100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 25, 1911 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1911-03-25

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

Vol XI.ANN ARBOR, MJCIIIG4 N, ,"I 'It) NN V, ANCI Nttt.t

Vol. XXI.

CORNELL SEEKS REVENGE HANCHETT MADE REGENT CNIORI
Grand Rapiids Man N'amed as Judge-
Knappens Successor l'unitn; i '(>It' 'tin it it
It t i'T heta In t' uset h
I N TONGHTS BG IIEE t ii~n i ii tt}I 1 ihm'nn I'ntldtx, .Nnil1
()h 'i o Ii ni N) i (I t at o)II tnfnilefti foeInn h' nd \\ a
Every Atom of Wolverine Strength Will Have To Itnittit ,fit I tl.Nr icw i itotcii ol~
\\-il tl~e llc Ill~ c (f il_,c Kilalllil \ttt tttilhhat 'd n ll tlv
Be Utilized To IK~elp Speedy Easterners wit nitsittttttrecentttnoitattjan ttnn -,i
From Gaining Victory lIittn t n.
icn(c.MICHIGAN RELIES UPON HORNER iIt 1tr ,il rw.lt a i
P: 1 '. .I N i tt" ,; In 'lna c t i ttid 1 l t ,1( ,
forthea d] uIl l i'i iite n (i'm \ I ti e\ '- nitn it e tntine e tichn ni atut.It''it:?lit'l'\l NI NI ~ t)litt t}\ha _
e1111 ; Nvien 'atteI ne-ti ;md we ter ers 111.1?RAC \\It~. 1' : (lparlll'lltit \\ Is l(, ItIs i :0 '!t
Ilietilltlit'inerectom l (iil tac M et 11-11110, acs re xpcte Il te Il- i Pttihlt <. iii PLANT HASin ). FREAKt(l.:t:.

iiluiSVrei
b R. 1TI4URN\1AU

it itd \ hi1tt ii Iit sh.iit .
ih t c n tl cametoni 1
r iii iettt t e elc c ith'it
tin esntt l etr h
atie nfdet il i t t g
wee ti ll] re otit iil 'It
t it w ;I t r1d ha l sc
s it . lartl;iQ010 it
}-'tin r 1_ 1i1driltt i n t hi it 1; titnd
'tin itoti tak t n it tl i tiheis
oit t n Nr te ltati
inre tint' tin' i iiies ha
tatway' tinitte ea \ lnd iixn il
i nihni ai n eT t u
tltt s i nel1,t he.ii itt t11
tintdle aniii dha- nt<
whnnea therhe twokint
't iini N i n is itlin1t N 'it
ninnltoniv steta ekn
Itst iaitad tar no itgerin
\eth uM illitetiti I itt'sedI ani
sttm ninitiitn i tm n nt it lrge i.
the individultn til it i of iti
(\tin lstint .scrn i h
hit iiti''' inn t tepaev tijit

tilithat it
nitiptihti
Nu intin'l
ninit irill(
c c ltt

nal' sopm oreii it n t he intitr(l intii
nitit tcmutryracnit Pic i nt~
tll itdisne t e n tsIii i htn l
tie htan in tuentr'dinthehl m u.
tin Ntthe nieTti' nd iift th itw llara
it tt' ii ttint ti il n , it 4 iii I tin
inathn n 'ii ittar i lted i "'i I
te M lei e i t>ld r lr me

gym last ' tCn)c s nitd 4 l of nseems al' titit it I
Ii ahut. -ti1(ii Ii I
m certa i litt I In ha ce iit~~
iii
in' Nirao n h aeOl-1 ?ttt <il (Aebt in n'btslgt t in astI 1I
i t t itt tI l nw~ i 't 't' n i tw 11,i t''
it itinttit tn
,li ntl } ii nc°X urte q a te il il NI I t
tnt nnio itt ai peoy unrsi Nx ltto'
ith in., innandttittit i r t hi tlt i itw i ni t Invc tl ' iii. l
innoitptin ts tu. cla ttt in' amliih1astuau« it h the
:-tals w n- lg. R ss h s nct ye trea he t ins i :It I tlticn
l weg t _ lim t itt tintpr tospec ts nt thettttt t t )'I te,
(Al is cer- casnti huthe e t nt iiThey iiwibei n 1
hopeittotitors %i*a e t o wo d rf l ''r< tn l
riand et t ii i It a eanift hem.tnninThere its
n pons p s inninit i ta t RalphiCig ill omp'ti .I,
tt 1 i iir
siii hm nt utit the3ids ndithein ih h uitdlein Ittn re i
Ihe mileii. n'i nn nke t'tiof hit'abiintyininn nnnn i ll hexi
11M T tt nni 'tsiltinna tintuttran i In poh -
Nut 1,t nll- Nititsave'imnnforlnnntilt Iraeastat VNnH
kI xtitti iniI'ie tti've mi niitnt maytdnnide'hetttina itt t}( Ikenit
tnnnpoinnN~'tnn itue attinin ln'ttitnt tn ii Iproi e
tinthnie t gmniu ttntnini- ~-AASARVTt tNt' iniitti N Wn dj
talcitheir niv teNii 'Cnra t : tilt

I} 1)',l in thDi~s Develops Variati ..
Strita Reseimbliuu ht
'N ~i t ' iftih D l I iini H tin, ioftin
, fl'il"n . 11 , ieptis r(" ing nut tt'i
cstc a a inti (ttO rl
io;WIK hsagen NIIII iii
G N I it 'lI In ag )'I~ Tis nr1
_._ esc'nhl th sI ntl tn i t l
11! nd 't I ntl tc) nay iml it i h ti s i,.
i 1 ia c r1 h Iht ;t eeI li t as " w n

ki AS (K'tAmu it
j r(ii nit :p() t o)it
Ii' titic 1 t I tc
ON ItI :R ti T ()S i ;
(iit3' I iiiit'm iii'

t ntnlTO
TS 'tl VN.
itl ItheI litd111

tinti c{ 'tnt
'. In Nilt C l
?ti ll Inc ltc c

it\ 1 I

I' tint 1,

' O) i-, at tin

tiOt. I,(i
minim it linx~
Mli..11I Eict ,Ii

i: ttI {

N' C'. 'itt Jtt it it itl cn iiit' ii
k i n 'inniit.
f c i 7c ciI t niii t Ii lus

Innt'f
!nOt

\\ilpee~ 'tin hei 1 t un ii
itl Ny Sleit n U)tt titn titnn in
till Nll'-"ellIt[ill, NN'I liis
T I, )I lcit' I IIvIt (

I 1in . R, . t i litiilha
it 'iiar ti' itte cltn t i
it . 1". tin .tit'tt t i t l It m
iT h t ~ ck eitn clubi i a tt il

InIa

SPRINGIS HER

ioc

SP RIN GsoIS H R
THE MA CHGARG07L "'-
p Izikjoy tlhem both-Om sale In. all the campuzs storesC

ioc

. .._.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan