100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 11, 1910 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1910-11-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

r e __ ___ __
.'N RBOR. M ICI IJGAN, FRIDLAY, NOVEI\IBICR 1, 1)10.

Vol. XXl.

N o. 3.

WOLVERINES HOPE
TO DOWN QUAKERS
Fail to See How Pennsy Can
Make Headway Against New
Trick Plays
RED AND BLUE STARS ARE SICK
110)1) StaffCl! ot oopoltl .
Il atI lhit Nit. -. . l.- imbued ith
from he i akcr, the \ -ove ot thlt
edin theii iili cn m ' c unt tthis afitr-
tot on til 't ltg (1 i tt of oidegnce
ptvaeilet qad os hrih
preic i t t till led andit luettt i clue
''e iiisi.quartered111ii iii lohea ti-
ftd s i lioft t~e, to the 11els(. o
Io I ililti.t 111 Ii iti vl te lay - I
Bute 'o-their ho1 tlsii-tit intmole-i
sisad rmtlt ughititg atl til ti l e i
i c i t ii ignals1 for heI great
i ti 1111Itis the. Ilu tli l iof t tilt
alsieo rma11111tio ta - t tilakes itti
plces e ti hntl 11 hin g can resit
it \o-Itt- i ll ta k lltecipe
ar nshp iCtSI CC 111IIin'
ahc t perin praticet- nditi-ti t'si
inti s ot at eC almati t ick ' t'h
Q acIsi lit itatMeiaItIomtpletin hi
pret tio ns. 0c iMur y taysdrtt lt
t-ihegm i ll dekle he1chmpioship
Trainerotot i lt is u ing otrCl11v it
tC'RU)S Citt io1,t itI t -
dcIoii Fot il Grottoutil otloantd
ieea tu otsllo il l lItovle'o htPh ola-

Jlelovit-il smtloitrailwayts.

;FRT. __I - COLLEGE SPIRIT
FOCR C'INlNlCli .I LIN NII.
Theseaon' prgra loftiio C'iole SENDS THE BAND
Fr oto ais itill 11011ofr o th ehopublicl
tttoy, w oet tikets olt fr t- I-lec t-
cotursoeill go ott saIe.
ltoiititot tamionug Itto tititisit-otisli Taggers are Greeted with Open
1ear's 'ser00101a00 conifereicto teititn
by . JaiiiosF. Ctngll1o11 tInti lii Pocketbooks by Hordes of
ic of Figlitlt IliiteattiontheIt tud nt
French" to M. Cuttave Ittgoooo tif Eager Suet
tiloacouity tombrt of Itto Frotnch ItepalttotMUSICIANS LEAVE THIS MORNING
-n coniferottce.had wl les fo P iaep ia t s
gos oit1 ssociatet mtimtbeirshiip i the utttoint~. Tflita'lg icampaiigt for
it l Ilit- i twilltoItithelt uesr fu d tosn th m siasto itg m
i ;ot tenistto othrs,$1.0iiv u drtotlr p o sx 'lc
_______________________ la1sttinigttandilthi-e iteret-still ti-ietol
HORNER DECLINES TO RUN tSliitot iholhaditoi repor0111toi.1O1er
the huad ttswerosct oilu tt tit
Two Candidates Now Left Far Senior t111000111011 t o ,Ioo ll epectatins.111
Lit Presidency ll 0 :oo tfreeltoi t tutv.
Ill lhe tlthre tiltmen tttitittTe-ilfor iCti l t-Itme ttit-ar itt-re 0e 11 ery fwl totie
ffcofi tl seior lit prel idit- el ,--tl ' t inev t isa t he wat111--0 of l t hei tittiiers."lt
1~ls Ait tut hur tIo tiiCur iIiii i tii i itisa d oepFio- A1 C t tuilitt u itctilmen iiandi
ter, t i ttwouo haviit o ttu iiiit o i t 11111 tuu ii- ltl ouit to
.suchtit mg, ogi entCer i th irti JuatoIt h rai at- 1 o l tsp unt ,otg of1111th t day
itO ii 011 10 i) ii- Iig thtlti quarters ad i s
H rnt r it-i-etilt ii thme fom th i 'liii- Stttuot ridFirtoil ti-I tM g that
lis lstniht lis cton~'s e plind h- el tth ooe i tutinces fthei o nds ''s ii
bvtl o u Haller asifo llt : vitten dol tuts ddd ttace
-itiutue thoi t t hatitiitt ubabove illl tn muh-tioul lu iii- l t he ootal ner C
Ivasfneeded hoiwas well ikedI uuantitdiltwho01tieeslitorsuttifwokd hc
uli otoadt hutpetsotaiiit-o 111h i ii t hit-clatss thewed1111nergttindtile'tilt ht le t 01101r
higt-hheri again.flt i eb11 lu uivehut'rit- or- t he :~ett uit b111111 re11n it hCi til thu
to tthildtpeit led tuuponh imtoh atig T heii tiu itude tu I-t-nitelegraphed'ito
ptheCio i i Btuou h tthe lother loiuthe u F Iraumi iyesitrayin re- i
Ito idt it ntoit edul arei li- l e o il llg I(I to h ilt tuu uttifv o l tryli chutlt
offe n m st atsfctryttite o d the hdo ffrdhu daebt lisir-1
the ioneed o t ig u Mr.o- l l ton rf l-iotl ut i iitunoiieply. itt l thu olt l ii lull i
hipears- it viewIof he to that ieogohascn ntbutu tdo ,bu w pca
hel th ffice oncebefotrethlu wistutu t o do Inia - tiition oetha m kI u fr tot
Itwa tou htaton tmelat iig t t itutcolarsit nIi to i it S.ti Gi eorgitet ttof
tilla ttutiC iiwoul i.a itso titdaw Cbt )t roiC ct hc or t et-ie
antitleu-trin lte hictitss that lrg tute ixiiihundred1 andtirty-litehut lta rut. li
e l led in iorder to sho tatu th l T lh l 101mpatign huw it .c Iose t teni
liiihastrot beenll iib tllk tn titt C flt iist'lok tis m r ing a dt he iii 11111
sil i wokig rde. o cmpigrin C uisi 111ant iis timneyii liigsi un
Cas lbeen uconetu i ibty ttetither io ih t I -il t-i t- hucedutp hei thi t itlit e. Clu igi
0tlts nditt uu l i t loredthit tuhe intere tt ilad ut ers i l b1ei iia t ;hit ner'suii
'Fhc till liiiwill be1heldiiis e l tt e111111 t he 111 e101ltst
iipooh i ~tt ~i t oi i apalh ltl Theupli l illtuaupea tui t CC ott lotI
i i l uhi lipen ifr o tto s ~ l~ttit C ixu'lokhTe me brs ou te had w o wll
b4 en Hone1wst u-edhut it"1111'tk oliei pCilott alt t iciga
cam inligbleto ct s jdge J. I ) Ceturtl dpt:t 1045 tCi) moring.h~
and flmCNS 11it lcIC Fw a NS itilaphtpCointdth FootAnre heaer C uitogoKl tutu
ltCCfill CCh'i'lac f Ri chaSrdNICSim uyCl Sale,1iic, W elr
OI Cley i IoN rPleFurryLeisF e
Cut utA iu' ttttutt ItutliF P t-i-i i Whilh h t ,IOIti, II ill ll, Il 'S CC 111a1d
CC "IFA uttttit C Oi' h lilt-li till tout hut
Antularrangemen1111 t I lll lsuenm d ythei E otSTER Cit Ii ttitle PRISE,-tttg- ii
gotmotu Legu e by t w Oiittlit t-ll li,, ior l 1i iluuiiI t-i-it Iitoi WORu K -l
Jophinte Rankuin, ACaltieh tt u fo-uGrc 111110 tile t ittthat f Ctle't tteti-
C.leutit This httututi itill (lin i t- o
ing bt wll merlyre prt to he fea tt illrestifftel betiuse the 'Tgrs
anngyt d iiulthe sluitorreu-t iti ca01t Itll0( 11ionttus ht h een t rpety lcocedortho tiuug-
tttoitet --- o lil II - ly tuiiutiti tiiul uit ths otyear tey htat-
sok tooptettlfit t hemi ll he in Ropert onof11 ii tte blitti tuelet it
wot. 1 . 1-.O

1
I
i
I
l
1
t
s
:i
l
r
c
0
h
v
I
e
d
f
C
I'
S
it
11
it
I-
C'
s,
't
ii
ll
i
ri
u

NI!CC CCIIIIK MINISTERIIC111
CDIIIlSS 1,0C'ACl, CCI )IF" NC'[,".
Olt Stttilo-l u-ueve ting, Novetmtuthut 20,
lr.. CC S. lb ourui, fto ioruwe ty- liii
ears the IRecor'o f St. fotgot curh
Nt-u Cuok, utill deliver a luectueo
"Jeus' DociftrtioftthelSeld" itthelu t.
-A It Ilt-ighurch.u T hIJ i lc t u -istoo
secodtoftsNxtonlte "4 Iittit' Ituhu
l.,eettttt Nut 3, D l.t4-i "Juihilt it( it'
Niettiti if flito tult uut
Ietclure -Not l t coot alenei ofi
Fith."t'
li-clt-e Nut. It- lRt tutuhlt tso f
Jeus i ew i oftut ut ureto Iife."tt tt
'th1111 dates out-Ih as-i re etu
RUNNERS TRY NEW COURSE
Cross Country Squad Arrives at
T enton in Excellent Shape
ISpc~tuiatluo t h ut ftuujaluu fil I
Trlo n h N. J.,Nov.t io -i Chiigtuu'
totic itontistimoturutitug, titf atired
afte lti r it- hlo g t i bu t hliii it in
xcelettt hape. They 11-111-I 11111
at i thHotelC tindsor wherti tlhet-i
atitut- A lii Ct tttunehoot ueet
:11000 inceo )ithe llerie atr
hleeticFilopaIticwo for1manysca-
titit gutidedltul uhu-tack d tinit s,
ta il handitt o greetiliiieiintt.

MANY TURNED AWAY
FROM UNION DINNER
Banquet Hall Proved Too Small
to Hold Enthusiastic Crowd
Last Night
DELIGHTFUL PROGRAM GIVEN
Cit tt el-l''iiiii h omtaxedltil toeits
lac to ilt Chut utu Cio tictbriti pi
innr heldlastev i ivd ia rMt
li vCC - / li itf lii I I tac uhadubeen
K. IW, 1 11111 tsci lit th e en h go iter
l It t c s o t ak , t ulater .telIlitig
a tutu apvst~ir botthli-I'stht
l apcet I C tOn 1issm ito mat'
i lie 1 i ctr.
.'The I tit has ctot ia tugoctut jul1
')r tslf thishu vc111 " the o speaker saidl,
"adItink thuat ut-theututgh tush it
fo I etI Iho se 11) to <1 tit1igIX
!) sytem ati ta t sing fir till
snl~sriptins .a tlae same i t ltarge
timll t sol er (d ~tlmuuc u'o
"i t hik too, utu tul in rasg
bio il. Y cmdll it i lltav thav a

,

i

Il hi N t I C Il CwA I 'C T Ii it uttiu u u Ituit si> A 61 1Yl lu-iu
II?111A)10IN FNI!CIIFT UREI that thei Ciii t i ght to have 410011
uill le ]gldhuh I Si-lr Cuh iCas ii \,,H tnaes.thuld leave t 5t 00Sful heii uut''
i-tll Notutuhut 4owhetnall icand id . 1 tIl2l ) h. S-t t he liigiuluof
AII 111ts ac1 rque ed t ilmet Cl ilty inl.ril tlei Whiute gaule vtilt-l
loote I i uuuuuuu diretorlu ouIf ite OCu u m11111 s. Beh11twecurstso tll guiets
;oler ufr teivrth e w ollt t hi 1 u 1 uthutev Cingietu sm wa
aI proeseetinad Is c .See 'ti l atr sin hlljuu o w and i
IV1 if Mt I r' Ie e ms w t heut ui.i
tutu a 1selctio i try. Ththu ou ts lt
will i luhh i111 iil tutuan u a m, L SS (;,t 1a itE.
on te fats t i hlt- nvglu mad.uIusoloit Iutil tisu aftettoon.

lS
1-
.-
_ 1
-s
i-
n
,

END OF THE LIMIT REACHED
Evergreen Freshman Succumbs to Time-worn
Hoax and Departs a Wiser Child
llt01ttitt Itas Ituatdlthe- toulut ii Iillallt, il dI thu tght thatt lb- gotlitug
tince lie ctmeto l colle-go. It it 1. one i(If tlttlei 0 111 iiiill1 mtight -"
tihtJ u ttte 'sope, hut- ncagh
theu i t t hingist-uI eit ti uuutuhuurli h ut i t1tl
thll a uu u ttaied toso toori ig iy weluh ~ t r ird's i lt hha hu Iworkn
fretshmtut t hht hprueto dynut Ito t eirbl i1 otvrdanitto1110
of preocitiiuunstootoul he o vrdnly huttul l.1_ h asaradthestolt)
groenh 10shtllinduly tswtllmutt(i, sor oh uu 1iii"cn r~c hut-dignity if
ITit freshmanuttwi tha t i titl 11 tutlk-t So hei I -- 0 11Y ini-inteu-d lt-esoe-oh
oil ueletiroit lout th ialtgoua tl l. cr after a lit ittcase tlit) -thatot ile
to the ueu giulo-eriug buitluditug. 'lT h ut retuto - ii ' ire ruliig tuu uuoul ilhy. ACidst a
that was1 ntinltg otrtange-. Ie sit 'diceit u ~ t fdittiltthe ntew tb ott ased
11110 itti teouith lufl or. Still vuryt u- m 111 It - Itt outI cr u orhld.

y' 1111 ]NI 0 Tw!o111V0111R 1TRt-iKtMAtN\GER.
FiiilpLletluer 1and1Plmerttu hitving-
ttustneutereunomuiinattedulas11tnight hot
srtuchkutmatuager if tesooouuutur e engi-
-bvotr', te pthou-waovot 11tihl o het
slost electioll, uowinig tthle ittligiloillt-
-i ofthe ctandiidattes. llecoutds of lat
I tutrts treauurerwhticht te re thuught to
htave leen lush, hove lueeitrecuoveredl.

the cto uyantinot iii ohtithot cii
tlaci'theut Ionfutidence.oo
lFitzpticis bothe fourmteroN"I ioluigtuiu
tratier wo tini the tmanit vearsb- lie-

Ithadlee C th~e \ olet 110000erItiledlt tiuutttl I Iewalkedudownutotiitheu- 10e
tout hit teotuliite ielud iInkte ieth trys office. Ailit, Jtack IDlltonIisi
ltottithodituion, allt it Ian1111elslit otil wtootaetdiu. Nuttifur thu cimtutu
tatul ttut irieon111will take theofiell 'F1f.tBird, I tatetovetuto selit xuu ii i
Satutrdayltohletust ust us woellttaintoduaitgettinug tile jul 1(f robuigbutgeiloiibuaty
Yale.hiesTthot in01k 1 titoul111101 theie

aiIil wadiwwtoliit otamus utticketsivill
I)'1&-Ciilit1til eit theltostcretaury'sofice
itLt 11C I u-h. I uuuuuuutt orning.
Nutth(-r,, till hute l-1 nut 1totose' ill
itle, ita tu )htI' iHttitutu ttSa0111.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan