100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 12, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-01-12

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily

X,.XIX.

AX ARBOR, M2tIJ( tCX. 'I1-VSI)XY, JANUAXRY 12, l 0().

BASEBALL MEN IN
ANNUAL MEETING
Captain Sullivan Will Address
Baseball Candidates Tonight--
Oberlin Comes Saturday.
\ititt tn ieoitt preparatiition toe the
seeterex'amit andu Ili( J Hop have
Felon, hiton, he w r ill Ie for-
hitl it tt r t i tone' ig ttt - Ie atainl
tee f~ tt t candtda-te o te rntir-
nc sitt ofl keein npclegt ok
w ill ihitd i te topht roo toti the
lit If te n ty m n an ifo eatini
~Itheclas o mc tringforthe iteiatl,
Int ali tt e vtra ba ttal edit
ertofte H Wrn- Thtetak lit- b
.du ln he 1la li .e e pa izin tin
it'c tht lt thtte itit -,e iittr (t'tif
l1In in aitt al w v , t xm
\.a - I' a -n ntt :pl temittc itofu the
c:a~ ; tttnld itfticitt pit c- u rectueu
The reirpitchntai titill tti atet ]cati
t-ia-n lc it ti-itites lfrmthtue rnkfs
u:tii Int Smith, th-ce ane- n pitchtt-
,ftiltc ioii lit,.i Capin e, i ntarinecf
if1 ii fre tic titm e c-t!, tcittid t nill - I ot
it-ll i~t l gildtt t altg tter ie ftoets i
.puedg o the e emt betrs f or i ltt rttttm
toiift.-h efohin the hit lit- buleang
itir tortakeiri- peio re aen fom-

loe-s:
agog ilts, X1. cnd Ti., 7:30-745; 1910
its, 'Ill. andi F., 8:con-8:5 1t911 lit, WV.,
7 :30i-7 :45, tutu 'Th., 7:00-7: i5; 1912 lit,

DIan tut 'fit 4-8if0nitspola-iwt,
ani .r 73074; 0lti . and
8: 3-8:45; 19t1ftagsi XX 8:0iii:30
enigineers.n uI adi F.it :45i :0I
etigittee, T . anii ., 8tt-i:3I
tiedis,'Ilit. -inir., -308: 4;'i
te, W.,if:30if:00 ptrit utueDI
Tit, i-i45-9:00tnt dets. \V., 7 =.
andTth.,i7:1i-7:30.
Clitracki eetemtiwichntoliit
togthter forlprictie tutut nit-eg
trtainiif tliye-xeto igue m
witnniers, for withtetopetig of
tintg f tm tthecu emtieter the -
itilllie rtttoff. 'histit feh
oni the reliayf-tenmimut 1-n1utwoii
inteadi f itte- it"formted-yantuthi
for the toffie f iterschlasitnti ciiian
Thitl laeseeCharle fGoodi, 'to, ai
athtie tesoition utuiioppositioncut 1.Elot
S'TlDIME TS SiOiUiLi Fii
SIEVES," SXS Ilt
Proit.fGere L. IRoinsonit, f iii
eoite uireedailarilige adec
Preshiyterianchu eitrhi Stittiittvei
leiest. lien fittidentudlen'ittinto
icittisenc: the spnig, ithit soakc til
tutu ilcalike ; the funntel, re
inotuw'ledgecaitie nd c-ittchI
it atithle- iter; the tintter itwhi
lostetutu 1lc to pass thiough aw
titothe settt: the scue, wichtilpci
the iteittlit ttid elhtff t gthtrutg
rtin itite thet Ie-mdtin -ni
fo tu dntsto enitrithle litt c,
At the Cliititarinitchuttic, Rth
D 1. Iratitklii, f IDetoit, cuttideed
Rig theoanEltutr ted Dri- an.ir"
hhute chtutrch elettit oritii
whch eritsne- the elie-itucat-tteti
tiencholsitai-dithecuch el
ite Xurchiitseu it-toroioft-ieall
istilnyiterardteduc tioit-nt siente.
alocrii tiscter. esn en
cTirn\thitney thentetrlwastell i
Sundaymu ftieroion, irwh-ntBiknillre
Co BosonYaveuneRitio'nofE C
Rchur aeaichoarlttiytl tt-I1
detitterIfe "TuedrThcie Crieltitit
ni iiimute-riFaititgh." ienittl t
ianeeflThitiritairdttiirablienritirn"e
St. Jolthnill otinin h i fteCmd lbtil iithe lt
the seasn.oiT ongt', reeralt-
coniduictein i Rootm 23, Unirsriy
iMoinayn ight the Icui- Sciait
ihlthe secoitidanciterof le stine
sixc that ii to beheilthin yearci.
Prsidrint-elrtX illitiit 1. Tat
deutver therXXWashitgtn'ibirtdaycu
tinitat the Univiersityn f itttndiy
Crrtanipirfesor f the limt

of MXosroir, wrhotnrtenmemberso
roitihttioin-detioranic partyre(
refined to rumply uth tim demai
liarministry of educiationti onwilh
front the party or reigit their itrof(
thips.

1IREENT ETJ1 L7~pLE iiriie-utattfit'fe uu-uigli'll flfl
iId P., ~ ii2 uJijju2 t u- frnui Ct(nler-Aanimmmmu VA L i L
a) iitoi ittiti'' en" cmpanyi o tf Dentit.t \sti
WADE DIFFICULTY (,lae°"sLt dvil ie hne', SU1GI
Glover's Plan Will Prevent Any c -'fle ('(arg
S Grafting by Class Officers- t Iftttnn-andtitt ii - f:nit- -tutu Li Wi n
lo Many Appointments flake. pli ms f il(- cite-inofitheIi -i i Openingr
in tc-i ll-d--in tltu ii tutuo c - , "tlcrd pid ' l- tit Nk" t e\d l 7 tilt c"(;:lg
t t-e Senittia J I.\ d I aii l\ rt- tuu- u itit-itui 1 ,t tt tint1 oi ill'Ii- it-tlil builingiit 'I' ll, chnie-i i I t
i t the -rgetil tei r li-i mmt-ttmmg runt i i"ldliii ii ii it iii ii n tnittnd illd ta I I i t
begiu- moring ''hlc-eprtu fthnl e \\uIACcotnn - i - de oc - ro - thth pi ; "fut l ti i
reayii tte, c n[1p i ii''f t itttis l it ty-cr tl i ii thin erti n i ,n e htdl e a htc
laps.i comi tte et iiin i tt /t i I totsnitleithiititoediiiiitonwth Iw mint Incni - r al, hI
is l X'Xw'ilt- iiWad 111tghtheit lierof te cnt I tru~ip o n y t i not itore tha r,.g itmtil
tiune- tu cii t i iM th e t ni hit report. iie liiitin iiiI le tit ttl im s h e'-it ~ I n,1 "
concernuu'tthechrgs'gans liet , tie ~nn l cucuitu utuIi ' tt i t ali un1inn
fit'ce ih- c t ut u n ll c tt- ti , a e- R .r\I'- ii in tutu hull Lii nutiep i I t i
lager.. X i[ n uti;dnct ottie nit Inititi ;,iui tt nit I''tutu -hll n it t I' P ? inI)I I ," i tt Ih , i -
t, t tutu din t." T e atiot thint he ii c i tii i(,I ecd
\Vt I ro I r. N\ itti-tn i ti l atuh a~iii Iof he lira itt-nctout11(thtulat'n ;ni'
ii utuutfotrc ititudgtt ttr - o I .ti i cii pl cdin i lii ueui n utnf p icm~t o ~ l f~
Ifte i ft he arr ig x uc u -Fxeu cretarhull hautu eief 'tutu Pit- i en t r in c lciil. Re 1 c cii,
Io i. iiwi cii ii ictc sai~ite d and mit c -i itit geni ii tut f u-c it ut'' tin a Ilertt il, p o' w t
wXI mccute at out nt tic i oardt e in'cidesut i, lutf eem a."fe (i t~ tect hinh \
j'i ilt''li-1 c ti"tcimici tl iiteuatnis a rlii 1r1tiarl]fit ii tuch'ft; 1t int!ie :
of mi i ll(S u ni ,icc lIiiii itiii' ci o ." An el. Ti-ci egiel t sn cu t cr a) cu clind dii
IE'- itt Carey, Iii iii iti ti i hin utue ir k ol ciii tintto iiiii 1 itillt he l cIr im"
ceiumu- ua tenituu t c in pltctu ofi Regeiit (' illt"TOiitu t Ji~tt n h it istiti l iSu-tl It,ei t t 1 -e
f g(thi- tthin hut hccn i ck. i' tuuhu bhut f int hd mu.I tutuoff Irt t ti'itit to 1 ii or. t a
riit(le turt 1 i t mcfor ill-t diingciii th e cn t" ua- c u-c-icgit i in t inor i-i t i
citig I un a acut- mi iti t tint eckuuonttiehiee easilwlmedt ptsin deutucntoft is ci u-nit dii I h
fill e ai tch er afai rsi mstten rit ntd anh ur ,~ i take ilt.'tttin puc t t k
lm t i t e l in., tuil uit cii lThe tmv rt c ur ng cii u mittitg Ito e lC ol'
11 tutu prituumut\tillgrill(uan iciatuu Iacct iuntl uit-mcmiplns f iftalc ilint ill m(t~
apipealui f io tthe use of thet cci-t " eiti t n . Io~c Iit (tnic' ic-n u i, het' turpo ecsougt. , I i o
iscs.lo gvn teati lii ittouee t - Reletctutt -tful l a cdcrialy ynniutti) ccci t t i-,
l~ i h I ccien o haicsar ' ii' AIlS IN):itSI '1 1 'llar 1
"e g p rtn c t( il lt iii it IC1hihe' i, 111- 5 ;, ' .D F R ) Rl it )' Ij" r il
iuiug- i t unti e m iitii Intht ii - l ii " !,
e. lie' I teiicno l -imteioadnn'it I n ch r,. . \'i ,1 i ?
Mary c; tnim iteittiti ct cu t- o hIo ii kid1il; c1:nn an c rl,"
file tumui or poi in ist acches. pinutun ureinterfo I alce hnu ccic i~
i- mit-ainly rgaringappintmlnthitcd tp- o lci"leli~ ~1l
p o rain . T Ln -li et't'u ttiitit do-' cteigchcnintutdt h , ; i T
f sti- mandlit ~lt ticet, etadefoii- h lttr il lmcc ici-ti,
nu Sig- e p lm , n e tining un thin oi o fatmutt t,;giin kk > o Ia t ci i -h (
he atinl- i cal iii- ccii ;t I~ ig thin mfecti.hillb rii d i " cd i c,
haul' i t lii mm t clxi limit hunelt mit'' (cm -n thi i lxc,1, ibe in t n Iti- '
him Irce pced t ii \ t.roi n C nrcigcomhi 'ten att - \it li mt i
form-cmappouinmi tited nrse t lectnturerin di- I mci ear o(c eo; ii ccret --ilt
arya ml. Dr l loociii-'m t-ut-r ill otputuinaI ii tay.int cc~li
it' n c et i i of lecturestill d ctttthc him an ii Iillep ~ d hm el I l t
mime'th e ummn c, fit wich m elt trmiile Rid $in . I ' tumult l ;(h tiejo smeadetn I n cci 't . ':I l
(ntI.a r.T hemit-iiitt le f inn it ilam 1. llh ; h ifrn c m ite ip t lt. be h 'n li
ill he tu-, inmuchIltetti 01 S1 Si. 'cinihSS Tliii) Ii u-iinecc-i
Tatlo . J.ii.iCi c-i appoitcdInt-ithe inhtiganI iii 'ii ent- ill bgnt-N~ :(
I rluth ictnt it"iimathttmuntm c o fu s cndidamitt lmlii i tiii te e bes ftat iii i c'A il
itim t-iof i lcsemes -tter M rl . Ia mo i va ialbin ttittut thc tcr tufte iicm ccv ft
Ityer.RA.Bu n,\%, ptoiiiI slitIC d it i i" i
mfcmw i itnt it mait tni litt iii Stui,te L.fe dit l c n-iprom inntiengnie d- iated Io}hiam 1
Iyear, iwithotu. iut nit-i-i-a grntmed1rI' R riet t mmmii 1 foscph i leiii esiigeeritof T]iI,-t ix' ni
'en-rs t 1 e~yinstr ctori i ll mu ihu ie i ne h .aa a C nllcs n I ; rt~y su;

if theime mg lieu Imo,1 icmwasmit- humeu ntotill CI'ictht'' airmnti oft th ole- i- ndc i ichiilIt Ici iiit
-nmli time nacncy a m ct<T alary' of $60onaper-n ea.- timinconutolh oardte oful cmi 11i1e in t ii iac' hooin Ctin
ini iif Tihet tegut-n-if baciuheo ocinnn tcm mumnare' 'Cumminelnmu011tut
hdraw t- eheetni cul ugiu emumug ii coetnfe-nedti-Ilat niumi-tm-wasfitmitcnh untiortue-i -n <cr< ~ia
fessor- u~upon calter IK. Rhodumes. t:oitrtil rofm . Chacries feint eft e.' Ci - - lit't imW;
Thn regenuts acn wlm edigedl thin gift of tmn-n nity 'at-iittim tt elim'tit. tisn ilito-

Xo, 76.
[NE'S NAME
GESTS HUMOR
nyle" Will Feature
Light Literature; the
Nuniber Will Be Live.
to n \ na ri . Ii t -i-
the jtu-n tutu'rks mamwii
.tin, in -mlii t' -m i ll'mm
\c al itis h ped tat thin
1)citeesig nogh n
Iii i i cii mti ln
Ili;liii itapus
firt expcted thalitt e
jl in extent, biiiutitithali
toi ii it Iigc- hut-i -tm emt
I iihmin I cascci m ore-m
I cii~i t h nin quanetityinn
tn-n i1 lina eben ,f
cit [ie ( iiilicthe- ltr
V ci ututi'n iiof ctud nitscthoin
S -r mi at imt be inn b)i
ii, iek nd ill ha e
il acla c i f setnt e1i
Is n1- e ntt- inct-IlnXli
unid red fo tilt I.tin mcci
the -Iaarn mcmi o a
it iHNo t, Nit cc instre t
uo-Ii tMnity iilt n
w eel tit phe cx-ti a-i
t k- mc l ii u c hl M ollu
hd gil", 1 - illac i"011 ia
ill, 'btill(, i lli> e
;oi came ii o n hu 11111
inI I Il a ch lt rak, an
ell I,; i n . Cl c ntit c i i
c 1: t1 l i t t -I ~rriii k c ,
he Inro ity f f °cs
\ ii i a i wil
I ii - lit I the. 11 ( ,i
p iiih -x ued il sei ng imm
heni t t~tutu ne hudre
c i + aucc i tit inth ie'red
1; Ilc t u- ii ii i thu'i itit-
Xad «lt iicoi. muminereisted
un iii Theeu--n} - I jif

i t thn- Siu hunt iPress.
Itlis25 1 1 l-cs ih al
c-tiil-ii heads, by tichmitr-n
y, andi tiiiittilt'it Al 511m

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan