100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 11, 1895 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1895-11-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

tt*

VOL. YE. NO. 37.

UNIVERlSITY OF MICHIGAN, MONDAY, NOVEM1: 11, 1895.

FOUR PAOIES-3 CENTS.

- -- : - : -S i)VPVI .\Tai I11 }111\tl T _. xis leg It I w'x' zneclxdso Iivoily Gay. Ashley Tonight.
tlli 1 : IIlL 1 tI 1 ) MW ~ ~th il- on o e ~ts
Gut lii______Il i vi olxieie1wly l Tonlightl~ v Asliley oif Ohlio,
ylINTHEY WvERE GREETED BY HUN- ixiasi xxnd coay not ' xl x alx 1o 1w
)II0 "TRld DREDS OF ADMlIiRERS. Alxixhsxxx'xx l sIe 'itiii thel ~ixix .11 Ashlseyi
Oi is enoulgh foir one person to- li ---telumiiichr. o sly
oi la n at oile tune. One }II Their Noble Effort--Every Man Flir ~as~ ani. loltler lxxii -whox xvxs
01 guitar is not enoughi, howvx- lit Played Football -Coach M~cCauley no(, inl x'oiiiltio 10 iliy or it. woiuldi lx' xx1xn)c 'ii iel vii iii
ili ever, to su py1,0 tti- vI at Oberlin, p si l x to eli of sxxxxe of' 11J.- lxx ixxx Li'xlx lixixg Ile 'i' x
it" den to. That's whiy wve have tiI rliitw1.rc dIaslte niwt-
4 eoniotaintiy ill stockx 1seruxxvxe'raxxlxxxxr ii ' ix xx ii ie lxl iil l y cx xlx'i"xi'x'xedx lxy thexx lxix' ie
liii dlozenls oif g itars of variotis 11 h lx Al ix'iigxxx Centxrxxl xLpo .0,x xi xx 'xxxilY xxidx l xxklx'l 8,1x1(1-x'x'x ax I -
till m kes aniid prices. t0 i'i'clixi' this xtcix'eiii xi'lix'i thx 'A' xx''il xx Hx llister' .tined. Ise Lxxxlxx Cit (lxie . 'xxxxI. h e Axii''i x i
olo BETTER LOOK AT OUR iiik~ 'ile fron 1110 train axi -1.ix , '' od'xx lixxsl lei'i'li Z' lxx Al ix'iiii xxxii si hI ixiiiiixi.lx ''xx'lx xx 1'xx'h
U OF MGUITAR. Ixiy lx li'gxxx'li lxxs lxx t "iixi'iix Al xlix' xxx xilixil xxI. lex xi is
Oil tt's good as its iiame. !!fl x'i lxii ix'x xfi' lxi xix' 'xx li'lle u' -lixxiixxl ii~iy xxx e l ws' i th g xx ' xli'81 'x iixxx ili
TH ANN ARBOR ORGAN C , 11 lxi vi''xilxgiilx lxxix I i xx tix lxi iss li x Of x 'li'x' xx'xlr I s~p
I__ lion.i xxxiiiultot '1xiix1'i ll xxoi effor lxxii xxxiis mu li xx xi l
___ __ S.i~llli' MAIN S'.11 xxx Fliii Evr 11ixi) 1n the' teItIl+elHI.odr. Iobr -r
--ixxk xi lx ll' "ixxi ii xi 'ixs'xixig~ xi- a'iiixix aixxx sli lxx' ixixsxxx''l W i ix' ob ~iiixthe xxriiit

xxi' xi ixigix 'lx.''. xi.,ii, iig.xj, xxiii'.ixig lxixixi'lxxxiii lixi' lxi I.ixAslleylii xxii xxxii
You clan itin t lioe lax'ost 'and1 lixSt ,lxxiilih ine1111 1lxih xiit ixp'lxyd xix'' tn. NIs i ti i ii liionce115'lxic lilxiii). I liii____
Comllplefte Stock o(f 4 I' l'xx 5'i anyi 1 d lxii.lx ii 'l. xxxxhld ixi'ixlt'ii ill'llx hli lx.' 111(1 Aloha Nu Preliminaries.
lixilli lxi' espixaixil lixli ie iltl i\o l lxx' xlxxxx'g'xl xidown.i oix l xx'i' u lxi'i(vx'e to 'Ixi first if, the prixx'x'i iex'xs fori'the
S A E S A Dixxxixxssiixix. ('apt. I lx'iiiiix 'p iiix 'xi xStillxa.lxkik. Ilix' xixxs' Mix lxlii ix'xxxily i 'lixixigix xii'lxxi lx vvsis i'ixi'ii 'lii z'ixy
xxi x lii xxx'li xx sx ii iiixx i 'iii5'. lxi ii i'i iiif'x l ig i . lx x' ilx Ni sxley xi
ix lxx lxxxi ;;;mwxfromisi'x'siiiol'xid"ii sofix'x'iiiig billxitiwasx'elfii' 'xx]is
hip siidely ~x n k he i ixi ' xeli Ifii'11 xto iootba l ci _' wsi llxxi er
xixo' n il1cxxx'rlsl~ oixisl'ly is Aligxxliii I11E Ix i n.visix'a}xxi ;r id ' I xix'r 'ipi t il rl iii' ily 11.xxiii x l. ' l jiiM. C ii'xi'' 'x
style di ed x. x'x centerii'l. tI xxi'theii111(I.111 ;Ii51y. 1Blyii'10.li li ii ii ill i , ys ly hs iii' C'siiils, 1ix'. Sitixa ss xxan l '. N. I lili-
plye~'x'l issixixixi'life' <I 0 lxxiii ilxbo i 'rotested l lllsi 1hali.l', xoii lilig llii, ilixixi. xxix hir xi' l'de sxc xison lixisixise(
Ax uts lfir Itle .cl i-itcii x ;igxilsi Shixix ,1liii )xxxxx''ifix. I l i i i oh l lix''. i i nk . , i txile'iiiil' xi xi'is''x'axii
S3 EO S PARKER FOUJNTAI N PENI iuoxsi lconspicuouxxis lxxxix ihipsire 11xli his I xxxix ioff'Elie ildx. 'lxis xxpxcx'xi lxiii I li'si x xixne. iel i' texx i
fli , iiii t11i ll', xadiihi I i 11 i v is effec l'xxx xi xi ix)x xiiffo rIl ir ;1( le y iiilet i l 1iis ( lx'' propoxx sed' bylit Aixligxxi
l'ngi'axex vsiting cad s ll s upStl- luilxlx xli 1.lxi x''xi. li le i. 'I'll ' l nxtickll _; x' x 'xxxxx xi'li' xxxixxixx '.'i
luy in five (dla s. flxx', g'xxxxxx ill sitexi. if his ixji'i' erx' 15'lll xhxxdon xii i ldiii ndxii luxiilxxs ixxi.'lxl li'sxii sxxxx xl i
310 S. STA1TII ST'REE T. xliii.lilixiixI iixi''tisIitx x ixx e' i' x)
I L A ,Ix i xxof ixe rxxori sitxxhaxxl xxii' liCoch lx(xiii il xxxi did to. ixix l r1 ll ill le111ig lli'siixh' eI S 'xxii '51, huh e gixu
THE EAD NG ~ l L R xxi I lxxxxg'x iiiix xxxxi xxx lT'.xxi- e ixi'iii ii l'il ii 'lll ixi'il iii' I ii lixt
Tiolaetan ot ahoiax e rlx'liil ili giiixiiglliiliiVuillaindtathe SO eant o retur ixe 151 nnes t ivao.y
oci aiiioloieons erho'si(' x'x'i li'nx'i.. llix xo'1lii elii'li i liilxi lit. i hi Ixixon
The~~~~~~~~~~h LwgetStcaiktl' iy.oint.'llxllx'a ixixx'lliiivry nfil. hlpxxigx;' iilii«-1111xslhe tieamiililiiio'xixgx'xxxIxllxi lia.k''i xi
NO D 2 W S INGT O R T E R M I . ''i ii i x i' the g l fi fx xlxl ii ix i xiixii x ii i x ili i .l i' i nviy. II 15'ls x xi'xiss lii i' xx x
RA E YU"A x li i x xxs xli'' xx'' l . ' xi'o xxxlin. x l xx ii l acexs (x1i'i saxlx
NO £ .W SHN NS.4 1 , N A AI. iii ;xxndeisxiii'l lxx liliflt iit' 111111 'ill 'lli lxx It\\-,isiaiSucceis, butiiIlle5\lxe
ixekx'in r iixopix' l t l ay.x' 5 iifll Surayn. ' s o otba\\ll cn<i 1 Cames worildx',Aixreco iies. x'r c Al c n11lor
bii xsueltxxy-llineIxi' liit ol- gsn ndo~u~ ; rjielt1ei ileidaix'exis illt'''5I S.liiisx
By A be9Crte',(b diced: i orin fe\i' yxi'ard t i me.xi sixx i l lillxfrli io t('xx i'cx an0. l\' ' 10'gfxill xxxill,'xx' lxx illx1hug hixl it
I 0aiu lx thxei Ilix i iii ' iixid ie fi uir osiix cla r vie w of the xxx'i Ii. lix' ' il xi'li' i il i xi' x' xix x,;'"})-
supritraytedt, oby\ dCharles1poo lissxx(uri'i2.xvimlxsic'In ;lob 15.
yo rnih oshuw o a e a]th is'i ie wasegh xx t grxpx yd oalf'rie swel <1A alpros vi:tl oI 111,11fe:5 lcis;'llinhi
" e('A. I-{ F..' ixE'atels' x gotolelx of r__n__e________e__re
10i1iinxigAml,;and so xi(leh<. I) ee'. .1.bPoSxi xl'i hupi, l3xisnui' ux
:Isirvi its Book'.-re, Oppoito StouLtuisusa
ByA eSt a rter N. laie. I ixnng ixesnxI-iePrinex .ton (t1, CDexnuxc llege II. °la frfu oi li e f irdSaul in.;ithatxat

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan