100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 16, 1896 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1896-10-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

Vo-,. VII. No. 14. ANN ARBOR, MICHIGAN, FRIDAY, OCTOBER 16, 1896. FOUR FAG] S-3, CENTS.

® ~ ~ ~ ~ i .vLI~ ~ MC AiAt;1UN WINS. After ai exelttuwelOf 1)00i,an ii]gii EM-IAL OTPND
~ d~- o ~ 1Ar Ystrdy>Gale Was the BlestititX iOt-lltle1w )1( Mahler Was Liniible to :Meet Her-

Of tileiS1LiterI┬░111j-ro 11e ite le txt
- 4-i~~t{r i i1 1. I ia t -lI -eutetletie li I ti, Ilt tl:0(tui
FULL _I S911SBASP '"ATY iu f--k it c1vettit. ct toerkit~ 10l
Y C iiI Y . Ii uu it-ir iitt ll 'F - li ly1(111
tit a easotttble pice ~ tat -lly tutu0 f ll-ittllCiii -jul it130. 1 Ititi. kii-kei
ne-ittt ttl of,-Goeaoy tolhget.10 tie
N ,2fur19M I 1]0,etts1we give ou-lit livtedit ttuelildI-;pliltfoil]
1-11ttt11 iti-tiit litt to 11 I lltllh'-( l lyers -l II l iii . 'lid 111tilt ti 111tt.
111e1'RS P1R,01'.11 ii "(1l-i d fillylt-t i lt ii - . I 1 it r tlg t e " n e r c i1t y rdiil :111c1~
att a reitoliltteiprice litW'lit. - ttitlndltl ii tl i 110 lolld i. Iq-.- icede
is 't awaysP - easeti tittoltth lit ti-itif I 't ilti-
TI L lt ii i- \"ti le ut i ,11it 111' 'l'ttee
besawift ry a isottr o ki-itte bilil h clie f h
itt t e f l o i g o d u $11 1 " i-i-;11i- l o c I 1zln CI1 0I , ''l in - f a
S. ho S TA TE$;k S . Siter it it-t t___-- - -
$270,' $2 Slires1 ttti $150, $150 - ii i1t<. -tiltla----- --i!lt -i1 w. liei'r
at$.3.litL!,lii' rtieiti--- ttk lt ii I tr -i-- - -Fl M i

rick Yesterday.
T itt-i-i-but kIt-i-ttlt'liltt4yetl
i-i tisixteitsit-- tiit- it tu' lt tutu- dIl--
Itt-i-i-lit Sittlti t hetot it-It ore. I Ii-
ttii i-i < tti-t t-i ii it itirlt. it i-olnl-
-t i I or itt icLi iitiilt-- l to dItt-t
n I i tt ii wh Is al i tt-t ii- t u i ileit
li is, lwaii oIit- i lil-i 1ti it Iit i-i yt

-------a a aim

-------

(CA l M il iii--l ii Ili. itdx1;1 i it iS l I LttF1t1 i-fl ENKRO1,1,IENI'. I ,tlilt-t ii-o l tttt- of' liit--il'litl-
MLiftI ~12yu}-a I idsfoit' " arti's5'itT1-1t 1i-it yplc I- nd t o4, ii titllit- it-ill till git its-er
-it it nBl . a s i g ons . 111111tasI- ll t-et l(t)I-It i-I Ii I li at II l utiiS it 1 . 1h inautittitit1e t' 1ii
lit- 'Vit-iute-lohit-u giwlllib.1tillytilt
---A~d Tai-deiih --. tits ttii tl ll util 'utt i . Iuru-' it ~ it I I uleitll-iuut!'te-i. lvd ic e-il tco ai Irettl-i
2,1vver Conibtitattoti Ladyncl.butill
Sit. li. I-iIt-P -u--laI iiutu 11 ii 1tutu u-- 'i-ie- Itt t i - S ''ii tit it Col lu-tt lutit tiii Iot i-S.1l -li.
~ 1 ~ R S I S I ID L d M ~ C N ~ tt i:') yutl -i. th u ti ' it tt lt3 I t ut tt tulSl Iouil IIt iii it11 1 i- 1 i' i i- t tu li' luttt'u ultt ti ut(i IXl-
t i- ]wI A3 tLtocil it-itT'otuil liuluturt - 1niitla55' (fIt-u
l i~e thei-i tttltliii --ti tktl liei11'ill - t- - -7.I~c111 - - -u1: t --- ii iilit' 'uuul tti
C o -A -eiI''ii.S tiuii-1 tillt---iIli i-lt li i. Iiu t i s-iittyu ~tuti.
p' dS S u t-t u h u - s t l t i"ii i t t - I att 1 1 1 l o u a 't i v tl tet t - i in t ~ - il lt - t i l l i t t e I t u utun d d le l ii 1 1 i tn d- u
1'1t1( t 'eultVIl- tailon i'ilt11 i ll It- 1 utlut t- llti utuuI i uu ii s uiuuu.It''tl ttt rlit
Fw ertivCombin ton.Ladul krSisit - -il nr' ill, haishili 5 1 util 6 n i P ttle. 1 -)tuuutu;touuuundrailyui liii I(1Vler
RokBfralehin dtrtuents
Ii athitdctBto s. (eu t nati d 5t-hl t lt"; tird ifi t-lrund-tit ttend, iiuuuulu--euklitu iti 1thihtI Free Stilc t-2 iver Ch ae ne, llil
pro ER COd P T H AV E, il rt . I uhi su-u- 0l iii-t t I hut' -iuti; i It's t t lulI I ii uhutll ii u tu
S e o- uuth xeitg- s onh u-kit e u retuugi ucld aufrou ga c-tue ci , ca~t 3.! _(;)jrud tkno e- r~lisf)"
hand hooks. lie lf'o ,il s i' ull tttt--ri ' ti'11au--i t-uund c tia 1st ~ti it t h - Stlt'tl lit i t u l 'u-uu ttli uut i
Agentst' for: thin dcWateasoan1 houtti-C'lI
litathuo tta icuLAW ,,stU I ctts uh it-l'toiltt tal- Illluuit'hueu weill'liiuttbti(tiitIt.'ttitl-i e. It-stut ittttuiutsinkii'1011 it ,i
a - satra uifu ut-tuul u iiltU iil 5tuItali. - 1 ~itt'iluihttiroud. A1,1110" v It i iitit
Speiala ttei $ BonIaco eI n O li it i--t it uul-Fthtor'IluuuuII 'ln c cl Sitetlt l it I ui hlti it uti t'tte-o ii sthi uu5 uu'u
t aritlles laite111ut tuueiftf'r'?,cads 'hl
5 S 5t e t titiutil iiitiittic thtuS ittil t~ttS ~ilS ~''ii a I 1t i 1111 55 11 h 'i(-o)r t i. 21 11o - iii i d r L iii ii iuhtiux-i i i rut' I'i l ti'uu l etuu
11iit 5 u I-J'tl it-l t1 I lli uutiil u iiil l-il ih It -- - tit 0tit-uu s''uui Iutc 1th utte

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan