100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 10, 1911 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1911-03-10

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

___e __ ___ ___ __
ANN ARBOR, MICHIGAN,11F11)D.--\A'l RIC[ c 10 Ott o.

Vol. XXI.

No. T to

VARSITY PERSONNEL
DECIDED TOMORROW
Craig-Horner Meet Will Be A
Contest Between Michigan's
Best Athletes
BEST FRESHMEN WILL COMPETE
W 1,1tebit t- s litetu inrit-es in i chlil-
rit t ind o-takc~et, t i~t fth
I -r10' . ,eCriswl e stagedin
th V~it tak ae i of the i1111-
It X)I ith the liii ionthIes Xarsit
4tl its h i n)I h i i liv he ide
f r I It ihe1 t iof tilt lshit I I i
tt~r s il t)Il to he cass f ill
I~t"''c of at ife lit - h
;Iat lit f ithier lt
:Wlerc ilh llwedito
;t i'i t ti' t (:i-I t l t it2 'It' t 1 .
tl t erc iii r ncsv o w re ivene
illIc allwei t o i
W a Ic t IlInd e of ithe e m
'I''. t tri l f}1 hr
' ttI tilt - llc, 1 ka t'. t''i , irtl;
Vat I a'-Ihwlr, -I ittitt
; C a;s II '.. I [IiTt,
i (',rrcls

5TUD'I(T \VRIJSTI5ER IH11LDS1
CHIA-MPIONX IN llJotltMA TCH.
Georgte -ltitltt't iii it cla t he fiirligt
thow Rif iiihttls - ' it -t Ie lijo
kt-lt le lt'ti l'siti guessintgt -aid ttlst
notimeit itt dangier-tof a Isll. At te lose-iti
weeks.
Thes-triIiitiar irs hlticies-itRay
Brtown, of Ditesitti, andti I ss OIConnortt
alo a till 1i . It l ns wi is tite ist ii
ing tni in ittle mirtis
CASPAR CONTINUES MUCKING
Again Assails Michigan as Unfair
and Opposed to Reform
Collie' liiaild itorking ssuad ofI Ijour-i
fail- titme is at ir jt itsi tli-i . li-it
Caspalr XX ititits exon wihCl
lie's Iifitits s " ITeS is m n' it
pon, al l foott alltps is cct isan it
- dneo sauptcce il inthitIt
ctoli il tiolts logn totiss t itsil
tic-ia sprt ."s Prmints' t s-I l hisi ex
it pes otif. l "u f tirs"ist il it tilt
tl rl It et fi-hI. reaaio o
it lki t P 51ie 1-nseTf fir1nessf inspt
tfttingits24thle tesoiioi er tm
Io t er eti i iteI sti'tgt
ii'-reIls-dem ssioils fi i r e sjr ti-jiltl
for lier u il e ftilt f t hletuti gisiuta es
htg igchg i a'l ert' stictk tj ,,t'ihe
rlrseelw ilt is3 idet' ji l lith thelsititniteilt
titc us eiti ndji hjold siigoipitjaticliuntig
the tsamgt vadi wsnt:wdI
reore thtl r.Wllam llwe isj
proegsavtotht-eoudie Ittrstje-
Its itsmeore st (slauhr ftII(;o
TIlseio tjetsdefeatiditheijuioreits2
cioterofal4stlof 1utIttlfs irt '12,mich
bastet l, o ecisw i t ha d -
ist fn idsiex ti ieanst e timreit
ightexcepfionst htst'i-timthe sitfItheiil'1
flatertteam sitt ithe ret er It-ciisu-iaIt'y. i

I andtI 2 NJ 0tutus'.The first -ame jill
lie etilletl st 7;15 iselitek,

HOP PROFITS GIVEN
TO MICHIGAN UNION
Committee Donates Surplus of
$338,81 To Million Dollar
Campaign
REPORT IS MADE OF FINANCES
''Tesoit is ior hoill l if tteefis I i
"I' I nm 'slip ift itolThfsie sim
disc Thecyst itt hft'iingthe o
pits Itthet if l li i s etaisheti-l~t
deas go ani ine.th t i meiiuuhailsitie Ii
folm dwihutex etion.Itft 'limojesi
hill e usd Im the L iotlfo sirdsthi
Imlin fth e t ci' slit
ftli ea' i supls h s lait'll5 thanl-it-111
ocittld 'y the u expecte illase ill
.11, mIm 5 ofco pl itil d l heh p
i 5in i' - o''il I islit r5citsild i
al~r a aisng f tic ric sof t ittick t.
It was iti imps ie fi sto i ur o t
n it ou I Vpsw"1 i t itii s ito1111-
liii the hop, 1for n1 ctils rio1t1l1h11
,ehe h turf. i c tvc i co pl edtitio 1ai -
hccusec~re c itiid andcfulsdion lit
51 iii rersti l it 1 (44) itl ilt' ilti' i-
cd o f ooamoe tanlato yetilt.iWe
lii It o it l sso las arsi ftnl
" isits i It sit l stillr wil e it
I_.rcuds lWidlilSsit hidtoy itrs h
'cIi nettss asketbgooall vc
tu' s ui~ tt ' sitij T et'-t ,jtiffsu-t
It i sikutti g i ithe ifltt ltjitt g'lst
%t silts I eIth s a id,11 is gi t, lltit'e it ii
at this ti ths Iaiii ld- i i'r, fli
fistit i iihs drctpo fo h
II sn atifl to wa~trdi thell i-s ott ii'lnid
iti Cll i soit. culi scoidi i i~s-ftIt igi-irsi
tinjer ftih ut ruth expensetscam it. I it
Driidsillr,livShtttuittll toeuuVites
I n Ife Ij itnitcl ies firstballtsf stl

the' admtsissionNtilIlheiii ntl.

JUIO~fR IXXXS '(}iBIt f tlf,'Ii'
Fnt yiftickets haseit' lit--tsoildto in- ii
till lhe hl iI iiI-etoit this vcm ;.T c
ititftilt'rs Ilit'v till the 4: fitain 1111t
sitTnx latif sislits-s 'ia rts' iof 7) Cetls
fo h oind ip ha iisit-eift ils-lust' ii'sr.i
Thosesfho't'ittl totaIai-i ittitlittis of
this1 iire'duc tioplt urcaseticketilsa
th IsfecialtickIsetlrl ii tel itIt
Thetci~ ttuncilioed o ayi Sii
a l i e lpaved.tl It is exi ctet h t t hetlt

(
1
S

]LAIMS DANCE WAS
DFC IDED FAUX PAS
enet al Attitude of Class is
Tha-t "Social .Insurgents"
Made Mistake
0OMB CALL RUMPUS "BUM BUNCH"
oX f io-tite, ift s es ent'-'iorue Ilt-i
is1 C (lticii of i it 115 i s t he wlil
Pr'id I V22is t h le tuou I lit iClssex-
Ir c l tit, senitinlt-itt fit' c dit ' iu l t -
i\(I 1 i n'll t\ if I I d t t
iii ~ tit li it - l fas t- ii
t't- I 1,tt thuII ipr s ileattkinug
)li l 1ri - i suit rale itnuuilt-r tof thus'
v O ii de haduulu lit huh dtil t hatI sit
(k(M- W'Stu it111 lt-11n l t r it fln ttu

1
()

MANY NOVELTIES PROMISED}
Numerous Contribufions Will Be
Submitted for Minstrel Show
itt lb t e'eni t gItti l si](hall If thet
ii n XMintrel St iii is thuls far hI it
iii' I. 1, tilltk ill tilt hl i lti t hei
lul is it tI l il int lstalt', (
:t-i-it stli ff1 th"Ieti sititti '' o d i1
lutut11 t t t-' hesi t ' iii h idIye tr a tu1
flatuager ff1liltthilt tyircs -ili
11) stunts, suitgs, lt kstci., f(rt h it !
'Ills' tlt tas11lifir thI us- t el -t(
u-tting),ithe:111(111 kitits-exacstlyt wit f
tiul1eul, a'lut ill tutu' luet re tooulus l
V i- usithe ul Xrk u s'liu gs sill Iteluli t-
'ii itreek fir thet-sameus (ilutist.'I'll(, ono,-
text \ustuk till lie ]t(l si a t :3 P> ill. 1
XX tuluesuhsue st the 1.' tutu
it ltiti iltO w (cs rm i ilw ih lto
111111nd i iin steshauuuuttuuiof the lith to
()111t( li u MarchI 4. heli h ittu
m liii s -ill II ututtuttcs l iatl .t
lIiii utf the stiut isXI lciiia11111acitsally
Mrtohithut utiulare ,iltg-i t
; ilt uo ".a t o c an - ti l it
ofintturust auh theuchirman ii iihuts nnhut-ii
uW I inll is I1i hih t(ft ll11 tl
r s leii otill lt hth ~1 11
chse tilt itsii -it

c li-oiaiao
iticti tt m d

it IIIt the utuil tilt
at' ol f lii' mall
u-rtullipalitIIIfit -
i iIm a to-utliet
I 'aI. '"It em

1. ii I - itand see ite can't
ck ome of ur Id- ills s t.
\i,' 1alo t in th t hatis theu-I u-ut-
tcc' _> h theulass.
"1 Crw 1,doesrr~trindmuchfavo

r>
#.
t.
cl
-

tt 1
thu -l

IIIIhu c "sad I<f th
s'' '' u(s I tutwui 114 Il
) I t t < 1it T" h
Ilt o u'aIt iced th
u-tucrt'ellis hive-lt ;:
1'itt (;etto -ile a

I t irur
a ittl
z'- I t ,
- hil
' X It 100

Tuftsohiomouure'rit'l' teamtbested -uthu
flit'1- its t111ts ut hci. ,1XX]1tileb
tandu J. XX'. Siero liu i mrutt(u'suuuuuues ierei
tutu me X, Wenel Ileztuhitg b hutli' 'e-
maisrkaly it(igh lituti true' .
Itt'ih'oiihlhthus' lursh tmatt-hi()fa cis
i)fthe ilt''uill lie thu tithue teamuu It'l
rsuutiuug Xl. A. 1H, VDFssP., I '
HI. la, Tatmuserstill uaddreuss thut-lit-l
hias)if (the'Xiiieruin hsttuimt)it
lillett'is'ti( uugti es' XX'u'uluu hti, -ciihI
i, ait 7:3 ito 1 -00 utti(11 8,Necri t i ztt r
tung buildhing.(His tsubjecstrwill Ill'thu-11-
lutist'owerVClitiitlt s lhyurot't I ti
h0,o tot ltuth rasiusissiuguiausss xIs. W-
gieterators,

f
l
111111.
t

2;. V -MI Ia- Io -s lrtr
XXt iiti ' at tutu-ar, . fiuth,
C. 11111 1 eii Cx111 1"V 11 itt-i Ia~
<ul t cerk , I lA, tulh uss
Suitse, titt J ihtt; ieusljluul'ssI If~il
tutu , Vv !" II s ,tu1ut trold I u tI
kils Johut XXti-lu Scfit' it XXastert-row.i
c 1 'Ia~ l iti s, P. J. XX ultligei'uih ;
(I teeDr frv lu1 V C. l leilgi.
k l r l i ti lt I.
(ODIC II PA,;s tt iltIlATOIUilR.l
A.sit it ttitiat lu 'it is hhilih,
, i aits 1a furil'ottuthis leaitesit
,in Iii]tuill' sail fit' lEurope tai srcht
eu- 1 n i r t lthe tutui, of Julyt uft- li-
i s aIt s ulusseuu'' iss ;l ls-i' hlt' fiist s
si- itu i t Ill (mlri ng rts'111 uuluuu'ui, usil
~1, tt> hdut is

ill-N ttlxIt"I 'l' X I1 i C[I Xlt thit
(A, X) II hOi ll's; lt''~ki
ilt il fliet uu41()u asu xec'uu tush l oi ei -
IIC'il ''S'ruuCswellh f-ill Illl t
flitcti i"ouhasursed Mrs . W.ID.(li[t
it Xe ssoauu nitha t it usiIll u), s: stilt
to i'<ttig-ulis flue oIihtll' 1t it .
flItlhs.he1dti~ltc s h n
cc so lit Iuc 1 tt~ ihl ch l
it -hips for 1' -y ils i1 t tuT1-

l-1Ufsu'UNutION' uDINN"RXu'uuus i A tutu 151 5 I(I:E 06 C k 1"I,( ii st ust,}
ftsusuasl thu' Litoniin ftugI'tltiii ee Tesii 1 's(tutu-dine"tthifeVttu
cro idd ila tnightlIiatus t ''gehtu'uuuula nn liuusuuuuuuu I lu :111 o'clck. 'Is'iln~
heshsipudluute. It' ltuil' liii t stil tv l ini il111 fliiln i iifthslut'of Iflu's
wats the gutest itfiuhouner aditu tin I V I uttheI-, l sill oftoIs. Sev
Susillt (iiprfisided 15istaisltmaistr, ITdll rat if utth ' u'uugiuusufiacltyii wsill hut
Isis tutu's ut-ut thug ''"Ths'Sirit If the ut OHtutudI lutut iis-u' aunuthe dinhferusill
Ts'sg isitwasit-Il reeied'rsi. AnXiiOI llIt(I'lplaceas 'tututs't . Mattlhewi Itisli
brnouighttothgame sit this'mttenialIwhichli till IaItIastststser ndtilltills Tr'i-st
I~uu-tn itis-whrkingin ttuasioslg fur thu' and Roscutoeut(ratge ssillfturnuishutmus',.
Xhiitsteel Shutow ___________
--it i aulebaste lu-fore Yale' (Isittt{sit thi
Thue ifudlut stle ite lsi si ,utis tee- utsstfuu1uu t Il i-il ttyitXis sstill ft
utiutut su tuha llt lone,,sihtall itt lhe' lec'- ut-sits lutchindu IHsarsard,"'the af'rmsiftvuuuse
iguI'ized is sitsCllege tiiu titu'tt sstutu

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan