiitits of shol iii tail arliic
chaateruanduti rhcturesuuto h ivenul
from tithitmettimth iiibiltiti tillof
lti liii-g u hiwil tietifi ti nal ii1 r-
at-u. t utuwiasifltytih h e lit l i i ofi
tht il t hi -heaidti I are inferior t
tt hhilltth 1 uhuhtuiti anbtion . A ro Ibis
tile satiattisaritetsliuaa Ii m cci c
Amertitc impts is uu!la ~ d~as
hnt buuus-uauuuu-uupoh t- olbttu e-li-i
ti-hs of itrancethand of othler I tuu hut i
co ttis ti s alitujet of the Icau
uuto h use uuut uuuu ultse_. i
he at ietutitll s tatluiali apt ofi the
Univieasity ioi hichigittcmitiu
cuss ini th ist oryia of ut I ini ,o
scliept-y;"at C sofukidred t;.-utiiii
-th l hil t Ili: 1 aci t ta tiu oftut i a ht
Tartitna del iithatcsdfiin i
atholutuut ahtui g hute-tigivll-u tiln liii -
tunita-to otainuuc hlle-ilca till.
Tfl owuingaarttueittheuficr f-il
organizationau: 11t usilet hut I 'mi I iitb
histeata-rte ihhlt huh bit inI,-DUo
wetlt; acrtarty tilireu .ii ar; I as
uteugitiaa.IThicnic.uTheha o
direatorst s tcompotusd ofit.,sho
tahers ant icthtia liiuissmehtei
f butt Crbor.tAhemberhip athicll lit re
uubtiuable foofuuuuhicrstof litlaue i
hlPiS CA\itLAbCWS 03 I thiiCi
IN('1h12tS ,it ll III 5
h its- Jteauuuuoituaitsiettil! c lulratei
Laincln's lbirthdayitittthu ,mi tuturopite
ahutithe reauttemaciatore.lit!Itubs
IHuthhitstill he -the princiailisitsakl-is-
hlunugliii- lilt subject, "Lisi son lfitt
CW D. ]atiteiwill address iaa lpthat

Nu tutuLinaolnton;ht.1!tt till ii 1111
fori dlebate i is-he one rec-ntlituss d
ihut Dalue cotncertntua-gtthue tuli aility
Of aieltilig liiieastcipteIsub~jeats Iii!r
hle lyebutteit- hutis unuirsity. 1J.-I.
Riatel taillduliaver ttan rtuatin

hi cl \h r
Nli ici ii1Wr
-r lilarb".t il
I'', it> i
iigncc it - a det

Cii C "1111 iN huh IS

hit)

ches c't() i i-"t as till (11c Ias it hi-
lhotinaio11utut a taslush IAT atiiAN-
tliii! fi iirech1en t vii IT~iwui
iii 1111stlthrst I iwiym-r ii-
lutaint uaunceta ihiuthmhit ,ilt.

lrt Cuo sa a i ct io~i i i s iti Iait, both a 1 J. ltiatia llrl

R. hiAteaeutNIY.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan