100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 11, 1911 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1911-03-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

l
iqe i., iga'n
ANN ARDOR, MICHIGAN, S.l ITRD,' '", M.\ kCI1

Vol. XXI.

No?. rIi

BOTH TRACK SQUJADS l)SI (11sW1 lUI'llK--.DARLING ENTERS

CLAIM~' THE VICTORY
Opposing Teams in Big Varsity
Meet Are About Evenly
[divided
LAPSLEY WILL PROBABLY RUN
\N 1citt tc I>rler ad te laithai
, i t 1!l n tit ii I . laof a i f (e"1 l t:()a tiich
i 1 fan Ol' SU 'CCSSC a rain inr
I.i1 ;111 lld IC an-1ac t \ nIII c Ip tefi i
ii 1. tt11'i s cl a d tingittvl
i > 11;r lcV irtltapupfar nan i
;1. 1; f s il l t { cv 'iill - hi cl- hei i
t' fw i it i ro\c 1 fitn 'l a aupont i
1 1m'I Ii tll. oaalso ite otrI e
,' 1i lt 1r}11fhe M psil t i Val
I t sif%%;ttched

inntiititlilnMAYORALTY RACE
atitayniti tm to iniidufital Ib i is
intr aiiiia ft e pesi-nrid I
R.W claran ilit ntalk mii Scals
iiandArt"'abefore;tePin tfan'aliate So-Faculty Member is Unanimous
churcttalasfit nnniitta. Choice of Ann Arbor
insnthe tcintinef, ..tht ~l liit siaaitiRepublicans
ant ffillinti hI ninia leadners naf tlic nit '
rei val n ill lintilatt((if, til l\'anna-na-an i
ptititintanocinalfim, but canideifrndlthin:WATER SUPPLY IS MAIN PLANK
tiitinai initit of en-n antttn nadnaf a l
tcn i ilat, «in1if a l lanI'lin' an afiliannSea
tilta itsfindfea-l, I the nnanana - ioncti an r.i C. C, > failitit. ifo f t nafailalt--
fori the lift- ifian alenvate nd na al atilti fniitnnt, wa tn niin lni steali'cteda s n
naitiiiinfante c~lli a it tn an itlti t C aniate it
an nit~r a if tin f in a I )if in a mmii lintoi
SHOW COMMITTEES NAMVED t it ii nina-at tian If tail ainannill
tin fin alic<t i at i t't int ans'aoti
Management For Union Minstrel flit itlu tn-
Production is complete
IThe fflananin' ca ittittif fhnave pi ir lci ist eh l n t avni
fiat- e~l f anIthe tlaillntta h : t .lrt f th s i m t ail itwill at alit
-fat(iataiitcketthel( ff\ atnhefca-ca
,,air litln-; \\ i. ITan. 1 f \ n n fA - la t ith i eafd.a
ifn tft- (flt V.Rin yel V.\ te fatjali tvta a na stapn l a ast n il e h
W-ia liverf,-luR-alint-f an , i -ta ,.ele' ln:in te atfanna11 nnof tainCt\
Rioa ,Arhriihllannt-iiiiiiiint Ica' li-i\ t int itcrin iiei e
ccfiafinnthelclilinn olaDr. hfrlin1

1ff IG sff1IS1 an f1 1ff If If S.UHIM f Ll OR~TS ARE
tallmvtitian ant I ortanfnin a an t MiJCE!EXA JCERATED
closeda a iInt mtt aan a it i 1iris th
aittl anChitian s wlto wil1)I
ar twe o rlvest nl.TreSo Says 1'he Michigan Technic
Slrdt o ste aentionof-hnatal ait- : IT rough Its Editorial
<inastimso attain dy.-Management
E Iig i' if pc~ aifla fla et no
-ot~ pin- a-citil rtin the nattin ii-> itillstr
ahes att (n iStra Inn nnnitrin at if rWILL REAPPEAR IN SHORT TIME
fiifttfl-i ft innurc . IlIn is fte anti i {fana t
se a l t-i l nt n-nIt atiin tiutni an d ist much!
inn alatiandailntfteidiffere-i-n Itinfila,-i aI ('a-ann - a na ct; ft a ~hrr
ii~ Ill gin I taint innun' in Inn ltin 'tall tia
\isnsin i. Int ntal i-if s , f e in rr: if itii a st i
TELESCOPE IS ABOUT DONE ;fan faIrv n tnnin; a wif' nfnn nIc mamal
I ih st)satt hfat tha laff1 tanin ch

inCos tine.ananiatannata fa ill an II '
. ff. finatiaia.
finnantan iof tmt angloll n in in> -fcti
fit mnie rlistfii'i-tihln alan. a iti
lillian' alit linrtn-it)a nantlinaitan anwll1
a acn t tinint- in A nalcann if lan ac

a n ill thh alrnt anWill atuffport I i)r.
t e p-Ill ati'i a nald nim thfi
if e s naiid. afi isittl
le n)pi' a a'tfine rfpublican
1 h a tint asfpply if n alt ii
ta- a- niil t i-itff tin I£ th

K(V( i a I fl}tn

innit it ill hfa heldAfaf ff veiataal - -a scrs -Th Qa li iiiadneimian
:ooi o'clocnfatiit iiL nin n - taiit~ o n sa if apfaity
fan I ntrbu i -ant-nfIr atheI a in aai an nd e a e u eatt lh hu i h
SInn v I h udh inattt t ure i o Ii 1a an te c Te fcit asat ntint
fafffitff 1f f\ fprospectfinffr wateIrionithnilMalr
FR iESHMANP ffSNSTERS 1ff1 I) If F aarlu a f-ti-i' icsab a-i-Ittmile

Only Wiring Details and Spectro- a"a
scope Casing Are Untinisheda
hide ln aw anyitasthefinn tlian' nitnifAnitv
itan- titiniiit Ineatnndome ofnacopper,
ft
at aataifanilcn tta in No ci hi a
)lay- hi lila fili ng if a a tin naiinp iii ;1
ann [nai o f thealnieof tI nn- e a niwait if dift w
tIoian.l Fivennytan s of lbnailre r-
cntaaa in thi in hah n w o at
nan fan imat tintly itn ti ltlii seema t heli
ftl
light awlen it i nt tla kniti l i a l a
nca irt sl tia portan on a sa i
aProfl ni--nt eyti nkslla a ttactitian at l
cln ln uuanbe o met lianainh fik'elain natal 'li1
nil tlheiffi t ifniaat t ht at n 1 a -\\
aolanai ifchi t in itel f fs a tant oattn i
thinna elt--hninni g th'ennets aanthe
ifse w tain a an . ~ o u hatnan th
is ine iedtoii a i lsre < itv n ia ft a t nr an
toi t iiaiie iiimm l ant ptidl s, fin rt a la
fhanail ofee tsn glenngrea(urng c:
allanblg haitstiftii i -ari nnl1in n-1-
)licift\-.f A lih ttarn ofaan w ate a-ciataea
atian' fnnntfnnn anima
ane shuaat nt imrrnanem ft - wfi chnia'ii'if tl
o lloeisa toan tannintl fo n tepticularf i
lpor t n n flta mawich it efittifi antI
M etan t hef ia flint i ia ften en ante
thn m tieinnr i-a aan fla alitni -lal be iun n ithe b. -co
JnThem i iane e i mr naha tieenbit N m i
aminnjetannTnt as aae notfnis- an
anuaniray l ihnn a scesflph ngaphan
onfitfiar alit tl miii a ta e n . l ow ev-a f t
erga biefornenfanyihtgai-ngo ncss
nraai l is itoscn- befif n anal at nn-oin
atqutimnt n t nafl ila tbe adde, im i -
is ant finsant itianproessof an trta ia~i

snlitadeadf 5 > 1 a nrlnc~
dyadn I I a aft ;1 t lt
ninal" )lf.
a i 11' t f t - - ~ ra if 'I 'ft a i i iir
? c1 w I In i t a t:
Ia 1 .ta "tala s t a { 1' atal in
ahil (I { I sm)ft a a tan i \ lIcI
aIti{it'af tfll ain 11,°ef 'anlnCI-i
-~n rn ~fal j l f alvc-f
s i «1'i a s a llc tid ic.In te
aini f nJ1] a-tn in I nand deidet
ac a'lr1c n d h.a d ,. ahmif a -
]t, it a n--ana: j i l Icl aln
11c i w )Hl g Itll ec fi n dI inn
a I lii-hac° ic l an
ci Jl)tlin fa ~trt :tl' tt k

-a allc, If) "11
x'- if it
ii il 1iihe fpillan-
a'1y~w ll anal
a i - ftnd
'LI !ital il a
I at-1c a nd I

_ it- -at-nti antft'' n ii ia iin-i nlai I - I a i t ni ' ~lanai h igh afta lai n ila-
i inn rovft ednl slentned aftnir l t'e unail inn anita in i aaient-illii. fi i et a 'natl o
inn'f~na - lii ilt nt fnn- unfi 'a il tn fnn i ina -f- i nae- catti. mannaI t atifn' i
an the i (,at)ititi l atin nann a'ia Lt-nnaoim. ft wa s de- (Iiarlan a aimdsIa il In oru 'foritin re-
f, arraylil ti t nl ni i nn' aftth cubfahav ti Ifatnu m t t a-iltat -ai ant ' aier fufify, ntalis tin'e
It a a- atl in and e ananni oof ~'lllifo-tIii;niniinini "U-apendnf'iifinaniaa politicalfcontoal.
a imupfe if tth Ilfan-i t i tian a tmism dcti taninu'l innt a Ii ifI i n' in- mlfthe' atmttnfh imafsup o t
1at mlJif.Smiithfi tIe tuntuf in'i'appetnt'iiare f-in-pt f ~r Rcwa Ifitin ifha- aite.
man-I an prmisan I anna- dfin , a v i lun expectedfn thafli theflu f tare
ni -mln ntiffii n ni f intiann na nft.RIFLE CLUB LOSES MATCH
t a I a littwin ri -t i h p dti hlau thin' mmii s wll la v -
ma).m \ nt fethann fun c a
matrlc imat mat mmie. n. _ A. C. Is Victor Over Local Marks=
n ttl ins anumitinia nnaiu'DR. men by Small Margin
ith, ia annum inl fn ae Ifr E.Itfinnaitmals' Iii ffk on ')0 inA o. dfa tedf than fililaniflla
a1W1 n Of ma at lias l anh r nnitnnna'Miitert'ilmgy" ei venn' tfa 'It -a I tlt mi ii in te lanai if thin t -
nf'afaba'e inmu ice:mng' anitrc nta e isif lth' ' timtia iv e In atchef-aT-ft ml in alni
- niannl ft n titm5es ar eianl hi sn-a htt 'minim inrnal. T mmlitaer mlalaoiieiiW a t 6 ; o 191 .afn- ftin- eaan ti-il
a n < ii ll I a it mmmI ein i mnil ufnit a sama umaftl fat in per as a 'ma fiibing~- fihtnaa dIf fn nwite,
a=reswl et m r o o las taunlitrct i ,ts Ih a r:es a ii msate anriunifamn
fla aer t fne. in lannamn miiumi limih h eetfr no paal aa"T heflit i e lu I n h a rgeiti fi i e nuit.fHolley,
Rek 1tactain anm al l 't workii I iha ienit am ii if as h t icth h oal It itm inetin tint-
Ko lr;rylik~ly tan minim tine fAin inh man fita
tittiwitun' thes ahi"atai)atilim miai utummii
,''lt a r aatsse i DtuAT I naCT ' a' x >C R'lma m "1")l In I ;) 1 I"';\ i 7iCmann l nan fi:l '
a ll I n itc i o Ha -, ilty spokeaifat an--it in i g i n R aish'- flu li 1 a atanin ft at frinnn
l.ci iti un e - f thstu denntlatinFeirias ialnnma nut Otii a mliitint lana a hf faa funm--preist.
al=;E.t a tini Ib~a - -iaubjec.n ttun'nman-a toata fuberc ulosa fis.I). 'n ii Jnsianiti t mum t n un 11 a
uni:isteaI his aVffi lniis s fiar te mm ~ tanea inflle ndnithe arangenmeimuInilofthe'
nu npoansi- Ste a sita a ioniformthinP evnio al";ett tnfrmim flit t fb thn JuniormnI lt
mmc at loiieasmmlho ftlief oant ubercunn'lossmal nd it ig to speiaiiein a minim than hitas mlf nt uturogam.n
plac can eliith r l -in fnn ust tlrunnugfuinit nta'a~lm ''mln iittiita I iics 1 r motherf ainnftrmal ptut lt beun
a h n try ii tsuaa'indf 'tin internest nn in te nann a -antte rvn atr sli aain h snta
diaeaien nil Ieattidmieafai

ifhe ind ik ,
ins theamantccni
it' d t i s y arb a it u deiiif f t he
commanat A in
InnofthI aMaYi
ae stud ntlod I li
he tr na intif in f
I't ' n cc ii' -mni
rci c I mn nar I m a'
ernil mfi mits nh
Ia raMl i-linim ml

1 c a
1ti,
r<

ae I mhatat
a I I a slitho a it ll ai
ll'a ala lilcfor thei
cc ' ' aistfi a lthe ac'-
sn a - eslla1if 1' m
th af"ithla f m un
l- a ll 1i - n a a a'CMI-
Is'Attilemattis-n
unman I e tint Inn' ant:
s ifll lits C I ti ma I
aLHM Or: l a 'i/.aitiollasia
factsipariaify ana
in, aI ilain im10r'

a it faa
inritia l
<Ma II)

'Z fal WIN'Mlif 1ff I ~Ifffn
ff111 fftffffff 11)rONJI IT

finplcn fw)fi-ii-'f i

"as mthe lsibjet ofiaaait eresiftn nifin alk T mmfm ft 1i odr iS
a. S. ftiisiitt a tnt'e nAlpham N me tn g, - l y Dr I' m !a ,
fat ni t. Thfunbalanceum atfla I t'r a n ta A 1wng te _,e
inmmtitImnl n micua :Ilfu fenn aai ln et tann e in
"I miiwf in " ..,., AG ut e eh r o i.I o es
Suiiyl In.IVI. fun a iiis Vj n I" tan fla t itif

a:l tli--hut t
fin ~alcrni
a if a' IntrI
flu at tialial~

f I I I lii
m Ili Ivat iii mi
-a an<tlt mii ii3t' minim -'
tIlk a' nf rams

New berry D._. HEAR, 1d.'81 Tonight
Hal "Modern Medicine in Modern Turkey" 700
Turkey's Greatest Surgeon/

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan