100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

The University of Michigan Library provides access to these materials for educational and research purposes. These materials may be under copyright. If you decide to use any of these materials, you are responsible for making your own legal assessment and securing any necessary permission. If you have questions about the collection, please contact the Bentley Historical Library at bentley.ref@umich.edu

January 20, 1984 - Image 17

Resource type:
Text
Publication:
The Detroit Jewish News, 1984-01-20

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE• DETROIT JEWISH NEWS

t

Friday, January 20, 1984 11

t•

DID YOUR FAMILY COME. FROM
ONE OF THESE TOWNS?

AUSTRIA

Rimanov
Rozvadov
Sadeger
Sambor
Sanuk
Strusov
Stry
Tarnopol
Turks

Eisenstadt
Mattersberg
Modling
Vienna
Weiner Neustadt

BELGIUM

Valtcha
Vigoda

Antwerp
Brussels
Liege

YIIIVOrOV

Zablutov
Zhoshov

CZECHOSLOVAKIA

GERMANY

Bratislava
Brezova
Cheb
Karisbad
Kladno
Kralovsky Chlumel
Kralupy
Melnik
Michalovce
Mikulov
Myjava
Piestany
Prague
Slany
Ungvar
Vrbove

Altona
Berlin
Braunschweig
Hagen
Hamburg
Saarbrucken
Wandsbek
Worms

FRANCE

Dijon
Limoges
Lyon
Nancy
Paris
Strasbourg

GALICIA

Altshat
Baligrod
Betz
Bochnovata
Bolechov
Borshtchev
Bolts
Brod
Budanov
Bukovska
Chernovitz
Chortkov
Dinovitz
Dobromil
Horodenka
Husiatin
Kolomay
Liebochora
Lemberg (Lvov)
Moshatzik
Podgorza
Pshemishel

ITALY

Bologna
Brescia
Florence
Livorno
Milan
Monte Rosa
Padua
Rome
Tdrin

GREECE

Larisa
Salonica
Volos
Yanina

HUNGARY

Balmazujvaros
Baktaloranthaza
Bethlen
Budapest
Csenger
Debrecen
Derecske
Des
Fehergyarmat
Gyor
Hajdunanas
Hajdusamson
Kisvarda
Kleinverda
Klainwardain
Kobanya
Konyar
Magyarlapos
Mako
Marmarush
Mikepercs
Nagyilonda
Nyiregyhaza
Paks
Papa
Porcsalma
Retteg
Sadagura
Szeged
Valetta
Teglas
Vamospercs

LATVIA

Bausk
Daugavpils
Dvinsk
Friedrichstadt
Goldingen
Liepaja
Luchin
Ludza
Mitau
Pasvul
Rezhitza
Riga
Shimberg
Telse
Tukum
Velma

LITHUANIA

Alytus
Aukstadvaris
Birzai
Dusetos
Gardzdai
Griva
Janova
Jeznas
Jurbarkas
Kovne
Kelme
Krekenava
Lida
Linkuva
Marijampole
Merkine
Moletai
Olknik
DIshani
Ostrin
Palanga
Panevezys
Pasvalys
Podberezha
Raguva
Ratnitcha
Rokishuk
Salant
Shave!
Slobdka
Skuodas
Smorgon
Sopotzkin
Svir
Taurage

Telz
Vaskai
Vidzh
Virbalis
Vishneva
Voronova
Yezna

NETHERLANDS

Amsterdam
Groningen
Rotterdam
Utrecht

POLAND -
RUSSIA

Adamov
Akmian
Aleksandria
Aleksandrovsk
Aleksat
Aleksnitz
Alexsander
Alita
Alt-Sanz
Aluksna
Amdor
Amsana
Amshinov
Ananiev
Andrichov
Anikst
Annopol
Antapoli
Antonin
Augustov
Auschwitz
Bachmut
Baisogala
Baklrovo
Baksht
Balabanovka
Bolin
Balsa
Bar
Baranov
Baranovka
Barashi
Barditshev
Bazar
Beiramtch
Beitch
Belchatow
Beligrod
Belilovka
Belinitch
Belitsa
Seitz
Beltzhitza
Benakani
Benden
Bender
Berditchev
Beresteczko
Berezdiv
Berezin

Berezovka
Berzhan
Bezezhin
Biala
Bialabzheg
Bialystok
Bichov
Bielavi
Bielsk
Biezun
Bilazor
Bilgoray
Bilkamin
Bilokorovitch
Birzh
Bishenkovitz
Biskopitza
Bistritch
Biten
Bizun
Blazev
Blendov
Blizhin
Bloyna
Bludov
Bober
Bobinovitch
Bobova
Bobovna
Bobrka
Bobroisk
Bochinia
Bodki
Bodzanov
Bogoria
Bolechov
Bolimov
Boremel
Borislav
Borstchoff
Boryslaw
Boshevitch
Bosley
I3oyberik
Bralov
Bratslav
Braynsk
Breshin
Breslev
Brezitz
Brigel
Brisk
Britcheva
Brod
Brok
Brotchin
Brus
Bruslov
Buki
Busk
Bzin
Chaltz
Chan (Tiofipol)
Charna
Chashnik
Chebin
Chechanovitz
Chechiav
Chechov
Chaim

Chelmno
Chenstokhova
Chentchin
Cherikov
Cherkoss
Chernigov
Chernivitz
Chersk
Chizheva
Chmielnik
Chmiliv
Chodel
Choinik
Chomsk
Choroshtch
Chortzel
Choslovitz
Chotin
Dalishitza
David Horodok
Dembitz
Demidovka
Den kiv
Deretchin
Dinov
Dlugeshedle
Dobra
Dobrin
Dobzhin
Dombrova
Dopshitz
Dorbian
Driltch
Drobnin
Drohobitch
Druzhkopol
Dubienka
Dubno
Dubossary
Dubrovno
Dukla
Dvart Dzhikev
Eihumen
Estrik
Falanitz
Fastov
Frampol
G'dov
Ger
Ginivishiv
Glina
Glogov
Glubok
Glusk
Gombin
Gomel
Gorey
Gorlitza
Gorodnitsa
Gostinin
Govorova
Grabovitz
Grayeve
Gribov
Grodno
Grodzisk
Grozovo
Haritzev
Harubishov
Hidotzishok

These are just a few of the 4,500
European Jewish communities destroyed or
decimated during the Holocaust.

lip)

Become a Member
of the
Holocaust Memorial
Center

Krasnitov
Kremenets
Krenits
Kresnoshitz
Kripa
Krivitch
Kroke
Kroz
Kunov
Kutno
Kuzmir
Lachovitch
Lakhve
Lanovitz
Lapichi
Lask
Laskarev
Lentchna
Limonov
Linsk
Lipsko
Litovisk
Liudenovitch
Lizhensk
Lodz
Lomze
Lopatin
Losk
Loytsk (Luck)
Loyvitch
Lubartov
Lubavitch
Lubenichi
Lublin
Lukova
Lukow
Luntshitz
Lutsk
Lyady
Lyuban
Matshevitz
Mezeritch
Mezhibozh
Milosna
Minsk
Mir
Mlawa
Mlinov
Mogelnitza
Mohilev
Most (Mosty)
Motile
Mozir
Nadazhin
Nalibok
Nashelsk
Navel
Novi-Dvor
Novominsk
Novradok
Nowy-Korczyn
Opatov
Oshmina
Osova
Ostraha
Ostrova
Ostrowce
Otvosk
Ovrtitch
Ozarov

Pabnitz
Parafianova
Partzeva
Pesheysh
Petrikov
Piesk
Pilitz
Pinsk
Pintchov
Pitcheyev
Plinak
Plonek
Plotzk
Pokshivnitza
Polonka
Poltava
Ponsivezh
Porisov
Praga
Prashnitz
Propoisk
Proskurov
Prushkov
Pruzhani
Pshedbosh
Pshitik
Pulav (Pilev)
Rachov
Radom
Radomishel
Radomak
Radoshkovitz
Radzivilov
Rakov
Ranizov
Ratziondzh
Rava
geisha
Rembertov
Riglitz
Riki
Ripin
Rodin
Rodzin
Rokitno
Romanova
Romny
Rotin
Rotno
Rovno
Rozhanka
Rozvadov
Rubizhevitch
Rudnik
Ruzhany
Sanz
Sarnaki
Sarni
Sekurian
Seletz
Semyatitcha
Shadek
Shedlishtza
Shedtitz
Sherptz
Shereshov
Shkod
Shomsk
Shpola
Sislevitz

*Waist

Skiernivitz
Sleshin-
Slonim
Slutsk
Smotritch
Sobibor
Sobkov
Sochatchev
Sokol
Sokolka
Sokolov
Sokolvka
Sokoly
Sosnovitz
Stanislav
Starobin
Stashev
St'chegova
Stavishcha
Stavisk
Stertzev
Stoibtz
Stolin
Strachovitza
Strizev
Strizinitz
Stutchin
Sucha
Suchavola
Svislotch
Tarnogrod
Tarnov
Tarnovka
Tarnovitz
Telchan
Tiktin
Timkovitz
Tishvitz
Tlusta
Tomashov
Tortchin
Treblinka
Trisk
Turbin
Turev
Tutchin
Uman
Uretcha
Uziran
Vadovitz
Varenzh
Vasilishok
Veislitz
Vielipoli
Vielun
Vierzbinik
Vileyka
Vinitza
Viroshov
Vishkov
Vishnitz
Vishnivitz
Vishoirod
Vislavitz
Visoki
Visotzk
Vitebsk
Vizhgorodok
Vlatzlavek

Vlodimiretz
Vlodova
Volbrom
Volkavosk
Volomin
Volozhin
Voitchin
Warsaw
Yadov
Yampol
Yanov
Yasla
Yendzhiov
Yozefov
Zablodov
Zaloshitz
Zamichov
Zamoshtch
Zaromb
Zaslov
Zavirtcha
Zdechovitz
Zharki
Zhelichov
Zheludor
Zhetl
Zhtchlin
Zhidovetza
Zhitkovitz
Zhitomir
Zholudsk
Zinkov
Zlotchev
Zombrov
Zuzmir

ROMANIA

Bolgrad
Botosani
Bucharest
Bricevo
Cernauti
Cluj
Davidesti
Gherla
Iklud
Kalarash
Kishinev
Kilia
Lipcani
Orhei
Rachov
Romanesti
Ruskova
Secureni
Sables

YUGOSLAVIA

Belgrade
Karlovak
Osijek
Pakrac
Sarajevo
Sombor
Varazdin
Virovitica
Zagreb

and the simple act of remembering with an
annual Yartzeit observance.

In this way, we will keep the history of
these communities alive in the collective
memory of the Jewish People.

With your support, the Holocaust
Memorial Center will preserve their identity
through documentation, research .. .

Help
Us
Remember!

Holashitz
Holinka
Home!
Horki
Horodetz
Horodishtch
Horodlo
Hrubishov
Ilia
Ivanitz
lwaniska
lzbitza
Kalinindorf
Kalish
Kalush
Kalushin
Kalvaria
Kamenka
Kamin-Kashirski
Kammeny-Brod
Kamienic
Kapoli
Kapuet
Karlin
Kartchev
Kartus-Bereze
Katowitz
Kazmir
Keidan
Kelem
Keltz
Keshenev
Keshesovitz
Kharkov
Khoderev
Kielce
Kiniv
Kinsk
Kitev
Klasna
Kleshtechel
Kletsk
Klimemtov
Klimovitch
Klosova
Kobrin
Koidanovo
Kolesh
Kolo
Kolomay
Komenitz
Konin
Koniv
Konskovola
Kopin
Koptchevo
Kopyl
Korelitz
Karats
Korostishev
Koruv
Kosov
Kotsk
Koval
Kovno
Kozin
Koznitz
Krakow
Krashnik
Kraslava

I wish to become a member of the Holocaust Memorial Center.
My tax-deductible annual membership contribution is:

El $100 - General 1-1 $500 - Guardian L $1,000-Charter
O $250 - Patron H $1 ,000-Founder
[Annually for 5 years]

Amount Enclosed : $

Name

Address

City

Phone [Business]

State

Zip

[Home]

Please make checks payable to Holocaust Memorial Center
Mail to:
Holocaust Memorial Center, 6600 West Maple Road, West Bloomfield, MI 48033

Back to Top

© 2020 Regents of the University of Michigan